Miłkowice woj. wielkopolskie

Kaczmarkowie

Rodzina Kaczmarków 
z Miłkowic
XVIII - XIX- początek XX wieku
Korzenie rodziny Kaczmarków sięgają do XVIII wieku. Prawdopodobnie wcześniej już mieszkali w Miłkowicach, ale nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, gdyż asc parafii Miłkowice udostępnione są po1800 roku. Zasiedziała od dziesięcioleci familia, w wieku XIX imponowała liczebnością. Obecnie została w Miłkowicach tylko jedna rodzina. Dzieci w rodzinie Wawrzyńca, jak to kiedyś było w zwyczaju, było wiele, często umierały, ale te, które już się odchowały, radziły sobie w życiu doskonale. Kobiety były pracowite, ładne, więc i szybko wychodziły za mąż. Mężczyźni rośli, przystojni, znajdowali sobie posażne panny, gdyż synowie Wawrzyńca należeli do zamożnych gospodarzy. Część musiała szukać zajęcia poza Miłkowicami, podział gospodarstwa nie był korzystny dla nikogo. Były też trudne chwile w życiu rodziny, ale nikogo, nawet jak komuś z rodziny się nie powiodło, nie odsuwano na margines, zawsze można było liczyć na wsparcie. 
Życie tej rodziny było podobne było do życia innych mieszkańców – pisałam o tym w rozdziale dotyczącym wsi, dlatego teraz chciałabym skupić się na odtworzeniu genealogii rodu, dotarciu do korzeni.  Publikuję zgromadzony materiał, gdyż gdzieś żyją potomkowie Kaczmarków, którzy mają wiedzę na temat rodziny i może zechcą się nią podzielić. Są przecież potomkowie Wawrzyńca, o których nie wiem nic, tylko dokument stwierdza ich istnienie. Może warto przypomnieć ich dzieje. Mile widziane będą też stare rodowe zdjęcia, dokumenty, wspomnienia. Zapraszam do współpracy.
Linii Antoniego, syna Wawrzyńca liczy sobie około 150 osób. Nie będę tutaj upubliczniać danych obecnie żyjącego pokolenia ze względu na charakter pracy niektórych jej członków. Szukamy więc  korzeni, najstarszych osób, aby móc uzmysłowić sobie skąd nasz ród.
Rodzina Kaczmarków

Wykres rodziny Kaczmarków opracowała Halina Studzińska przy wsparciu Romana Kujawińskiego, Elżbiety MichałowiczJolanty Pawlik, Agaty Grzybowskiej i Jana Cezarego Ejzerta

 
 
 
 

Linia Tomasza Kaczmarka
Andrzej  Kaczmarek (1862-1947)

syn Tomasza, wnuk  Wawrzyńca, prawnuk Tomasza
 

 
 
Andrzej Kaczmarek uzyskał świadectwo
 Czeladnika Piekarskiego
spisane z języku polskim, rosyjskim i niemieckim 
poświadczone przez Cech Rzemiosł w Łodzi 1882 rok

Materiały przesłała Jolanta Pawlik  Warszawa powinowata Kaczmarków
 
 

 
 
 
Rodzina Andrzeja Kaczmarka

Zdjęcie przesłał Roman Kujawiński


  Wiktoria z d. Kaczmarek i Piotr Ruszczyńscy (od lewej), obok Marcjanna i Andrzej Kaczmarkowie rodzice Wiktorii,  reszta osób nierozpoznana. Sądząc po strojach zdjęcie pochodzi z początku XIX wieku. 
 
Dokumenty z okresu II wojny światowej
Materiały przesłała Jolanta Pawlik  Warszawa powinowata Kaczmarków

 

Rodzicami chrzestnymi Andrzeja Kaczmarka byłi młodzi dziedzice Włodzimierz Bogdański i Felicja Bogdańska

Zdjęcia przesłała Agata Grzybowska z domu Wawrowska - wnuczka Kazimiery, córki Andrzeja i Marcjany Kaczmarków.
 
Kazimiera Kaczmarek -Pawlik
urodzona w Miłkowicach w 1906 roku, zmarła w Warszawie 01.1971 r. pochowana w Brodni, córka Andrzeja Kaczmarka i Marcjanny Marcinkoskej / Marcinkowskiej

Stefan Pawlik 
mąż Kazimiery ur. w 1904 w Brzegu, chrzest - Brodnia


Linia Tomasza Kaczmarka - syn Wincenty - dzieci Stanisław, Marianna  i KazimieraOd lewej: Urszula Tomczyk- siostrzenica, Stanisław Kaczmarek - brat Kazimiery,  Kazimiera Kunicka z d. Kaczmarek,  Marianna Kaczmarek - bratowa, Teresa Tomczyk - siostrzenica  Stanisław Kunicki mąż Kazimiery. 
  Elżbieta Michałowicz
Informacja dotycząca rodziny Kaczmarków – Tomasz Kaczmarek
Z dokumentów wynika, że dom rodzinny z czerwonej cegły, wraz z ziemią nasz pradziadek Wincenty Kaczmarek przepisał swojej córce Mariannie z m. Tomczyk. Oświadczył również, że otrzymał go wcześniej od swojego ojca Tomasza Kaczmarka.
Wg moich wyliczeń można by zaryzykować stwierdzenie, że począwszy od tej działki, a skończywszy na działce Ruszczyńskich były to ziemie należące do rodziny Tomasza Kaczmarka, wyłączając działkę Pastuszków.
Dopisek. Pan Kazimierz Osiewała potwierdza, że Wincenty Kaczmarek był utalentowanym handlowcem prowadzącym sklepy, także w czasie wojny. 


Linia Antoniego Kaczmarka
syna Wawrzyńca, wnuka Tomasza

Walenty Kaczmarek syn Antoniego z rodziną lata dwudzieste XX wieku
od prawej strony - Walenty Kaczmarek, Józefa Kaczmarek matka Walentego zwana babusią, Antoni, Józefa - żona, synowie Zygmunt, Kazimierz, Teofil, Stanisław.


Marianna Kaczmarek/Młodkiewicz córka Antoniego z rodziną - Strachocice


Wojciech Kaczmarek syn Antoniego  z rodziną  - Zadzim


Rodzina Kaczmarków zgromadzona na pogrzebie - jedyną osobę, którą na pewno rozpoznałam to Walenty Kaczmarek drugim rzędzie czwarty od lewej.

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja