Miłkowice woj. wielkopolskie

Zaspy Miłkowskie

Zaspy Miłkowskie


Zaspy to wieś, która rozłożyła się malowniczo nad rzeką Wartą oraz pod lasem. Były to Zaspy Miłkowskie. Na Zaspach Miłkowskich nad rzeką znajdował się dwór. Zaspy miały swoje Kolonie. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Lokalizacja zbiornika na tych terenach doprowadziła do likwidacji wsi nad rzeką. Kilka domów, które pozostały, to obecnie Zaspy Kolonia wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. Na terenie Zasp Miłkowskich, nad brzegiem Zbiornika Jeziorsko znajduje się pole namiotowe i przystań będąca własnością oddziału PTTK w Warcie. Obok istnieje rezerwat przyrody „Jeziorsko”. To tutaj obywają się regaty "O Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko".
Po prawej stronie drogi wiodącej z Miłkowic do mostu kilka domów tworzyło Kolonię Miłkowice. Kolonię Miłkowice i Zasp Miłkowskie rozgraniczał krzyż postawiony przez mieszkańca Zasp Wasiaka.
Liczba mieszkańców w 2001r. po wysiedleniu ludności z tych terenów wynosiła 8 osób, w 2007r. - 7 osób; Zaspy Kol. 2001 r. – 111, 2007 – 108 osób.


1783-84 r.(Czajkowski) - Zaspy att Miłkowice, parafia Miłkowice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: (Ignacy) Lipski, łowczy wschowski.

Jest to dowód na to, że Miłkowice i Zaspy stanowiły całość. Kiedy Zaspy stały się oddzielną  wsią? Może ktoś z nieistniejącej już wsi Zaspy Miłkowskie nad rzeką- została tylko Kolonia Miłkowice - lub Zasp pod lasem, pomoże mi ustalić, które Zaspy i gdzie były! 
Podział administracyjny powiatu tureckiego z 1936 roku pod miejscowością Zasy wymienia także Justynów. Czy Justynów należał także do Zasp? To był folwark, ale chyba związany z Wolą Miłkowską?

  Mieszkańcy Zasp - stan posiadania po parcelacji gruntów i komasacji gruntów w 1926 roku
Dokumenty przesłał Piotr Tameczka
Drobniewscy - spadkobiercy po Wiktorii i Piotrze 


Frącala  -  zaświadczenie , posiadłość figuruje w rejestrze sporządzonym przez geometrę Nikodema Rudzkiego w 1926 roku


1920 rok, Piotr Frącala wypłaca swojemu synowi Michałowi 100 rubli jako spłatę na rzecz jego brata Stanisława

Zaświadczenie dla Wawrzyńca Jakomulskiego właściciela ponad 8 ha ziemi na Zaspach wydane p;rzez Urząd Gminy
 

 

Odręcznie wykonany przez Wojciech Ławniczaka plan miejscowości Zaspy pierwszej połowy XX wieku. Numerami oznaczono poszczególne domostwa.
1.Józef Waśkiewicz 2. Józef Jeziorny 3. Łazuchiewicz(Misiak Józef) 4. Józef Wieźlak 5. Pietrzak 6. Arent – Spętany Józef 7. Ignacy – Józef Frącala 8. Edward Grzelak 9. Stefaniak 10. Marzuchowski 11. Jan Majewski- Marian Borusiak 12. Jan Ćwiek 13. Stanisław Gabryjaniak 14. Stanisław Ławniczak 15. Józef Gabryjaniak 16. Czesław Pawicki 17. Janina Feliks Simiński 18. Franciszek Kurzawa 19. Józef Deka 20. Stanisław Kacprzak 21. Józef Miłosz 22. Zając 23. Ignacy Ziętek 24. Czesław Kowalski, Józef Kowalski 25. Pokorzyński 26. Stanisław Wieźlak 27. Jan Klimczak 28. Aniołczyk 29. Piotr Miłosz x. Obszar, gdzie kopano ziemię i piasek do napraw dróg lokalnych


Miłkowice


To tutaj prowadził pierwsze samodzielne prace wykopaliskowe B. Kostrzewski z ramienia Instytutu Prehistorycznego Uniwersytetu Poznańskiego. Wynikiem badań było wydanie książki „Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w Zaspach, w pow. Tureckim”.
Badaniem tych terenów zajmował się także dr KowalenkoStanowisko archeologiczne wymagające uściślenia!!!    
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Warta

Stanowiska archeologiczne Zaspy Miłkowskie 

*. Zaspy Miłkowskie 1 (36 na 65-44), gm. Warta
- ślad osadnictwa kultury przeworskiej, rzym C-D 
- ślad osadnictwa kultury polskiej, średniowiecze-nowożytność
*. Zaspy Miłkowskie 2 (38 na 65-44), gm. Warta
- ślad osadnictwa kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
- osada kultury polskiej, średniowiecze-nowożytność

*Zaspy Miłkowskie 3 (39 na 65-44), gm. Warta
- ślad osadnictwa kultury trzcinieckiej, II EB
- cmentarzysko kultury łużyckiej, EB-halsztat
- cmentarzysko kultury przeworskiej, rzym C2-D
- ślad osadnictwa kultury polskiej, średniowiecze-nowożytność
1937 – badania ratownicze, J. Kostrzewski
2001-2003 – badania ratownicze, G. Teske
*. Zaspy Miłkowskie 4 (40 na 65-44), gm. Warta
- ślad osadnictwa kultury nieokreślonej, pradzieje
- ślad osadnictwa kultury łużyckiej, V EB-halsztat
- ślad osadnictwa kultury przeworskiej, późny laten
ślad osadnictwa kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
*. Zaspy Miłkowskie 5 (41 na 65-44), gm. Warta
- ślad osadnictwa kultury polskiej, nowożytność

 
Wieś znajdująca się kiedyś w powiecie tureckim, przestała właściwie istnieć, pochłonięta przez wody zbiornika Jeziorsko.
Południowa jej część, która ocalała, znajduje się obecnie na terenie gminy Warta w powiecie sieradzkim. Zmieniła się w osadę wypoczynkową i rekreacyjną dla tych terenów.
Na terenie Zasp Miłkowskich, nad brzegiem Zbiornika Jeziorsko znajduje się pole namiotowe i przystań będąca własnością oddziału PTTK w Warcie. Obok znajduje się rezerwat przyrody „Jeziorsko”.

Szerokość geograficzna:18.65496
Długość geograficzna:51.82305
Wysokość nad poziomem morza:116

Księgi Ludności Stałej
 Zaspy Miłkowskie
1834 rok

Zebrał i opracował student prawa UŁ
Bartłomiej Czyżewski
Moja przygoda z genealogią

 
 

#1 dwór (karty 1 verte, 4 [nie od karty 1 verte do karty 4, tylko kart 1 verte i 4!])

Mamery Dłuski (ur. 11.05.1789 r., Króloherby; dziedzic)
Benigna (ur. 1790 r., Obidówek)
+ 27 osób

Pełna lista osób wpisanych do dworu znajduje się tutaj:
http://milkowice.pl.tl/_-Dw%F3r-Mi%26%23322%3Bkowice.htm

#2 folwark (karty 4 verte - 6)

Józef Wodecki (ur. 1775 r., Przyranie; następca)
Katazyna (ur. 1786 r., Brody)
+ 39 osób (m .in. Andrzej Krajewski - ekonom, ur. 1785 r. w Laskach)

#3 gorzelnia (karty 6 verte)

Kazimierz Błachowicz (ur. 24.02.1763 r., Karnice; gorzelniany)
Urszula (ur. 1791 r., Karnice)
+ 3 osoby

Piotr Borecki (ur. 05.06.1791 r., Chocim; owczarz)
Maryanna (ur. 1793 r., Chocim)
+ 9 osób

#4 chałupa (karty 7 verte)

Jan Adamiak (ur. 06.11.1800 r., Miłkowice)
Ewa (ur. 1800 r., Miłkowice)
+ 9 osób

Floryan Pastuszka (ur. 02.05.1801 r., Miłkowice)
Regina (ur. 1804 r., Miłkowice)
+ 11 osób

#5 chałupa (karty 8 verte - 9)

Jan Mazurkiewicz (ur. 20.06.1770 r., Austrya)
Barbara (ur. 1781 r., Rynay)
+ 3 osoby

Katarzyna Frątczak (ur. 1798 r., Miłkowice)
+ 6 osób

Bogusław Piwko (ur. 09.05.1784 r., w Goszcz. Ślązku.)
Giertruda (ur. 1794 r., Gołuchy)
+ 12 osób

#6 chałupa (karty 10 verte - 11)

Jan Walczak (ur. 02.06.1797 r., Sucho)
Maryanna (ur. 1797 r., Dzierbotuż)
+ 3 osoby

Bartłomiej Pastuszka (ur. 24.09.1796 r., Miłkowice)
Anastazja (ur. 1793 r., Miłkowice)
+ 4 osoby

Jan Dawid (ur. 1770 r., X. Pozn.)
Józefa (ur. 1805 r., Stawiszyn)
+ 7 osób

#7 chałupa (karty 11 verte - 12)
Antoni Oleynicki (ur. 12.03.1793 r., Miłkowice)
Katarzyna (ur. 1801 r., Miłkowice)
+ 7 osób

Marcin Masla (ur. 03.10.1771 r., Zbirsk)
Konegunda (ur. 1771 r., Zbirsk)
+ 3 osoby

#8 chałupa (karty 12 verte - 13)

Paweł Karczmarek (ur. 03.08.1784 r., Miłkowice)
Małgorzata (ur. 1800 r., Miłkowice)

Felix Zsiradzan (ur. 1785 r., Miłkowice)
+ 5 osób

#9 chałupa (karty 14 verte - 15)

Józef Wisniewski (ur. 18.02. 1799 r., Miłkowice)
Wiktorya (ur.12.02.1807 r., Młyny)
+ 12 osób

Michał Chyliński (ur. 22.09.1816 r., Szczytniki)
Aniela (ur. 24.07.1807 r., Chlewo)
+ 4 osoby

#10 chałupa (karty 15 verte - 16)

Piotr Gdyński (ur. 1794 r., Grzegorzew)
Magdalena (ur. 1803 r., Grzegorzew)
+ 9 osób

Józef Kordecki (ur. 03.03.1754 r., Dobra)

Andrzej Łukeczki (11.11.1799 r., Zakrzew)
Maryanna ( ur. 1800 r., Mucznica [?])
+ 10 osób

#11 chałupa (karty 17 verte - 18)

Stanisław Adamiak (ur. 04.0.1800 r., Miłkowice)
Barbara (ur. 1806 r., Miłkowice)
+ 10 osób

#12 chałupa (karty 18 verte - 19)

Franciszek Augustyniak (ur. 09.07. 1791 r., Miłkowice)
Maryanna (ur. 1796 r., Miłkowice)
+ 6 osób

Marcin Goralczyk (ur. 06.02.1800 r., Miłkowice)
Maryanna (ur. 1806 r., Miłkowice)
+ 6 osób

#13 chałupa (karty 20 verte - 21)

Józef Frątczak (ur. 09.03.1794 r., Miłkowice)
Józefa (ur. 1811 r., Miłkowice)
+ 23 osoby

#14 chałupa (karty 21 verte - 22)

Mikołaj Lissowski (ur. 03.12.1803 r., Miłkowice)
Marcjanna (ur. 1807 r., Miłkowice)
+ 8 osób

Maciej Stępniak (ur. 19.02.1796 r., Miłkowice)
Zuzanna (ur. 1808 r., Miłkowice)
+ 4 osoby

Maciej Bojewski (ur. 20.01.1818 r., Turek)
+ 5 osób

#15 chałupa (karty 22 verte - 24)

Tomasz Lisowski (ur. 06.03.1808 r., Miłkowice)
Małgorzata (ur. 1810 r., Miłkowice)
+ 2 osoby

Jan Brzeziński (ur. 1794 r., Borzesice)
Łucja (ur. 13.12.1805 r., Śliwniki)
+3 osoby

Grzegorz Frątczak (ur. 06.03.1792 r., Strachocice)
Barbara (ur. 1806 r., Strachocice)
+ 4 osoby

Błażej Jeziorski (ur. 1780 r., Dobra)
Ludwika (ur. 1790 r., Lewków)
+ 6 osób

#16 chałupa (karty 24 verte - 25)

Ignacy Jendrasiak (ur. 29.01.1804 r., Miłkowice)
Maryanna (ur. 1812 r., Miłkowice)
+ 11 osób

#17 chałupa (karty 25 verte - następna karta [brak napisanego numeru karty w księdze])

Franciszek Pastuszka (ur. 02.12.1783 r., Miłkowice)
Ewa (ur. 1803 r., Miłkowice)
+ 8 osób

Mateusz Pastuszka (ur. 04.03.1797 r., Miłkowice)
Maryanna (ur. 1809 r., Miłkowice)
+ 3 osoby

#18 chałupa (karty wcześniejsza karta [brak napisanego numeru karty w księdze] - 26)

Antoni Ziemniaczek (ur. 19.06.1803 r., Miłkowice)
Giertruda (ur. 1806 r., Miłkowice)
+ 15 osób

Piotr Tameczka blog
1930 rok Echo Łódzkie donosi o pożarze na Zaspach. Spalił się wiatrak i zabudowania należące do Sieminskiego.
Zdjęcie przesłał Roman Kujawiński

Janina Siemińska z Zasp, właścicielka wiatraka, z córką Marysią
1930 rok Echo Łódzkie donosi o pożarze na Zaspach. Spalił się wiatrak i zabudowania należące do Feliksa Siemińskiego. Straty oszacowano na 15 000 zł. Przyczyną pożaru było podpalenie


Spis mieszkańców wsi Zaspy Miłkowskie w okresie powojennym
Informacje Zofia Żuchowska z d. Waśkiewicz

Wieś Zaspy Miłkowskie zniknęła z mapy w związku z powstaniem zbiornika Jeziorsko. Mieszkańcy zostali wysiedleni, znaleźli inne miejsca do zamieszkania. Pozostało tylko kilka siedlisk poza terenem zalewowym.
       Lewa strona wsi:
     Osiwała, Misiak, Sieradzan, Zdunek – Woźniak, Antoszczyk, Borusiak, Wasiak, Politowski, Deka (dwór),              Serafin, Waśkiewicz, Ćwiek, Majewski, Jakomulski, Arent, Stefaniak, Burski, Pawik, Kurzawa, Miłosz,                   Krawczyk, Ziętek
     Prawa strona wsi od krzyża:
       Jeziorny, Łazuchiewicz, Wieźlak, Pietrzak, Arent, Pietrzak, Majewski, Ćwiek, Jakomulski, Frącala
 
   Pierwotnie wieś ciągnęła się po obu stronach drogi, z czasem prawa strona do krzyża z biegiem czasu wyludniła    się. Poszukujemy zdjęć wsi, historii związanych z mieszkańcami. Może potomkowie mieszkańców tej wsi zechcą się odezwać, udostępnić posiadane zdjęcia.
Zaspy Miłkowskie - rodzina Waśkiewiczów
Zdjęcia przesłała Teresa Jacaszek wnuczka Marianny i Józefa Waśkiewiczów
Więzi międzypokoleniowe
Marianna Waśkiewicz z d. Woźniak - Zofia Żuchowska z d. Waśkiewicz  - Teresa Jacaszek
 
 

Kładka na strudze - przez strugę przechodziło się na wyspę.


Most na rzece Warcie, płycizna po prawej stronie rzeki, ulubione kąpielisko dla dzieci.
      
                                   Marianna Waśkiewicz z d. Woźniak                         Józef Waśkiewicz                                                           

Józef Waśkiewicz

Zofia Waśkiewicz, Maria Kośla, Teresa Sitarek


8 V 1951 rok, klsa VII Szkoły Podstawowej w Jeziorsku. Zofia Waśkiewicz na dole po lewej stronie z warkoczami.
 
Mapa z 1984 roku - miejscowość Zaspy zniknęła z mapy.
Mapę nadesłał Stanisław Stasiak


Archiwum: Archiwum Państwowe w Łodzi
Zespół: Archiwum Zakrzewskich z Poddębic 1767-1933 [zespół nr 566]
Sygnatura księgi: 136


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja