Miłkowice woj. wielkopolskie

Stanisław Bogdański - potomkowie

 


Otrzymałam zdjęcia przesłane przez pana Marcina Temlera, prawnuka Heleny Temler z d. Bogdańskiej dzięki pośrednictwu pani Jadwigi, krewnej w linii prostej Bogdańskich.

Fragment diagramu na którym znajdują się Bogdańscy uwiecznieni na zdjęciu i jeden z ich dworków, według mnie w Rzymsku. Oczywiście są to moje domniemania i należy je potwierdzić.
Foto 1

 Dwór w Rzymsku.
Była to siedziba Wężyków, a póżniej, gdy Miłkowice przejęła siostra Maria Gołembowska vel hrabina Ostroróg Sadowska, Stanisława Bogdańskiego. W tym dworku zmarła Maria Bogdańska fundatorka kościoła w Miłkowicach.  Przed rokiem 1909 majątek był już sprzedany i nie należał do Bogdańskich.
 
Foto 2 
 Helena Temler z d. Bogdańska(1879- 1929) żona Ludwika Feliksa Temlera( 1857-1938)
Informacja potwierdzona, prawie pewność, przez Marcina Temlera. To p. Marcina prababka.!!!Foto 3

Joanna  Bogdańska(1852-1924) z d. Golcz żona Stanisława, matka Heleny????

Foto 4
  

To według mnie Stanisław Bogdański(1854-?) 
Wszystkie te zdjęcia znajdują się w ręku potomka Heleny z d. Bogdańskiej!!! To jej ojciec.

Foto 5
 
 

 
 Derby w Warszawie 1930 r, jedna z osób to pradziadek p. Marcina Temlera - Ludwik Temler

Foto 6      
                 
Potomstwo Joanny i Stanisława Bogdańskich zgromadzone w Rzymsku. Wszystko się zgadza, od lewej: Helena Temler(1879- 1929), Albina Bogdańska (skąd Pani pochodzi, gdzie braliście ślub???), mąż Albiny Tomasz Bogdański(1878-1953)- bryczesy, buty do konnej jazdy, stoi Włodzimierz Wincenty Tomasz Bogdański(1871- ?) mąż Janiny Bogdańskiej(1878 - ?) właściciele majątku Szczytniki w latach 1859-1911, Ludwik Feliks Temler( 1857-1938)) mąż Heleny. Proszę zwrócić uwagę na podobieństwo sióstr Heleny.
Dziewczynka i chłopiec na pierwszym planie to ich dzieci, tylko czyje? Helena i Ludwik mieli syna Ludwika Stanisława, Janina i Włodzimierz byli rodzicami Elżbiety(1899-1973) i Marii(1901-1981). Nic nie wiemy o potomstwie Tomasza, należy przypuszczać że dziewczynka siedząca przed nimi to ich córka...

Zamieszczam to zdjęcie, gdyż pamiętam ile podjęłam trudu, aby dojść do tego kim były osoby widoczne na zdjęciu. Teraz już to wiem! Wprowadzona w błąd innymi zapisami, usilnie starałam się o informacje o Tomaszu Bogdańskim. Okazało się, że urodził się w Krakowie, był oficerem WP. Żona jego Wanda z Dombskich mieszkała w Łupkach i tam się zatrzymali. Reszta na stronie https://milkowice.pl.tl/Tomasz-Bogda%26%23324%3Bski-_-%26%23321%3Bubki.htm Z pomocą przyszło Archiwum WP. 
(Podpis pod zdjęciem zbiorowym pochodzi z okresu poszukiwań.)
Długo nie wiedziałam, gdzie zamieszkali po sprzedaży majątku Szczytniki Janina i Włodzimierz Bogdańscy. Z pomocą przyszedł wolontariusz powstania warszawskiego informując o śmierci obojga w czasie egzekucji na Woli. https://milkowice.pl.tl/Stanis%26%23322%3Baw-Bogda%26%23324%3Bski-_-potomkowie.htm
Helena i Ludwik Temlerowie byli właścicielami Wilczkowa https://milkowice.pl.tl/Wilczk%F3w-_-Temlerowie.htm Zdjęcia udostępnili krewni Temlerów.
Córka Tomasza i Wandy , widoczna na zdjęciu, mogłaby by coś wnieść do informacji o Miłkowicach, ale nie mogę natrafić na jej ślad. Rodzice się rozwiedli i dalsze losy Wandy nie są znane.
Takie są historie poszukiwań ludzi, których losy splotły się z Milkowicami, długie i kręte, jednak udało się ustalić kim są osoby na zdjęciu, a nawet poznać ich historię. 

 

Foto 7
   

Foto 8

 
Foto 9

 
 Te śliczne dziewczyny to chyba córki Janiny i Włodzimierza oraz ich mama, siostra Heleny, Janina Bogdańska

Foto 10
  
 Joanna Bogdańska, matka Heleny i Janiny? 
 

 Janina Bogdańska (1878-1944)
Znane jest już miejsce i czas śmierci Janiny Bogdańskiej córki Stanisława i Joanny Bogdańskich. Zginęła w czasie Powstania Warszawskiego podczas rzezi mieszkańców Woli. Była właścicielką kamienicy przy ul. Tyszkiewicza i na podwórku tejże kamienicy została pochowana.  Także w spisie poległych mieszkańców widnieje adnotacja, że przy ul. Tyszkiewicza zginęli małżonkowie Bogdańscy, nie podano jednak imion i trudno określić, czy to właśnie chodziło o Janinę i Włodzimierza ale owyższe dane mogą o tym właśnie zaświadczać. 
NAZWISKA 1085 ZNANYCH OFIAR UMIESZCZONE NA 18 TABLICACH POMNIKA PRZY ULICY GÓRCZEWSKIEJ ZA WIADUKTEM KOLEJOWYMNie ma możliwości określenia miejsca pochówku, gdyż do pochówków wykorzystywano każdy skrawek zieleni, trawniki, parki, podwórza, rowy przeciwpancerne. Chowano ich później w mogiłach zbiorowych w mieście, dopiero „w dniu 6 sierpnia 1946 r. na Cmentarz Powstańców Warszawy ruszył poruszający kondukt. W 117 trumnach przeniesiono ponad 8,5 tony ludzkich prochów spalonych na stosach porozrzucanych po całej Woli, w okolicach Pawiaka, z terenów dawnego getta żydowskiego i podwórza dawnej siedziby gestapo w al. Szucha." Wola zginęła - wymordowano w mękach jej ludność a domy spalono. Szacuje się, że zamordowano ok. 50.000 ludzi. Był to bezprzykładny akt ludobójstwa na bezbronnej ludności cywilnej. Na cmentarzach są mogiły zbiorowe – łącznie w czasie powstania zginęło 180 tys. ludności cywilnej. Jest to liczba wprost niewyobrażalna. 
„Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy” – brzmiał rozkaz Adolfa Hitlera i Reichsführera SS Heinricha Himmlera na wieść o wybuchu walk w Warszawie.
5 sierpnia wojska niemieckie przystąpiły do generalnego szturmu na Wolę, pierwszą warszawską dzielnicę na swej drodze. Tam dokonano rzezi mieszkańców. Zachęcam do przeczytania zeznań mieszkańcówhttp://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/wola_rzez.htmlPilnie poszukuję kontaktu z potomkami Haliny Gajer z Konstancina. Gdyby udało się do nich dotrzeć, może pewne sprawy udało się dokładniej wyjaśnić.

Janina i Włodzimierz Bogdańscy zginęłi w czasie egzekucji na Woli w czasie Powstania Warszawskiego
www.1944.pl/ofiary-cywilne.html 
Muzeum Powstania Warszawskiego udostępniło materiały PCK dotyczące Bogdańskich Janina Bogdańska ur. 5.05.1878 w Piętnie(Grzymiszew 1879, nr 47) córka Stanisława i Joanny Bogdańskich
Włodzimierz Wincenty Tomasz Bogdański ur.19.02.1871 Szczytniki
Janina i Włodzimierz Bogdańscy zginęłi w czasie egzekucji na Woli w czasie Powstania Warszawskiego
www.1944.pl/ofiary-cywilne.html 

Janina Bogdańska ur. 5.05.1878 w Piętnie(Grzymiszew 1879, nr 47) córka Stanisława i Joanny Bogdańskich
 
Włodzimierz Wincenty Tomasz Bogdański ur.19.02.1871 Szczytniki

 
 
Kościół w Miłkowicach zbudowany został dzięki fundacji rodziny Bogdańskich z pomocą ludzi całej parafii Miłkowice. To dzieło tych, którzy poświęcili swoje pieniądze, materiały budowlane, drewno aby powstała tak piękna i okazała świątynia służąca wszystkim do dzisiaj. Spoczęli w krypcie kościoła pod prezbiterium. Zaginęły jednak dokumenty, nie do końca wiadomo kto tam spoczął, dołożę więc wszystkich starań, aby odtworzyć historię i w ten sposób uczcić pamięć Fundatorów.

Dziękuję Wszystkim, którzy mnie w tym dziele wspomagają.
 


Licytacja dóbr Miłkowice po śmierci Tomasza Bogdańskiego w 1876 roku
Dokumenty ze zbiorów Archiwum w Sieradzu wyszukał i udostępnił Piotr Tameczka autor  opracowania http://sieradzkiewsie.blogspot.com/

Licytacja przeprowadzona na wniosek Stanisława Bogdańskiego zamieszkałego w Wilczkowie, syna Tomasza Bogdańskiego. Po śmierci Tomasza nastąpił podział majątku pomiędzy nieletnie dzieci Marię i Stefanię będące pod opieką matki Marianny z Wężyków Bogdańskiej. Została przeprowadzona publiczna licytacja dóbr Miłkowice - wsi parafialnej Miłkowice, folwarku Zaspy i Strachocice oraz Osady Młynarskiej Strachocice.
 
Granice majątku Miłkowice -
od południa z dobrami Ostrów, Wola Klonowska, od północy z dobrami Rzymsko i Skęczniew, od wschodu z dobrami Pęczniew, Popów i Siedlądków, od zachodu z dobrami Wilczków i Głuchów. Granice tych dóbr są oznaczone kopcami i nie ma żadnych sporów. 
 
Zasoby folwarku Zaspy - dwór murowany pod dachówką, oficyna drewniana kryta gontami,( moje sprostowaniedrwalnia drewniana pod gontem,  chlewy i kurnik drewniane pod gontem, lodownia drewniana kryta gontem, gorzelnia murowana pod dachówką nieczynna, sieczkarnia drewniana pod gontem, obora murowana pod dachówką, spichrz murowany dwukondygnacyjny pod dachówką, stajnia murowana pod dachówką, dwie stodoły murowane o dwóch klepiskach pod słomą, szopa do wozów z drewna pod dachówką. obora murowana pod dachówką, kuźnia murowana pod dachówką, czworak dla ludzi dworskich murowany pod dachówką, karczma murowana pod dachówką, drewniany dom pod darnią, dwie studnie z pompami, gołębnik na słupie, kloaka z drewna pod gontami, dom drewniany o dwóch izbach, stodółka drewniana kryta słomą. dom drewniany kryty słomą we wsi Miłkowice. Wszystkie zabudowania w stanie dobrym. 

Zabudowanie folwarku Strachocice.
- dom z drewna o sześciu izbach pod gontem
- dom z drewna o czterech izbach pod gontem
- pieczarkarnia z drzewa pod słomą
- stodoła o trzech klepiskach z drewna pod darnią
- obora drewniana pod darnicami
- owczarnia murowana pod słomą
- obora murowana pod słomą
- karczma murowana z drewnianymi podłogami
- stodółka i obórka drewniane przy tejże
- dwie studnie z żurawiami
Młyny Strachockie
- karczma pod słomą
- stodółka pod słomą
Inwentarz żywy: konie, woły, jałowizna, owce z jarlakami i jagniętami 1000 sztuk
Inwentarz martwy: wozy na żelaznych osiach, pługi, radła, elewatory, brony żelazne, młocarnia, sieczkarnia, prom na Warcie.
Sprzedaż odbywać się będzie w dwóch działach:
- dobra Wilczków wadium wynosi 5000 rubli
- dobra Miłkowice wadium wynosi 10 000 rubli
Od wadium zwolniony jest Stanisław Bogdański i opiekunka nieletnich Marianny i Stefanii. Podane są warunki jakim powinien sprostać nowy nabywca. Nikt inny się do licytacji nie zgłosił.
Dobra Wilczków oszacowano na sumę rubli 50.333.15 kopiejek, Nabywcą został Stanisław Bogdański.
Rada Familijna
Stanisław Bogdański właścicielem Dóbr Wilczków


Plan majątku Wilczków
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja