Miłkowice woj. wielkopolskie

Z szuflady babuni - mieszkańcy na starych fotografiach

Czasy międzywojenne - młodzież miłkowicka
Informatorzy odnośnie osób na zdjęciach: Elżbieta Michałowicz, Paweł Wszędybył, Halina Studzińska, Tadeusz Kaczmarek, Ryszard Kucharski

Zdjęcie przesłała Elżbieta Michałowicz


Pierwsza z lewej Kazimiera Kunicka z d.Kaczmarek (zdjęcie wykon. w latach 1920-30 )Kim są pozostałe osoby?
  
Młodzi Miłkowiczanie - w pierwszym rzędzie pierwsza z lewej Jadwiga Leśniak, pierwsza z prawej Józefa Kaczmarek, żona Kazimierza. U góry pierwszy z prawej Tadeusz Leśniak. W rzędzie środkowym od prawej Pani Młodkiewicz, żona p. Stępniewskiego, w środku żona p. Zdunka Xsawera?! Tak mi się wydaje.

Z prawej strony, z mandoliną, Stanisław Kaczmarek,  syn Wincentego,  brat Tomczykowej i Kunickiej, później mieszkaniec Dąbrówki. Od którego roku mieszkał na Dąbrówce? Kim jest drugi mężczyzna?

Kim jest ten elegancki  mężczyzna? 


Kuzynka Halina?! Kim jest?
Pierwsza z lewej Kazimiera Kunicka z d.Kaczmarek (zdjęcie wykon. w latach 1920-30 )Kim są pozostałe osoby?
Zdjęcie przesłała Elżbieta Michałowicz
Młodzi Miłkowiczanie - pierwsza z lewej Jadwiga Leśniak, u góry pierwszy z prawej Tadeusz Leśniak. W rzędzie środkowym od prawej żona p. Stępniewskiego, w środku żona p. Zdunka Xsawera?! Tak mi się wydaje.


Rodzina Kunickich

Zdjęcia przesłane przez Elżbietę Michałowicz

Uzdolniona muzycznie rodzina Kunickich, ojciec - pierwszy z lewej w górnym rzędzie.

 
Grzegorz Kunicki 
bardzo uzdolniony akordeonista.

Rodzina Kunickich


Stanisław Kunicki i Urszula Tomczyk przed kościołem w Miłkowicach.

Grzegorz Kunicki 
z kuzynkami Urszulą i Teresą Tomczyk,  lata 1955-1957 

Przed plebanią w towarzystwie księdza

W plenerze - Grzegorz, Uszula i Teresa


 Rodzina Perlińskich
Zdjęcia przesłane są z "dalekiej obczyzny w okresie wojennym ' 43 rok"
Chyba to ci Perlińscy. Związani byli jakimś pokrewieństwem z p. Rosiak, której dom znajdował się w miejscu, gdzie obecnie mieszka p. Danta Misiak.  Nie mam wątpliwości, że odwiedzającym starszą panią, a może Aleksandra Kaczmarka, który także tam mieszkał z rodziną.  był Marian Perliński!!! Zdjęcia są ładne, dobrze zachowane i może dotrzemy do rozpoznanaia wszystkich osób na zdjęciach. 

Perlińscy  - rodzice i dzieci. Notatka na odwrocie  - 10.02.1943 r. Rodzice z dziećmi.

Marian Perliński  10.04.1943 r. Po wojnie mieszkał w Łodzi,  z zawodu fotograf.


Natalia Perlińska -  córka pażdziernik 1943 rok, z męża Olejnik,  późniejsze miejsce zamieszkania Łódź

Ojciec


Wiele wskazuje na to, że zdjęcie zrobiono w Miłkowicach.
Postać nirozpoznana. Czy może ktoś wie, jaki to mundur? 
29 Pułk Strzelców Kaniowskich z garnizonu Kalisz. Do 10 lipca 1919 r. 29 Pułk Piechoty Ziemi Kaliskiej - informacja Robert Anioł. 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja