Miłkowice woj. wielkopolskie

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie
(
1 sierpnia – 3 października 1944[b])
wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

W Powstaniu Warszawskim brali udział Miłkowiczanie:

Józef Sieradzan
(1912-1996)

http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Jozef_Sieradzan/?q=J%C3%B3zef+Sieradzan
Miejsce urodzenia - Miłkowice
Imiona rodziców - Wojciech - Anna z domu Zielińska
Wykształcenie i praca do 1944 r.
Uczył się w Miłkowicach i Liskowie. Szkołę średnią rozpoczął w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, a ukończył w Liceum im. Piusa X we Włocławku. Po maturze w 1935 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Wybuch wojny zmusił księdza Sieradzana do przerwania nauki. Seminarium Duchowne ukończył w Warszawie. 20 września 1941 roku z rąk arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego w warszawskiej katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął na Marymoncie w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
Oddział II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - kapelan
Dzielnica Żoliborz
Losy po Powstaniu
Wyjechał z miasta z rannymi, trafił do szpitala w Tworkach.
Losy po wojnie
Do zakończenia wojny był wikariuszem w katedrze w Kielcach, skąd w marcu 1945 roku przybył do Kalisza i rozpoczął posługę duszpasterską w parafii św. Mikołaja. 8 października 1951 roku opuszcza Kalisz i przenosi się do Chocza, gdzie zostaje administratorem parafii św. Andrzeja Apostoła. We wrześniu 1969 roku powraca do Kalisza, jako wikariusz ks. Stefana Martuzalskiego w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, zwanej też parafią św. Gotarda. 24 maja 1978 roku zostaje proboszczem tej parafii. Oprócz obowiązków parafialnych pełnił wiele innych funkcji: był wicedziekanem, a później dziekanem dekanatu kaliskiego II, wizytatorem nauki religii, wizytatorem biskupim parafii. Był członkiem Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej diecezji włocławskiej oraz Rady Nadzorczej diecezji włocławskiej. 26 listopada 1969 roku został odznaczony przez Ojca św. Pawła VI godnością kapelana papieskiego, 3 października 1984 roku otrzymał tytuł prałata archidiakona Świetnej Kapituły Bazyliki Kolegiackiej w Kaliszu, a 3 stycznia 1986 roku został Prałatem Honorowym Papieskim. Po przejściu na emeryturę w 1988 roku, do końca życia mieszkał u sióstr Miłosierdzia Bożego, przy ulicy Poznańskiej w Kaliszu.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych (3.10.1944), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej, Medal Za Udział w wojnie obronnej 1939 r.
Miejsce śmierci
Kalisz, został pochowany na cmentarzu parafii św. Gotarda.

Stefan Sieradzan( 1908-1999)

http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Stefan_Sieradzan

Stopień
strzelec

Miejsce urodzenia
Miłkowice

Oddział II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żubr" - 1. kompania - pluton 247


Szlak bojowy 
ŻoliborzOświadczenie świadka potwierdzające udział Stefana Sieradzana w Powstaniu Warszawskim -  Oddział II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żubr" - 1. kompania - pluton 247

Stefan Sieradzan - DZIEJE WOJENNE
milkowice.pl.tl/Stefan-Sieradzan.htm

(
Opracowanie Leszek i Katarzyna Sieradzan)


Pochowany na cmentarzu w Miłkowicach.