Miłkowice woj. wielkopolskie

Źródła i opracowania, współpraca

Współpraca w gromadzeniu danych i udostępnieniu zdjęć:
Iwona Buda, Krystian Chwiałek, Halina Gajdulewicz, ks. mgr Dariusz Horbiński, Grażyna i Andrzej Kluczyńscy, prof. dr hab. Wacław Leszczyński, Krzysztof Łojko, Elżbieta Michałowicz, ks. Paweł Okoński, Małgorzata Osiwała, Krystyna Pużyńska – krewna Bogdańskich ze strony Wincentego Bogdańskiego, Jadwiga Pszenna, Leszek Sieradzan, Katarzyna Sieradzan, N. Razniecka, Jan Andrzej Ruszkowski, Agnieszka Sołtan powinowata Bogdańskich, Michał Szymański, Piotr Tameczka, Alicja Temler, Jan Temler, Marcin Temler, Aldona Zimna

Opracowania:
- Badania powierzchniowe przeprowadzonym w Miłkowicach w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w 2002 r. Prowadzili je: Jacek Nowakowski, Józef Kapustka, Zdzisław Lorek pod kierunkiem Krzysztofa Gorczycy
- Badania ratunkowe cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłkowicach gm. Dobra, pow. Turek stan. 31 Natalia Lipowczyk, Katarzyna Schellner
- Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z miejscowości Miłkowice stan. 31
Anna Wrzesińska
- Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w Zaspach w pow. tureckim - Bogdan Kostrzewski
III wiek po Chrystusie opublikowane w periodyku "Przegląd Archeologiczny", T:6: 1937-1939, s. 293-302.
- Alicja Szymczakowa "Nobiles Siradienenses" Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopów i Pobogów
- Majątki Wielkopolskie t.VI Powiat Kaliski
- Przewodnik turystyczny Miasto i Gmina Dobra
- Gmina Dobra – OSP, "Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak
- Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach założona 22 lipca 1967 roku
- Makary Górzyński „Zabytki Miasta Turku i Powiatu Tureckiego” tom drugi, część druga Architektura i sztuka sakralna.
- Biogram Leona Zdziarskiego – Grażyna Kluczyńska
- Ks. Jan Górecki „Przydrożne Krzyże i Kapliczki…”
- Zbiornik Wodny Jeziorsko – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- Gmina Dobra, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- Film „Zjawisko Przyrodnicze Jeziorsko” 2009 r.
- Bitwy i potyczki 1863-1864, Stanisław Zieliński
- „Pamiętnik Wielkopolskiego Powstania z 1863 roku” Paweł Wyskota Zakrzewski 
- Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego 1863 – 1864 tom IV część druga Jerzy Stępień, Janusz Gulczyński Konin 1996
- Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego Kaliszu. Wybór i opracowanie Grzegorz Waliś, Kalisz 2013
- Okupacja hitlerowska w powiecie tureckim – Halina Kaczmarek
- „Na Sieradzkich Szlakach” 3/107/2012/XXVII Walki we wrześniu 1939 roku na terenie Warty i okolic - Maciej Milak
- Ks. Stanisław Librowski, Ofiary zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939-1945, Włocławek 1947:- Miednoje Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego Tom 1, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2005
- Baza ROPWiM "Program. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"
- Hubert Kazimierz Kujawa „Księga Lotników Polskich poległych , zmarłych i zaginionych w latach 1939-1945 ” t.I
- Historia Gminy Krzemieniewo – Czesław Przewoźny
- Polscy lotnicy we wrześniu 1939 Andrzej Ruszkowski redaktor naczelny kwartalnika "Na Sieradzkich Szlakach"
- Oskar Kolberg Lud i jego zwyczaje.., tom 46. Kaliskie i Sieradzkie
- Bohdan Baranowski: „Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku"
- Miłkowice,  Halina Studzińska „Na Sieradzkich Szlakach”
- Piotra Tameczka - Ziemia Sieradzka
- Terra Siradiensis - Michał Szymański

Muzea, archiwa:
- Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
- Muzeum Okręgowe w Koninie - Dział Archeologiczny
- Archiwum Państwowe w Koninie
- „Archiwum Igły" Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku.
- Archiwum: Archiwum Państwowe w Łodzi Zespół: Archiwum Zakrzewskich z Poddębic

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja