Miłkowice woj. wielkopolskie

Miłkowice w obiektywie Eli Michałowicz


 

 

 


Zbiornik Jeziorsko w zimowej szacie

Foto Elżbieta Michałowicz