Miłkowice woj. wielkopolskie

Biuletyn Uniejowski - Jacek Boraś, Tomasz Wójcik

 
Walka z dnia 5 września 1939 r. o most łączący Miłkowice z Popowem
w świetle źródeł polskich i niemieckich

Jacek Boraś i Tomasz Wójcik 

całość artykułu pod adresem
czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/11340/10960Tomasz Wójcik,
 mgr, absolwent, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Histo-ryczny; nauczyciel historii, przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie; e-mail:wojcik.uniejow@gmail.com**
Jacek Boraś, historyk amator, regionalista łączący zainteresowanie przeszłością z pasją do nauki języków obcych, członek Koła Miłośników Dziejów i Tradycji Regionów Kawęczynie; e-mail: jacek_boras@op.pl1Ryc. 1. Most łączący Popów z Miłkowicami. W tle kościół w Miłkowicach, most
przekraczają żołnierze Wehrmachtu z prawdopodobnie 213 dp