Miłkowice woj. wielkopolskie

Stępniewscy

Piotr, Stanisław i Bronisław Stępniewscy
rodzina społeczników

Informacje udostępnione przez Bronisława Stępniewskiego

Rodzina Stępniewskich była wielce zasłużona dla Miłkowic. Działania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej i aktywny udział w pracach jednostki  przejmowali kolejno z ojca na syna. 

Piotr Stępniewski był jednym ze współzałożycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach w 1916 roku. Pełnił funkcje naczelnika w 1921 roku. Później związany był z parafią i kościołem w Miłkowicach. Sprawował honorową funkcję cechmistrza, organizował pielgrzymki do Częstochowy, wspomagał kolejnych proboszczów w pracy dla parafii.Stanisław Stępniewski, syn Piotra ur. 28.10.1902 r. – zm. 01.08.1976 r. Skończył szkołę średnią w Kaliszu, ożenił się i przejął gospodarstwo po ojcu. Miał dwoje dzieci, syna Bronisława i córkę Danutę. W OSP działał już w okresie międzywojennym. Po trudnym okresie rozpadu jednostki, zarejestrował ją powtórnie w 1935 roku. W 1936 roku, kiedy był naczelnikiem OSP, wybudowano nową remizę strażacką. Służyła strażakom przez kilkanaście lat. Stanisław Stępniewski był naczelnikiem aż do wybuchu II wojny światowej. Powołany do obrony Ojczyzny w 1939 roku brał udział w działaniach wojennych w stopniu porucznika, następnie znalazł się w oflagu na terenie Niemiec, skąd przeniesiono go na teren Lotaryngii, gdzie jako robotnik pracował w fabryce amunicji do końca wojny.

 
Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką www.straty.pl/ 

Okres niewoli niemieckiej, Lotaryngia - Stanisław Stępniewski. Nie ustalono tożsamości dwóch dziewczynek. 

Po powrocie w 1945 roku powtórnie został wybrany naczelnikiem straży i funkcję tę piastował przez kilka lat z małymi przerwami, kiedy to naczelnikiem był p. Werecki, właściciel sklepu ogólno-spożywczego usytuowanego obok remizy. Strażacy przeprowadzali kontrole przeciwpożarowe sprawdzając stan przygotowania i wyposażenia gospodarstw na wypadek pożaru, w których jako naczelnik aktywnie uczestniczył. W czasie Wielkanocy druhowie pod przewodnictwem swojego komendanta pełnili straż honorową przy Grobie Pańskim. Organizowano także zabawy w remizie strażackiej.
 

Bronisław Stępniewski
 ur. 20.08.1939 r. – syn Stanisława, wnuk Piotra po ukończeniu 18 roku życia godnie kontynuował służbę w jednostce OSP w Miłkowicach.. W 1961 ukończył kurs obsługi sprzętu motorowego w Poznaniu z wynikiem dobrym. Czynnie brał udział w pracach jednostki aż do wyjazdu do Poznania. 


Bronisław Stępniewski na szkoleniu w Szkole Strażackiej (obecnie jest to Szkoła Chorążych), na Dębcu w Poznaniu.  Poniżej świadectwo ukończenia kursu motorowego oraz  zdjęcie nad rzeką Wartą z kapitanem prowadzącym kurs.        
  
 

Bronisław Stępniewski obecnie mieszka w Poznaniu. Jest już na emeryturze. Cieszy się rodziną - żoną, dziećmi, wnukami i realizuje swoje pasje życiowe.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja