Miłkowice woj. wielkopolskie

Adam Henrych inżynier architekt urodzony w Warcie

Warta - przyczynek do historii znanych ludzi 
Adam Henrych inżynier architekt
Warta to miasteczko położone 25 kilometrów od Miłkowic. 
Warta miasto w woj. łódzkim, w powiecie sieradzkim, położone nad rzeką o tej samej nazwie. Warta uzyskała lokację miejską w 1255 roku. Była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.(Wikipedia)
Znani ludzie:
• Zygmunt Andrychiewicz – 
malarz działający w Polsce i we Francji
• Paweł Biernacki – 
właściciel Małkowa, ostatni kasztelan sieradzki
• Józef Gogolewski – 
bohater konfederacji barskiej, pochowany w kościele bernardynów
• Stanisław Kaszyński – 
profesor wydziału filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
• Rafał z Proszowic – 
Sługa Boży Kościoła Katolickiego, pochowany w kościele bernardynów
• Stanisław Skarżyński – polski pilot, pokonał Atlantyk na polskiej maszynie RWD-5bis
• Stanisław Szukalski vel Stach z Warty – 
rzeźbiarz i malarz działający w USA
• Karol Stanisław Szymański –
 lekarz psychiatra, jedna z ofiar zbrodni katyńskiej

Dzięki poszukiwaniom pani Bożeniy Czynszak, autorki strony adamhenrych.pl.tl/ możemy dodać do listy nazwisk Adama Henrycha, inżyniera architekta urodzonego w Warcie. Ukończył gimnazjum w Kaliszu, Wyższą Szkołę Rzemiosł w Łodzi, Instytut Inżynierów Cywilnych w Petersburgu(1894). W latach 1894–1918 piastował stanowisko architekta miejskiego w Eurpatorii na Krymie. Wykonał około 2000 budowli w Rosji, otrzymał 7 nagród konkursowych. Po przyjeździe do Polski wstąpił w 1919 roku do wojska polskiego. Od 1925 roku przeszedł w stan spoczynku. Zmarł w 1944 roku Grodzisku.

 W Eupatorii na Krymie z okazji 150 rocznicy urodzin Adama Henrycha odbyła się dwudniowa konferencja i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w cerkwi, którą zaprojektował. 


Projekty Adama Henrycha w Warszawie’
https://www.facebook.com/bielanskafototeka/videos/3286939841380824/

Syn Adama Julian Henrych
Absolwenci gimnazjum męskiego w Eupatorii 1914 r.
Julian Henrych (15.07.1896 - 9.11.1980) syn Adama
Pani Bożena Czynszak dotarła do dokumentu, gdzie pojawia się nazwiska Ludwika i Felicji rodziców Adama Henrycha.
Dziennik Warszawski 1869 nr 96

N. D. 3218. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Na żądanie Stanisławy z Tymienieckich Czyńskiej, Aleksandra Czyńskiego małżonki, w mieście Kaliszu zamieszkałej, Czyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego za Obrońcę ustanowionego mającej, przeciwko SS-rom po niegdy Cyprjanie Skolimowskim pozostałym, jako to: 1. Janowi Skolimowskiemu, administratorowi dóbr Popowa, tamże; 2. Heljodorowi Skolimowskiemu we wsi Brodni; 3. Rozalji z Skolimowskich Kokowskiej Sylwestra Kokowskiego małżonce, w dobrach Rzechta Piekarska; 4. Stefanowi i Klementynie rodzeństwu Tymienieckim małoletnim usamowolnionym, w asystencji Kuratora swego Ludwika Henrych czyniącym, w mieście Warcie;5. Temuż Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego jako kuratorowi tychże usamowolnionych Tymienieckich niemniej jako opiekunowi głównemu Kazimiery i Władysława nieletnich rodzeństwa Tymienieckich w mieście Warcie; 6. Władysławowi Dąbskiemu jako opiekunowi przydanemu pomienionych Kazimiery i Władysława Tymienieckich. we wsi Szałkach; 7. Felicji z Tymienieckich Henrych Ludwika Henrych Pisarza Sądu Pokoju w Warcie małżonce, w mieście Warcie zamieszkałymi, Jana Daniela Wojciechowskiego Patrona Trybunału Kaliskiego za Obrońcę mającymi, tudzież, 8. Walentynie z Osińskich Niemojewskiej, Ludwika Niemojewskiego właściciela dóbr Radoszewic małżonce, tamże we wsi Radoszewicach; 9. Marji Osińskiej właścicielce dóbr Kozmina, tamże; 10. Maurycemu Brokman negocjantowi w mieście Kaliszu zamieszkałym, Hipolita Grodzieckiego Patrona za Obrońcę ustanowionego mającym, zapadł w dniu 25 Września (7 Października) 1868 r. wyrok Trybunału miejscowego nakazujący dział spadku po niegdy Cyprjanie Skolimowskim, opinją biegłych czyli dobra Popów i folwark Wania dadzą się dogodnie w naturze podzielić, rozporządzający, a wrazie niemożności podziału ocenienie rzeczonych dóbr przez biegłych i sprzedaż w drodze licytacji stanowiący, do sporządzenia działów Zenona Łopuskiego Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu, a do odbycia sprzedaży Sędziego Trybunału Gawlikowskiego delegujący.
Na skutek wyroku tego mianowani biegli dali pod dniem 8 (20) Listopada 1868 r. opinią, iż należące do spadku tego dobra Popów i folwark Wania w okręgu Wartskim położone, dogodnie w naturze podzielone być nie mogą; następnie w dniu 9 (21) Listopada 1868 r. i 21 Grudnia (2 Stycznia) 1869 r. sporządzili urzędową taksę, którą wartość dóbr Popowa na rs. 74,998 k. 15, a folwarku Wani na rs. 2,999 k. 50 ustanowili, poczem taksa ta wyrokiem Trybunału Kaliskiego dniu 1 (13) Kwietnia r. b. spadłym potwierdzoną została.
Następnie termin do przygotowawczego przysądzenia dóbr Popowa i folwarku Wania, każdych oddzielnie, na d. 28 Maja (9 Czerwca) 1869 r. godzinę 3 z południa przed W. Gawlikowskim Sędzią Trybunału Kaliskiego, w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału przy ulicy Józefina w pałacu sądowym oznaczony został.
Warunki sprzedaży przejrzane być mogą u Pisarza Trybunału Kaliskiego Wydziału II i u podpisanego Patrona.
Kalisz d. 16 (28) Kwietnia 1869 r.
Aleksander Czyński.


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja