Miłkowice woj. wielkopolskie

ASC - Tomasz BogdańskiASC Bogdańskich i Wężyków

 
  
03.06.1848 akt ślubu Tomasza Bogdańskiego dziedzica dóbr Miłkowice i Marianny Scholastyki Józefy Wężyk córki Wojciecha i Bogumiły
Świadkowie: Wawrzyniec Bogdański dziedzic Śladkowa Górnego tamże zamieszkały lat 66, ks. Franciszek Danecki dziekan Zgierski lat 55
 

  
18.04.1849 bezimienny syn Tomasza i Marianny Bogdańskich
Syn Tomasza i Marianny Bogdańskich ochrzczony z wody przez Albinę Bogdańską Dzierżawczynię z Zaspów???


 
 
 Honoriusz Wojciech Tomasz
ur.13.07.1850 zm.04.02.1854
syna Tomasza i Marianny BogdańskichStanisław Wojciech Bogdański ur. 28.04.1854
syna Tomasza i Marianny z Wężyków Bogdańskich


 

 

Akt ślubu Stanisława Bogdańskiego i Joanny Golcz córki Włodzimierza i Joanny z Gładyszewskich właścicieli Piętna, Słomowa i Kiełczewa 1876 Grzymiszew 

  
Akt urodzenia Joanny Marii Golcz 18.04.1852 Kiełczew Smużny
rodzice Włodzimierz Golcz i Joanna z Gładyszewskich
Przesłała Agnieszka Sołtan


Akty urodzenia córek Stanisława i Joanny Bogdańskich nadesłane przez Agnieszkę Sołtan
 
 

Janina Bogdańska
 ur. 5.05.1878 w Piętnie(Grzymiszew 1879, nr 47) córka Stanisława i Joanny Bogdańskich(
Świadkowie, chrzestni: Włodzimierz Golcz, Marianna z Wężyków Bogdańska, Witold Murzynowski, Wanda Murzynowska, Zygmunt Golcz z Wielm. Nowińską(?) z Warszawy.


 

Joanna Bogdańska z d. Golcz 
USC Kawęczyn akt zgonu nr 8/1924
Spisano na podstawie ww. aktu 
Działo się to w Głuchowie w 1924 roku. Stawili się Stanisław Wojciech Stawowczyk lat 40 rządca majątku Wilczków i Józef Stasiak gajowy lat.32 zamieszkały w Wilczkowie i stwierdzili, że w dniu 31. 07. 1924 w majątku w Wilczków zmarła Joanna Bogdańska z d. Golcz lat 70 obywatelska ziemska urodzona w Piętnie, wdowa …
 

Akt zgonu Stanisława Bogdańskiego znajduje się w parafii Miłkowice pod nr 15. Zmarł 18. 08. 1921 roku
 
 

Elżbieta Bogdańska 

córka Janiny i Włodzimierza Wincentego Tomasza Bogdańskich
urodzona w Szczytnikach 19.06.1899 roku.
Akt chrztu 1/14 września 1911 roku w Poddębicach. Ojciec dziecka 40 lat, matka 34 lata. Jednym ze świadków jest Stanisław Bogdański(57 lat) czasowo przebywający w Poddębicach. Jest to Stanisław, syn Tomasza, ojciec Janiny, właściciel Rzymska, które widocznie już sprzedał.

Metrykę przesłał Jan Cezary Ejzert

 

 

Helena Wanda Bogdańska 

ur. 25.10.1879 w Wilczkowie córka Stanisława i Joanny Bogdańskich(Głuchów 1879). Świadkowie, chrzestni: biskup kuj.kalis. Teofil Chościak Popiel, Maria Bogdańska. 


 

Helena Temler z d. Bogdańska akt zgonu

Akt zgonu znajduje się w parafii Głuchów akt nr 16 rok 1929 a także w USC Kawęczyn
Informatorzy  ks. mgr Dariusz Horbiński  oraz Urząd Stanu Cywilnego Kawęczyn

Spisano na podstawie ww. aktu
Działo się to w Tokarach 9.12.1929 roku o godz. 18 stawili się Tomasz Bogdański lat 49 emerytowany pułkownik zamieszkały w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 6 i Józef Kolański l. 47 rolnik zamieszkały w Tokarach i stwierdzili, że wdniu 24.08.1929 w majątku w Wilczków zmarła Helena Temler lat 50 obywatelska ziemska urodzona w Wilczkowie córka zmarłych ziemian Stanisława i Janiny z Golczów Bogdańskich. Pozostawiła owdowiałego męża Ludwika lat 73
 Aleksander Roman Temler 
wnuk Heleny Temler z d. Bogdańskiej
Udostępniła Alicja Temler, żona Aleksandra Temlera.
 
Odpis świadectwa chrztu
Diecezja Włocławska kościół Św. Mikołaja w Miłkowicach
Nr aktu 37 rok 1939
Aleksander Roman Temler 
Ojciec Ludwik Temler, matka Helena z Jeleniewskich
Miejsce urodzenia 17. 03.1930 Warszawa
Data chrztu 31.05.1939 Miłkowice
Odpis z dnia 6 listopada 1953 roku ks. Franciszek Podgórski
 

Akt zgonu Ludwika Stanisława Temlera 
syna Heleny Bogdańskiej zmarłej 24.08.1829 w Wilczkowie
Ur.11.10.1897 w Warszawie , zamieszkały w Warszawie
Zgon 26.01.1977 Warszawa
Żonaty, Stanisława Anastazja Temler z d. Kotas
Rodzice – Ludwik Feliks Temler i Helena Temler z d. Bogdańska
 

 

 


 Stefania Julia Bogumiła Bogdańska ur. 20.06.1857
córka Tomasza i Marianny z Wężyków Bogdańskich
Rodzice chrzestni Franciszek Danecki kanonik i Albina Bogumiła Bogdańska żona Wincentego dziedziców Nakwasina


Akt chrztu Reginalda Jana Marii Tomasza Sadowskiego syna Stefanii z d. Bogdańskiej i Piotra Sadowskich
przesłał Włodzimierz Macewicz, genealog
  
 
Moszczenica akt 38
Działo się w Moszczenicy dnia 22 października ( 13 listopada) 1878 roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Hrabia Piotr Józef Aleksander hr. Sadowski właściciel Moszczenicy 25 lat liczący w towarzystwie Jana Twardowskiego byłego Kapitana polskiego wojska i Aleksandra Bogdańskiego byłego Pułkownika wojska polskiego 69 lat liczącego żyjącego we wsi ………… i okazali nam dziecię płci męskiej urodzonego we wsi Moszczenicka Wola dnia 8 października/22 października bieżącego roku o godzinie 11 wieczorem z jego ślubnej żony Stefanii Julii Bogumiły trzech imion Bogdańskiej 20-letniej. Chłopcu temu na Chrzcie Świętym nadano imię Reginald Jan Maria Tomasz. Rodzicami Chrzestnymi byli hrabia Aleksander Sadowski i Maria Bogdańska, brał udział także Hrabia Kazimierz Ostroróg Sadowski i Janina Hrabina Sadowska. 
Akt ten okazującemu i świadkom przeczytano, przez nas i przez nich podpisano…

Piotr Józef Aleksander hr. Ostroróg Sadowski ojciec dziecka
Twardowski Józef
Aleksander Bogdański 
Aleksander hr. Ostroróg Sadowski
Kazimierz Ostroróg SadowskiRodowód Wężyków (Szlachta ....)

 
Wężykowie właściciele Rzymska


  
 
Maryanna Scholastyka Józefa Wężyk
urodzona 11.02.1816 roku w Głuchowie, rodzice - Wojciech Wężyk Podprefekt Powiatu Kaliskiego i Bogumiła Wężyk z d. Ostrowska. 

nr 54
Akt zgonu Marianny Scholastyki Józefy Bogdańskiej

Działo się to w Miłkowicach 19.04/1.05 tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godz. 2 po południu stawili się Włodzimierz (….) 26 lat i Antoni Górka 27 lat z Rzymska i stwierdzili: 14/26 kwietnia tego roku o godzinie 2 po południu zmarła w RzymskuMarianna Scholastyka Józefa trzech imion Bogdańska właścicielka Rzymska lat 78 urodzona w Głuchowie w 1816 roku córka Wojciecha Wężyka i Bogumiły ….
Ks. Liberiusz Przedworski Wojciech Wężyk dziedzic wsi Rzymsko mąż Bogumiły z Ostrowskich Wężyk
ur.1784 - zm. 10.03.1840 w Rzymsku


 


Bogumiła Wężyk
  zmarła we dworze na Zaspach 
ur.1776 - zm. 27.08.1850 Zaspy

 


Chrzest Marianny Scholastyki Józefy Wężyk ur. 11.02.1816 w Głuchowie
Przesłał Ryszard Kucharski


Dwór w Głuchowie (zdjęcie ze strony Ziemia Dobrska) 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja