Miłkowice woj. wielkopolskie

Miejscowości sąsiadujące - część druga

Strachocice – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra.
Sołectwo w wyniku XIX wiecznych podziałów uwłaszczeniowych okrojone zostało do 529,96 ha. Zamieszkuje je 207 osób. Położone jest drodze krajowej nr 83 Turek-Sieradz. W pobliżu przepływają dwie największe rzeki tego rejonu: Warta i jej dopływ Teleszyna. Na Warcie istnieje olbrzymi zbiornik retencyjny ,,Jeziorsko''1.
Historia
Nazwa wsi wywodzi się od staropolskiego imienia męskiego Strachomir – Stracho (straszyć) oraz mir (pokój, dobro). Strachocice to synowie Straszka lub Strachomira.
Liczba ludności:
1827r. -195, \
1890r. - 386 (z folwarkiem i Młynami Strachockimi),
1836r. -346,
2013r. - 2112

Pierwsze źródło pisane donosi o Strachocicach w 1402 roku. W aktach sądowych ziemi sieradzkiej odnotowano, że Jan Rojewski z Dobrej pozyskał 3 grzywny i 3 grosze na Stanisławie ze Strachocic. Strachocice zmieniały właścicieli wraz z dziedzicznym przekazywaniem majątków lub kupna i sprzedaży. W 1784 roku właścicielem Strachocic został Ignacy Lipski - łowczy wschowski. Pod zaborem rosyjskim, Strachocice trafiły do gminy Ostrów Warcki. Składała się wówczas z wsi i folwarku. Wraz z wsią Młyny Strachockie zamieszkiwało tam 308 osób. W trzech folwarcznych budynkach mieszkalnych żyło 78 osób. W 1938 roku Strachocice włączono do nowo utworzonej gminy Dobra. Po II wojnie światowej Strachocice zyskały na prestiżu. Była tam nie tylko szkoła, ale i poczta oraz Ochotnicza Straż Pożarna. We wsi działała trzyklasowa szkoła, będąca filią dobrskiego Zespołu Szkół. Działa jeszcze, choć już w ograniczonym wymiarze Ochotnicza Straż Pożarna, która może się poszczycić trzema zabytkowymi samochodami gaśniczymi. Leżąc na obrzeżach zbiornika Jeziorsko, rozwija się tutaj agroturystyka. Są też dwa sklepy. Jeden spółdzielczy, drugi prywatny.
Mapa z 1834 roku z zaznaczonym folwarkiem w Strachocicach
Folwarki były dwa, jeden we wsi Strachocice, drugi w dzisiejszej wsi Kolonia Strachocice, która jest odrębną jednostką administracyjną. Właśnie ten folwark na Kolonii nazywano Owczarnią, gdyż hodowano tam owce. Znajdował się za kuźnią kowala Orszulaka, która też już odeszła w zapomnienie po śmieci właściciela.
Obecnie sołectwo Strachocice Kolonia powstało w wyniku podziału sołectwa Strachocice. Składa się teoretycznie z trzech wsi: Strachocic Kolonii, Kościanek i Młynów Strachockich, ta ostatnia wieś przestała istnieć na skutek zalania terenów przez zbiornik Jeziorsko. W sołectwie zamieszkuje około 220 osób.
 
Księgi Ludności Stałej Strachocice 1834 rok milkowice.pl.tl/Strachocice.htm
 
Dane dotyczące miejscowości powiatu tureckiego 1937-1938

Udział w II wojnie światowej
Józef Konwerski bohater spod Monte Cassino
ur.14.12.1909 Strachocice
ostatnie miejsce zamieszkania Brodnia
zginął 12.05.1944 Monte Cassino
Żołnierze Września 1939
- Chwiałkowski Ignacy - ur. Strachocice
- Chwiałkowski Józef - ur. Strachocice,
- Kominiarczyk Józef - ur. 1901r., Strachocice,
- Kominiarczyk Józef - ur. 1904r., Strachocice,
- Konwerski Jan - Strachocice,
- Kucharski Jan - Strachocice
- Kucharski Władysław - Strachocice,
Zamordowani, więzieni, prześladowani w czasie II wojny światowej
- Kominiarczyk Edward - ur. l 915-06-12 Strachocice
- Kominiarczyk Wojciech - ur.1905-01-31 Strachocice
- Stefaniak Olimpiusz - ur.1919-11-23 Strachocice:
263
Szkoła w Strachocicach