Miłkowice woj. wielkopolskie

Zamordowani, więzieni, prześladowani


Zamordowani, więzieni, prześladowani w czasie II wojny światowej

 Przymusowe zatrudnienie Polaków w gospodarce wojennej III Rzeszy stanowiło jeden z podstawowych elementów hitlerowskiej polityki okupacyjnej wobec narodu polskiego. Założenia polityki Hitlera wyznaczały Polakom rolę sług, czy wręcz niewolników wielkoniemieckiej Rzeszy, a ziemie polskiej traktowały jako rezerwuar taniej siły roboczej. Rozporządzeniami Generalnego Gubernatora z 26 i 31 października 1939 r. wprowadzony został przymus pracy dla ludności polskiej w wieku 18-60 lat. jednakże już 14 grudnia 1939 r. przymus ten został rozciągnięty także na młodzież od 14 lat.

Jan Bednarek - ur.04.08.1923 Miłkowice.

Zawód: technik dentystyczny.
Wysiedlony z Turku(Kraj Warty) do Generalnej Guberni lata 1939-1945. Osadzony w obozie w Buchenwald 15.08.1944 nr 79674,
przeniesiony 27.04.1945 do obozu w Dachau nr 159236.
Zmarł 02.1945.Antoni Gozdal - ur. 27.06.1914 Młyny Miłkowskie
Jeniec wojenny.
Przydział wojskowy 29 pułk piechoty.
Stopień wojskowy - strzelec
Zginął - data śmierci 1944-11-10
Miejsce śmierci Ludwigshafen
Miejsce pochówku 16.11.1944r. cmentarz Ludwigshafen-Mundenheim, oddział J. rząd 1
Dodatkowe informacje: jeniec wojenny Stalagu XV» • A. nr jeńca 33067,
następnie Statag XII - A. Od 28.01.1941r. Stalag XII - B. Zmarł. Informacja ze Stalagu XH - F.

Stefan Janczak - ur.1914-03-04 Miłkowice
zawód Weber (tkacz)
uwięziony
obóz koncentracyjny
Miejsce osadzenia Buchenwald
Data osadzenia - 1945-03-12
numer1135914

Kominiarczyk Edward - ur. l 915-06-12 Strachocice
Zawód rzeźnik
Obóz koncentracyjny Mauthausen
Numer 16261
Data śmierci 1943-12-28
Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen


Kominiarczyk Wojciech - ur.1905-01-31 Strachocice,
Zawód murarz
Uwięziony w obozie koncentracyjnym Mauthausen
Numer 16471
Data śmierci 1942-12-11
Dodatkowe informacje:
Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen

Kucharski Jan - zamęczony w więzieniu w Sieradzu

Marcinkowski Franciszek - zamordowany 07.09.1939 w Miłkowicach
Wiek 60
Miejsce zamieszkania przed wojną - Miłkowice
Ofiara egzekucji
Sprawca egzekucji Wermacht
Data śmierci 1539 09-07
Miejsce śmierci Miłkowice
Dodatkowe informacje: Akt Zg. 107/39 USC Pleszew

Serafin Adam - zmordowany w czasie okupacji

Sieradzan Władysław - zginął w obozie hitlerowskim

Stefaniak Olimpiusz - ur.1919-11-23 Strachocice:
Uwięziony- areszt
Miejsce zamieszkania przed zatrzymaniem - Strachocice
Miejsce zatrzymania - Kalisz
Data zatrzymania 1942-05-05
Okoliczności zatrzymania – pobicie Niemca
Uwięziony, miejsce osadzenia Poznań Fort VII
Data osadzenia - 1944-06-23
Data zwolnienia -1944-06-23
Uwięziony - obóz koncentracyjny
Miejsce osadzenia - Gross-Rosen

Stępniewski Mikołaj - zamordowany 07.09. 1939 w Miłkowicach

Szczepaniak Mikołaj – ur. 1903.11.17 Miłkowice
uwięziony
obóz koncentracyjny Fllosenburg
data osadzenia 1944.05.31
nr 11487
miejsce pracy niewolniczej – Terezin
obóz koncentracyjny Gross-Rosen
data osadzenie 1944.04 - zwolniony 1945.05.31

Wróbel Stanisław - ur.1900-09-17 Miłkowice

Robotnik przymusowy- zginął
Miejsce pracy - Niemcy
Data śmierci 1944-08-21
Miejsce śmierci - Rotenkirchen
Dodatkowe informacje akt zgonu wystawiony przez urząd miasta: Rotenkirchen (krs.Einbeck)

 

Bednarek Jan - zmaordowany w obozie koncentracyjnym


 

Gozdal Antoni - jeniec wojenny, zmarł w stalagu w Ludwigshafen


 

 Janczak Stefan - więzień obozu koncentracyjnego

 Kominiarczyk Edward - zamordowany w obozie koncentracyjnym

Kominiarczyk Wojciech - zamordowany w obozie koncentracyjnym

Kucharski Jan - zamęczony w więzieniu w Sieradzu

 Marcinkowski Franciszek - zamordowany 07.09.1939 w Miłkowicach


 Serafin Adam- zmordowany w czasie okupacji


 Sieradzan Władysław- zginął w obozie hitlerowskim

Stefaniak Olimpiusz - więzień obozu konncentracyjnego

 Stępniewski Mikołaj - zamordowany 07.09. 1939 w Miłkowicach

Szczepaniak Mikołaj - więzień obozu koncentracyjnego


 

 Wróbel Stanisław - wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, zmarł w RotenkirchenMateriały przesłane przez Tomasza Bekalarka

Księga Pamiątkowa - nadesłał Sławomir SieradzanŻródło informacji: 
Ksiega Pamiątkowa Miłkowic
Baza ROPWiM
"Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja