Miłkowice woj. wielkopolskie

Miednoje Bronisław JAKOMULSKI


Bronisław Jakomulski – urodzony w 1899 r. w Miłkowicach, pow. Turek . 
Legionista i uczestnik wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. Plutonowy Policji Państwowej, funkcjonariusz IV Komisariatu Policji Państwowej w Łodzi do czasu wybuchu II wojny światowej. Jeniec obozu w Ostaszkowie w którym umieszczono ok. 6570 jeńców, w tym kilka tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej.Zamordowany 8 kwietnia 1940 r. strzałem w potylicę w siedzibie NKWD w Kalininie ( Twerze) Ciało wraz z innymi ciałami ponad 6300 ofiar wywieziono do wcześniej przygotowanych dołów na należącym do NKWD terenie leśnym nad rzeką Twercą, koło wsi Miednoje. Spoczywa na Polskim Cmentarzu wojennym w Miednoje.

 Zdjęcie i opis przesłane przez Janusza Radzimskiego
St. post. Policji Państwowej
Bronisław JAKOMULSKI s. Michała,
ur. 3 IX 1899r. w Miłkowicach.

W policji od 1925r. Przez wiele lat służbę pełnił w woj. łódzkim, m.in. w Komendzie Powiatowej w Brzezinach i w IV Komisariacie miasta Łodzi, we wrześniu 1939r. w Komendzie Miasta Łodzi.
Nr listy wywozowej NKWD 019/1 z dn. 07.04.1940r., pozycja na liście 68 (teczka personalna 4954)

źródło: Miednoje Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego Tom 1, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2005, s. 283.

Materiały przesłane przez Tomasza Bekalarka 
 
PP, zm. 1940, Miednoje

 Tablica ofiar zbrodni katyńskiej, strzałką oznaczyłam nazwisko 
Bronisława Jakomulskiego

Otwarcie cmentarza w Miednoje

 
 
Cmentarz w Miednoje  został uroczyście otwarty i poświęcony 2 września 2000 roku w obecności najwyższych władz państwowych RP.
W tej doniosłej uroczystości wziął także syn Bronisława Jakomulskiego Władysław i wnuk Janusz Radzimski.

Otwarcie cmentarza w Miednoje

Syn Władysław w drodze na cmentarz


Syn Władysław na otwarciu cmentarza w Miednoje


Syn Władysław przed tablicą  pamiątkową na cmentarzu w Miednoje


Syn Władysław i wnuk Janusz Radzimski na otwarciu cmentarza w Miednoje
Bronisław Jakomulski z rodziną w Miłkowicach -
żona, rodzice, dzieci Władysław i DanutaZdjęcia przesłane przez Janusza Radzimskiego

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja