Miłkowice woj. wielkopolskie

Aniołczykowie


Informacje i zdjęcia Roman Kujawiński
 
Roman Kujawiński urodził się i mieszkał  przez 3 lata swojego życia w Ostrowie Wartckim. Jest synem Zenona Kujawińskiego i Mirosławy Aniołczyk urodzonej się na Zaspach, żona pochodzi z Miłkowic. Rodzice ojca, Władysława i Władysław Kujawińscy , wywodzą się z Ostrowa Warckiego. 
Władysława i Władysław Kujawińscy - Ostrów Wartcki, rodzice Zenona Kujawińskiego, dziadkowie Romana
Aniołczykowie
Rodzina matki związana była z Zaspami.
Ignacy Aniołczyk, dziadek Romana Kujawińskiego w 1936 roku odbywał służbę wojskową prawdopodobnie jako żołnierz KOP - Korpusu Ochrony Pogranicza. W 1939 roku został zmobilizowany w Kaliszu, 28 Pułk Strzelców Kaniowskich. Ranny w pierwszych dniach września w Topolach Królewskich koło Piątku, stracił lewą rękę.
Ignacy Aniołczyk  zdjęcie z okresu pełnienia zasadniczej służby wojskowej z 1936 roku
 
Rodzinne siedlisko Ignacego Aniołczyka znajdowało się za rzeką Wartą, za drugim mostem. Mieszkała tam później jego siostra Genowefa z mężem Bronisławem Bednarkiem. Ignacy po ślubie z Marianną Deka - na Zaspach były dwie rodziny Deków zupełnie ze sobą niespokrewnione - zamieszkali u rodzinów Marianny. Po zakończeniu wojny kupili gospodarstwo po Niemcu Glessmannie i tam zamieszkali. 

Od lewej: Bronisław Bednarek mąż Genowefy siostry Ignacego, Czesław Aniołczyk  -brat dziadka Ignacego, trzecia osoba nie została rozpoznana.
  Adamina i Walenty Deka, rodzice Marianny, żony Ignacego, obok osoba nierozpoznana. 
Wesele Ireny Aniołczyk, córki Marianny i Ignacego, Zaspy - tańczą Marianna  i Ignacy Aniołczykowie.  Ignacy żołnierz Września 1939, inwalida wojenny.


Osoby związane z rodziną Aniołczyków

Biskup Ireneusz Pękalski  
związany z Miłkowicami przez miejsce urodzenia i zamieszkania  swojej matki z d. Aniołczyk

Ireneusz Józef Pękalski – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor prawa kanonicznego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w latach 1993–2000. Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. Dewiza biskupia: Omnibus omnia (Wszystkim dla wszystkich). Urodzony: 09.03.1950, Tomaszów Mazowiecki; święcenia prezbiteratu: 02.06.1974; święcenia biskupie: 08.01.2000.

Informacja Romana Kujawińskiego

Siostra dziadka Ignacego została jako młoda dziewczyna wywieziona do Niemiec na przymusowe roboty (jak wielu innych mieszkańców Miłkowic i okolic). Tam poznała męża i po wojnie zamieszkali w Tomaszowie Mazowieckim. Mieli 3 dzieci, ich syn Ireneusz Pękalski 2 czerwca 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 2000 roku został Biskupem w Łodzi i jest do tej pory. Spędzał wakacje w Miłkowicach u siostry swojej mamy Genowefy Bednarek. W Miłkowicach bywał jako ksiądz i biskup. W 2004 roku udzielił  ślubu w Miłkowicach Romanowi Kujawińskiemu i p. Ruszczyńskiej.
 


Janina Siemińska z Zasp, matka chrzestna Mirosławy Aniołczyk, właścicielka wiatraka, z córką Marysią.
1930 rok Echo Łódzkie donosi o pożarze na Zaspach. Spalił się wiatrak i zabudowania należące do Feliksa Siemińskiego. Straty oszacowano na 15 000 zł. Przyczyną pożaru było podpalenie
Julek Werecki, syn Andzi Aniołczyk, rok 1963. Ojciec chrzestny Romana Kujawińskiego.