Miłkowice woj. wielkopolskie

Strachocice

Strachocice

Strachocicewieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra.

Sołtys Katarzyna Szymańska
Sołectwo w wyniku XIX wiecznych podziałów uwłaszczeniowych okrojone zostało do 529,96 ha. Zamieszkuje je 207 osób. Położone jest drodze krajowej nr 83 Turek-Sieradz. W pobliżu przepływają dwie największe rzeki tego rejonu: Warta i jej dopływ Teleszyna. Na Warcie istnieje olbrzymi zbiornik retencyjny ,,Jeziorsko''.
Obecnie we wsi pozostała już tylko trzyklasowa szkoła, będąca filią dobrskiego Zespołu Szkół. Działa jeszcze, choć już w ograniczonym wymiarze Ochotnicza Straż Pożarna, która może się poszczycić trzema zabytkowymi samochodami gaśniczymi. Leżąc na obrzeżach zbiornika Jeziorsko, rozwija się tutaj agroturystyka. Są też dwa sklepy. Jeden spółdzielczy, drugi prywatny.
 


Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
HISTORIA
Pierwsze źródło pisane donosi o Strachocicach w 1422 roku. Na początku XVI wieku wieś należała do parafii Miłkowice. Jednak dziesięcinę z pól folwarcznych i chłopskich otrzymywał proboszcz skęczniewski. Na stół biskupi dawano maldraty, czyli dziesięcinę w zbożu, a miłkowickiemu plebanowi kolędę, po groszu z łanu. Dokument z 1519 roku mówi o zawiłościach związanych z podziałem majątku (w którego skład wchodziły Strachocice) po Janie Zarębie z Kalinowy wojewodzie kaliskim. Dotyczy on Anny z Łopuska jej pasierbów Krzysztofa i Jana oraz dzieci pochodzących z jej małżeństwa z wojewodą, czyli Wacława i Stanisława - wówczas jeszcze małoletnich. W 1537 roku Stanisław Zaremba z Kalinowy i Głuchowa (syn Jana wojewody) na połowie dóbr swoich (w tym i na Strachocicach) zapisał 1500 dukatów posagu swojej żonie Małgorzacie córce Juranda z Brudzewa - wojewody łęczyckiego. W 1544 roku bracia Zarębowie podzielili między siebie majątek po rodzicach. Strachocice wraz Głuchowem, Małgowem, Strzałkowem Goleszowem, Będziechowem, Jankowem, Goleszowem, Czartkami, młynem Strzałkowskim i gospodarstwem rybackim na rzece Warcie (składało się między innymi ze stawów, prawdopodobnie pozostałości starorzecza) otrzymał właśnie Stanisław Zaręba. W 1579 roku Małgorzata z Tuczyńskich Zarembina swoje części dziedziczone w Strachocicach, zastawiła za 700 dukatów Janowi Mycielskiemu z Wietchinina. W 1645 roku Mikołaj Zaleski - wojski sieradzki zwrócił dobra zagwarantowane mu przez ojca przed Trybunałem Piotrkowskim. W zamian po jego śmierci miał otrzymać inny okazały majątek ziemski oraz 28 tys. spłaty pieniężnej. Natomiast Strachocice przypadły w udziale jego braciom Kazimierzowi i Andrzejowi. W 1732 roku Bracia Ponińscy wyliczyli wartość swojego majątku na 800000 dukatów i zdecydowali się go podzielić między siebie. Strachocice wraz z Miłkowicami, Zaspami i Młynami warte 55.333 dukaty otrzymał Stanisław Poniński. W 1784 roku właścicielem Strachocic został Ignacy Lipski - łowczy wschowski. Pod zaborem rosyjskim, Strachocice trafiły do gminy Ostrów Warcki. Składała się wówczas z wsi i folwarku. Wraz z wsią Młyny Strachockie zamieszkiwało tam 308 osób. W trzech folwarcznych budynkach mieszkalnych żyło 78 osób. W 1938 roku Strachocice włączono do nowo utworzonej gminy Dobra. Po II wojnie światowej Strachocice zyskały na prestiżu. Była tam nie tylko szkoła, ale i poczta oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 

 
Księgi Ludności Stałej Strachocice 
Zebrał i opracował student prawa UŁ
Bartłomiej Czyżewski
Archiwum: Archiwum Państwowe w Łodzi
Zespół: Archiwum Zakrzewskich z Poddębic 1767-1933 [zespół nr 566] Sygnatura księgi: 136
 
 
 
 
#1 folwark (karty 55 verte - 56)
Szymon Rogowski (ur. 09.02.1785 r., Lisków)Nepomucena (ur. 1812 r., Chrzanowiec)
+ 4 osoby
Jakub Tomczak (ur. 08.07.1787 r., Owadyn)
Maryanna (ur. 08.09.1785 r., Boliwów)
+ 8 osób
 
#2 chałupa (karty 57 verte - 58)
Bogumił Szadziak (ur. 1788 r., Głuchów)
Katarzyna (ur. 1801 r. , wRzymsko)
+ 10 osób
 
Bartłomiej Strzelec (ur. 20.08.1805 r., Strachocice)
Zofia (ur. 1810 r., Strachocice)
+ 11 osób
 
#3 chałupa (karty 59 verte - 60 verte; niestety czwarta strona [61] wyrwana z księgi)
Urban Rosiak (ur. 23.05.1785 r., Strachocice)
Urszula (ur. 1793 r., Strachocice)
+8 osób
 
Walenty Ruszczyński (ur. 04.01. 1811 r., Xięstwo Poznańskie)
Agnieszka (ur. 1816 r., Strachocice)
+2 osoby
 
Ignacy Więzlak (ur. 20.07.1780 r., Strachocice; wdowiec)
Łucja Płoszyńska (ur. 12.12.1792 r., Rudlice; wdowa)
+ 4 osoby
 
Wincenty Jankiewicz (ur. 04.07.1780 r., ?)
Katarzyna (ur. 1803 r., ?)
+ 8 osób
 
#4 chałupa (karty 61 verte - 62)
Jan Owczarek (ur. 04.06.1796 r., Strachocice)
Rozyna (ur. 1799 r., Strachocice)
+ 5 osób
 
Wojciech Maciaszek (ur. 04.04.1803 r., Strachocice)
Małgorzata (ur. 1813 r., Zalesie)
+ 1 osoba
 
#5 chałupa (karty 63 verte - 64)
Tomasz Kasprzak (ur. 01.12.1795 r., Strachocice)
Katarzyna (ur. 1794 r., Strachocice)
+ 9 osób
 
Maciej Szymczak (ur. 19.02.1810 r., Strachocice)
Agnieszka (ur. 1811 r., Strachocice)
+ 4 osoby
 
#6 chałupa (karty 65 verte - 66)
Józef Jadrysiak (ur. 18.06.1800 r., Strachocice)
Franciszka (ur. 1803 r., Strachocice)
+ 10 osób
 
Łukasz Wierzbicki (ur. 18.10.1792 r., Harhówek)
Ewa (23.12.1794 r., Harhówek)
 
#7 chałupa (karty 67 verte - 68)
Leon Mieszczak (ur. 02.02.1775 r., Strachocice)
Cecylia (ur. 1790 r., Strachocice)
+8 osób 
 
#8 chałupa (karty 69 verte - 70)
Andrzej Jankiewicz (ur. 01.12.1793 r., Strachocice)
Domicela (ur. 1800 r., Strachocice)
+ 5 osób
 
#9 chałupa (karty 71 verte - 72)
Klemens Choynacki (ur. 24.11.1780 r., Pleszów)
+ 5 osób
 
#10 chałupa (karty 73 verte - 74)
Wojciech Opłatek (ur. 19.08.1787 r., Strachocice)
Maryanna (ur. 1794 r., Strachocice)
+ 5 osób
 
#11 chałupa (karty 75 verte - 76)
Władysław Kubiszak (ur. 07.09.1807 r., Strachocice)
Franciszka (ur. 1817 r., Strachocice)
+ 5 osób
 
Tomasz Grzelak (ur. 20.03.1796 r., Strachocice)
Maryanna (ur. 1780 r., Strachocice)
+ 3 osoby
 
Urban Owczarek (ur. 23.05.1802 r., Strachocice)
Małgorzata (ur. 1810 r., Strachocice)
+3 osoby
 
#12 chałupa (karty 77 verte - 78)
Michał Górnicki v. Kowalczyk (ur. 28.09.1804 r., Młyny Skęczniewskie [?])
Maryanna (ur. 1808 r., Miłkowice)
+ 6 osób
 
Piotr Włodarczyk (ur. 15.06.1799 r., Strachocice)
Tekla (ur. 1805 r., Strachocice)
+ 8 osób
 
#13 chałupa (karty 78 verte - 79)
Kanty Owczarek (ur. 27.10.1800 r., Strachocice)
Katarzyna (ur. 1800 r., Strachocice)
+3 osoby
 
Paweł Kubisiak (ur. 1810 r., - )
+ 4 osoby
 
#14 chałupa (karty 79 verte - 80)
Paweł Kubisiak (ur. 16.01.1810 r., Strachocice)
+ 9 osób
 
Jan Gabryniak (ur. 03.02. 1792 r., Strachocice)
Agnieszka (ur. 1800 r., Strachocice)
+ 5 osób
 
#15 chałupa (karty 81 verte - 82)
Szczepan Grzelak (ur. 04.02.1797 r., Miłkowice)
Magdalena (ur. 1795 r., Miłkowice)
+ 6 osób
 
#16 chałupa (karty 82 verte - 83)
Kazimierz Lichowski (ur. 04.03. 1744 r., Strachocice)
Maryanna (ur. 1750 r., Strachocice)
+ 3 osoby
 
Wojciech Chudzik (ur. 09.04.1795 r., Strachocice)
Kunegunda (ur. 1793 r., Strachocice)
+ 5 osób
 
#17 chałupa (karty 83 verte - 84)
Marcin Szymczak (ur. 04.11.1766 r., Miłkowice)
Agata (ur. 1789 r., Miłkowice)
+ 2 osoby
 
#18 chałupa (karty 85 verte - 86)
Felix Strzelczyk (ur. 22.05.1795 r., Strachocice)
Justyna (ur. 1783 r., Strachocice)
+ 5 osób
 
#19 chałupa (karty 86 verte - 87)
Antoni Matusiak (ur. 13.07.1764 r., Strachocice)
Franciszka (ur. 1770 r., Strachocice)
 
Szczepan Grabowski (ur. 20.04.1790 r., Sielądków [?])
Maryanna (ur. 1797 r., Sielądków [?])
+ 8 osób
 
Michał Frądczak (ur. 02.09.1772 r., Miłkowice)
+ 10 osób
 
Łukasz Jezierski (ur. 18.10.1797 r., Kamienacz)
Cecylia (ur. 20.11.1798 r., Kamienacz)
+ 3 osoby 

Mapa z 1834 roku z zaznaczonym folwarkiem w Strachocicach
Folwarki były dwa, jeden we wsi Strachocice, drugi w dzisiejszej wsi Kolonia Strachocice, która jest odrębną jednostką administracyjną. Właśnie ten folwark na Kolonii nazywano Owczarnią, gdyż hodowano tam owce. Znajdował się za kuźnią kowala Orszulaka, która też już odeszła w zapomnienie po śmieci właściciela.
 

Zebranie założycielskie kółka rolniczego w Strachocicach 1932 rok

Echo Tureckie  11.13.1932 r.

 Uroczystości patriotyczne
Piotr Tameczka
Rok 1932 rocznica odzyskania niepodległości Polski


1938 rok obchody imienin prezydenta Ignacego Mościckiego  
Dane dotyczące miejscowości powiatu tureckiego 1937-1938
Liczba ludności i obszar dotyczą 1936 roku - obszar 486 hektarów, liczba ludności 346 osób.


Józef Konwerski bohater spod Monte Cassino
ur.14.12.1909 Strachocice
ostatnie miejsce zamieszkania Brodnia
zginął 12.05.1944
Monte Cassino


Józef Konwerski 

 


Józef Konwerski mieszkaniec Brodni strona prywatna


 Rodzina 


Zdjęcie ślubne - Helena i Józef Konwerscy
Rodzina - na pierwszym planie żona Helena z synkiem Marianem i matka.

Materiały nadesłała Halina Miller z d. Konwerska

Szkoła w Strachocicach


Zdjęcie z 1939 roku - Ks. Krzesiński, Grono Pedagogiczne Szkoły Strachocie, uczniowie
Zdjęcie nadesłane przez Cecylię Jesionek
Informacja uzpełniająca przesłana przez Halinę Miller - Na zdjęciu od lewej siedzą nauczyciele: pan Skomski, trzecia od lewej Antonina Minsterowa, od prawej Franciszek Durys.
Nauczyciele , którzy uczyli w Strachocicach przed Wojną ( 1939 -1945) to: p. Drzewiecki, p. Drewnis, p. Kornacki, p.p. Szczepanikowie (małżeństwo).
Osoby na zdjęciu rozpoznała oraz wymieniła nazwiska nauczycieli nieobecnych na zdjęciu - była uczennica Alfreda Szymczak z domu Wdzięczna.


 

Franciszek Durys pierwszy nauczyciel, który po II wojnie rozpoczął nauczanie w Strachocicach. Szkoła mieściła się wtedy w domu p.p. Zagozdów. W ciągu roku szkolnego 1945/46 - Franciszek Durys opuścił Strachocice i wyjechał w inne strony Polski. W tym samym roku szkolnym podjęli pracę nauczyciele p.p. Cytrowscy (nazwisko podała Teresa Waligórska), a szkołę przeniesiono do domu p.p. Cybulskich. W następnym roku szkolnym 1946/ 47 trwała budowa szkoły w Strachocicach (barak), a dzieci chodziły do szkoły w Miłkowicach. W r. szk. 1947/48 oddano budynek szkoły w Strachocicach do użytku.

Zdjęcie i informacje przesłane przez Halinę Miller


Szkoła Podstawowa w Strachocicach  –  rok 1951. W środku P. Antonina Minsterowa – pierwsza kierowniczka nowo wybudowanej szkoły (barak) po wojnie oraz nauczyciele: Maria Ochowiak  i Saturnin Skórka.


Szkoła Podstawowa w Strachocicach – Rada Pedagogiczna wraz z uczniami. Od lewej: kierownik Szkoły Marian Waligórski, Halina Konwerska,  ks. Stanisław Szewczyk, Antonina Wolna i Bronisława Andryszek  z d. Sobczak.


Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Strachocicach w latach 1958 – 1960.
    Od prawej strony: ks. Stanisław Szewczyk, kierownik szkoły Marian Waligórski, Halina Konwerska, Antonina Wolna  i Bronisława Andryszek z d. Sobczak.


Obecnie   w budynku mieści się przedszkole.
Materiały nadesłała Halina Miłler z d. Konwerska

Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocicach

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocicach datuje się na pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej. W dniu 10 czerwca 1948 roku dzięki inicjatywie lokalnej społeczności, a w szczególności: Leona Barckiego, Wojciecha Klimczaka, Wacława Krawczyka, Józefa Orszulaka, Piotra Stefaniaka i Mariana Wernera. Podczas założycielskiego zebrania jednostka liczyła 20 druhów strażaków, z których grona został wybrany pierwszy zarząd na czele z prezesem Wojciechem Klimczakiem i naczelnikiem Wacławem Krawczykiem.
W pierwszym okresie działalności na stanie jednostki znajdowała się sikawka ręczna, pięć odcinków węży, drabina i bosak.
Już po dwóch latach członkowie straży wraz z zarządem podjęli decyzję o budowie strażnicy. Po otrzymaniu projektów oraz niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych zezwoleń ruszyły prace przy miejscowej remizie. Budowa mogła się rozpocząć dzięki zebranym wcześniej środkom finansowym jak i pozyskanym dotacjom, w tym dotacji państwowej. Przy budowie pomagali strażakom mieszkańcy wsi Strachocice, którzy z wielką energią przystąpili do pracy. Budowa trwała cztery lata. W trakcie budowy zmarł dotychczasowy prezes jednostki co spowodowało wybór nowego prezesa w osobie Józefa Zwolińskiego, który dokończył budowę remizy.
W dniu 20 czerwca 1954 roku odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowo wybudowanej remizy strażackiej. W tym dniu do Strachocic przybyło wielu zaproszonych gości, władze powiatowe, gminne i strażackie. Na wielkim święcie miejscowych druhów nie zabrakło delegacji z pobliskich jednostek oraz okolicznych mieszkańców. Wybudowany obiekt znacznie polepszył możliwości działania miejscowej OSP, pozwalając jednocześnie przechowywać sprzęt bojowy w należytych warunkach. W obiekcie znalazły się pomieszczenia do pracy administracyjnej i szkoleniowej, a także do działalności kulturalno-oświatowej.
W dniu 15 czerwca 1958 roku miejscowa jednostka obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia. Gospodarzem obchodów był już kolejny zarząd z prezesem Tadeuszem Przybylskim oraz z naczelnikiem Stanisławem Klimczakiem, który zastąpił na tym stanowisku Wacława Krawczyka. Na zorganizowane obchody przybyło wielu zaproszonych gości z terenu całego powiatu. Z tej okazji, 21 września na ręce zarządu został przekazany pierwszy pojazd bojowy marki Star 20.
Kolejne lata działalności jednostki upłynęły na prowadzeniu działalności statutowej. Prowadzono liczne ćwiczenia, których celem było utrzymanie wysokiej formy druhów strażaków oraz gotowości bojowej. Z grona członków jednostki została wyselekcjonowana grupa, która stworzyła drużynę reprezentującą OSP Strachocice podczas organizowanych zawodów sportowo-pożarniczych.
Z końcem lat dziewięćdziesiątych druhowie strażacy przeprowadzili prace remontowe przy miejscowej remizie. Wymieniono poszycie dachowe, podłączono do obiektu wodociąg oraz wykonano wiele drobnych remontów i napraw. W 1998 roku przystąpiono do generalnego remontu strażnicy, który objął naprawę tynków, malowanie elewacji zewnętrznej oraz pomieszczeń wewnątrz budynku. W głównej sali zamontowano także scenę. Prace remontowo-budowlane były możliwe dzięki pomocy Urzędu Gminy i Miasta Dobrej. Pozyskano również środki od sponsorów i wykorzystano także własne finanse.
W tym samym roku jednostka uzupełniła też braki w sprzęcie pożarniczym, zakupując od jednostki OSP z Przykony kolejny wóz bojowy Star 25.
Ostatnie dziesięć lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strachocic to między innymi organizacja Dożynek Gminnych w 1998 roku, licznych zabaw w tym balów sylwestro¬wych i karnawałowych oraz uroczystości związanych z obchodami „Dnia Strażaka".
W dniu 28 czerwca 1998 roku jednostka obchodziła jubileusz 50-lecia swojej działalności. Z tej okazji przybyło na zorganizowane obchody wielu zaproszonych gości z władz powiatowych, gminnych, z władz strażackich, tłumnie uczestniczyli także mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości. Licznie stawili się także reprezentanci współpracujących jednostek OSP. Jednostka była także gospodarzem zawodów strażackich w 1999 roku zajmując w nich III miejsce w kategorii seniorów, I miejsce w kategorii dziewcząt oraz II w kategorii chłopców. Dzięki takiej postawie zarząd i druhowie mogli pochwalić się licznymi trofeami, zdobytymi podczas rywalizacji na szczeblu gminnym także w kolejnych latach tj. w 2002 roku III lokata podczas zawodów gminnych i V miejsce w 2003 roku.
W roku 2002 w związku ze zły stanem technicznym posiadanego wozu bojowego zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu kapitalnego remontu. W tym samym roku pojazd został wyposażony w radiostację, która od tego czasu pozwoliła koordynować prowadzone akcje gaśnicze. W tym też okresie wykonano prace remontowo-budowlane w strażnicy obejmujące remont podłogi i wykonanie sanitariatu. W roku 2008 Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocicach obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Z tej okazji wzorem lat ubiegłych na obchody przybyli zaproszeni goście, zaprzyjaźnione delegacje współpracujących jednostek OSP oraz lokalne społeczeństwo. Przez 60 lat działalności funkcję prezesa pełnili: Wojciech Klimczak, Józef Zwoliński, Tadeusz Przybylski, Antoni Orszulak, Stefan Ochocki dwukrotnie, Leon Barcki, Czesław Baranowski, Eugeniusz Pietrzak, Jan Połomski, Jerzy Górski, Marian Strzelec, natomiast naczelnikami byli: Wacław Krawczyk, Stanisław Klimczak, Zygmunt Klimczak, Zygmunt Andryszek, Krzysztof Błaszczyk.
Obecnie w skład zarządu jednostki wchodzą m.in.: Bolesław Pawlak prezes, Ireneusz Frydziński wiceprezes, Waldemar Klimczak naczelnik oraz Tadeusz Krawczyk zastępca naczelnika. Jednostka prowadzi działalność statutową, odbywa ćwiczenia i szkolenia, których celem jest utrzymanie jednostki w stałej gotowości bojowej. W gronie druhów strażaków znajduje się także liczna grupa młodzieży, która czynnie wspiera swoich starszych kolegów szczególnie podczas zawodów sportowych, ale także w codziennej działalności. Jednostka jest swoistym centrum edukacji kulturalno-oświatowej. Druhowie strażacy uczestniczą w organizowanych świętach kościelno-państwowych, organizują liczne zabawy i wieczorki taneczne.

Wojciech Klimczak

 
Jednostka OSP w Strachocicach zawiązała się po zakończeniu wojny. Pierwszym prezesem był Wojciech Klimczak, działacz i społecznik, właściciel młyna.  Mimo osobistych problemów związanych z miejscem swojej pracy, czynnie uczestniczył w działalności na rzecz budowy remizy strażackiej z całą społecznością wsi. 
Młyn w Strachocicach - stan obecny
 Historia młyna wiąże się z rodziną Klimczaków. Najpierw, jeszcze przed wojną, był wiatrak, który spłonął. W 1947 roku pobudowano nowy młyn, który pracował w oparciu o koks, późnej, gdy już wieś zelektryfikowano, wykorzystano prąd. Był to jedyny młyn w całej okolicy. Korzystali z jego usług mieszkańcy sąsiednich wsi.
Po wybudowaniu remizy strażackiej, w dzień uroczystego jej otwarcia w 1953 roku, doszło do tragedii. Zgromadzona licznie publiczność oczekiwała na przybycie zespołu, który miał uświetnić uroczystość. Prezes, jadąc na ich spotkanie na swoim junaku, zginął tragicznie.Wioska internetowa w Strachocicach


W Szkole Podstawowej w Strachocicach odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia na Odległość. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Andrzej Piątkowski, ks. kanonik Zygmunt Chromiński - dziekan dekanatu dobrskiego i Elżbieta Jesionek - dyrektorka szkoły w Strachocicach.
Centrum w Strachocicach funkcjonuje już od kilku miesięcy. Jak powiedział Marcin Marciniak - obsługujący je wraz z Joanną Miller, kursy prowadzone za jego pośrednictwem ukończyło około czterdziestu osób. Były one głównie związane z obsługą komputera i internetu. Było też kilkanaście osób które ukończyło kurs języka angielskiego i trzy niemieckiego.
W uroczystym otwarciu centrum uczestniczyło około 20 osób. Byli wśród nich burmistrz Andrzej Piątkowski, Paweł Janicki - przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej, księża: Zygmunt Chromiński - dziekan dekanatu dobrskiego i Stanisław Wenderlich - proboszcz z Jeziorska. Centrum wyposażone jest w jedenaście stanowisk komputerowych i inny niezbędny sprzęt. Można tutaj nieodpłatnie ukończyć kursy z zakresu: przedsiębiorczości, układania biznes planów, obsługi programów komputerowych Word i Excel oraz angielskiego i niemieckiego. Z oferty Centrum mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy Dobra, bez względu na wiek i wykształcenie. Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Autor: Andrzej Tyczyno


Strachocice
informacje prasowe
Artykuły prasowe przesłane przez Szymona Strycharczyka autora strony wwwszymonbloghistoria.pl.tl/ ,, Słowo '' numer 251 , rok 1911 

 
,, Echo Tureckie '' rok 1929  

 Informator Szymon Strycharczyk autor strony wwwszymonbloghistoria.pl.tl/
Orędownik rok 1935  
Głos Kaliski rok 1948 
 Głos Wielkopolski rok 1947 

 
Wysiedlenia ludności polskiej w czasie II wojny - Strachocice
Materiał nadesłał Szymon Strycharczyk
 Strachocice
Materiały nadesłał Szymon Strycharczyk blog wwwszymonbloghistoria.blogspot.com/

 Źródło:

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja