Miłkowice woj. wielkopolskie

Współtwórcy stronyStrona http://milkowice.pl.tl/ staje się powoli źródłem wiedzy o naszych pięknych Miłkowicach dzięki ludziom, którzy zechcieli wesprzeć moją inicjatywę i bezinteresownie poświęcili swój czas, podzielili się informacjami, fotografiami, własnymi opracowaniami. Bez Waszej pomocy nie zdołałabym dotrzeć do tylu informacji. Obyśmy wszyscy mieli „dużo satysfakcji w działalności na rzecz propagowania naszej wspólnej miejscowości rodzinnej” jak to określił ks. Kazimierz.

Serdecznie Wszystkim dziękuję.Redakcja strony


Halina Studzińska z d. Kaczmarek
Absolwentka Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu, nauczycielka emerytka. Bydgoszcz.
Opracowała drzewo genealogiczne rodziny, wydała wspomnienia z dzieciństwa „ W cieniu jesionów” prowadzi strony internetowe 
http://milkowice.pl.tl/ oraz hallas.pl.tl/

Współtwórcy strony
http://milkowice.pl.tl/

       Nadesłane materiały znajdują się pod oznaczonymi linkami.

Ks. Kazimierz Rulka

 
Dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego
im. Księży Chodyńskich we Włocławku,
obecnie na emeryturze.

Z dziejów kościoła parafialnego w Miłkowicach(tekst i zdjęcia)
Ksiądz Aleksander Krzesiński
Przegląd Koniński - wycinek o przeniesieniu cmentarza
J. Łaski ,,Liber beneficiorum"
,,Słowo Powszechne" - zbiornik ,,Jeziorsko"
Cmentarze - fragment broszury autorstwa ks. Rulki
Ks. Stanisław  Szewczyk


Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego na Zaspach koło Miłkowic
"Przegląd Archeologiczny", T:6: 1937-1939, s. 293-302. o cmentarzysku na Zaspach


Muzeum Okręgowe w Koninie
Dział Archeologiczny

Osadnictwo kultury łużyckiej IV-V okres, lata 1100p.n.e.- 700p.n.e.
Ekspertyzna antropologiczna szczątków kostnych z miejscowości Miłkowice stan.31
 Sztylet, grocik brązowy, fragment zapinki i przęślik kultury przeworskiej znaleziony przez współpracujących z muzem Lecha i Rafała Wieczorków z Turku oraz Marka Lenarta z Konina


Kwartalnik 
"Na Sieradzkich Szlakach"

Redaktor naczelny Andrzej Ruszkowski

Kwartalnik numer 4/2011 Juliusz Molski "Jak echo strzałów znad Bzury"
"Zdążyć przed potopem"
Zamysł uczczenia pamięci ppor. obs. Zdzisława Mutkowskiego
Zdjęcia i materiały do strony "Lotnicy polscy nad Wartą"
RZYCZYNEK DO TRAGEDII POLSKICH LOTNIKÓW WE WRZEŚNIU 1939 R. NA ZIEMI SIERADZKIEJ


 Tomasz Bekalarek

Absolwent UŁ wydz. historii,
rodzinnie związany z Parafią.


Stanisław Szymczak żołnierz 1DP gen. Stanisława Maczka
Polegli pod Monte Cassino
Bronisław Jakomulski - Miednoje
Pożar w szkole w Miłkowicach
Miłkowice, "krzyżówki" zima 1976/1977
Miłkowice, droga do kościoła zima 1976/1977
Milkowice, jeden z wielu wówczas sadów zimą 1976/1977
 Miłkowice, dom przy drodze do kościoła zima 1976/1977
Dożynki KGW w Strachocicach
 Miłkowice, około 1980 roku
 Miłkowice, około 1980 roku

"Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"
Żołnierze Września
Wilczków - Dokumenty z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sieradzu 
I wojna światowa - Polacy w armii rosyjskiej
OSP MIłkowice 1935


Bartłomiej Czyżewski

Student prawa Uniwersytetu Łódzkiego, genealog amator.


Moja przygoda z genealogią - blog

Mapa pocztowa i komunikacyjna okolic Miłkowic  - rok  1802/1803.
KLS 1834 rok- mieszkańcy dworu
Księgi Ludności Stałej – Miłkowice 1834 rok
KSL Strachocice
KSL Młyny Strachockie
KSL Zaspy Miłkowskie 
ASC parafii Miłkowice metryki

Jan Cezary Ejzert

Absolwent wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Złoczew
Hobby: książki, genealogia, przyroda, ziołolecznictwo, domowe wina i nalewki.
Maria Bogdańska córka Wawrzyńca i Katarzyny z d. Daneckiej
ASC Bogdańskich i Wężyków

Wincenty Bogdański potomkowie, dwór w Szczytnikach
ASC Wincenty Bogdański
Wawrzyniec Bogdański i Jadwiga z Jabłkowskich
Potomkowie Heleny Temler z d. Bogdańskiej
Akt urodzenia Haliny Temler z d. Jeleniewskiej
Przyczynek do przetłumaczenia dokumentu - Ludwik Temler właściciel Wilczkowa
Zdjęcie kościoła w Miłkowicach
Rzymsko, zdjęcie domostwa Tomczaka zwanego dworem

Jacek Gajewski

Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Zastępca Burmistrza Dobrej
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi DobrskiejCzłonek Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko”
Zakochany w przyrodzie i muzyce. Fotografik.
Członek orkiestry dętej OSP Dobra-Żeronice

Zdjęcie Miłkowic z lotu ptak wykonane w 2009 roku
Panoram Miłkowic
Miłkowice - szkoła rok 2008
Organistówka stan z 2008 roku

Zdjęcia kościoła rok 2008
Galeria - Zbiornik Jeziorsko
Kościół w Miłkowicach od strony zbiornika

Krzysztof Gorczyca

Absolwent UAM w Poznaniu.
Archeolog, historyk regionalista.
Kierownik  Działu Archeologicznego
Muzeum Okręgowego w Koninie.

Osadnictwo kultury łużyckiej IV-V okres, lata 1100p.n.e.- 700p.n.e.
Najdawniejsze ślady
Formowanie się wsi Miłkowice


Cecylia Jesionek

 technik-ekonomista
koneserka muzyki i literatury


Rok 1939 Ks. Krzesiński, Grono Pedagogiczne Szkoły w Strachocicach - zdjęcia
Pielgrzymka do Częstochowy rok 1949 - ks. Podgórski
Stacje Drogi Krzyżowej zakupione w Częstochowie 1952 rok
Pierwsza Komunia Św. - ks. Szewczyk i organista Józef Zwoliński
Ks. Szewczyk, cechmistrz Stempniewski, organista Zwoliński
Pierwsza Komunia Święta - ks. Jerzy Janczu
r


 Ryszard Kaczmarek

Technik melioracji i instalacji wodnych -
Technikum Melioracji Wodnych we Wrocławiu,
inspektor do spraw melioracji,
obecnie na emeryturze.

Żołnierze Września  - Józef Kaczmarek
Zdjęcia – drewniany most na Warcie, plaża nad Wartą
 Bitwa nad Bzurą – informacje
Uczniowie szkoły w Miłkowicach Tadeusz Kaczmarek

Sztygar zmianowy Kopalni Węgla Brunatnego Turek,
technik-mechanik, wykształcenie średnie techniczne,
obecnie na emeryturze.

 

Żołnierze Września – Aleksander Kaczmarek
 


Zdzisław Kaczmarek

Mechanik, spawacz, wykształcenie zawodowe.
Miłośnik muzyki, szczególnie interesuje się bluesem.
Sportowiec, czynnie uprawia pływanie
.

Zdjęcie – Polacy w niewoli niemieckiej


 

Zdzisław Kaczmarek (brat)

Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi,
Pierwszy oboista Teatru Wielkiego w Łodzi,
nauczyciel w szkołach muzycznych,
laureat Ogólnopolskiego Konkursu Kameralnego – trio stroikowe,
uczestnik Międzynarodowego Konkursu Obojowego w Budapeszcie,
obecnie na emeryturze.

Zdjęcia, nota biograficzna
Droga na Młyny
Pozostałości młynów wodnych na Warcie
Widok na Młyny

Przygotowania do odpustu w Miłkowicach 2012


Ryszard Kucharski
mieszkaniec Rzymska
technik budowlany – pracował przy budowie zbiornika Jeziorsko
obecnie właściciel gospodarstwa rolno-ogrodniczego


Szkoła w Rzymsku
OSP Rzymsko
Wiatrak p. Bajerskiego
Dalsze losy majątku Bogdańskich, obecni właściciele ziemi
Chata z początku XX wieku
Pierwsza Komunia Św. lata 1980, 1981
Pielgrzymka do Częstochowy 1976 rok
Wycieczka parafialna 1985 
I Komunia Św. lata 1990, 1998
Budowa remizy strażackiej 1967
Uczniowie szkoły w Rzymsku 1955 - 1957
Mapa w języku rosyjskim z 1913 roku
Zdjęcia archiwalne - druga połowa XX wieku
Odszukanie aktu zgonu Stanisława Bogdańskiego 
Emigracja zarobkowa lata trzydzieste XX wieku

Władze gminy Ostrów Warcki


Natalia Lipowczyk

Absolwentka UAM w Poznaniu.
Archeolog. Inspektor ds. archeologii przy
Wielkopolskim Konserwatorze Zabytków -
Delegatura w Koninie.
Badania ratunkowe cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłkowicach gm. Dobra, pow. Turek autorki Natalia Lipowczyk, Katarzyna Schellner

Elżbieta Michałowicz z d.Pawlak
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi 
- Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa . 
Pracuje jako architekt/ projektant.
Zdjęcia dokumentujace historię Miłkowic
Zabytkowa monstrancja w stylu rokokowym, z 2 poł. XVIII wieku
Boże Ciało 1952 -1955
Szkoła w Jeziorsku 1945 rok

Halina Miller z d.Konwerska 

absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego - 
Wydział Biologii i Nauk o Zie
nauczycielka geografii – na emeryturze


Danuta Misiak

Absolwentka Technikum Rolniczego w Kościerzynie
Właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w Miłkowicach[kliknij]
Skończony kurs agroturystyczny w Puszczykowie
Przewodnicząca KGW w Miłkowicach

Danuta Misiak rozmawia z 76-letnią mieszkanką Zasp Miłkowskich Janiną Frącala


Emilia Olejnik
Technikum Rolnicze w Kościelcu
Obecnie na emeryturze
Malarka -  amatorka
Ksiądz Liberiusz Przedworski – kościół farny Konin 

Kazimierz Osiewała
ur. 11.11.1929 r. w Miłkowicach jako ostatnie, dziesiąte dziecko Marii i Józefa. W czasie II wojny światowej robotnik przymusowy III Rzeszy. Po wojnie przyjechał do Wrocławia. Zdobył wykształcenie techniczne, pracował ponad 40 lat we Wrocławskich Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex” na wydziale mechanicznym. Interesuje się szeroko pojętą gospodarką i polityką na świecie. Hobby to działka, którą wzorowo prowadzi.
Znani mieszkańcy - Osiewałowie
Rzeka Warta - powodzie
Przesladowania Polaków w czasie II wojny światowej
Powstaniec śląski Stanisław Kaczmarek


Janusz Radzimski


Powiatowy Lekarz Wetreynarii
w Turku


Miednoje- Bronisław Jakomulski
Zdjęcia z otwarcia cmentarza w Miednoje
Bronisław Jakomulski z rodziną

Mirosław Rychlewski
Mieszkaniec Miłkowic,
uzdolniony fotograf amator.

Chodząc na  długie spacery z
aparatem w ręku uwiecznia piękno tego świata.
Interesuje się  lotnictwem cywilnym.
Zajmuje się marketingiem sieciowym (MLM).
Zaprasza na stronę

www.jeunessefontannamlodosci.pl/index.html

Miłkowice w kadrze:
Cmentarz w dniu Wszystkich Świętych
Boże Ciało Miłkowice rok 2008 i 2010
Straż przy Grobie Jezusa
Kościół w Miłkowicach - galeria
Miłkowice w kadrze
17.06.2007 Biskup Wiesław Mering w Miłkowicach
Wschody i zachody słońca 
Chmury i obłoki
Wiosna


Katarzyna Schellner


Absolwentka UMK w Toruniu.
Archeolog.
Pracownik Działu Archeologicznego 
Muzeum Okręgowego w Koninie.

Badania ratunkowe cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłkowicach gm. Dobra, pow. Turek autorki Natalia Lipowczyk, Katarzyna Schellner


Sławomir Sieradzan 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Chemii
II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Technologicznej w Krotoszynie
Autor pomysłu racjonalizatorskiego dotyczącego zastosowania folii aluminiowej do zamykania wyrobów nabiałowych.
nauczyciel technikum
emeryt, Łódź
Inicjator założenia kładki widokowej na zbiorniku Jeziorsko w Miłkowicach
Wspomnienia o ojcu Tomaszy Sieradzanie

Księga Pamiątkowa Miłkowic I
Księga Pamiątkowa II
Księga Pamiątkowa III
Koło Gospodyń Wiejskich - Księga Pamiątkowa
Lista zamordowanych w czasie II wojny
Szkoła w Miłkowicach w okresie międzywojennym i powojennym

Jadwiga Skurzyńska 

krewna w
linii prostej rodziny Bogdańskich .
Z zawodu pielęgniarka. Mieszka w Bydgoszczy.
Uważam, że nie wolno zapominać o tych , dzięki którym jesteśmy właśnie tacy.Potomkowie Bogdańskich właścicieli Miłkowic - zdjęcia i informacje
Odsłoniecie tablicy pamiątkowej z okazji 50-lecia OSP Poddębice poświęconej Napoleonowi Zakrzewskiemu
Wilczków - wywiad z mieszkanką Wilczkowa odnośnie dworu i jego mieszkańców

Śp. Stasiak Stanisław

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu,
Sekretarz  Urzędu Miejskiego w Dobrej,
historyk z zamiłowania,
autor opracowania ,,Zarys dziejów miasta Dobra'' 
Zdjęcie lotnika Zdzisława Kazimierza Mutkowskiego
Symboliczna mogiła por. Zdzisława Mutkowskiego na Cytadeli w Poznaniu
Zdjęcie mostu z czasów II wojny światowej
Most na Warcie - lata okupacji
Konstrukcja mostu widziana z bliska - lata II wojny
Izbica widziana z bliska - zdjęcie pochodzi z czasów wojny

Mapa Miłkowic 1952 rok
Most na Starorzeczu w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Mapa Miłkowic z 1976 roku
Mapa MIłkowic z 1984 roku

Nobiles Siradienses - Miłkowscy herbu Pomian
Kalendarium - nowe wydarzenia 
Dwór - ludzie i wydarzenia
Mapa Miłkowice gm. Ostrów Wartski
Podział administracyjny powiatu tureckiego
Mapa województwa kaliskiego z 1827 roku 
Dane dotyczące miejscowości powiatu tureckiego 1936-1937

Szkoła parafialna w Miłkowicach
 Młyny wodne na rzece Warcie
Pozostałości po pasie umocnień niemieckich wzdłuż Warty - bunkry
Właścicele ziemscy parafii Miłkowice lata 1783-1784
Rabunek dworu Dłuskich w Miłkowicach przez pospolite ruszenie w 1831 roku
Dłuscy - Mamert i Benigna
Lipscy
Rodowód Bogdańskich
Stroje ludowe w Miłkowicach w XIX wieku

Miłkowice od strony zbiornika - zmierzch
Księga Adresowa Polski 1928 rok
Odciski pieczęci parafii Miłkowice
Wrzesień 1939 Miłkowice
"Materiały Źródłowe do Dziejów Powstania Styczniowego..." 

Joanna Studzińska(córka)

Absolwentka AE w Poznaniu kierunek MSGiP specjalizacja Handel Międzynarodowy.
Pracuje w wyuczonym zawodzie.
Fotograf amator.

 Zdjęcia Miłkowic, rzeki Warty i okolic Miłkowic
 Motto strony - cytat
Kościół w Miłkowicach, obok parking
Kościół stan obecny
Pęczniew - zbiorowa mogiła żołnierzy Września


Katarzyna Studzińska(córka)

AM w Poznaniu,
Hochschule fur Musik und Theater w Hamburgu, studia podyplomowe.
Muzyk instrumentalista – klawesyn, nauczycielka muzyki, malarka –amatorka.    
 kunst-in-hamburg.net

Zdjęcia kościoła, zbiornika Jeziorsko i Miłkowic
Nagrobek Polskiego pilota na cmentarzu w Miłkowicach
Galeria - kościół
Brzegi zbiornika po obniżeniu poziomu lustra wody - stan obecny.
Ołtarz w kościele w Miłkowicach
Znaleziska na terenie dworu- zdjęcia
 

 Piotr Tameczka

(ur. 1979 r. w Sieradzu) - z wykształcenia nauczyciel j. niemieckiego, z zamiłowania podróżnik i miłośnik ziemi sieradzkiej. Twórca blogu o wsiach sieradzkich.sieradzkiewsie.blogspot.com/


Archiwum w Sieradzu - Protokół majątku Miłkowice 1818 rok J. Strachowski 
Bogdańscy pochowani w krypcie kościoła w Miłkowicach - materiały prasowe
Most na rzece Warcie 1941 rok
Jan Mączyński
Akta dzierżawy majątku Miłkowskiego przez Mamerta Dłuskiego Archiwum w Sieradzu

   Andrzej Tyczyno

Dziennikarz i regionalista. Pracuje w tygodniku „Echo Turku",
wcześniej współpracował między innymi z „Gazetą Wyborczą", „Gazetą Poznańską", "Nowym Tygodnikiem", "Radiem Konin" i wieloma innymi.
Jestem współautorem słownika biograficznego "Turek i Okolice" oraz innych pozycji książkowych.
"Echo Turku" popularyzacja strony milkowice.pl.tl
Stowarzyszenie przyjaciół Ziemi Dobrskiej
Kapelan walczącego Żoliborza

 Jan Wawszczyk
Absolwent SGPiS Warszawa,
emeryt aktywny zawodowo,
ekonomista z wykształcenia, z zamiłowania „historyk amator”,
współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego jako wolontariusz,
prowadzi archiwum 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" 
walczącej w Powstaniu w Zgrupowaniu "Gurt" 
www.2hbap.waw.pl

Zdjęcia do strony Wilczków - Temlerowie( pośredniczenie)
Pośredniczenie w udostępnieniu zdjęć - Bogdańscy

Halina Wątróbska,
profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany.
Zajmuje się paleoslawistyką, historią języka i kultury Słowian.
Kieruje Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

ww.halinaw.strony.ug.edu.pl
Halina Wątróbska jest krewną w linii prostej Ignacego Bogdańskiego.

Potomkowie Ignacego Bogdańskiego

Paweł Wszędybył
sołtys Miłkowic, społecznik,
założyciel i prezes Stowarzyszenia Sportowego Miłkowice
przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów
członek Turkowskiej Unii Rozwoju
członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej
Zainteresowania: sport, historia, przyroda, hodowca drobiu ozdobnego


Sprawozdanie sołtysa Miłkowic
Apel OSP Miłkowice
Postęp prac remontowych remizy OSP
Remont sali głównej 

Założenie nowego dachu
Przygotowanie lokalu wyborczego 
Dożynki Parafialne  201
Dożynki 2014 Dobra - Tuliszków
Turniej piłki nożnej
Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP
Zagospodarowanie budynku szkoły
Przewodnik turystyczny - Dobra i okolice
Noc Świętojańska
Zbiornik Jeziorsko
OSP Miłkowice
Koło Gospodyń Wiejskich w Miłkowicach

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja