Miłkowice woj. wielkopolskie

Ruszczyńscy


Informacja i zdjęcia Roman Kujawiński
Rodzina Ruszczyńskich znana i zasłużona dla Miłkowic szczególnie z racji pełnienia przez Piotra Ruszczyńskiego ważnej funkcji sołtysa wsi. W latach 1925-1926 kiedy scalono ziemie i wyznaczono nowe położenie działek rolniczych sołtysem był Piotr  Ruszczyński. Jako jedyny otrzymał część ziemi obok swojej działki siedliskowej. Na dokumencie widnieje jego podpis. 
   

Piotr Ruszczyński był wójtem gminy Ostrów Wartski

 Uchwała gm. Ostrów Wartski potępiająca zabójstwo ministra Bronisław Pierackiego 1934 rok. Pod tekstem ustawy widniej odpis wójta gminy Ruszczyńskiego, mieszkańca Miłkowic.
 

Echo Tureckie 29.07.1934 rok
Zabójstwo Bronisława Pierackiego, polityka sanacji, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Leona Kozłowskiego miało miejsce 15 czerwca 1934 przed budynkiem Klubu Towarzyskiego przy ulicy Foksal w Warszawie. Pieracki został postrzelony przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Hryhorija Maciejkę. Przewieziono go do szpitala, ale zmarł tego samego dnia. (Wikipedia)  Wiktoria z d. Kaczmarek i Piotr Ruszczyńscy (od lewej), obok Marcjanna i Andrzej Kaczmarkowie rodzice Wiktorii,  reszta osób nierozpoznana. Sądząc po strojach zdjęcie pochodzi z początku XIX wieku. 
Dzieci Piotra i Wiktorii Ruszczyńskich to:
- Pelagia Ruszczyńska ur. 1919
- Stanisław Ruszczyński ur. 1923
- Józef Ruszczyński ur. 1926
- Tadeusz Ruszczyński ur. 1931

Wiktoria (z domu Kaczmarek) i Piotr Ruszczyńscy z synem Tadeuszem 


Od lewej: Tadeusz
, Wiktoria, Stanisław Ruszczyńscy; mała dziewczynka to Jadwiga córka Pelagii.

Józef Ruszczyński pierwszy z lewej.

 Józef Ruszczyński syn Wiktorii i Piotra Ruszczyńskich, brat Tadeusza -  po prawej stronie, żołnierz marynarki wojennej, nurek, zginął w czasie pełnienia służby wojskowej. Pochowany na cmentarzu w Tczewie.


Józef Ruszczyński w skafandrze nurka.

Józef Ruszczyński był zawodowym marynarzem, mieszkał z żoną Janiną i synem Tomaszem w Tczewie, i tam na cmentarzu został pochowany.

 


 
Pierwsza Komunia Św. okres międzywojenny. Na pierwszym planie w środku zdjęcia ks. Krzesiński, obok po lewej prawopodobnie ks. Józef Sieradzan po prawej organista Pawłowski, w ostatnim górnym rzędzie cechmistrz Stępniewski. Starsze kobiety w charakterystycznych chustkach na głowie,  na ramionach w chustkach tz. pluszówkach. 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja