Miłkowice woj. wielkopolskie

Dzwonnica

Dzwonnica
Fot. Joanna Studzińska

ks Kazimierz Rulka - 
Po ks. Janie Talasce została m.in. wzniesiona w 1972 r. kontrowersyjna metalowa dzwonnica obok kościoła, na której umieszczono trzy dzwony: jeden (90 kg) zdjęto z wieży kościelnej, dwa nowe – „Matka Boża Pocieszenia” (535 kg) i „Mikołaj” (350 kg) – sprawił z ofiar parafian ks. Talaska; zostały one poświęcone podczas odpustu parafialnego w uroczystość św. Mikołaja (6 XII 1972 r.) przez Kazimierza Majdańskiego, ówczesnego włocławskiego biskupa pomocniczego.