Miłkowice woj. wielkopolskie

MIŁKOPEDIA

 Miłkopedia 


 Witaj w Miłkopedii. Ze stroną współpracuje
30 Współtwórców i wielu Sympatyków. Ty także możesz wziąć udział w jej współredagowaniu. Zapraszam.

Miłkowice – miejscowość położona dawniej nad rzeką Wartą, obecnie nad zbiornikiem Jeziorsko w województwie wielkopolskim,powiecie tureckim, w gminie Dobra.
Współrzędne geograficzne to 51 ° 50 '0 "North, 18 ° 40' 0" Wschód.
Obecnie wieś liczy 190 mieszkańców. Powierzchnia sołectwa wynosi 464,9 hektara. Sołtys Paweł Wszędybył. 
Przez wieś przebiega droga krajowa nr 83.


WALORY KLIMATYCZNE I WYPOCZYNKOWE 
Miłkowice ulokowane pomiędzy dużym akwenem wodnym
zbiornikiem Jeziorsko z jednej strony, a pięknym lasem z drugiej, pozbawione zakładów przemysłowych, stały się miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów spragnionych ciszy, czystego, niczym nie skażonego powietrza i pięknych krajobrazów. Doceniając te niewątpliwe walory wielu mieszkańców dużych miast postanowiło tutaj spędzać swój wolny czas. Nad zbiornikiem powstało duże osiedle domków letniskowych położonych wśród nadbrzeżnych lasków. Okolice Miłkowic to raj dla wędkarzy, grzybiarzy i amatorów sportów wodnych, bliskiej symbiozy z przyrodą. Na terenie Zasp Miłkowskich, nad brzegiem Zbiornika Jeziorsko znajduje się pole namiotowe i przystań będąca własnością oddziału PTTK w Warcie. Obok istnieje rezerwat przyrody „Jeziorsko”. Dla przyjezdnych oferują miejsca gospodarstwa agroturystyczne. W Miłkowicach ulokował się dom spokojnej starości, są dwa sklepy, boisko sportowe i piękny zabytek sztuki sakralnej - stuletni kościół p.w. Św. Mikołaja oraz plebania. Ciekawostką jest pusty cmentarz obok zbiornika, który w całości został przeniesiony w nowe miejsce.

Kalendarium
 


HISTORIA
Około
3.500 lat temu (1.500 p.n.e.) we wczesnej epoce brązu pojawili się pierwsi osadnicy. Byli to przedstawiciele kultury trzcinieckiej. 3.100 lat temu (1.100 p.n.e.) w IV okresie epoki brązu zamieszkiwali tutaj ludzie związani z kulturą łużycką. Na Zaspach odkryto cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego (III wiek n.e.).

DWÓR
 Od XIV do początków XVI wieku Miłkowice znajdują się w rękach rycerskiego rodu Miłkowskich herbu Pomian od których miejscowość wzięła nazwę. W 1410 roku Mikołaj z Miłkowic bierze udział w bitwie pod Grunwaldem i w 1412 za zasługi wojenne zostaje pasowany na rycerza. Od XVII –XVIII wieku dobra miłkowskie mają kilku właścicieli, są to m.in. Janusz Zaremba z Kalinowej, Andrzej Zalewski, Stanisław Poniński, Jan Mączyński. Pod koniec XVIII wieku Miłkowice przejmują Lipscy a następnie drogą spadkową Dłuscy. W 1844 roku majątek na drodze licytacji nabył po spadkobiercach  Lipskich Tomasz Józef Leonard Bogdański h. Prus III. Miłkowice są w rękach Bogdańskich do 1893roku. Maria Bogdańska ufundowała kościół wzniesiony w latach 1880-1882 budowany przy współudziale wszystkich mieszkańców. Majątek zostaje podzielony pomiędzy potomstwo Tomasza, a następnie sprzedany zmieniając kilkakrotnie właścicieli.

WIEŚ. 
Miłkowice to wieś z ponad osiemsetletnią historią.  Po raz pierwszy nazwa wsi Miłkowice pojawiła się w 1136 roku w bulli papieża Innocentego II jako własność arcybiskupów gnieźnieńskich.Powstały w drodze jednorazowego aktu osadniczego według prawa polskiego na tak zwanym "surowym korzeniu". Nazwa wsi wywodzi się od Miłka, będącej zdrobnieniem imienia Miłosław. Należy przypuszczać, że tenże Miłosław (Miłek) był zasadźcą organizującym lokację wsi. Miłkowice to nic innego jak synowie Miłka. 
Po upadku
Powstania Styczniowego w 1864 roku na mocy ukazu carskiego zniesiono pańszczyznę, chłopi mogli kupić ziemię, wtedy to wieś zyskała dzisiejszy kształt. W 1925 roku przeprowadzono komasację gruntów. Od 1916 roku działa w Miłkowicach OSP, a od 1931 KGW. W 1913 roku w Miłkowicach powołano czteroklasową szkołę powszechną. W 1950 roku wybudowano nową szkołę, która na skutek zmniejszenia się liczby ludności obecnie stoi pusta. W 1963 roku wieś została zelektryfikowana.
Przynależność administracyjna – w 1912 roku Miłkowice przynależały do
guberni kaliskiej, powiat turecki, gmina Ostrów Warcki. W latach 1937-1954 należały do gminy Jeziorsko, powiat turecki woj.  poznańskie.W latach 1954 - 1972 roku należały do gromady Jeziorsko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego. Obecnie znalazły się w gminie Dobra, pow. Turek, woj. wielkopolskie. Budowa zbiornika Jeziorsko spowodowała zmniejszenie obszaru wsi, część gruntów została zalana wodą. Zniknęły wsie Zaspy i Młyny. Zlikwidowano drogę Miłkowice – Popów. Nad zbiornikiem powstała kolonia domków letniskowych. Trwa postępujące wyludnienie Miłkowic.

KOŚCIOŁY
 
 
Pierwszy kościół w Miłkowicach został wzniesiony zapewne na przełomie XIV i XV przez właścicieli Miłkowic - Miłkowskich. W 1683 istniał tutaj drewniany kościół z trzema ołtarzami. W 1787 r. w miejsce starego kościoła Ignacy Lipski, łowczy wschowski, miejscowy dziedzic, wystawił drewniany kościół na podstawie krzyża pod wezwaniem św. Mikołaja – z bali sosnowych, na murowanym fundamencie, kryty gontami, który w 1849 roku został zniszczony. Tomasz Bogdański, ufundował rok później kościół z tzw. pruskiego muru, który się okazał być bardzo nietrwały.
Fot. Jan Cezary Ejzert
W latach 1880-1882 wzniesiono nowy kościół z fundacji Marii Bogdańskiej w budowie którego brała udział cała społeczność wiejska. Posiada on bogatą polichromię wykonaną przez braci Żdziarskich z Goszczanowa – fundacja Tomasza i Albiny Bogdańskich. W głównym ołtarzu znajduje się obraz św. Mikołaja namalowany przez Juliana Fałata. W ołtarzu lewej kaplicy umieszczono obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, podobno autorstwa Józefa Simmlera. Zabytki: obraz świętego Antoniego z XVIII wieku, krucyfiks rokokowy, dwie monstrancje: rokokowa oraz z końca w XVIII wieku, a także kielich ze stopą z około 1640 roku. W czasie wojny kościół Niemcy zamienili w szpital, a później w magazyn, co spowodowało duże zniszczenia. Kościół przez cały czas jego istnienia jest remontowany i konserwowany.
Liczebność parafii (kronika parafialna)
1939 – 2250
1984 - 1180
1986 – 1110
 2014  -  954
Cmentarz parafialny
. Do około 1825 r. zmarłych chowano na cmentarzu przykościelnym Przed 1825 r. został założony nowy cmentarz, niedaleko rzeki Warty, który roku 1921 został powiększony. W latach osiemdziesiątych XX wieku został on zalany przez zbiornik Jeziorsko. Nowy cmentarz, dość niefortunnie usytuowany, został oddany do użytku listopadzie 1983. Po przezwyciężeniu wszystkich trudności cmentarz służy parafii, od 1994 r. także formalnie jej jej własnością. W 2000 roku uruchomiono kaplicę przedpogrzebiową po lewej stronie kruchty kościoła.
Na terenie wsi znajdują się krzyże przydrożne i kapliczki,
pomniki  kultury sakralnej, które są zarazem świadkami i pamiątką dziejów.


UDZIAŁ W CZYNIE ZBROJNYM
Ziemia miłkowska może poszczycić się  ludźmi, którzy na przestrzeni wieków,  nie szczędząc zdrowia i sił,  podejmowali walkę zbrojną o wolność. 

Mikołaj z Miłkowic - 1409-1411 – bierze udział wielkiej wojnie z Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. Za zasługi wojenne zostaje pasowany na rycerza i występuje z tytułem strenuus.
Jan Mączyński - wybitny konfederat barski
Józef Lipski – uczestnik powstania kościuszkowskiego. Wcześniej służąc w Wojsku Polskim osiągnął stopień pułkownika. Walczył na terenie sieradzkiego. Wystawił przez siebie uposażony oddział kawalerii. Za udział w powstaniu został osadzony w twierdzy pod Berlinem. Przebywał tam dwa lata, po czym dzięki kaucji zapłaconej przez rodzinę został uwolniony.
Mamert Dłuski - 1809 roku brał udział w potyczkach pod Tarnopolem i Wieniawką. Został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. W kampanii napoleońskiej 1812-1813 walczył pod Mińskiem, Borysowem, Gabel, Lipskiem, Hanau. Od 1815 roku służył w armii Królestwa Polskiego, w 1818 r. podał się do dymisji. 1831 r. walczył na terenie kaliskiego. W bitwie pod Różanem nad Narwią w dniu 4 kwietnia 1831 r. dowodził dwoma szwadronami szaserów z 3 pułku strzelców konnych. Mamert Dłuski awans na gen. brygady otrzymał 14 czerwca 1831 roku. W trakcie powstania walczył pod Grochowem i Wawrem. Uczestniczył w operacji pod Liwcem, a potem walczył w obronie Warszawy.

Żołnierze Kampanii Wrześniowej 1939.
Miłkowice - Bazela Władysław, Frątczak Stanisław, Jakomulski Stanisław, Kaczmarek Aleksander, Jakomulski Ignacy , Kaczmarek Kacper, Kaczmarek Józef, , Kanarek Zygmunt, Sieradzan Tomasz, Sieradzan Stefan, Stępniewski Józef, Szczepaniak Edward, Szczepaniak Józef , Szymczak Józef. Zaspy Miłkowskie - Kasprzak Stanisław. Młyny Strachockie - Gozdal Antoni, Jankiewicz Kazimierz, Szymczak Stanisław. Strachocice - Chwiałkowski Ignacy, Chwiałkowski Józef, Kanarek Wojciech, Kominiarczyk Józef, Konwerski Jan, Kucharski Jan, Kucharski Władysław. 
Monte Cassino - polegli
Jankiewicz Kazimierz starszy strzelec 3 Batalion Strzelców, Konwerski Józef Strzelec 18 Batalion Strzelców
1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka – zginął
Szymczak Stanisław starszy strzelec 9 Batalion Strzelców Flandryjskich 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.
Powstanie Warszawskie -
Józef Sieradzan Oddział II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – kapelan, Stefan Sieradzan Oddział II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żubr" - 1. kompania - pluton 247 stopień strzelec
Zamordowani, więzieni, prześladowani w czasie II wojny światowej – zginęli: Miednoje - Bronisław Jakomulski, obozy koncentracyjne - Bednarek Jan Dachau, Janczak Stefan Buchenwald, Kominiarczyk Edward Mauthausen, Kominiarczyk Wojciech Mauthausen, Sieradzan Władysław, Stefaniak Olimpiusz Gross-Rosen, Szczepaniak Mikołaj Flossenbürg,  stalagi - Gozdal Antoni - Ludwigshafen. roboty przymusowe - Wróbel Stanisław Rothenkirchen  więzienia - Kucharski Jan Sieradz,  rozstrzelani w Miłkowicach - Marcinkowski Franciszek, Serafin Adam

W czasie lotu rozpoznawczego 11.11.1939 w Woli Miłkowskiej zginął ppor.obs. Zdzisław Kazimierz Mutkowski - 36 eskadra obserwacyjna walcząca w składzie lotnictwa armii „Poznań” - pochowany na cmentarzu w Miłkowicach.

TRADYCJE I ZWYCZAJE: Z
wyczaje z XIX wieku (1843 r.) spisane przez Oskara Kolberga dotyczące Miłkowic pozwalają wnioskować, że obowiązywały  tutaj
stroje i zwyczaje ziemi sieradzkiej.  Kultywowane są także obrzędy, obchody świąt i  odpustów.  Dawniej używano gwary, która słyszana jest  jeszcze w rozmowach  starszych ludzi. Przetrwały też opowieści dotyczące sfery świata nieznanego. 


ZNANI MIESZKAŃCY:
Do wybitnych postaci ziemi miłkowskiej należą:

ks. prałat Józef Sieradzan 
człowiek-legenda, Kapelan Powstania Warszawskiego na Żoliborzu, wychowawca pokoleń w kaliskiej "Handlówce", duszpasterz związany z Kaliszem. Odznaczony Krzyżem Walecznych( 3. 10. 1944 r.) Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem za Waleczność w Wojnie Obronnej 1939 r.

 
 
ks. Kazimierz Rulka
 emerytowany dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich we Włocławku,  autor licznych publikacji dotyczących kościoła.oraz inni
mieszkańcy, którzy swoją postawą i zaangażowaniem zasłużyli na pamięć i  uwagę.  SĄSIEDNIE MIEJSCOWOŚCI:
Zaspy Miłkowskie, Młyny Strachockie, Popów - miejscowości te już nie istnieją, lub przetrwały w szczątkowej formie, gdyż mieszkańcy zostali wysiedleni z powodu zalania terenów przez wody zbiornika Jeziorsko. Strachocice,  Rzymsko, Wilczków.


Artykuły i opracowania
-
„Przyczynek do tragedii polskich lotników we Wrześniu 1939 roku” autor Andrzej Ruszkowski
-
„Kapelan powstańczego Żoliborza"  autor Andrzej Tyczyno
-
"Jak echo strzałów znad Bzury"  autor Juliusz Molski
-
„Zdążyć przed potopem”  fragmenty Juliusz Molski


Zobacz  także:

 Lotnicy polscy nad WartąGalerie
, Zatrzymane w kadrze, Kalendarium Miłkowic
, 

Miłkopedia została utworzona na życzenie osób odwiedzających stronę, którzy nie są w stanie przeczytać całości w krótkim czasie. Wszystkie uwagi i propozycje mile widziane.  

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja