Miłkowice woj. wielkopolskie

Nowości


Osoby, które korzystają z zebranych na stronie Miłkowic materiałów do swoich opracowań, proszę o informowanie o tym. Z przyjemnością odnotuję taki fakt podając nazwisko autora, tytuł pracy lub link. Będzie to dowód na to, że moja i wszystkich Współtwórców strony praca, była użyteczna. W swoim opracowaniu proszę podawać źródło - adres strony milkowice.pl.tl/

Udostępnione materiały zamieszczam tutaj zawsze podając nazwisko przesyłającego, pozostałe są mojego autorstwa. Zastrzegam sobie prawo umieszczenia artykułu o Miłkowicach w Wikipedii, czekam jednak jeszcze na materiały, które mam nadzieję, do mnie dotrą. 
 
 

Szanowni Państwo!
Informuję, że książka "Miłkowice w świetle źródeł historycznych" została wydana w ograniczonym nakładzie i nie ma obecnie możliwości jej dodruku.


Goście z Władysławowa
Orkiesta dęta z Władysławowa na zaproszenie ks. proboszcza Rafała Kędzierskiego uczestniczyła w Mszy Św. w kościele w Miłkowicach 27 kwietniq 2019 -  druhowie OSP Milkowice ukłożyli kostkę na wjeździe do garażu 
Informacja i zdjęcia Paweł Wszędybył


 Miłkowice 14 kwietnia 2019 Niedziela Palmowa „Niedziela Męki Pańskiej”.

Zdjęcia Paweł Wszędybył

Wikipedia - Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu[1]. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia.

OSP Miłkowice marzec 2019
Nowa aparatura nagłaśniająca i wyposażenie kuchni w sprzęt AGD

Informator Paweł Wszędybył sołtys Miłkowic

Zakupiono aparaturę nagłaśniającą - koszt 1920 zł - z funduszu KGW oraz garnki i wyposażenie kuchni za sumę 820 zł z funduszu sołeckiego. Ogólnopolski Zjazd Sołtysów w Łowiczu - 17.03.2019 
Sołtys Miłkowic Paweł Wszędybył odznaczony medalem
100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Mateusz Morawiecki, premier RP w niedzielę (17 marca) gościł na Ogólnopolskim Dniu Sołtysa w Łowiczu. W spotkaniu wzięło udział około 800 gości z całej Polski. Większość z nich to oczywiście sołtysi, ale do Łowicza przyjechał także minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski.
Uroczystości rozpoczęły się w samo południe się w hali nr 2 Ośrodka Sportu i Rekreacji mszą świętą, którą odprawił biskup Andrzej F. Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej.
Podczas swego wystąpienia Mateusz Morawiecki, które premier w sposób szczególny skierował do obecnych na sali sołtysów oraz członkiń kół gospodyń wiejskich, podkreślił, że "Polska bez polskiej wsi nie miałaby polskiej duszy".


Paweł Wszędybył po raz kolejny sołtysem Miłkowic!!!

Gmina Dobra Wielkopolska
Uczestniczymy w wyborach sołtysa w Miłkowicach. Wybrany po raz raz kolejny został Pan Paweł Wszędybył. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy!

 


SPRAWOZDANIE SOŁTYSA MIŁKOWIC 2019 ROK

2015 fundusz sołecki w kwocie 10 574, 21 zł - zakup 95 szt. krzeseł i 8 szt. stołów, oraz prace remontowe w świetlicy, wymiana drzwi wejściowych.

2016 fundusz sołecki 12 056,32 zł - modernizacja świetlicy poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę podłogi.

2017 fundusz sołecki 12 389,50 zł - modernizacja świetlicy poprzez wykonanie prac remontowych stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana podłogi.
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na działce o nr 541, następnie poprawa infrastruktury poprzez położenie asfaltu do granic zbiornika Jeziorsko. Dofinansowanie remontu wieży na kościele w Mikowicach

2018 fundusz sołecki 16 056,40 zł. Modernizacja świetlicy wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz prace remontowe.
Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem - Kościół parafialny Miłkowice

2019 fundusz sołecki 16 869,12 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej wymiana okien, parapetów, gładzie oraz malowanie, ponadto zakup dwóch stołów, tablicy sołeckiej szt. 2, zakup nagłośnienia przekazanie pieniędzy na remont kościoła.

Podsumowanie dofinansowań oraz wydatków

W czasie mojej drugiej kadencji sołtysa suma funduszy sołeckich wyniosła 67 945,55 zł z czego 5000 zł wyniosło dofinansowanie kościoła, 2000 zł dokumentacja, 1500 zł tablice sołeckie, 800 zł nagłośnienie świetlicy. Dodatkowo na modernizacje świetlicy poprzez zakup stołów, krzeseł, pieców do ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, gładzie, malowania i inne prace z tym związane przeznaczono 58 654.55 zł.

Święta oraz imprezy integracyjne:

2016 r.
W niedzielę 9 października 2016 r. obchodzono rocznice:
880 lat istnienia Miłkowic, erygowanie parafii w Miłkowicach XIV i XV w., 100-lecie lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 85-lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich oraz 20-lecie śmierci ks. Józefa Sieradzana .
Z tej okazji odbyła się msza święta dziękczynna, którą celebrował ks. proboszcz Rafał Kędzierski.
Nadano tytuł Bene Meritus – Dobrze Zasłużony dla Gminy Dobra ś. p. ks. Józefowi Sieradzanowi.

2018 r.
Święto plonów w Miłkowicach 2018
W niedzielę 19 sierpnia 2018 roku Mszą Świętą o godz. 11 w kościele w Miłkowicach rozpoczęły się doroczne Uroczystości Dożynkowe.
Mieszkańcy Miłkowic pod przewodnictwem sołtysa złożyli podziękowanie za tegoroczne plony. Wieniec dożynkowy chleb, owoce i warzywa.
Impreza integracyjna oraz warsztaty dla dzieci

6 października 2018 roku w sali OSP odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez Stowarzyszenie Krotochwile z Poznania:
W zajęciach wzięły udział dzieci z Miłkowic. Uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe podziękowania od sołtysa. Każde dziecko wylosowało upominek w postaci gier ufundowanych przez hurtownię zabawek ARTYK Sp.z o.o. które uzyskaliśmy z pomocą mojej córki Joanny Raźniewskiej będącej pracownikiem wyżej wymienionej firmy.
Imprezie towarzyszył zespół ludowy z Malanowa. Imprezę zakończono wspólnym grillowaniem dzięki sponsorom:
- Zakład mięsny Smoliński (kiełbasa i kaszanka na grilla)
- Firma Polstyr p.Święszek datek w kwocie 300 zł, za które zakupiono pizzę dla dzieci
- A także dzięki mojej żonie Firma Jan-pol z Turku słodycze - ciastka, cukierki, lizaki
Ciasta upiekli rodzice i mieszkańcy Miłkowic. Pozostałe koszty pokryte zostały z nadwyżki pieniędzy zebranych na wieniec dożynkowy.
Ponadto :
Zorganizowaliśmy wraz z mieszkańcami uroczystość Mszy św. 13-go lipca, Dzień Fatimski w świetlicy wiejskiej w Miłkowicach
Ze zmodernizowanej świetlicy wiejskiej korzystają: Koła różańcowe parafii w celach integracyjnych min. spotkanie wigilijne .
Rada Sołecka współpracuje czynnie z Zarządem OSP Miłkowice ze Stowarzyszeniem Sportowym

Pomoc finansowa oraz wykonane prace ze strony mieszkańców i ich rodzin

Do prac z odnowieniem świetlicy przyczynili się: państwo Janiccy, Urbaniakowie, p. Piotr Sobański , p. Grażyna Gutkowska, p. Andrzej Wesołowski oraz mieszkańcy działek.

Udział w pracach remontowych nieodpłatnie wykonali:
Panowie: Dominik i Łukasz Kośla poprzez położenie płytek w łazience i sala głównej, Tomasz Kośla - hydraulika, Wojciech Ławniczak - położenie płytek w kuchni, Sławomir Wesołek prezes OSP wraz z druhami strażakami - prace remontowe w świetlicy oraz malowanie z zewnątrz budynku.

Osiągnięcia społeczne:
Chciałbym pochwalić się odznaczeniami: w maju 2018 r otrzymałem Europejski Medal Samorządu za Zasługi Dla Samorządu oraz w czerwcu Zarząd Stowarzyszenia Ziemi Dobrskiej nadał mi honorowy tytuł SPOŁECZNIKA ROKU 2017
Szczegółowe sprawozdania z życia Miłkowic można na bieżąco obserwować na stronie internetowej milkowice.pl.tl dzięki uprzejmości p. Haliny Studzińskiej z d. Kaczmarek pochodzącej z Miłkowic.

Zakończenie
Na koniec chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom, radzie sołeckiej, OSP Miłkowice za życzliwość, pomoc i współpracę, a także za oddane na mnie głosy dzięki którym jestem radnym.
A na ręce Pana Burmistrza składam podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Dobra za pomoc w realizacji powierzonych mi zadań w tej kadencji.Udostępniono akta stanu cywilnwgo Parafii Rzymskokatolickiej Miłkowice pow. turecki do 1900 roku (
lata zaborów w języku rosyjskim)


 szukajwarchiwach.pl/54/785/0/6.1#tarobJednostki

 

 
OSP Miłkowice
Zakończono wymianę okien i parapetów w remizie OSP - luty 2019
Informacja Paweł Wszedybył sołtys Miłkowic