Miłkowice woj. wielkopolskie

Nowości

Osoby, które korzystają z zebranych na stronie Miłkowic materiałów do swoich opracowań, proszę o informowanie o tym. Z przyjemnością odnotuję taki fakt podając nazwisko autora, tytuł pracy lub link. Będzie to dowód na to, że moja i wszystkich Współtwórców strony praca, była użyteczna. W swoim opracowaniu proszę podawać źródło - adres strony milkowice.pl.tl/

Udostępnione materiały zamieszczam tutaj zawsze podając nazwisko przesyłającego, pozostałe są mojego autorstwa. Zastrzegam sobie prawo umieszczenia artykułu o Miłkowicach w Wikipedii, czekam jednak jeszcze na materiały, które mam nadzieję, do mnie dotrą. 
 

 
Nowy Rok 2022 zacznijmy od przypomnienia zebranych materiałów.
Wszystko kiedyś ulatuje z pamięci, czas zamazuje kontury wydarzeń. Coraz trudniej dotrzeć do nowych materiałów. Czekam w dalszym ciągu na zdjęcie dworu, nowego lub starego, żadne jednak do mnie nie dociera, póki co, ale zawsze nadzieja istnieje. 
  

Zaspy Miłkowskie
Była wieś, i  nie ma wsi. 
https://milkowice.pl.tl/Zaspy-Mi%26%23322%3Bkowskie.htm

Zaspy Miłkowskie była to wieś malowniczo położona nad rzeką Wartą oraz pod lasem. Na Zaspach Miłkowskich nad rzeką znajdował się dwór, we wsi mieszkali ludzie związani pracą z dworem. Zaspy miały swoje Kolonie. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Lokalizacja zbiornika na tych terenach doprowadziła do likwidacji wsi nad rzeką. Kilka domów, które pozostały, to obecnie Zaspy Kolonia, wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. Na terenie Zasp Miłkowskich, nad brzegiem zbiornika Jeziorsko znajduje się pole namiotowe i przystań będąca własnością oddziału PTTK w Warcie. Obok istnieje rezerwat przyrody „Jeziorsko”. To tutaj obywają się regaty "O Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko".

Po prawej stronie drogi wiodącej z Miłkowic do mostu kilka domów tworzyło Kolonię Miłkowice. Krzyż postawiony przez mieszkańca Zasp Wasiaka był punktem granicznym z Zaspami. Liczba mieszkańców Zasp Miłkowskich nad rzeką w 2001r. po wysiedleniu ludności z tych terenów wynosiła 8 osób, w 2007r. - 7; Zaspy Kol. 2001 r. – 111, 2007 – 108 osób.1 


Janina Siemińska z Zasp, właścicielka wiatraka, z córką Marysią
1930 rok Echo Łódzkie donosi o pożarze na Zaspach. Spalił się wiatrak i zabudowania należące do Feliksa Siemińskiego. Straty oszacowano na 15 000 zł. Przyczyną pożaru było podpalenie
Pan Kazimierz Osiewała przybliżył historię tej rodziny.
F.S. był właścicielem wiatraka usytuowanego nad rzeką Wartą, który spłonął. Miał bardzo urodziwą i przyciągającą wzrok żonę, trzech synów i córkę. Angażował się w działalność ludowców, był organizatorem i działaczem PSL na tym terenie. U niego organizowane były zjazdy członków PSL, bawił tutaj podobno nawet Wincenty Witos. W czasie okupacji kierował komórką ruchu oporu. Znalazł się jednak ktoś, komu to przeszkadzało i powiadomił o tym władze niemieckie. Niemcy zorganizowali obławę i wszystkich biorących udział w spotkaniu aresztowali. Wywieziono ich do obozów koncentracyjnych. Los więźniów nie jest znany. F.S. przebywał w obozie w okolicach Szczecina, przeżył obóz, wrócił i poszukał sprawiedliwości. Podzielił się z polskimi władzami powojennymi informacjami na temat denuncjatora. Urządzono na niego obławę, grupa ubeków stanęła obok mostu, doprowadzono podejrzanego, zabrano i zamknięto w areszcie. Skazany został przez sąd za zdradę na 25 lat więzienia. Osiedział karę i wrócił do domu. F.S. jednak nie czekał na niego, z najstarszym synem wyjechał z tego terenu i osiedlił się w Szczecinie. Los pozostałej rodziny nie jest znany.
milkowice.pl.tl/Nowe-materia%26%23322%3By-do-uzupe%26%23322%3Bnienia-opracowania--g-Mi%26%23322%3Bkowice-w-%26%23347%3Bwietle-%26%23378%3Br%F3de%26%23322%3B-historycznych-g-.htm
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja