Miłkowice woj. wielkopolskie

Najważniejsze wydarzenia

 

7 maja 2017 roku 
GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
oraz 100-lecie OSP Miłkowice


 

Przygotowania do obchodów 100-lecia OSP Miłkowice
Apel OSP 


 Gdy trzeba czuwamy po nocach:
Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach
Walczymy z żywiołem powodzi.

Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły
Śpieszymy z pomocą, bo nie ma co zwlekać
Rycerze Floriana to my!Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowicach powstała w okresie I wojny światowej, w 1916 roku, gdy ziemie polskie okupowały wojska niemieckie. W roku 1919 młoda jednostka przeszła chrzest bojowy, biorąc udział w gaszeniu pierwszego pożaru, ratując tym jedną z mieszkanek z płonącej zabudowy. 
W roku 1921 jednostka zakupiła pierwszą motopompę, wóz konny oraz niezbędne do gaszenia ognia węże. W 1924 roku udało się wznieść pierwszą remizę strażacką. Był to budynek drewniany, który 
w swoim wnętrzu mieścił salę ze sceną oraz izbę na sprzęt gaśniczy. W latach międzywojennych straż w Miłkowicach poza działalnością statutową duży nacisk położyła także na krzewienie kultury. Druhowie byli inicjatorami wielu imprez jak majówki i koncerty, organizowali także liczne spotkania i odczyty. Przy miejscowej straży działała orkiestra dęta. Instrumenty muzyczne zakupili byli działacze OSP, którzy poszukując lepszego życia wyjechali za chlebem na zachód, głównie do Francji. Orkiestra wielokrotnie w okresie międzywojennym uświetniała swoim kunsztem uroczystości o charakterze kościelnym i państwowym…..

Apel OSP Miłkowice
milkowice.pl.tl/Apel-OSP-Mi%26%23322%3Bkowice.htm 

Obecna remiza wybudowana w 1967 roku wymaga modernizacji i renowacji, na które brak funduszy. Jesteśmy gotowi podjąć się pracy nad przygotowaniem zaplecza socjalnego, kanalizacji, ciepłej wody, odnowienia wnętrza i pomalowania elewacji jednak bez pomocy finansowej, pozyskania sponsorów nie jesteśmy w stanie rozpocząć prac Prosimy wszystkich, którym nie jest obojętny los OSP Miłkowice, o wsparcie finansowe, abyśmy setną rocznicę jej powstania mogli uroczyście uczcić w wyremontowanym i odnowionym budynku.
Liczymy na to, że nasz apel trafi do ludzi dobrej woli, do mieszkańców Miłkowic i okolicznych miejscowości, działkowiczów, turystów, gości odwiedzających Miłkowice, do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną nam pomoc. 

Druhny i Druhowie OSP Miłkowice

Wszelkich informacji udzielają:              
1.PAWEŁ WSZĘDYBYŁ
2. Tel. 609656654. 
3. wszedy@gmail.com
Numer konta OSP 
Bank Spółdzielczy w Malanowie oddział Dobra 
59 8557 0009 0301 2266 2003 0001 Prace przy malowaniu remizy OSP w Miłkowicach.

Udział wzięli druhowie:
1. Ławniczak Wojciech
2. Wesołek Sławomir
3. Sobański Lucjan
4. Antoszcayk Krzysztof
5. Sebastian Grzesiak
6. Adryszek Zbigniew
7. Urbaniak Krzysztof
8. Paweł Wszędybył inicjator i organizator prac  
Prezes Wesołek Sławomir wiceprezes Wszędybył Paweł i skarbnik Antoszczyk Krzysztof w akcji - zawieszanie tablicy na remizie OSP w Miłkowicach

 


Nowy nagrobek na cmentarzu w Miłkowicach
 

ZDZISŁAWA KAZIMIERZA MUTKOWSKIEGO
ppor.obs. który zginął w Woli Miłkowskiej w czasie lotu rozpoznawczego 11.IX.1939 roku,
a pochowany został na cmentarzu w Miłkowicach
oraz 
matki Marianny Mutkowskiej która spoczęła obok syna
 
Zdjęcia i informacja Paweł Wszędybył
 


 


 

 

  

Uroczystość odsłonięcia głazu i krzyża poświęconego ppor. Mutkowskiemu zostanie przesunięta z przyczyn niezależych od organizatorów, ale prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w tym roku. Poinformujemy o tym w stosownym czasie. Wszelkich informacji udzieli sołtys Miłkowic Paweł Wszędybył tel. 609 656 654

 
 

W związku z tym kwartalnik "Na Sieradzkich Szlakach"   zamieścił okolicznościowy artykuł o Miłkowicach

Najnowszy numer Kwartalnika (4/2015) jest już na ukończeniu. W naszych punktach powinien ukazać się w ciągu dwóch tygodni. W numerze przeczytają Państwo m.in. o Grabowie nad Prosną, służbie Sieradzan w Korpusie Ochrony Pogranicza, Miłkowicach, nowych miejscach Pamięci oraz elementach sieradzkiej rzeczywistości w XIX w. Nie zabraknie też przedruków, recenzji, artykułów przyrodniczych i innych. Zapraszamy!
Wkrótce po wydaniu odbędzie się spotkanie promocyjne z autorami, o którego organizacji poinformujemy niedługo.

SPIS TREŚCI
DYDAKTYKA
Andrzej Ruszkowski
Powstają nowe miejsca Pamięci Narodowej 3
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Maciej Rataj
Stanisław Kikowski. Epilog biografii 4
Artur Musiał
70 lat Koła Łowieckiego nr 1 „Knieja” w Sieradzu 5
Józef Szubzda
Sieradzkie jarmarki 8
HISTORIA
Rafał Bogusławski
Herb Bernarda z Gronowic, kanclerza księcia Władysława Opolczyka 11
Piotr Pawlak
Napady i rozboje w Wieluniu w latach 1919- 1939 13
Andrzej Błaszczyk
O sieradzkich taksówkarzach od przedwojny do lat 80-tych XX w 17
Jakub Jurek
Status Animarum par. Wojków z I poł. XIX w. O tym, jak wiele
można jeszcze odkryć 20
Jakub Jurek
Z realiów XIX-wiecznego Sieradza 23
GEOGRAFIA I OCHRONA PRZYRODY
Artur Musiał
Czynna ochrona gniewosza plamistego w Nadleśnictwie Złoczew 26
ZABYTKI
Andrzej Ruszkowski
Litografie Maksymiliana Fajansa 30
Marta Cichecka
W jaki sposób kościół Wszystkich Świętych w Sieradzu stał się kolegiatą 31
Zbigniew Szczerbik
35 - lecie Muzeum w Praszce 34
Elżbieta Nejman
Zadzimskie epitafia 35
ETNOGRAFIA
Bożenna Antoszczyk
Dwór w Psarach k. Poddębic w fotografii i wspomnieniach
Marii z Radoszewskich Łaszczyńskiej 37
Jakub Jurek
Receptura z dawnych czasów - XVnI-wieczny przepis na atrament 41
STĄD ICH RÓD
Andrzej Ruszkowski
Dąmbscy herbu Godziemba 42
Zygmunt Kamiński
Służba sieradzan w Korpusie Ochrony Pogranicza 44
Renata i Jerzy Piotrowscy
Wspomnienie o naszym ojcu Janie Piotrowskim 47
Jakub Jurek
Rodzina Kranasów (Krahnassów) z Sieradza 48
POZNAJEMY WŁASNY REGION
Elżbieta Nejman
Ewangelicy w Sieradzu 51
Andrzej Ruszkowski
Grabów nad Prosną - miasto w dawnej Ziemi Wieluńskiej 55
Halina Studzińska
Miłkowice 58

RECENZJE
Andrzej Ruszkowski
w Sieradzu” 62
Z MINIONYCH LAT - PRZEDRUKI
Do druku przygotował Piotr Tameczka na podstawie: Spotkanie w Sieradzu, „Cyklista” 1896, nr 34
Cyklista 64
Burmistrz Jan Serafiński dotrzymał słowa!!!


Komunikat Redakcji Na Sieradzkich Szlakach
Informuję, iż w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w Warcie u Pana Burmistrza Jana Serafińskiego w sprawie uczczenia śmierci ppor. obs. Zdzisława Mutkowskiego poległego w dniu 11 IX 1939 r. w toku wykonywania zadania bojowego na rzecz Grupy Operacyjnej gen. Edmunda St. Knolla-Kownackiego..
W spotkaniu wzięli udział:
Burmistrz Warty Jan Serafiński,
Art. plastyk Rafał Bogusławski,
Prezes O/PTTK w Kaliszu Mateusz Przyjazny,
Robert Kielek,
Andrzej Ruszkowski.

Dokonano wyboru miejsca postawienia głazu z krzyżem i tablicy objaśniajacej okoliczności śmierci ppor. Z. Mutkowskiego.
Stosowny projekt wykona art. plastyk Rafał Bogusławski.
Pan burmistrz obiecał, że w dniu 11 listopada br. dokona się uroczystość odsłonięcia głazu i krzyża poświęconego ppor. Mutkowskiemu.
Postanowiono, iż w Miłkowicach, w kościele, odbędzie się wieczornica poświęcona pamięci lotników poległych w walkach z Niemcami w okolicach Sieradza we wrześniu 1939 roku.

Z pozdrowieniami

- Andrzej Ruszkowski


Ppor. obs. ZDZISŁAW KAZIMIERZ MUTKOWSKI (ur.14 I 1913 r. w Lublinie – 14 I 1913 -11 IX 1939 ), syn Aleksandra i Heleny z Żakowskich. Absolwent XI promocji SPL w Dęblinie. Mianowany ppor.15 X 1938 r. Przydzielony do 36 EO 3 PL. Wojnę Eskadra odbyła w składzie lotnictwa Armii Poznań. Posiadała 7 samolotów Lublin R-XIII/D, składała się z dwóch plutonów. Dowodził nią kpt. obs. Bolesław Dorembowicz. W II/36 plutonie obserwatorami byli: ppor. Zdzisław Mutkowski oraz por. por. Jan Czarkowski i Franciszek Tarczyński. W pierwszych dniach wojny Eskadra wykonywała zadania na rzecz Podolskiej i Wielkopolskiej Brygad Kawalerii. II/36 Pluton od 3 września operował z lądowiska Cienin k. Środy, a od 4 września Niwka k. Kłodawy. W dniu 8 września Eskadrę oddano do dyspozycji Grupy Operacyjnej gen. Edmunda St. Knolla-Kownackiego. W dniu 11 września załoga rozpoznawała rejon Strykowa, Brzezin i m. Warty. Lublin R-XIII/D pilotowany był przez kpr. pil. Czesława Przewoźnego, dowodził ppor. obs. Zdzisław Mutkowski. Samolot został zestrzelony przez niemiecką OPL w pobliżu bronionego przez Niemców mostu na Warcie, nad wsią Wola Miłkowska. Pilot uratował się skacząc ze spadochronem i przedostał się do polskich oddziałów. Ppor. obs. Z. Mutkowski, ciężko ranny, (wg ustaleń J. Molskiego) próbował ratować się awaryjnym lądowaniem, żył krótko po upadku samolotu. Owinięty w płachtę namiotową został pochowany przez Niemców w miejscu zestrzelenia samolotu. W jakiś czas potem ciało jego przeniesiono na cmentarz w Miłkowicach gm. Dobra[i]. Grób jego powtórnie przeniesiono w 1985 r. kiedy to ekshumowano zmarłych w związku z budową Zalewu Jeziorsko. Grobem opiekowała się matka lotnika mieszkająca w Warszawie, którą po śmierci pochowano obok syna. W miejscowym kościele wspomina się ppor. Mutkowskiego przy modlitwach za zmarłych.

W toku wykonywania zadań bojowych wszystkie samoloty tej Eskadry zostały zniszczone.

[i] Vide: Szubański R., W obronie polskiego nieba, s. 140 , Kurowski A., Lotnicy w bitwie nad Bzurą, Warszawa 1975, s. 75. Kpr. Przewoźny był ranny w nogę , mieszkał po wojnie w Lesznie gdzie zmarł w 1983 r. Zrobione po katastrofie samolotu zdjęcia wskazują na lądowanie z kapotażem niesterownego samolotu (wyrwany silnik, przewrócony kadłub, zniszczone skrzydła i leżące ciało pod kadłubem obserwatora),


 Projekt pomnika wykonany przez Rafała Bogusławskiego
 

Informacja przesłana przez Andrzeja Ruszkowskiego


 
 
 


Burmistrz Warty skoncentrował się na poprawianiu stanu mogił żołnierskich na cmentarzu w Glinnie i oświadczył, że uczczenie miejsca śmierci por. Zdzisława Mutkowskiego musi odłożyć w czasie. Komplikuje to sprawę bo nie wiadomo czy po wyborach będzie jeszcze burmistrzem. Proszę też panią o interwencję u burmistrza Warty. Podobne trudności mamy z wójtem w Pęczniewie i wójtem w Zadzimiu gdzie Niemcy zestrzelili w 1939 roku nasze samoloty PZL23. Karaś a ich załogi pozbawili życia. Mimo nacisków z różnych stron, wielu publikacji i wizji w terenie, na prośbę sieradzkiego Oddziału PTTK i Redakcji Na Sieradzkich Szlakach, łódzkiego Komitetu d/s Pomników Walki i Męczeństwa nie jesteśmy, jak dotąd, w stanie przełamać tej inercji. Serdecznie Panią pozdrawiam - Andrzej Ruszkowski

Burmistrz Warty pan Jan Serafiński w dniu 10.09.2014 podczas rozmowy telefonicznej solennie obiecał, że na drugi rok pomnik, który ma uczcić miejsce śmierci ppor. Zdzisława Mutkowskiego, zostanie postawiony. Nawet gdyby obecny burmistrz nie został wybrany w wyborach samorządowych, do czego miejmy nadzieję nie dojdzie i obejmie urząd także w następnej kadencji, sprawa pomnika zostanie pozytywnie załatwiona. Trzymamy za słowo Panie Burmistrzu!!!
 


Zaprzyjaźniony ze stroną Miłkowic  kwartalnik " Na Sieradzkich Szlakach"  został nagrodzony  o czym informuje Redaktor Naczelny. Serdecznie gratulujemy!
Informacja odnośnie pomnika ppor. Z. Mutkowskiego


„… burmistrz Warty przełożył wybudowanie pomnika w miejscu śmierci  ppor. Z. Mutkowskiego dopiero na przyszły rok. Twierdzi, że pojawiły się 
trudności prawne związane z wykorzystaniem ziemi pod pomnik. W związku z powyższym Pani art. o Miłkowicach przeniosłem do następnego numeru.
Andrzej Ruszkowski
Wszelkie uroczystości też ulegną przesunięciu. Poinformuję o nich w stosownym czasie. 


29.10.2012 Miłkowice
Zamysł uczczenia miejsca śmierci 
ZDZISŁAWA KAZIMIERZA MUTKOWSKIEGO
ppor.obs. który zginął w Woli Miłkowskiej w czasie lotu rozpoznawczego 9.IX.1939 roku,
a pochowany został na cmentarzu w Miłkowicach


Krótka relacja 
Andrzeja Ruszkowskiego redaktora naczelnego 
kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach"

Spotkanie odbyło się 29 października 2012 roku o godzinie 13 na cmentarzu w Miłkowicach z rodziną por. Z. Mutkowskiego, której przewodzi wnuk brata Poległego - Marcin Szustkiewicz.

"Byliśmy na miejscu pobojowiska po R-XIII Lublin wraz z rodziną Poległego por Z. Mutkowskiego. Miejsce to jest na terenie gm. Warta, powiatu sieradzkiego.
Robert Kielek przy użyciu specjalnego sprzętu znalazł prawdopodobnie kawałek obudowy silnika samolotu. Do penetracji terenu wrócimy wiosną.
W Muzeum w Warcie odbyliśmy wspólne spotkanie z Burmistrzem m. Warty.
Burmistrz zgodził się na uczczenie miejsca śmierci por. Mutkowskiego.
Na wiosnę 2013 r. burmistrz powoła komitet organizacyjny, w skład którego wejdzie także przedstawiciel rodziny Poległego lotnika. Prawdopodobnie krzyż z głazem odsłonięty będzie uroczyście we wrześniu następnego roku.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze."
Andrzej Ruszkowski
 

Grób matki i syna 
 

Miłkowice. Robert Kielek i rodzina Szustkiewiczów

 

Na cmentarzu w Miłkowicach

W miejscu zestrzelenia samolotu. Wola Miłkowska


Andrzej Ruszkowski redaktor naczelny kwartalnika NSS i Józef Świątkiewicz z Woli Miłkowskiej na którego polu spadł samolot Lublin R-XIII ppor. Mutkowskiego
 
Właściciel gruntu opisuje lot samolotu R-XIII Lublin 
 
Andrzej Ruszkowski, Józef Świątkiewicz, rodzina Szustkiewiczów z Warszawy. Pani Szustkiewiczowa jest córką brata poległego w Woli Miłkowskiej lotnika Zdzisława Mutkowskiego 
 
W Muzeum w Warcie z rodziną popr. Mutkowskiego
W Muzeum w Warcie - z rodziną por. obs. Z. Mutkowskiego
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja