Miłkowice woj. wielkopolskie

Nowości

Osoby, które korzystają z zebranych na stronie Miłkowic materiałów do swoich opracowań, proszę o informowanie o tym. Z przyjemnością odnotuję taki fakt podając nazwisko autora, tytuł pracy lub link. Będzie to dowód na to, że moja i wszystkich Współtwórców strony praca, była użyteczna. W swoim opracowaniu proszę podawać źródło - adres strony milkowice.pl.tl/

Udostępnione materiały zamieszczam tutaj zawsze podając nazwisko przesyłającego, pozostałe są mojego autorstwa. Zastrzegam sobie prawo umieszczenia artykułu o Miłkowicach w Wikipedii, czekam jednak jeszcze na materiały, które mam nadzieję, do mnie dotrą. 
 

Tablice informacyjne w Miłkowicach
Informacja "Ziemia Dobrska"
Na wniosek Pawła Wszędybyła, członka Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, jednocześnie sołtysa Miłkowic i radnego, zainstalowane zostały dziś w Miłkowicach dwie tablice. Przy zjeździe z drogi krajowej 83 w kierunku kościoła zawisły tablice informujące wjeżdżających, zarówno od strony Dobrej jak i Sieradza, o tarasie widokowym w wieży kościelnej oraz niemieckich schronach bojowych z 1944 roku. Tablice wykonano po konsultacji z proboszczem Miłkowic ks. Rafałem Kędzierskim oraz pasjonatem historii II wojny światowej Przemysławem Żubrem z Dobrej.
Przy drodze gminnej prowadzącej do Zbiornika Jeziorsko (do nieistniejącego już mostu na rzece Warcie) zawisła również tabliczka wskazująca miejsca widocznych jeszcze na brzegu zbiornika schronów.
Tablice wykonane zostały z wytrzymałego środka tzw. dibondu przez lokalne biuro reklamy natomiast cały system mocujący wykonał sympatyk stowarzyszenia Ludwik Gajewski. Tablice zamontowali Paweł Wszędybył i Jacek Gajewski prezes Stowarzyszenia.
Niemieckie schrony bojowe rozrzucone są nad brzegiem zbiornika ale też na terenie zalewanym przez jego wody w okresie wiosenno - letnim, dlatego nie do wszystkich jest dostęp. Dokładna lokalizacja, szczegółowy opis i grafiki mogłyby znaleźć się na dużej tablicy informacyjnej, której wykonanie to już niestety większy wydatek, na jaki w obecnej chwili nie stać Stowarzyszenia.
https://goo.gl/maps/fqprGFCws2Fc7NB76
 Dopowiem tylko, że określenie stylu kościoła w Miłkowicach jako neogotyku, to daleko idące uogólnienie. Wielu badaczy miało kłopot z określeniem stylu budowli.

Bardzo się cieszę, że mam uważnych czytelników. Pan Paweł Wszędybył odszukał na mojej stronie zapis informujący, że kościół w Miłkowicach zbudowany był w stylu neogotyckim. Dziękuję za czujność i wszelkie sugestie. 
  • 1880 – 1882 – budowa nowego, murowanego kościoła w stylu neogotyckim przy udziale całej społeczności wiejskiej. Fundatorką kościoła jest Maria z Wężyków Bogdańska, dziedziczka dziedziczka dóbr Miłkowic i Rzymska
Powołałam się się wtedy na opracowanie "Katalog zabytków sztuki w Polsce" Powiat turecki

Były jeszcze inne opisy stylu kościoła w Miłkowicach

Trudno było określić styl budowli, a ja nie zmieniałam niczego. 
Tak naprawdę to:
- Niestety, w obecnej swej formie kościół św. Mikołaja nie ma ani cech neoromańskich, ani specjalnie neogotyckich; nie przyciągnie też miłośników sztuki bizantyjskiej, spragnionych jej XIX-wiecznych interpretacji. Dobry to przykład na to, jak bardzo tradycyjna taksonomia stylistycznego kanonu jest ryzykowną konstrukcją kategoryzacyjną, szczególnie wobec architektury XIX-wiecznej. Powstała w latach 1880 - 1883 świątynia eksploatuje bowiem wiele wątków stylistycznych i rozwiązań współczesnych. Z jednej strony, partie wejściowe otrzymały klasycyzujące, oparte na antyczno-renesansowym słowniku, rozwiązania. Sama wieża przynależy do XIX-wiecznego wzornika…
Zabytki architektury sakralnej powiatu tureckiego - kościół w Miłkowicach – Makary Górzyński
 
 


Cmentarz w Miłkowicach

Fragment opracowania "Miłkowice w świetle żródeł Historycznych"
- Po prawej stronie bramy wejściowej cmentarza, w wydzielonej w tym celu kwaterze, pochowano Niemców, którzy zginęli w czasie wojen oraz ludzi, którzy nie dostąpili pogrzebu chrześcijańskiego. To było wydzielone miejsce dla samobójców i obcych żołnierzy, oddzielała je linia kwitnących wiosną białych bzów. Z prawej strony cmentarza, nieco dalej w kierunku studni, która była punktem odniesienia dla poszukujących czyjegoś grobu, co nie było wcale sprawą taką prostą, szczególnie dla przybysza z zewnątrz, znajdował się grób pilota Zdzisława Mutkowskiego. Opiekę nad nim przejęły dzieci szkolne. Sama przychodziłam tam z panią Ławińską, która w ten sposób kształtowała nasze poczucie patriotyzmu i pamięci o zmarłych. Tablicę nagrobną ufundowali mieszkańcy Miłkowic. Cmentarz miał swoją niepowtarzalną atmosferę. Wszystko tutaj kipiało latem zielenią i pobrzmiewało śpiewem wilg. Było to piękne i godne miejsce spoczynku dla tych, którzy odeszli.

 Sołtys Miłkowic Paweł Wszedybył zamieścił na Facebooku zdjęcie - prace wykopaliskowe na cmentarzu w Miłkowicach, groby żołnierzy niemieckich.
Sołtys Miłkowic po rozmowie z pracującymi na starym cmentarzu w Miłkowicach ludźmi informuje:
Instytut Pamięci Narodowej wydał zgodę na ekshumację szczątków 7 niemieckich żołnierzy, którzy zginęli na tym terenie w 1939 roku w czasie II wojny światowej.  Początkowo byli podobno pochowani obok kościoła, a później przeniesieni na cmentarz i pochowani z prawej strony obok ogrodzenia. Żołnierze mieli przy sobie nieśmiertelniki, jeden z nich był oficerem. Odkopane szczątki żołnierzy zostały zabrane i mają trafić na cmentarz wojenny w Poznaniu. Koszty ekshumacji i pochówku pokrywa strona niemiecka.
Trwają poszukiwania poległych żołnierzy niemieckich z 1945 roku.


Informacja z internetu.
„Podczas działań wojennych w latach 1939-1945 na ziemiach polskich zginęło - szacunkowo - około 500 tysięcy żołnierzy armii niemieckiej. Wielu z nich poległo w trakcie kampanii wrześniowej w 1939 roku, ale zdecydowana większość w latach 1944-45, kiedy między Bugiem a Odrą toczyły się krwawe bitwy między cofającymi się jednostkami niemieckimi a nacierającą Armią Czerwoną. Żołnierze ci zostali pochowani w bezimiennych grobach. Po przemianach politycznych z końca XX wieku doszło do utworzenia cmentarzy wojennych, na które przewieziono ciała ekshumowanych żołnierzy. Stało się tak na mocy porozumień międzyrządowych, zawartych najpierw w 1989 roku („Wspólna deklaracja”) i 1991 (Umowa o dobrym sąsiedztwie) oraz dzięki wprowadzonemu w życie 8 grudnia 2003 roku porozumieniu Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej.”


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja