Miłkowice woj. wielkopolskie

Jubileusze i uroczystości

 
 
Obchody 880-lecia Miłkowic, 9 pażdziernika 2016
 
Po raz pierwszy nazwa wsi Miłkowice pojawiła się w 1136 roku jako  posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich . W bulli papieża Innocentego II wymieniona jest nazwa wsi Miłkowice .
Osady arcybiskupstwa koło Sieradza: “Zandeievici, Parno, Cluchici, Coberichezco, Gambiza, Iarotici, Manina; hee omnes cum possessoribus suis. Item ville circa Spitimir: Janovici, Tandov, Smolzco, Pricuna, Turcovici, Turcoviste, Uneievo, Karchovo, Milostovici, Gazovo et Clonova cum possessoribus suis”.

Sędziejewice, Parzno, Kluki, Kobierzycko, Gambia (wieś nieznana), Jarocice, Monice z wszystkimi przynależnościami, także osady koło Spicymierza; Jankowice, Tądów, Smolsko, Przykuna, Turek i Turowice lub odwrotnie, Uniejów, Charchów, Miłkowice, Kaszów i Klonów z przynależnościami;

 W Miłkowicach w niedzielę 9 października 2016 r. obchodzono rocznice:
880 lat istnienia Miłkowic, erygowanie parafii w Miłkowicach XIV i XV w., 100-lecie lokalnej jednostki ochotniczej Straży Pożarnej, 85-lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich oraz 20-lecie śmierci ks. Józefa Sieradzana .
Z tej okazji odbyła się msza święta dziękczynna, którą celebrował ks. proboszcz Rafał Kędzierski.
Nadano tytuł Bene Meritus – Dobrze Zasłużony dla Gminy Dobra ś. p. ks. Józefowi Sieradzanowi.
Z parafii pochodzą księża:
+ks. Józef Sieradzan
ks.Kazimierz Rulka
ks.Krzysztof Młotkiewicz
Zdjęcia z uroczystości przesłał Paweł Wszedybył
Okolicznościowy folder
 
 


 


 


Laudację wygłosił prezes Jacek Gajewski. 
Urząd Miejski w Dobrej wydał przewodnik turystyczny
Otrzymałam go już dzięki uprzejmości Pana Jacka Gajewskiego - zastępcy burmistrza i pośrednictwu sołtysa Miłkowic Pana  Pawła Wszędybyła. Cieszę się, że część materiałów oparta jest o zasoby strony internetowej milkowice.pl.tl
Udostępnienie skanów Joanna StudzińskaMateriał dotyczący Miłkowic jest tak obszerny, że nie mam możliwości aby go tutaj udostępnić!

Rzymsko i jego dzieje, informacje o ostatnich właścicielach Bogdańskich.

Miłkowice - dokumentacja fotograficzna
od lewej Lucjan Sobański.Krzysztof Antoszczyk poczet flagowy od lewej Lucjan Sobański.Krzysztof Antoszczyk poczet flagowy .Krzysztof Antoszczyk poczet flagowy od lewej Lucjan Sobański.Krzysztof Antoszczyk poczet flagowy style="text-align: center;">Udział w uroczystości wzięły wszystkie jednostki OSP w gminie Dobra.
Modlitwa, gratulacje i historia http://www.iturek.net/3469/dobra-100-lat-dla-jednostki-osp-milkowice

 

 Uroczystość miała miejsce 7 maja i rozpoczęła się mszą świętą za strażaków. Obecni modlili się w Kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Miłkowicach. Zaraz potem rozpoczęła się część oficjalna związana z obchodami Gminnego Dnia Strażaka oraz 100-leciem OSP w Miłkowicach. Po przywitaniu gości złożono raport i odegrano hymn państwowy. Niezwykle istotne było przedstawienie historii jednostki przez prezesa Sławomira Wesołka.  Przez całe 100 lat druhowie i druhny dbali o rozwój jednostki pomagając ludziom oraz ratując im życie. Powstała ona w 1916 roku, kiedy na mapie Europy nie było jeszcze Polski. Obecnie jednostka liczy 25 druhów i 6 druhen. Głos zabrali również znamienici goście. Wśród nich znalazł się burmistrz Dobrej Andrzej Piątkowski.
-Dzień strażaka to uroczystość na którą zasługuje tak wiele strażaków w różnym wieku i to jest szczególnie ważne, że jeżeli myślimy o rozwoju OSP to musimy myśleć również o dzieciach i o młodzieży. Gminny Dzień Strażaka stwarza szczególną okazję, by podziękować, złożyć gratulacje druhom strażakom. Jest to również okazja do podsumowania pracy naszych jednostek OSP.
Druhny i druhowie docenieni Jedną z ważniejszych części spotkania było wręczenie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych druhów i druhen.
 Srebrnym  medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali Wojciech Ławniczak, Juliusz Osiwała, Andrzej Tyczyno.
 Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali Zbigniew Adryszek, Grażyna Gutkowska, Krzysztof Antoszczyk. Za wysługę 5 lat odznaczono Pawła Wszędybyła, Mirosławę Sobczak, Krzysztofa Antoszczyk, Grażynę Gutkowską, Mateusza Sobczaka oraz Marcina Zgórniak.

Za wysługę 15 lat odznaczeni zostali Małgorzata Osiwała, Danuta Stempniewska.   
Za wysługę 20 lat wyróżniono Sławomira Wesołka. 
Za wysługę 25 lat odznaczono Zbigniewa Andryszka. 
Za wysługę 30 lat nagrodzono Lucjana Sobańskiego.
Za wysługę 35 lat wyróżniono Juliusza Osiwała.
Za wysługę 40 lat nagrodzono Wojciecha Ławniczaka oraz Mieczysławę Stępniewską.
Za wysługę 50 lat odznaczono Franciszka Koślę.

Należy nadmienić, że jednostka OSP Miłkowice odznaczona została Złotym Medalem za zbiorowość.

Na zakończenie uroczystości obecni mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Dobra- Żeronice.
 


Informacje Paweł Wszędybył, zdjęcia córka Alicja

1.

2.

3.

4.
 
5.
 
6.

7.
 
8.
 

Poczet flagowy - od lewej Lucjan Sobański.Krzysztof Antoszczyk


Sławomir Wesołek prezes,  Małgorzata  Wacławek, Paweł Wszędybył v-ce prezes, odbierają złoty medal dla  jednostki 

 Od lewej wiceprezes zawodowej straży brygadier Jarosław Pasik, Naczelnik Wydziału.PSP w Turku, st,kpt.Piotr Pieskiewicz P.S.P, poseł Ryszard Bartosik. burmistrz  Dobrej Andrzej Piątkowski. przewodniczący Rady Miejskiej  w Dobrej  Sebastian Gwizdalski, przewodniczacy Rady Powiatu  Tureckiego Tadeusz  Gebler 

O lewej Mirosława Sobczak. Marcin  Zgórniak, Paweł Wszędybył, druhna Grażyna  Gutkowska 


 Grzegorz Pawłowski prezes  OSP Dobra,  Kośla  Franciszek 50 lat  w  OSP, Piotr Gebler prezes gminny OSP, burmistrz  Dobrej Andrzej Piątkowski


Ryszard Zdonek OSP  Jeziorsko, SŁawomir  Wesołek OSP  Miłkowice


Drugi z lewej  dh Wojciech  Ławniczk, obok dh Mieczysław Stępniewski 


Pierwszy z lewej dh Zbigniew  Andryszek 


 Małgorzta  Wacławek, Grażyna  Gutkowska 


Sławomir  Wesołek -  prezes. Małgorzata  Osiwała


Od lewej Danuta Stepniewska, Małgorzata  Osiwała 
9. 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
 
27.

28.
 
29.

30.
Pompa wyprodukowana w Warszawie ponad 100 lat temu w zakładach Troetzer i S-ka (dawniej Adolf Troetzer).
Fabryka pomp, narzędzi ogniowych, assenizacyjnych aparatów i odlewnia.Adres: Chłodna 29  
Napis na wyczyszczonej i odnowionej pompie staraniem dh Pawła Wszędybyła  
TROETZER & Co. VARSOVIE. 
31.

32.

33.

34.

35.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
W dniu 12.08.2017 odbyła się loteria fantowa prowadzona przez druhów OSP Miłkowice. Wzięli w niej udział mieszkańcy Miłkowic. Oto zdjęcia przesłane przez p. Pawła Wszędybyła. 
 

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja