Miłkowice woj. wielkopolskie

Tomasz Bogdański - potomkowiePotomkowie Bogdańskich właścicieli Miłkowic
     Opracowała Halina Studzińska  
Część informacji i wszystkie zdjęcia przesłała Jadwiga Skurzyńska krewna Bogdańskich oraz Marcin Temler

Marianna Anna Bogdańska córka Tomasza i Marianny Bogdańskich 
Fragmenty wykresu. Nie mam możliwości robienia powiększeń.


 

Akt ślubu Marianny Bogdańskiej i Stefana Gołembowskiego
  

 
18/30 grudnia 1876 Miłkowice
Akt ślubu Marianny Anny Bogdańskiej ur.24.08.1855 Zaspy, córki Marii i Tomasza Bogdańskich i Feliksa Łukasza Stefana Gołembowskiego ur.30.08.1846 w Bogdanowie,  syna Leopoldy i Leopolda Gołembowskich

Tłumaczenie Jan Cezary Ejzert
==Akt 7. Zaspy Miłkowice

Działo się w Miłkowicach 18/30 grudnia 1876 roku, o godzinie 6 wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Henryka Kanclerza 52 lat i Marcela Urbańskiego 37 lat, obu zarządców majątków Rzymsko i Miłkowice, tutaj zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy Feliksem Łukaszem Stefanem Gołembowskim, kawalerem, właścicielem majątku Bogdanów i inne, synem zmarłego Leopolda i żyjącej Leopoldyny z d. Chrzanowska, ślubnych małżonków Gołembowskich, urodzonym w Bogdanowie tamże mieszkającym, 30 letnim i Marianną Anną Bogdańską, panną , córką zmarłego Tomasza i żyjącej Marianny z d. Wężyk, ślubnych małżonków Bogdańskich, właścicielki majątku Miłkowice i Rzymsko, urodzoną w Zaspach, tu też mieszkającą przy Matce, 21 lat mającą. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi 17/29 października, 24 października / 5 listopada i 31 października / 12 listopada bieżącego roku, ogłoszone w Parafialnych kościołach Bogdanów i Miłkowice.

(- ) Podpisy:
Stefan Gołembowski M. Urbański świadek
Maryja Gołembowska H. Kanclerz świadek
 

Jadwiga Skurzyńska prapraprawnuczka Stefana Gołembowskiego - wskazania do poszukiwań, ustalenie miejsca pochówku.

Felix Łukasz Stefan Gołembowski h.Poraj
(ur.30.08.1846 Bogdanów - zm. 05.03.1885 Warszawa)
mąż Marianny Bogdańskiej h.Prus III ur. 24.08.1855 Zaspy
 
Herbarz Szlachty Sieradzkiej XIX wieku

Linia na Wierzchach  i w piotrkowskim,
JAN † 1764, łowczy bracławski, dz. d. Wierzchy & Franciszka Łochyńska, 
 
2v.Świętosław Bielawski, (SGR nr 182 k.413, 740, 227 k.306)
   1.Marianna Agata *1740 & Jan Balicki s. Jakuba i Marianny Bielskiej, 
   2.Antonina & Ludwik Rusocki, 2v.Wawrzyniec Stawowski s. Walentego i Krystyny 
       Ciosnowskiej (SG 1780, 227, k.821)
   2.Marceli dz. Czepowa Górnego, zamieszkały w Kamiennej w piotrkowskim 
      & Józefa Zaręba, (Janczewski 1835 a.205)
         a).Józef Dezydery leg. 1837
 
 
         b).Leopold Marcin Stanisław *ok.1802, dz. Szczukocic i Borzęcina w piotrkowskim 
            & Leopolda Chrzanowska, 1821-1903 Warszawa,
                  A.Antonina *1845, † 1909.IX.25 Warszawa & Feliks Szańkowski, (Min.)
 
                  B.Feliks Łukasz Stefan *1846.VII.30 Bogdanów, (USC Bogdanów)
 
*Podkreślenie i zaznaczenie czerwonym kolorem moje.
Miejsce pochówku - Warszawa Powązki


 
 

Ostatni właściciele Miłkowic
Marianna z d. Bogdańska(1855 - ...) Stefan Gołembowski(1846-1855)
Informacje i zdjęcia Bohdan Korybut-Daszkiewicz 

Zdjęcia rodziny Gołembowskich wykonane około 1878 roku pochodzą z albumu Marii Veltuzen oraz małżonków Antoniny i Feliksa Szańkowskich. Nie ma niestety zdjęcia Stefana i Marianny Gołembowskich, są natomiast rodzice i siostra Stefana Gołembowskiego.. Warto zwrócić uwagę na doskonałą jakość zdjęć.
Udostępnione dzięki uprzejmości krewnej w linii prostej Gołembowskich i Bogdańskich Jadwigi Skurzyńskiej. 
 

 

 
 
List do Leopolda Gołembowskiego początek XIX wieku

Leopold Gołembowski był ojcem Stefana, męża Marianny Bogdańskiej. Leopold i Marianna Gołembowscy byli ostatnimi herbowymi właścicielami Miłkowic. Po śmierci Stefana Gołembowskiego Marianna sprzedała Miłkowice.
                                                  
Informacja Stanisław Świergot posiadacz listów, które zostaly znalezione na strychu jego domu.

 
 
 Marianna Anna z Bogdańskich ur.24.08.1855 Zaspy i Feliks Łukasz Stefana Gołembowski ur.30.08.1846 w Bogdanowie, syna Leopoldy i Leopolda Gołembowskich ostatnimi właścicielami Miłkowic spokrewnionymi z rodziną Bogdańskich 
milkowice.pl.tl/Tomasz-Bogda%26%23324%3Bski-_-potomkowie.htm

Bogdanów – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska.
Zdjęcia Jadwiga Skurzyńska, krewna Gołembowskich.
   
Bogdanów, kaplica cmentarna. Członkowie rodziny związani z Gołembowskimi.

Tablica pamiątkowa poświęcona Leopoldowi Gołembowskiemu, ojcu Feliksa Gołembowskiego męża Marianny z Bogdańskich.

Wanda Węglińska z d. Gołembowska
(matką Wandy była Maria Gołembowska, z domu Bogdańska)
Kazimierz Węgliński  mąż Wandy

Córki Wandy i Kazimierza Węglińskich

Jadwiga Widawska z d. Węglińska, poniżej z mężem i dziećmi.   
           
 
Janina Węglińska

Halina Janczewska z d. Widawska


Jerzy Widawski(1929-1999)
syn Jadwigi i Władysława Widawskich
Jadwiga Skurzyńska z Barbarą Grzegorzewską Szeligiewicz( ur.03.01.1925- zm. 24.05.2009) córką Aleksandry Ostroróg Sadowskiej Grzegorzewskiej

 Marianna Gołembowska z d. Bogdańska. wdowa po Stefanie Gołembowskim zawarła związek małżeński w 1898 roku w Warszawie  z Kazimierzem Ostroróg Sadowskim  
 

Stefania Bogdańska córka Tomasza i Marianny Bogdańskich
 
 

Stefania Bogdańska
córka Tomasza Bogdańskiego h. Prus(ur. 24.05.1857 Zaspy dwór)

 Krystian Chwiałek -  Archiwum w Koninie akta ślubów Marianny i Stefanii córek Tomasza Bogdańskiego.

Akt ślubu Stefanii Bogdańskiej i Piotra hr. Nałęcz Sadowskiego
  

21maja/2czerwca 1877 Miłkowice
  Stefania Bogdańska córka Marii i Tomasza Bogdańskich i Piotr Józef Aleksander hr. Nałęcz Sadowski MoszczenicaTłumaczenie Jan Cezary Ejzert
Akt 4. Zaspy

Działo się w Miłkowicach 21 maja/2 czerwca 1877 roku, o godzinie 8 wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków: Marcelego Urbańskiego zarządcy majątku Miłkowice, tutaj mieszkającego, 38 lat i Henryka Kanclerza, zarządcy majątku Rzymsko tutaj zamieszkałego, 52 lat, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy Hrabią Piotrem Józefem Aleksandrem Sadowskim, kawalerem, właścicielem majątku Moszczenica i inne, synem zmarłego Jana Hrabiego Ostroróg i żyjącej Aleksandry z d. Pęcherzewskiej, ślubnych małżonków Sadowskich, urodzonym w Lewkowie Umańskiej ? parafii, a mieszkającym w Moszczenicy, 23 letnim i Stefanią Julią Bogumiłą Bogdańską, panną , córką zmarłego Tomasza i żyjącej Marianny z d. Wężyk, ślubnychmałżonków Bogdańskich, właścicielki majątku Miłkowice – Rzymsko, urodzoną wZaspach, tutaj mieszkającą przy Matce, mająca 20 lat. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi 6, 13 i 20 maja bieżącego roku ogłoszone w parafialnych kościołach Moszczenicy i Miłkowicach. Pozwolenie Młodzianowi na wstąpienie w związek małżeński z Nr. 51 ....? z 10 Maja 1877 roku. .......? piotrkowskiego powiatu, a pozwolenie obu matek oświadczono ustnie. Przeszkód w zawarciu małżeństwa nie było. Nowozaślubieni oświadczyli, że Nie zawierali umowy przedślubnej. Akt ten przeczytano i podpisano. 

(- ) Podpisy:
Małżonek Piotr hr. Ostroróg Nałęcz Sadowski 
Małżonka Stefania Bogdańska

 Gazeta Narodowa  22 kwietnia 1886 - Bohaterem pojedynku jest hrabia Piotr Ostroróg Sadowski mąż Stefanii z d. Bogdańskiej
 


Gazeta Narodowa nr 76 2 kwietnia 1890 wspomina się o transakcji zawartej przez hr. Sadowskiego

Czas nr 242 20 października 1907 - informacja ważna, gdyż Piotr Sadowski sprzedał Moszczenicę, ale w dalszym ciągu jest właścicelem Zalesia, będącego częścią majątku. Nie znamy daty śmierci ani miejsca jego spoczynku ani jego żony.
 

 

Córka Stefanii z d. Bogdańskiej 
Aleksandra Ostroróg Sadowska z mężem Władysławem Grzegorzewskim
 
 

Barbara Grzegorzewska Szeligiewicz 
wnuczka Stefanni Julii Bogdańskiej

Urodzona w Wilnie 3 I 1925 r. jako córka Władysława i Aleksandry Ostroróg-Sadowskiej. Matka Aleksandra, z domu Ostroróg-Sadowska, wykształcona na uniwersytetach w Cambridge i Grenoble, wcześnie osierociła jedenastoletnią Basię. Ojciec Władysław Grzegorzewski, inżynier leśnik, pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych

W czasie okupacji ukończyła szkołę średnią w czerwcu 1943 r. i rozpoczęła studia w Szkole Zaor­skiego, gdzie ukończyła do sierp­nia 1944 r. dwa semestry. W Powstaniu Warszawskim brała udział jako sanitariuszka w zgrupowaniu „Granat” w szpitalu sióstr Franciszkanek na ul. Misyjnej. Po kapitulacji została wywieziona do obozu pracy pod Włoszczową, skąd uciekła w październiku 1944 r.

W 1952 r. ukończyła Wydział Lekarski UJ oraz Studium wychowania fizycznego w 1954 r. Pracowała w Zakładzie Fizjologii, Anatomii i Biomechaniki AWF, potem w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, w Przemysłowym ZOZ Warszawa-Śródmieście, w ZOZ Warszawa-Żoliborz. Od 1992 r. jest na emeryturze i pracuje społecznie na Uniwersytecie III wieku przy CMKP w Warszawie. Zmarła 
24.05.2009 roku.Cmentarz Stare Powązki 
Aleksandra Grzegorzewska z d. Ostroróg Sadowska (8.06.1887- 7.05.1936)
Władysław Grzegorzewski(1883-1945)
Barbara Grzegorzewska-Szeligiewicz(1925-2009)
Kazimierz Szeligiewicz (1.03.1905-17.05.1983)
Losy rodziny Piotra i Kazimierza Ostroróg Sadowskich opisuje Nałęcz(Janina Umiastowska) we wpomnieniach 
„Szmat ziemi i życia”.

 

 

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=79687&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 
 Piotr Ostroróg Sadowski syn Jana mąż StefaniiBogdańskiej
 Kazimierz Ostroróg Sadowski syn Józefa drugi mąż Marianny Bogdańskiej vel Gołembowskiej
Piotr Józef Aleksandrem Sadowski lat 23 ur. w Lewkówku  na Ukrainie, syn Jana Hrabiego Ostroróg Sadowskiego i żyjącej Aleksandry z d. Pęcherzewskiej poślubił Stefanią Julią Bogumiłą Bogdańską, pannę lat 20, urodzoną w Zaspach , córkę zmarłego Tomasza i żyjącej Marianny z d. Wężyk, właścicielki majątku Miłkowice 21 maja 1877 roku, o godzinie 8 wieczorem.

Hrabia Jan Ostroróg Sadowski h. Nałęcz(1805-1868) i Aleksandra z Pęcherzewskich h. Oksza Bokij (1831-19017) byli rodzicami Piotra. Jan Ostroróg Sadowski oficer wojsk polskich 1830-1831, doktor obojga praw, deputowany pow. Humańskiego, malarz. Odziedziczył Lewkówek na Ukrainie koło Humania. Hrabiostwu urodziło się tam sześcioro dzieci, z których pięcioro umarło i to było przyczyną sprzedania majątku i nabyciaMoszczenicy, która rozkwitła pod jego ręką. Synów kształcił w Metz później w Warszawie. Po jego śmierci rada familijna powierzyła majątek Moszczenicę Piotrowi, który jak pisze autorka, szybko ją sprzedał, gdyż był lekkiego charakteru. 

Brat Jana, Józef Ostroróg Sadowski ożeniony z Rozalią Skrokowską (1822-1847)zmarł w 1851 roku w Trenczynie. Dziećmi jego, Kazimierzem i Pauliną, opiekował się jego brat. Paulina wstąpiła do zakonu, synowie Kazimierza, Jan i Józef zmarli młodo, aKazimierz owdowiawszy został mężem Marianny Gołembowskiej.

Moszczenica 
 
... w 1868 r. zmarł dotychczasowy właściciel dóbr moszczenickich Jan Adam Ostroróg-Sadowski. Po jego śmierci nastąpił krótki okres, w którym tereny moszczenickie wielokrotnie zmieniały właściciela. Kolejnym właścicielem został Piotr Ostroróg-Sadowski, który w 1880 r. szybko sprzedał Moszczenicę hrabiemu Leopoldowi Wilskiemu – dobra moszczenickie zostały oddzielone od rękorajskich, pozostający nadal w ręku rodu Ostroróg-Sadowskich. 
 
 

 
 
 


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja