Miłkowice woj. wielkopolskie

Ostrów Warcki

Ostrów Warcki
Około dwóch kilometrów od Miłkowic w kierunku południowym na brzegiem Zbiornika Jeziorsko znajduje się miejscowość Ostrów Warcki.



Wikipedia
 
Gmina Ostrów Wartski – dawna gmina wiejska istniejąca do 1937 roku w woj. łódzkim (II Rzeczpospolita). Nazwa gminy pochodzi od wsi Ostrów Wartski (obecna pisownia Ostrów Warcki), lecz siedzibą władz gminy było Jeziorsko [2].
W okresie międzywojennym gmina Ostrów Wartski należała do powiatu tureckiego woj. łódzkim. Gminę zniesiono 1 października 1937 roku w związku z reformą gminną przeprowadzoną na terenie powiatu tureckiego w 1937 roku, polegającą na zniesieniu 16 gmin wiejskich, a w ich miejsce utworzeniu 7 nowych. Obszar zniesionej gminy Ostrów Wartski wszedł w skład nowych gmin Jeziorsko Dobra [3].
Jeziorsko – wieś Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. Miejscowość położona na trasie z Sieradza do Turku (DK83), na skraju doliny Warty nad zbiornikiem Jeziorsko.
Do 1937 siedziba r. gminy Ostrów Wartski, a w latach 1937-1954 gminy JeziorskoW latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
Historia
Na podstawie opracowania "Wsie regionu sieradzkiego"
 sieradzkiewsie.blogspot.com/2013/05/ostrow-warcki.html
1392Ostrów Warcki i Jeziorsko leżą w jednej parafii
1775 - Taryfa Podymnego. Ostrów (k. Jeziorska), wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 11 dymów.
1783-84 Ostrow, parafia jeziorsko, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Gałczynski.
1827
-Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego. Ostrów Wartski, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność
prywatna. Ilość domów 8, ludność 87, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.
1783 - Własność Gałczyńskich. Wraz z Jeziorskiem-wartość 175 tys. zł i Wilczkowem wartość 190 tys. dobra Franciszka Ksawerego Poraj Pstrokońskiego.
1912 - wieś i folwark są własnością 
uwłaszczonych włościan i Wiktorii Daniszewskiej. W Ostrowie Warckim  niewielką szkółkę prowadziła właścicielka Ostrowa, Wiktoria Daniszewska.

Słownik Geograficzny:
Ostrów Warcki, wś i fol. nad rz. Wartą, pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par. Jeziorsko, odl. od Turka 24 w., ma szkołę początkową ogólną. Wś ma 23 dm., 216 mk., fol. 3 dm., 48 mk. Według regestr. pobor. z 1576 r. wś O. miała 3 łany (Pawiński, Wielkop. II, 222). Obecnie fol. Ostrów Warcki z wsią t. n. i Jeziersko, rozl. mr. 605: gr. or. i ogr. mr. 371, łąk mr. 128, pastw. mr. 82, nieuż. mr. 24; bud. mur. 3, z drzewa 4; płodozmian 5 i 12 polowy. Wś O. Warcki os. 59, z gr. mr. 191; wś Jeziersko os. 63, z gr. mr. 390. Ostrów Warcki gmina, należy do sądu gm. okr. VI w Ustkowie, st. poczt. Dobra, ma 11,814 mr. obszaru i 3207 mk. W gminie są dwie gorzelnie (Rzymsk i Zaspy Milkowskie), cegielnie (Miłkowice i Zakrzew), wiatraki (Rzymsk, Zaspy, Wilczków, Wola Miłkowska, Maszew i Zakrzew), urząd gm. w Jeziersku.
Spis 1925:
Ostrów Warcki, wś i kol., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 31, kol. 45, inne zamieszkałe wś 1. Ludność ogółem: wś 152, kol. 282. Mężczyzn wś 65, kol. 140, kobiet wś 87, kol. 142. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 152, kol. 282. Podało narodowość: polską wś 152, kol. 282.
 

Ostrów Warcki druga połowa XX wieku
Zdjęcia i informacje Janina Jesionek mieszkanka Dobrej
Wieś Ostrów Warcki położona była na lewym brzegu rzeki Warty. Wiodła do niej droga położona przed Jeziorskiem, gdzie przez Zapłocia dojeżdżało się do centrum wsi. Zabudowania znajdowały się wzdłuż drogi równoległej do szosy nr 83 odległej od niej około 800 metrów, po prawej stronie i kończyły  przy skrzyżowaniu dróg wiodących na Zaspy i do głównej szosy. Po drugiej stronie szosy znajdowała się wieś Kolonia Ostrów Warcki.
Wzdłuż Warty ciągnęły się wspólne pastwiska dla kilku sąsiednich  wsi szerokości około 3 kilometrów. Gospodarze otrzymali ziemię po likwidacji majątków dworskich : „gajówki” 1 morgę, gdy korzystali z drewna opałowego z gaju, i „wykaźne”, czyli ziemię, którą obrabiali i mogli na niej pozostać.

Wzburzone wody rzeki Warty, lata 60 XX wieku. Warta wylewała prawie co roku na wiosnę, a niekiedy także latem.


Jezioro w Ostrowie Warckim jako pozostałość starorzecza rzeki Warty. Na pierwszym planie Janina mieszkanka Ostrowa, lata 50 XX wieku.


Rodzina zgromadzona przed domem rodzinnym z okazji odpustu parafialnego w Jeziorsku, lata 70 XX wieku.


Zjazd rodzinny związany z przyjazdem członka rodziny z Argentyny, zdjęcie zrobione nad Wartą w latach 70 XX wieku.




Majówka nad rzeką Wartą lata 60 XX wieku. Na zdjęciach młodzież Ostrowa Warckiego, pierwsza z prawej p.Janina.


 Przeniesiono do Ostrowa Warckiego przepompownię z Miłkowic, która tłoczyła wodę z rzeki Warty do kanału, który zasilił rzekę Teleszynę. Woda ta wykorzystywana jest przez elektrownię ,,Adamów''.







Chata w Ostrowie Wartskim





Ostrów Warcki jako ośrodek wodniaków.


Przedruk gazetaregionu.pl/powiat-sieradzki/gmina-warta/539-stanica-w-ostrowie-warckim-prawie-gotowa.html
Stanica w Ostrowie Warckim prawie gotowa
Opublikowano: wtorek, 29, kwiecień 2014 20:32
ostrówJuż tylko dwa miesiące dzielą nas od zakończenia prac budowlanych na terenie przystani jachtowej w Ostrowie Warckim przy zbiorniku Jeziorsko. Mimo że jeszcze nie skończony, obiekt już robi wrażenie.
Gmina Warta buduje swój potencjał turystyczny. Niedawno informowaliśmy o nowoczesnym ośrodku harcerskim, którego budowę planuje łódzka chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego (http://gazetaregionu.pl/gospodarka/501-nad-jeziorskiem-powstanie-nowoczesny-osrodek-zhp.html). Zanim on jednak powstanie, gmina wzbogaci się o obiekt turystyki wodnej – stanicę jachtową w Ostrowie Warckim. Znajduje się ona około 10 km od Warty, tuż za zabudowaniami miejscowości Jeziorsko, nad wodą zbiornika o tej samej nazwie.
Stanica wraz z obiektami towarzyszącymi ma wszelkie cechy atrakcji turystycznej co najmniej na miarę województw łódzkiego i wielkopolskiego. Są już zresztą tego przesłanki: budowa jeszcze się nie zakończyła, a w wyznaczonych miejscach obiektu już stoją przyczepy kempingowe. Jak na stanicę, która na dobrą sprawę nigdzie jeszcze nie była promowana, wynik już niezły, a co będzie potem, gdy wszystko będzie gotowe i ruszy kampania informacyjna, można sobie tylko wyobrazić.
Na polu karawaningowym jest łącznie 20 miejsc. Obok, na łąkach przy zbiorniku, na miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu czeka pole namiotowe. Obiekt ma służyć turystyce rodzinnej, więc sporo miejsca zajmują atrakcje dla najmłodszych i tych troszkę starszych. Jest tu ogrodzony plac zabaw i dwa stoły do tenisa stołowego, a między jednym i drugim – piaszczysty plac do siatkówki plażowej.
Turyści będą mieli do dyspozycji również ogrzewany budynek socjalny z bieżącą wodą i zapleczem kuchennym oraz socjalnym (stanica podłączona jest do kanalizacji). Po drugiej stronie drogi, tam, gdzie obecnie jest jeszcze puste pole, zbudowana zostanie scena koncertowa na letnie występy przy okazji imprez plenerowych.
Im bliżej zbiornika, tym więcej urządzeń dla łódek i jachtów. Z wody wystają już podpory pomostów, przy których cumować będą łodzie. Wodowanie mniejszych jednostek umożliwi gotowa już pochylnia, większych – dok z dźwigiem. Pojazdy z łodziami podjadą pod sam brzeg po utwardzanym właśnie granitową kostką placu.
Całość położona jest bardzo korzystnie z logistycznego punktu widzenia. Do stanicy prowadzi nowa droga asfaltowa, na którą skręca się wprost z krajówki nr 83, tak więc nie ma mowy o przedzieraniu się przez wertepy i obawach o uszkodzenie zawieszenia samochodu. Jeśli ktoś nie zdąży lub zapomni zaopatrzyć się np. w produkty żywnościowe na czas pobytu w stanicy, może to bardzo szybko nadrobić w pobliskiej Warcie. Przyjezdnych z dalszych zakątków Polski zainteresuje na pewno fakt, że nie tak znów daleko od Ostrow
a znajduje się droga powiatowa łącząca krajówki nr 12 i 83 przez Kościerzyn, którą d
ojadą do obwodnicy Sieradza, a nią szybko dotrą do drogi krajowej S8, gwarantującej połączenie
 z zachodnią i północną częścią kraju.
Pierwszą imprezą zorganizowaną w przystani będą jubileuszowe 20. Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko, zaplanowane na weekend 12-13 lipca tego roku. Szczegółowe informacje na ich temat są już dostępne
 
 na stroni internetowej Klubu Turystyki Wodnej w Warcie: http://www.ktw.gimwarta.pl/aktualnosci/items/jubileuszowe-xx-regaty-o-blekitna-wstege-zalewu-jeziorsko.html.
Tomasz Oszczęda


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja