Miłkowice woj. wielkopolskie

Potomkowie Ignacego Bogdańskiego syna Wawrzyńca i Jadwigi z Jabłkowskich

Informacje i zdjęcia przekazała Halina Wątróbska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany. Zajmuje się paleoslawistyką, historią języka i kultury Słowian. Kieruje Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. www.halinaw.strony.ug.edu.pl/
Halina Wątróbska jest krewną w linii prostej Ignacego Bogdańskiego.

Protoplaści rodu Bogdańskich

 


Jezioro Bogdańskie - woj. warmińskie, pow. Olsztyn, gm. Barczewo, miej. Bogdany

Józef Bogdański 
 
 
 
Bogdańscy - lata 1899 d0 1909. Znamy Mieczysława ze Śladkowa   i Włodzimierza ze Szczytnik
Ignacy Adam Bogdański był  burmistrzem miasta Słupca. Jego pierwsza żona Teodozjia z d. Siwczyńska zmarła.  Drugą żoną była  Florentyna Kierzkowska. 

Parafia Kleczew, akt ślubu Ignacego Bogdańskiego i Florentyny Kierzkowskiej, tłumaczenie Cezary Ejzert
Akt 19 Cegielnia
Działo się w mieście Kleczewie 2 / 14 października 1868 roku o godzinie 3 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Stanisława Kodjaszewskiego nauczyciela w mieście Kleczewie mieszkającego 36 lat i Piotra Koralewskiego organisty w mieście Kleczewo 41 lat, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy Ignacym Bogdańskim wdowcem po zmarłej w mieście Słupca jego żony Teodozji z d. Siwczyńskiej, burmistrzem mieszkającym w mieście Słupcy, a urodzonym we wsi Pawłowice, czterdziestoletnim synem zmarłego Wawrzyńca i żyjącej jego żony Jadwigi z Jabłkowskich – a Florentyną Kierzkowską, panną urodzoną i mieszkającą przy matce we wsi Cegielnia, córką zmarłego Antoniego Kierzkowskiego i żyjącej jego żony Katarzyny z d. Sławińskiej mieszkającą we wsi Cegielnia,..
 Podpisy pod aktem ślubu Ignacego Bogdańskiego lat 40 i Florentyny Kierzkowskiej lat 25, Kleczew 

Ignacy Herubin Bogdański mieszkał w Księżych Młynach, był leśnikiem. Jego żoną była Helena Morkowska h. Sas utrzymująca się z własnych dóbr, córka Józefa Morkowskiego i Marianny z domu Kamińskiej. Później zamieszkiwała w Brudzewie, gdzie mieszkał jej zięć - Maria Bogdańską jej córka wydana została za mąż za Antoniego Kowalskiego.  Zmarła przy porodzie córki Heleny. Helena Bogdańska  po II wojnie mieszkała w Gdańsku.

 
Akt ślubu Ignacego Herubina Bogdańskiego i Heleny Morkowskiej.
Tłumaczenie Cezary Ejzert
Akt 15. Księże Młyny
Działo się we wsi Niemysłów dna 14 / 26 listopada 1896 roku o godzinie 6 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Szczepana Witczaka robotnika z Księżych Młynów lat 30 i Andrzeja Fijałkowskiego rolnika z Księżych Kowali 30 lat, zwarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Ignacym Herubinem Bogdańskim kawalerem, leśnikiem 25-letnim, synem Ignacego Adama dwóch imion Bogdańskiego i Florentyny z d. Kieszkowskiej, małżonków Bogdańskich, urodzonym w Oleśnicy parafii Zagórów, mieszkającym w Księżych Młynach, a Heleną Morkowską panną 21 lat ukończonych, córką żyjącego Józefa i zmarłej Marianny z d. Kamińskiej ślubnych małżonków Morkowskich, urodzoną w Dzierżąźnie parafii Brudzew Kolski, utrzymującą się z własnych funduszy, mieszkającą w Księżych Młynach. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi, a mianowicie: dnia 27 października /8 listopada, 3/15 listopada i 10/22 listopada bieżącego roku w dwóch parafialnych kościołach Niemysłów i Słupca, w tychże dniach. Nowozaślubieni oświadczyli, że umowa ślubna między nimi zawarta nie była. Przeszkód nie zgłoszono. Obrządek religijny zawarcia małżeństwa dopełnił niżej podpisany Administrator. Akt ten obecnym na ....... stronom i świadkom przeczytano, przez Nas, nowozaślubionego i jednego świadka podpisany. – Administrator parafii Niemysłów.
(-) I: H: Bogdański, Ks. Wł. Zaręba, Szcz: Witczak
Na Numerze 15 /piętnastym/ Akty o zaślubionych w Niemysłowskiej parafii w 1896 roku w tym dniu zakończono i podpisano.
Wieś. Niemysłów Grudnia 19/31 dnia 1896 r.
Administrator parafii Niemysłów Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
Ks. Wł. Zaręba.
 
Maria Bogdańska córka Ignacego Herubina Bogdańskiego


 


 

Konstanty Bogdański (ostatni na liście "Potwierdzenia szlachectwa", urodzony w 1920 r., wywieziony na roboty do Niemiec w czasie II WŚ, po jej zakończeniu pozostał w Niemczech na 5 lat, gdzie na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium ukończył medycynę "Cum Laude". Po ukończeniu studiów medycznych w Niemczech, Konstanty wyemigrował do Nowego Jorku w USA, gdzie ożenił się, z poznaną w Niemczech Polką. Pracował w Nowym Jorku jako lekarz nieomal do końca swojego życia. Nie miał dzieci. Konstanty Bogdański syn Włodzimierza postanowił wrócić na stałe do Polski, przyleciał z Nowego Jorku do Poznania i zmarł 13.10.2009r. Pochowany  na cmentarzu w Kole.

 


Akt urodzenia Ludomira Wawrzyńca Bogdańskiego syna Jgnacego 

przesłał Borys Czerniejewski z Sosnowca


Ludomir Wawrzeniec Bogdański  ur. w Okołowiczkach 2 października 1848 roku
Rodzice - Ignacy Bogdański l. 22, Teodozja Siwczyńska l.20
Rodzice chrzestni - Piotr Siwczyński, Jadwiga Bogdańska

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja