Miłkowice woj. wielkopolskie

Nowości

Osoby, które korzystają z zebranych na stronie Miłkowic materiałów do swoich opracowań, proszę o informowanie o tym. Z przyjemnością odnotuję taki fakt podając nazwisko autora, tytuł pracy lub link. Będzie to dowód na to, że moja i wszystkich Współtwórców strony praca, była użyteczna. W swoim opracowaniu proszę podawać źródło - adres strony milkowice.pl.tl/

Udostępnione materiały zamieszczam tutaj zawsze podając nazwisko przesyłającego, pozostałe są mojego autorstwa. Zastrzegam sobie prawo umieszczenia artykułu o Miłkowicach w Wikipedii, czekam jednak jeszcze na materiały, które mam nadzieję, do mnie dotrą. 
 


Licytacja dóbr Miłkowice po śmierci Tomasza Bogdańskiego w 1876 roku
Dokumenty ze zbiorów Archiwum w Sieradzu wyszukał i udostępnił Piotr Tameczka autor  opracowania http://sieradzkiewsie.blogspot.com/

Licytacja przeprowadzona na wniosek Stanisława Bogdańskiego zamieszkałego w Wilczkowie, syna Tomasza Bogdańskiego. Po śmierci Tomasza nastąpił podział majątku pomiędzy nieletnie dzieci Marię i Stefanię będące pod opieką matki Marianny z Wężyków Bogdańskiej. Została przeprowadzona publiczna licytacja dóbr Miłkowice - wsi parafialnej Miłkowice, folwarku Zaspy i Strachocice oraz Osady Młynarskiej Strachocice.
 
Granice majątku Miłkowice -
od południa z dobrami Ostrów, Wola Klonowska, od północy z dobrami Rzymsko i Skęczniew, od wschodu z dobrami Pęczniew, Popów i Siedlądków, od zachodu z dobrami Wilczków i Głuchów. Granice tych dóbr są oznaczone kopcami i nie ma żadnych sporów. 
 
Zasoby folwarku Zaspy - dwór murowany pod dachówką, oficyna drewniana kryta gontami,( moje sprostowanie) drwalnia drewniana pod gontem,  chlewy i kurnik drewniane pod gontem, lodownia drewniana kryta gontem, gorzelnia murowana pod dachówką nieczynna, sieczkarnia drewniana pod gontem, obora murowana pod dachówką, spichrz murowany dwukondygnacyjny pod dachówką, stajnia murowana pod dachówką, dwie stodoły murowane o dwóch klepiskach pod słomą, szopa do wozów z drewna pod dachówką. obora murowana pod dachówką, kuźnia murowana pod dachówką, czworak dla ludzi dworskich murowany pod dachówką, karczma murowana pod dachówką, drewniany dom pod darnią, dwie studnie z pompami, gołębnik na słupie, kloaka z drewna pod gontami, dom drewniany o dwóch izbach, stodółka drewniana kryta słomą. dom drewniany kryty słomą we wsi Miłkowice. Wszystkie zabudowania w stanie dobrym. 

Zabudowanie folwarku Strachocice.
- dom z drewna o sześciu izbach pod gontem
- dom z drewna o czterech izbach pod gontem
- pieczarkarnia z drzewa pod słomą
- stodoła o trzech klepiskach z drewna pod darnią
- obora drewniana pod darnicami
- owczarnia murowana pod słomą
- obora murowana pod słomą
- karczma murowana z drewnianymi podłogami
- stodółka i obórka drewniane przy tejże
- dwie studnie z żurawiami
Młyny Strachockie
- karczma pod słomą
- stodółka pod słomą
Inwentarz żywy: konie, woły, jałowizna, owce z jarlakami i jagniętami 1000 sztuk
Inwentarz martwy: wozy na żelaznych osiach, pługi, radła, elewatory, brony żelazne, młocarnia, sieczkarnia, prom na Warcie.
Sprzedaż odbywać się będzie w dwóch działach:
- dobra Wilczków wadium wynosi 5000 rubli
- dobra Miłkowice wadium wynosi 10 000 rubli
Od wadium zwolniony jest Stanisław Bogdański i opiekunka nieletnich Marianny i Stefanii. Podane są warunki jakim powinien sprostać nowy nabywca. Nikt inny się do licytacji nie zgłosił.
Dobra Wilczków oszacowano na sumę rubli 50.333.15 kopiejek, Nabywcą został Stanisław Bogdański.
Rada Familijna
Stanisław Bogdański właścicielem Dóbr Wilczków


Plan majątku Wilczków


Mapa lata 1800 -1815 - spór graniczny między Dybowem a Popowem
Mapa przesłana przez Piotra Tameczkę autora opracowania http://sieradzkiewsie.blogspot.com/


Fragment mapy odnoszący się do Zasp z zaznaczeniem lokalizacji nowego dworu i zabudowań dworskich. Widoczna sieć wodna Warty i jej dopływów.
 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja