Miłkowice woj. wielkopolskie

Nowości


Osoby, które korzystają z zebranych na stronie Miłkowic materiałów do swoich opracowań, proszę o informowanie o tym. Z przyjemnością odnotuję taki fakt podając nazwisko autora, tytuł pracy lub link. Będzie to dowód na to, że moja i wszystkich Współtwórców strony praca, była użyteczna. W swoim opracowaniu proszę podawać źródło - adres strony milkowice.pl.tl/

Udostępnione materiały zamieszczam tutaj zawsze podając nazwisko przesyłającego, pozostałe są mojego autorstwa. Zastrzegam sobie prawo umieszczenia artykułu o Miłkowicach w Wikipedii, czekam jednak jeszcze na materiały, które mam nadzieję, do mnie dotrą. 
 
 

Szanowni Państwo!
Informuję, że książka "Miłkowice w świetle źródeł historycznych" została wydana w ograniczonym nakładzie i nie ma obecnie możliwości jej dodruku.


OSP Miłkowice 2018 rok

Informator Paweł Wszędybył członek Zarządu Gminnego OSP RP w Dobrej.

W roku 2018 udało się pozyskać dla jednostki OSP Miłkowice dzięki staraniom p. Pawła Wszędybyła drzwi garażowe i sprzęt na sumę 7800 zł. Jednostka OSP Miłkowice w 2018 roku wzbogaciła swój stan posiadania pozyskując:
- drzwi garażowe dofinansowanie z MSWiA na sumę 6000 zł, wkład własny 800 zł, razem 6800 zł

- piłę spalinową do drewna w całości sfinansowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, koszt 1600 zł

- prądownicę gaśniczą przekazaną przez Zarząd Gminny OSP RP, koszt 200 zł

Jednostka OSP Miłkowice sprzedała samochód marki NYSA za 3500 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup kostki brukowej, która zostanie położona przed garażem i klubem.

 

 

\
Prądownice przeznaczone są do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych na zakończenie linii wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i szafkach hydrantowych.