Miłkowice woj. wielkopolskie

Powstania śląskie

 

Stanisław Kaczmarek
ur. 1896 r. w Miłkowicach
syn Wincentego
uczestnik powstań śląskich

 
Informacje i zdjęcia udostępnione przez Kazimierza Osiewałę, Elżbietę Michałowicz, Ryszarda Kucharskiego, Zdzisława Kaczmarka

Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. III powstanie, pod wodzą Wojciecha Korfantego, miało na celu poprawę niekorzystnego dla Polaków wyniku Plebiscytu na Górnym Śląsku. III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. i było największym zrywem powstańczym Ślązaków w XX w.
W 1922 r. podpisano w Genewie konwencję w sprawie Śląska, według której obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. ⅓ spornego terytorium. Konwencja była korzystna dla Polski jeśli chodzi o istniejące na nim obiekty przemysłowe. Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla. (Wikipedia)

Uczestnikiem powstań śląskich był mieszkaniec Miłkowic Stanisław Kaczmarek urodzony w 1896 roku, syn Wincentego. W czasie wybuchu powstań przebywał we Wrocławiu, gdzie uczył się lub studiował. Rodzina była głęboko patriotyczna, Stanisław chyba więc uważał za swój obowiązek wziąć udział w walce o polskość Śląska. Mieszkaniec Miłkowic Kazimierz Osiewała potwierdza ten fakt. Nie znamy dokładnie jego powstańczych losów, ale może zdołamy je odtworzyć. W okresie międzywojennym Stanisław Kaczmarek odbierał powstańczą emeryturę, co jest niezbitym dowodem jego udziału w powstaniach. Teraz wyjaśniło się dlaczego zyskał przydomek Korfanty. (Korfanty był przywódcą powstań śląskich).
W czasie wybuchu II wojny światowej akta powstańcze zostały zniszczone, aby nie narażać powstańców. Zachowane spisy uwidoczniają kilka osób noszących nazwisko Stanisław Kaczmarek, ale nie ma dodatkowych informacji i trudno ustalić który jest interesującą nas osobą. www.pilsudski.org/powstania/

Historia rodziny.
Wincenty Kaczmarek syn Tomasza ur. 03.04.1865 r. miał troje dzieci: Stanisława ur. 1896 r., Mariannę (z męża Tomczyk) ur. 1899, Kazimierę (z męża Kunicka) ur.1909 r. Mieszkał w Miłkowicach w domu zbudowanym z czerwonej cegły na ziemi, którą otrzymał od swojego ojca Tomasza i dziadka Wawrzyńca. Ten dom do dziś stoi w Miłkowicach. Dzieci Wincentego byli kochającym się rodzeństwem, nawet gdy założyli własne rodziny, bardzo się szanowali i wspierali.                                                                


 Na zdjęciu potomkowie Wincentego Kaczmarka

 od lewej: Urszula Tomczyk- siostrzenica

Stanisław Kaczmarek
 
- brat Kazimiery,  powstaniec śląski. 

Kazimiera Kunicka
 urodzona w 1908 roku w Miłkowicach
Marianna Kaczmarek - bratowa 
Teresa Tomczyk - siostrzenica 
Stanisław Kunicki 

Sprawa wymaga jeszcze wyjaśnienia, ale niewątpliwie jest bardzo interesująca. Jeszcze jedno wydarzenie, gdzie nie brakło mieszkańca Miłkowic. 
Stanisław Kaczmarek syn Wincentego zawarł związek małżeński z Marianną z domu Kowalczyk dnia 28 listopada 1928 r. w Pęczniewie. Zamieszkali w Miłkowicach obok siedliska ojca, w domu stojącym szczytem do drogi. Stanisław prowadził z żoną sklep. Dom ten w czasie wojny rozebrali Niemcy. W okresie międzywojennym Stanisław przebywał we Francji wyjeżdżając do pracy razem z innymi mieszkańcami Miłkowic. Po przyjeździe wybudował piętrowy, duży, dom nad rzeką Wartą na pograniczu z Młynami, który miał być hotelem.  Był człowiekiem pełnym inicjatywy. Posiadał sklep w Miłkowicach, a później na Dąbrowie. W czasie wojny Niemiec, który zajął ich posesję, rozebrał dom należący do Stanisława, a jego z rodziną wysiedlono na Zaspy nad rzeką. Tam Stanisław też prowadził sklep sprzedając towary na kartki wydzielone dla Polaków przez Niemców. W czasie wojny rodzina zamieszkała na Dąbrowie. Kupili dom po bracie żony Stanisława, Kowalczyku, który brał udział w II wojnie światowej. Chyba zginął w czasie wojny, gdyż jego żona sprzedała im dom i sklep, a sama wróciła do swojej rodziny.  Po wojnie Stanisław imał się różnych zajęć, prowadził sklep i tzw. karczmę, wykonywał różne narzędzia rolnicze, kupił silnik spalinowy i ciął deski.  Zmarł w latach 70-tych. Stanisław i Marianna Kaczmarkowie mieli jedną córkę Genowefę, która wyszła za mąż za Czesława Piestrzyńskiego. Mieszkali w Miłkowicach, obok szkoły.
 
Dąbrowa rok 1969-70 skrzyżowanie z drogą na Kalisz (obecnie rondo i droga na wprost na zaporę zbiornika) w oddali drewniany dom p. Stanisława Kaczmarka, w którym był sklep w okresie przedwojennym i jeszcze kilka lat po wojnie. W czasie budowy drogi do zapory Skęczniew dom został rozebrany.
 

   Przed wybuchem II wojny światowej Kaczmarek Stanisław, kiedy powołano Fundusz Obrony Narodowej „DAR SERCA NARODU” oddał to, co miał wartościowego, aby wspomóc Ojczyznę. Wobec zaistniałych faktów nie wiem teraz który z Kaczmarków,  mój tato czy Kaczmarek(Korfanty), obaj nosili imię Stanisław, złożył dar dla Ojczyzny. Byłam poinformowana, że Stanisław Kaczmarek pseudonim Korfanty mieszkał już wtedy na Dąbrówce, ale teraz okazało się, że jednak mieszkał wtedy w Miłkowicach. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, niech więc każdy z nich zachowa zasługę dla siebie. Może kiedyś to się wyjaśni. 
 

Stanisław Kaczmarek , Miłkowice pow Turek, złożył na ręce Naczelnego Wodza Marszałka Rydza-Śmigłego w
 kwietniu 1939 roku dar w postaci 1 srebrnej papierośnicy, 1 i pół rubla w srebrze, 10 franków belgijskich w srebrze i 1 złoty pierścionek. 


 


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja