Miłkowice woj. wielkopolskie

I wojna światowa 1914 - 1918

Wszystkie osoby, które korzystają z zebranych na stronie Miłkowic materiałów do swoich opracowań, proszę o informowanie o tym. Z przyjemnością odnotuję taki fakt podając nazwisko autora, tytuł pracy lub link. Będzie to dowód na to, że moja i wszystkich Współtwórców strony praca, była użyteczna. W swoim opracowaniu proszę podawać źródło - adres strony milkowice.pl.tl/

Udostępnione materiały zamieszczam tutaj zawsze podając nazwisko przesyłającego, pozostałe są mojego autorstwa. 
 

  

Wiosna Ludów 1848
Kurier Warszawski 09.01.1868
Ludwik Palichowski b. podsekretarz w Prokuratorii Królestwa rodem ze wsi Miłkowice, w roku 1848 zbiegł do Księstwa Poznańskiego z zamiarem wzięcia udziału w Wiośnie Ludów. Władze pruskie odesłały go do Francji gdzie przyłączył się do Towarzystwa Demokratycznego. Został uznany za wygnańca i skonfiskowano jego majątek. 
 
 
 
Pierwsza wojna światowa 1914-1918
Prośba!
Gdy jesteście Państwo w posiadaniu zdjęć, dokumentów, historii związanych z I wojną światową, bardzo proszę o kontakt. Może zdołamy zebrać materiały związane z mieszkańcami Miłkowic dotyczące tego okresu.
 


Wikipedia
Wojna światowa I 1914-1918, do 1939 zwana wielką wojną, pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunków politycznych po kongresie wiedeńskim 1814-1815.
Przed wybuchem I wojny światowej w armiach trzech państw zaborczych służyło od 250 do 300 tys. Polaków, którzy będąc obywatelami Rosji, Niemiec i Austro-Węgier podlegali obowiązkowi służby wojskowej.  Szacuje się, że w czasie I wojny światowej poległo, zmarło lub zaginęło bez wieści około 530 tys. Polaków służących w armiach państw zaborczych: ponad 220 tys. w armii austro-węgierskiej, około 200 tys. w armii rosyjskiej i ponad 110 tys. w armii niemieckiej.Jednak największym dramatem dla Polaków wcielonych do armii zaborczych były nieuniknione walki bratobójcze, o czym przejmująco mówi wiersz Edwarda Słońskiego z 1916 r. „Ta co nie zginęła…”:
Rozdzielił nas, mój bracie,
zły los i trzyma straż —
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz.
W okopach pełnych jęku,
wsłuchani w armat huk,
stoimy na wprost siebie —
ja — wróg twój, ty — mój wróg!

Nie mamy zbyt dużo informacji o I wojnie światowej na naszych terenach. Jedyna informacja jaką znalazłam dotyczy działań osłonowych gdzie znalazły się także Miłkowice.

Żołnierska pamięć CMENTARZE WOJENNE, GROBY I MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ NA ZIEMI SIERADZKIEJ Dominik Dąbrowski, Jan Kowalski

"W połowie września Rosjanie odnieśli znaczący sukces na lewym skrzydle frontu i rozpoczęli przygotowania do ofensywy na Śląsk i Wielkopolskę, a następnie w głąb Niemiec. Aby ich uprzedzić, Niemcy oraz sojusznicze Austro-Węgry rozpoczęły 28 września kontrofensywę warszawsko-dęblińską. Nie spełniła ona jednak założonych oczekiwań i od 26 października 1914 roku oddziały państw centralnych znalazły się w odwrocie, niszcząc szlaki komunikacyjne. Wśród jednostek osłonowych znalazł się II batalion I Brygady Legionów pod dowództwem majora Mieczysława Neugebauera, wchodzący w skład C.K. korpusu generała Ignaza Edler von Kordy. Oddział ten pod koniec października 1914 roku rozpoczął działania na ziemi sieradzkiej w rejonie Gostkowa, gdzie stoczył kilka potyczek z Rosjanami. Baon przez Poddębice, Drużbin, Rudniki dotarł do Glinna dla ochrony mostu na Warcie. Po jego zniszczeniu Legioniści marszem dotarli do Mroczków Wielkich i natychmiast rozpoczęli przygotowania do udanego ataku na Chlewo zajęte przez kawalerię gen. Aleksandra Nowikowa. Drugiego dnia zdobyto, po walce na bagnety, Poprężniki, a trzeciego przyparto Rosjan do rzeki Warty w rejonie Jeziorsko–Maszew–Miłkowice. Ostatecznie odrzucono ich na drugi brzeg. Wkrótce II Batalion Legionów został odesłany do Krakowa, kończąc swe walki z Rosjanami na ziemi sieradzkiej.Pierwsza wojna z braku materiałów nie została zupełnie zaznaczona na stronie Miłkowic. Miłkowice znajdowały się w Kongresówce i siłą rzeczy pobór następował do wojsk rosyjskich. Pamiętam, że w rodzinnych fotografiach było zdjęcie z tego okresu dziadka Marlińskiego, ojca mamy, w mundurze, ale zdjęcie zaginęło. Ojczym mamy brał udział w wojnie po stronie Rosji. Nie ma jednak żadnych dokumentów ani przekazów ustnych.

Dokument przesłany przez Tomasza Bakalarka
może zapoczątkuje poszukiwania.  

  
Zaginiony żołnierz armii carskiej podczas I wojny światowej: Szymczak Stefan s. Stanisława,szeregowy(?), zaginął 16 sierpnia 1914r., kawaler, źrodło «Именной список №507 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.8106 
Czechowski Wojciech syn Ignacego Popów Gubernia Kaliska zginął 30września 1914 roku.

 

  Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja