Miłkowice woj. wielkopolskie

Stare mapy

 
Kierując się danymi podanymi w Atlasie historycznym ziemi sieradzkiej i łęczyckiej, droga wiodąca z Warty do Dobrej prowadziła przez Zaspy, gdzie znajdował się stary dwór obronny,  i dopiero skręcała w kierunku Miłkowic, przechodziła  obok kościoła  i kierowała się dalej na Dobrę.  Gdyby to nie był ważny obiekt, czy tak przebiegała by droga? W 1802 na mapie biegnie już prosta, a na Zaspy prowadzi droga lokalna.

Mapa pocztowa i komunikacyjna okolic Miłkowic  - rok  1802/1803.


Mapa z roku 1778 24 sierpnia
Łukasz Syczewski geometra przysięgły
Archiwum Sieradz mapę przesłał Piotr Tameczka


Popów i okoliczne włości

Przynależność ziem rok 1778Górna część mapy przestawiająca ziemie miłkowskie należące do Mączyńskiego. Ta część mapy jest akurat uszkodzona, a szkoda, byłaby widoczna lokalizacja starego dworu lub zamku.

Młyn wodny po drugiej stronie rzeki Warty

Część środkowa widoczne młyny wodne

Częsc dolna mapy, widoczny dwór w Popowie

Granice pomiędzy Popowem a Miłkowicami

Objasnienia mapyMapa z 30 maja 1798 roku
Kopce graniczne Mikowice - Popów
Kreślił Czarnocki

Archiwum Sieradz mapę przesłał Piotr Tameczka

Kopce graniczne, stare koryto rzeki Warty na granicy z Popowem, nowe koryto rzeki w dolnej części mapy

Od lewej strony mapy część 1 oznaczone młyny na rzece


Młyn Miłkowicki, to ten młyn z którego pale pozostały w rzece.

Część 2 widoczny młyn A , ciek wodny RudawiecCzęść 3 widoczna u góry na granicy z Popowem stara rzeka, na dole nowe koryto rzeki Warty, granica z Pęczniewem

  Oznakowanie duktów

Oznakowanie duktu przysądzonego

Dukt Miłkowice

Dukt Miłkowice Pęczniew

Dukt Popów Miłkowice
  

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja