Miłkowice woj. wielkopolskie

Stefan SieradzanStefan Sieradzan( 1908-1999)


Sedeczne podziękowanie składam Leszkowi Sieradzanowi, synowi Stefana oraz jego wnuczce Katarzynie za udostępnienie materiałów dotyczących Stefana Sieradzana,  syna Ziemi Miłkowskiej, uczestnika Kampanii Wrześniowej, Powstania Warszawskiego i żołnierza Armii Krajowej 

Opracowanie Leszek Sieradzan
Dziej
e wojenne
(lata 1939-1945)
Stefana Sieradzana
syna Wojciecha i Anny Sieradzanów, 
urodzonego 13 lipca 1908 r., w Miłkowicach
powiat Turek, województwo Poznań.
 
 
 
Miejscowość Miłkowice, położona nad krętymi, śnieżno-piaszczystymi wówczas brzegami rzeki Warty, porośniętymi gdzieniegdzie wikliną z licznymi meandrami, wysepkami i przejrzystą, rwącą wodą, wydała na świat jednego ze swoich synów, którego losy, a zwłaszcza lata młodzieńcze zbiegły się z tragicznymi wydarzeniami II Wojny Światowej. 

Zbliżał się 1 września 1939 r. ale lato oraz wakacje tego roku nie były już takie beztroskie. Mimo, iż w Miłkowicach nie było słychać jeszcze pomruków dział, to już coroczny „Odpust”, który przypadał zawsze pod koniec wakacji – przełom sierpnia / września, nie miał już tak dużej frekwencji, a ludzie po mszy, krótszej niż zwykle szybko i w ciszy rozchodzili się do domów. Nawet tak zwanych „dziadów”, którzy ściągali na odpust licznie z różnych stron było znacznie mniej. 
Stefana Sieradzana na odpuście też nie było, został on bowiem już wcześniej zmobilizowany, gdyż o wojnie mówiło się wtedy jako o wydarzeniu tragicznym, ale nieuniknionym. 
W dniu 29 maja 1939 r. w mieście Dobra (powiat Turek, woj. Poznań), został on formalnie, jako rezerwista Korpusu Ochrony Pogranicza zmobilizowany do Wojska Polskiego z przydziałem do 70 p. p. 1-go Batalionu Pleszew, 17 Dywizji Armii Poznań pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby. W kampanii wrześniowejuczestniczył czynnie w bitwie nad Bzurą, w rejonie miejscowości Gaj Stary, Piątek, Gnieczno orazŁowicz. Upadek Armii Poznań w dniu 19 września 1939 r. spowodował, że Stefan Sieradzan stał się wraz z innymi żołnierzami jeńcem wojennym i został wywieziony do obozu jenieckiego Stalag I A Preis Ylou w pobliżu Królewca w Prusach Wschodnich. Otrzymał też numer jeniecko-obozowy „38008”. Wielokrotnie podejmował próby ucieczek z obozu, ale dopiero ostatnia, podjęta w grudniu 1943 r. powiodła się i zakończyła się dotarciem do Warszawy. 
Organizacje bojowe Armii Krajowej wystawiły mu konspiracyjne, a wymagane w okupowanej Warszawie dokumenty (Kenkarte i Ausweis) na nazwisko Wacław Grabowski, ze zdjęciem Stefana Sieradzana, aby utrudnić między innymi władzom niemieckim poszukiwania zbiegłego z obozu jeńca. 
Od tego czasu zaczęła się czynna działalność konspiracyjna w Zgrupowaniu „Żubr” Armii Krajowej, XXII Obwód, 17 Rejon Warszawa Żoliborz, a następnie bezpośrednie uczestnictwo w walkach w Powstaniu Warszawskim
Wymienić tu można miedzy innymi walki z Niemcami w dzielnicy Żoliborz – Marymont; o „Szkołę przy ulicy Kolektorskiej”, o „Oficerską Szkołę Pożarnictwa”, o „Olejarnię”. 
Kapitulacja Powstania Warszawskiego, to ponowna niewola, tym razem w Malchin-Schwan p. Göstrow. Tam też zastaje go koniec wojny. 
Tworzące się nowe władze Rzeczypospolitej Polskiej Państwowego Urzędu Repatriacyjnego wraz z Komendą Armii Radzieckiej wystawiają mu dokument upoważniający do transportu Polaków na Ziemie Odzyskane. W maju 1945 r. przybywa do całkowicie zniszczonego Wrocławia i sprowadza wnet swoją rodzinę – żonę Helenę i syna Edwarda. Drugi syn Leszek, rodzi się już we Wrocławiu w maju 1946 r. 
Do swojego, właściwego nazwiska powraca we wrześniu 1945 r., dokonując formalności w Urzędzie m. Dobra, powiat Turek. 
Za swoje czyny w obronie Ojczyzny, już w nowej Polsce otrzymuje miedzy innymi:
Warszawski Krzyż Powstańczy,
• Medal za udział w Wojnie Obronnej w 1939 r.,
• Krzyż Partyzancki,
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Załączniki:
1. DienstAusweis
2. Kennkarte
3. Zaświadczenie ZBOWiD
4. Oświadczenie Świadka majora rez. Zbiorowiska Jene
5. Delegacja PUR
6. Odznaczenia Bojowe i inne + legitymacje
7. Zdjęcia
 

 
 
 
 
Stefan Sieradzan żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza
 

Dokumenty okupacyjne Dienstausweis (paszport służbowy)


Ausweis - zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione konspiracyjnie dla  Stefana Sieradzana przez organizacje bojowe Armii Krajowej po ucieczce obozu jenieckiego na 
 
nazwisko Wacław Grabowski, 
wymagane w okupowanej Warszawie.


Kenkarta (niem. Kennkarte) - dowód tożsamości  Wacława Grabowskiego (Stefan Sieradzan)


Kenkarta wydana 15.03.1943 rok


 
 

 
Dokumenty


Spis dokumentów i odznaczeń 

Delegacja wydana przez Państwowy Urząd Repatriacyjny 7.06.1945r upoważniająca Wacława Grabowskiego (Stefan Sieradzan) do transportu Polaków na Ziemie Odzyskane
Polski Czerwony Krzyż - wyciąg dokumentów potwierdzający przebywanie Stefana Sieradzana w stalagu w niewoli niemieckiej po 18.09.1939 roku


Oświadczenie świadka potwierdzające udział Stefana Sieradzana w Powstaniu Warszawskim -  Oddział II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żubr" - 1. kompania - pluton 247
Stefan Sieradzan członkiem ZBoWiD

Miejsce urodzenia Miłkowice
Oddział II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żubr" - 1. kompania - pluton 247
Szlak bojowy Żoliborz

Stefan Sieradzan spoczął na cmentarzu w Miłkowicach. 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja