Miłkowice woj. wielkopolskie

Miejscowości sąsiadujące - Rzymsko

 

Rzymsko – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego. Sołectwo składa się z dwóch wsi: Rzymska i Dąbrowy zwanej też Dąbrówką. Pierwszą z nich zamieszkuje około 140 osób, drugą 190. Sołtys Henryka Bartkowiak. W sumie powierzchnia sołectwa leżącego na skrzyżowaniu drogi krajowej Turek-Sieradz i wojewódzkiej Kalisz-Poddębice wynosi 677,75 hektara. 
Historia wsi. To wieś o średniowiecznym rodowodzie. Wymieniana jest w dokumencie z 1423 roku w związku z regulacją posiadłości pomiędzy Grabskimi i Piekarskimi. Rzymsko było wówczas własnością Jana Grabskiego. Łaski w swoim Liber Beneficiorum pisze, iż na początku XVI wieku folwark Rzymsko dawał dziesięcinę plebanowi w Rossoszycy (obecnie gmina Warta). Chłopi przekazywali kolędę w wysokości dwóch groszy z łanu (łan to blisko 18 ha ziemi) proboszczowi w Miłkowicach. W 1553 roku chłopskie gospodarstwa zajmowały powierzchnię trzech łanów, a w 1576 czterech. W 1651 roku Łukasz Mycielski syn Samuela, dał Rzymsko w dożywocie swojej matce Annie. W 1697 roku Tomasz na Tokarach Kwiatkowski, a zarazem dziedzic wsi Rzymsko w imieniu swoim i żony Katarzyny z domu Mikołajewskiej, zobowiązał się sprzedać tą wieś Janowi Mączyńskiemu - łowczemu sieradzkiemu. Miał za nią otrzymać 17 tys. dukatów. W 1783 roku Rzymsko było własnością Jana Kobielskiego sędziego sieradzkiego. Miało 15 domów, a wraz z wsiami Dąbrowa i Ostrówek 270 mieszkańców. W 1827 roku Rzymsko zamieszkiwało 129 osób w siedemnastu domach. Należało wówczas do parafii Głuchów. W 1885 roku dobra folwark Rzymsko i Ostrówek miały powierzchnię 2253 mórg. W 1885 roku folwarki Rzymsko i Ostrówek zajmowały powierzchnię 2253 morgi - 1261 ha. Był tutaj także wiatrak. Rzymsko należało w XIX wieku do rodziny Wężyków, następnie przeszło na własność Bogdańskich. Ostatnim właścicielem Rzymska był Stanisław Bogdański. W końcu XIX wieku właściciel majątku Rzymsko Bogdański, wraz ze Skórzewskim z Dobrej i Dzierżawskim z Mikulic, ufundował drzewa do posadzenia wzdłuż alei z Turku do lasu na Zdrojkach – dzisiejsza ulica Chopina. Sprezentowali też Turkowi deski do wykonania altan, ławek i stołów. W 1912 r. wieś i folwark mają 2056 mórg, władają nimi uwłaszczeni włościanie, Bosak i Dancyngier. Do 1938 roku wieś należała do gminy Ostrów Warcki. Później znalazła się w nowo-utworzonej gminie Dobra. Dąbrowa była częścią majątku Rzymsko. Powstała najprawdopodobniej w XIX wieku. Było tutaj wówczas dziesięć domów zamieszkałych przez sześćdziesiąt osób. Wieś stała się znana w latach 70-tych XX wieku, kiedy zbudowano tutaj przydrożny zajazd. Nadal jest to teren typowo rolniczy. Coraz większą rolę odgrywa tutaj turystyka. Nadal funkcjonuje tutaj zajazd ,,Zapiecek''. Działa też Ochotnicza Straż Pożarna. Od kilku lat Stowarzyszenie OSP w Rzymsku organizuje Dni Wsi z udziale środków z UE.


Rzymsko i okolice w okresie międzywojennym

Rzymsko BG. Dla uporządkowania nazw nowych osad w majątku Bogdańskich w XIX wprowadzono oznaczenie literowe dla poszczególnych części Rzymska. Jeszcze przed II wojną światową wyodrębniono miejscowość Rzymsko BG. Miejscowi wyjaśniają skrót jako Rzymsko Bliżej Głuchowa. Jest to wieś sołecka. Grunty wsi położone są w dolinie Teleszyny. Na okolicznych łąkach gniazduje wiele ptaków. Przebiega tędy szlak rowerowy zwany Szlakiem bocianich gniazd z Tokar II do Chocimia. Rzymsko BG powstało z połączenia Kolonii Rzymska B i Kolonii Rzymska G (dzisiaj odrębne sołectwo), Kolonia Rzymsko A (obecnie nie ma tam zabudowań) i Kolonia Rzymsko D należą teraz do Ostrówka.
Ostatnimi właścicielami Rzymska byli Bogdańscy. Dzieje Bogdańskich zostały przedstawione w oddzielnym rozdziale. Zaprezentowane źródła mają zapoznać z dziejami wsi Rzymsko. Kiedy już majątek został sprzedany, przystąpiono do jego parcelacji. Mieszkańcy mogli nabyć ziemię. W 1913 roku Andrzej Białek - dziadek żony pana Ryszarda Kucharskiego nabył w ten sposób ziemię ( informacja sprawdzona w Księgach Wieczystych w Turku).

Dwór w Rzymsku ulokowany był obok stawu. Ziemię wraz z budynkami dworu nabył pan Kurczoba wykorzystując cegłę z rozbiórki na budowę domu.