Miłkowice woj. wielkopolskie

Wawrzyniec Bogdański+Jadwiga z JabłkowskichWawrzyniec Roch Bogdański(1788-1849) + Jadwiga z Jabłkowskich (ur.1797) 
drugi związek małżeński po śmierci Katarzyny Bogumiły Daneckiej h. Leliwa(1796-1817)Powiększone fragmenty wykresu aby były bardziej czytelne.

 
potomstwo
Marianna Bogdańska ur.1817 - zm. 3.05.1857 Sieradz
Julian Bogdański (ur.1822 Śladków Górny - zm. 22.06.1899 Łęczyca)
Ignacy Adam Bogdański (ur.25.12.1826 Pawłowice)


Władysław Bogdański (ur. 25.02.1832 Śladków Górny )
Zuzanna Bogdańska (ur. ok. 1835 - zm. 15.08.1842) 

Julian Bogdański 
ur. 1822 Śladków Górny 
syn Wawrzyńca i Jadwigi z Jabłkowskich Bogdańskich
 
Łęczyca Akt 123. Działo się w mieście Łęczycy 10/22 czerwca 1899 roku o godzinie 12 w południe. Stawili się Feliks Woźniakowski i Adam Kubicki obaj pełnoletni w Łęczycy mieszkający i oświadczyli Nam, że w tymże mieście 8/20 tegoż miesiąca i roku o 5 rano umarł Julian Bogdański, dziedzic (ziemianin) zostający po śmierci żony Antoniny z domu de Heppen. Wdowiec 77 letni syn Wawrzyńca i Jadwigi Jabłkowskiej (wg uwagi na marginesie) urodzony we wsi Śladków Górny, mieszkający w mieście Łęczyca. Po przekonaniu się o śmierci Juliana Bogdańskiego akt ten oświadczającym przeczytano przez Nas i przez nich podpisany.  

Julian Bogdańsk zm. 22.06.1899 Łęczyca
 


Akt zgonu Antoniny Bogdańskiej z domu de Heppen 
Akt 57. Łęczyca
Działo się w mieście Łęczycy 14 /26 marca 1898 roku o godzinie 4 po południu. Stawili się Mieczysław Bogdański właściciel majątku Śladków Górny, tamże mieszkający syn zmarłej i Wincenty Michalski zięć zmarłej, aptekarzmieszkający w mieście Łęczycy, obaj pełnoletni i oświadczyli że w mieście Łęczyca w dniu wczorajszym (25. 03.) godzinie 3 rano zmarła Antonina Bogdańska z domu de Heppen dziedziczka 72-letnia córka Ludwika i Salomei z Zdanowskich, urodzona we wsi i parafii Skarżyce olkuskiego powiatu, kieleckiej guberni mieszkająca w mieście Łęczyca. Zostawiła po sobie owdowiałego męża Juliana Bogdańskiego. Po naocznym przekonaniu o zgonie Antoniny Bogdańskiej, akt ten oświadczającym przeczytano, przez Nas i przez nich podpisano. Proboszcz Parafii Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. 


  
Władysław Maciej Bogdański 
ur. 25.02.1832 Śladków Górny
syn Wawrzyńca i Jadwigi z Jabłkowskich Bogdańskich
Rodzice chrzestni Rafał Jabłkowski i Teofila Jabłkowska
 

 
Akt urodzenia Zuzany Marianny Klary Bogdańskiej
Przesłała Gosia Beran - źródło familysearch.org/


 
Zuzanna Marianna Klara Bogdańska urodzona 11.08.1834 Kotowicach, chrzest wWłodowicach(powiat zawierciański, województwo śląskie)
Rodzice - Wawrzyniec Bogdański i Jadwiga z Jabłkowskich, rodzice chrzestni Tomasz i Marianna Bogdańscy.


 Ciekawostka dotycząca strony  familysearch.org. (informacja pochodzi od p. Gosi)
 
 
 
 Jest to strona prowadzona przez Mormonów - na dole jest stopka "The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints" - Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Mormoni wierzą, że można ochrzcić człowieka nawet już  po jego śmierci, zbierają więc na całym świecie informacje o zmarłych i... ich chrzczą, wierząc, że w ten sposób umożliwiają im zbawienie. 
Dzięki temu można tam znaleźć skany wielu metryk.  

Marianna Bogdańska 
ur.1817 - zm. 3.05.1857 Sieradz

córka Wawrzyńca Rocha Bogdańskiego (1788 - 1849) i Jadwigi Bogdańskiej z d. Jabłkowskiej
na podstawie strony Myszkowscy h. Jastrzębiec myszkowscy.pl/r3212.html

 
Zuzanna Marianna Klara Bogdańska urodzona 11.08.1834 Kotowicach, chrzest w Włodowicach(powiat zawierciański, województwo śląskie)
Rodzice - Wawrzyniec Bogdański i Jadwiga z Jabłkowskich, rodzice chrzestni Tomasz i Marianna Bogdańscy.
  

Zuzanna Bogdańska zm. 17.08.1842 Śladków Górny 
córka Wawrzyńca i Jadwigi z Jabłkowskich BogdańskiejAkt zgonu Wawrzyńca Bogdańskiego
zm. 20.10.1849 (l.63) Śladków Górny
syn Józefa i Elżbiety, dziedzic Śladkowa Górnego
Zgon zgłosili syn Ignacy Bogdański l.23 dzierżawca wsi Okołowiec i Józef Fiałkowski l.40 dzierżawca Gieczna


 


 
Akt ślubu Wincenty Wojciech Michalski i Julia Bogdańska córka Juliana 9.07.1871 
Akt 21. Śladków Górny
Działo się we wsi Gieczno 9 lipca 1871 roku o godzinie 8 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków: Władysława Kołaczkowskiego właściciela maj. Wypychów 40 lat i Władysława Kłobskiego właściciela wsi Brochowice 25 lat, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy Wincentym Wojciechem Michalskim, kawalerem, aptekarzem mieszkającym w mieście Warszawie, urodzonym w mieście Krzepice, 32 letnim synem zmarłych Wojciecha i jego żony Jadwigi z d. Kowalskiej, a Julią Bogdańską, panną urodzoną we wsi Łazy, córką Juliana i jego żony Antoniny z d. Heppen, 23 letnią, mieszkającą przy rodzicach, właścicielach majątku Śladków Górny.
Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w mieście Warszawie w Parafialnym Kościele Św. Krzyża i tutejszym kościele 7, 14, 21 dnia maja bieżącego roku.
Nowozaślubieni oświadczają, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd zaślubin odprawiony został przez ks. Antoniego Tomczyka – Administratora Parafii. 17 sierpnia 1895 ślub Mariana Mleczko i Wandy Michalskiej córki Julii z Bogdańskich 
Akt 50. Łęczyca
Działo się w mieście Łęczycy 5 /17 sierpnia 1895 roku o godzinie 7 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków: Juliana Bogdańskiego dziedzica mieszkającego w mieście Łęczyca i Mieczysława Bogdańskiego właściciela majątku Śladków i tam mieszkającego, obu pełnoletnich, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy Marianem Henrykiem Jakubem Mleczko, kawalerem, urzędnikiem Banku kredytowego? 31 lat mającym, synem Kazimierza i jego ślubnej żony Wilhelminy z d. Kowalskiej, urodzonym we wsi Osówka parafii Burdziły?, siedleckiej Guberni,   mieszkającym w mieście Warszawie – i Wandą Gabrielą Michalską, panną 22 letnią córką Wincentego i jego prawowitej żony Julii z Bogdańskich urodzoną we wsi Śladków Górny parafii Gieczno Łęczyckiego powiatu, mieszkającą przy rodzinie w mieście Łęczyca.
Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w .......
Nowo zaślubieni oświadczają, że umowy przedślubnej nie zawarli. 


 
Akt urodzenia Wandy Marii Mleczko 16.09.1900

Akt 1883.Warszawa
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych 3 / 16 września 1900 roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Marian Henryk Jakub Mleczko urzędnikiem Banku kredytowego? 36 letni mieszkający w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem 5868 w towarzystwie Stefana Kozłowskiego urzędnika banku i Mieczysława Bogdańskiego dziedzica, pełnoletnich mieszkających w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając że ono urodziło się w Warszawie dnia 15 lipca tego roku o godzinie 6 wieczorem z jego ślubnej żony Wandy Gabrieli z domu Michalskiej 27 letniej. Dziecięciu temu przy Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym dano (dwa) imiona Wanda Maria, a chrzestnymi byli Stefan Kozłowski i Alicja Bogdańska Akt ten opóźniony z powodu oczekiwania za chrzestnymi, okazującemu i świadkom przeczytano, przez Nas i przez nich podpisano.
 
Na marginesie dopisek:
 

Z małżeństwa Wawrzyńca z Jadwigą Jabłkowską urodzili się:
  1. Julian Bogdański ur. 1819 r., zm. 20.06.1899r. w Łęczycy. Jego żona to Antonina Heppen, która zmarła 25 marca 1898 r. również w Łęczycy. (akt 57).
Mieli syna Mieczysława, który był kolejnym właścicielem Śladkowa Górnego, oraz córkę Julię.
Julia Bogdańska w wieku 23 lat zawarła 9 lipca 1871r., w kościele parafialnym w Giecznie związek małżeński z 32 letnim kawalerem Wincentym Wojciechem Michalskim, aptekarzem z Warszawy urodzonym w Krzepicach, synem Wojciecha i Jadwigi z Kowalskich. (akt ślubu Nr.21).
Wincenty Michalski i Julia mieli córkę Wandę Gabrielę, która w wieku 22 lata, wyszła za mąż za Mariana Henryka Jakuba Mleczko, 31 letniego urzędnika banku w Warszawie. Ślub odbył się w Łęczycy w dniu
17 sierpnia 1895 roku (Nr 50). Po ślubie zamieszkali w Warszawie.
Z tego małżeństwa urodziła się 15 lipca 1900 roku, córka Wanda Maria (akt 1883). Wanda Maria w parafii Św. Aleksandra w Warszawie zawarła w dniu 15 sierpnia związek małżeński z Witoldem Dobroczyńskim (akt 293). Oboje byli urzędnikami.
 
  1. Ignacy Adam Bogdański ur. 25.12.1826r.
 
  1. Władysław Maciej Bogdański ur. 25.02.1832r. w Śladkowie Górnym. Zmarł 29.04.1884 w Łęczycy (akt 78).
Jego pierwsza żona to Aleksandra Heppen, urodzona ok. 1830r., zm. 3.10.1854 r. w Śladkowie Górnym (akt 84 z 1854r.). Druga żona to Emilia Śladkowska.
 
  1. Zuzanna Bogdańska ur. ok. 1835r., zmarła w Śladkowie Górnym 15 sierpnia 1842r. lat 7 mająca (akt 54 z 1842r.).
 
     Żony Juliana i Władysława - Antonina i Aleksandra Heppen to siostry, ponieważ imiona rodziców się zgadzają.
 
Dokumenty przesłał i dokonał tłumaczenia Jan Cezary Ejzert


 Wawrzyniec Roch Bogdański h. Prus (1788-1849) pojął za żonę Kazimierę Bogumiłę Danecką (1796-1817), z którą miał dwóch synów Wincentego (1817-1860) i Tomasza (1815-1872). Po śmierci pierwszej żony zawarł związek małżeński z Jadwigą Jabłkowską (ur.1797) z którą miał synów: Władysława (ur. 1825), Ignacego Adama (ur.1826) i  Juliana. Wawrzyniec nabył majątek w Śladkowie Górnym, obecnie pow. zgierski, dawnniej łęczycki.  W roku 1868, kiedy majątek Miłkowice został częściowo rozparcelowany postanowieniami Komisji Likwidacyjnej,  Maria z Wężyków Bogdańska przekazuje jakąś kwotę dla Ignacego Bogdańskiego. Jest to tylko fragment dokumentu napisanego tak nieczytelnie, mimo że po polsku, ale ważne jest że pojawia się nazwisko i imię brata przyrodniego Marii.


„…(…słowo nieczytelne) zw 450 jako korzyść na Ignacym Bogdańskim(…) zapisanej jako z prawnym stanem hipotecznym zaświadcza się (…) w Kaliszu 19/31 marca 1868
Decyzję powyższą do której wysłuchania nikt się nie stawił tegoż dnia ogłoszono”


Kwota była mała i nikomu nie opłaciło się widocznie specjalnie przyjechać aby poświadczyć odbiór.


Następny dokument prowadzi nas do powiatu łęczyckiego, gdzie niewątpliwie należy poszukiwać Ignacego Bogdańskiego. 

"Działo się to dnia 18 marca 1868 roku. Przede mną (…) Kancelarii ziemiańskiej w Kaliszu stawił się Antoni Ruszkowski Patron przy tutejszym Trybunale, tu w Kaliszu zamieszkały, który na mocy zezwolenia Rządu Gubernialnego Kaliskiego 5/17 lutego 1868 i upoważnienia się 29.02/12.03 Ar.1265 (sobie uznanego?) Nr 48 – 49 składających się wnosi o wykreślenie kaucji 450 r. na tych dobrach Miłkowice … Nr 26 za Ignacym Bogdańskim sekwestratorem Powiatu Łęczyckiego zapisanym (…) tym celem do wykazu hipotecznego treść następującą:
Dział IV
„…3000 zł obok za Ignacym Bogdańskim Sekwestratorem Skarbowym zapisane, wskutek wniosku dnia …/18 Marca 1868 … na stronie 214 uczynionego, wykreślono.

Przeczytano, przyjęto i po złożeniu stempla za kopiejek 15 podpisano …."


Stanisław Cisak "Piątek, z dziejów miasta i okolic"
..."Kolejny właściciel Wawrzyniec Bogdański kupił majątek Śladków Górny 5 czerwca 1827 r. za sumę 90 484 zł. Dziedzic Bogdański zmarł 19 października  1849 r. Miał żonę Jadwigę z Jabłońskich (powinno być Jabłkowskich-AS). Antoni Zakrzewski nabył od Wawrzyńca Bogdańskiego folwark w Śladkowie Górnym 18 lipca 1833 r.",
..."Julian Bogdański syn Wawrzyńca występuje w 1856 r. jako właściciel dóbr. Mieszkał razem z matką Jadwigą i nieletnim bratem Władysławem..."
Autor korzystał z Księgi wieczystej dóbr Śladkowa Górnego, rep. 27 w AP w Łęczycy.

Tekst przesłany przez Agnieszkę Sołtan spowinowaconą z Bogdańskimi


Akt urodzenia Marii Bogdańskiej 24.04.1849 córki Wincentego i Balbiny z Wężyków Bogdańskich,  wymienia się tutaj członków rodziny, Wawrzyńca i Jadwigę Bogdańskich zamieszkałych w Śladkowie Górnym i ich syna Władysława.

".... Działo się to we wsi Miłkowice 24.06.1949 zgłosił się Wincenty Bogdański dziedzic wsi (Nakwasin) i posesor Miłkowic lat 39 mający w obecności Tomasza Bogdańskiego Dziedzica Wsi Miłkowice … i Władysława Bogdańskiego posesora wsi Śladków Górny lat 24 liczący …. z małżonki Albiny z Wężyków … imię Maria. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wawrzyniec Bogdański i Wielmożna Jadwiga Bogdańska ze Śladkowa…


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja