Miłkowice woj. wielkopolskie

Księgi metrykalne

Księgi metrykalne

Miłkowice

Systematycznie prowadzone ASC w Miłkowicach datują się od 1800 roku.Miłkowice w początku XIX wieku znalazły się na terenie Księstwa Warszawskiego, a później Królestwa Polskiego. Obowiązywały tutaj prawa narzucone tej organizacji państwowej.


Odciski pieczęci parafii Miłkowice.

 
 
 
 
Piecz
ęć przedstawiająca św. Mikołaja - odciski są w 2 kolorach - służyła jeszcze przed I wojną światową do czasu odzyskania niepodległości.
 

 


Pieczęć z orłem służyła już w czasie II Rzeczypospolitej

Materiał nadesłany przez Stanisława Stasiaka


Wikipedia

„Stało się to na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim (1808), ale po jego wcieleniu do Królestwa Polskiego (1815) utrzymywano przepisy dotyczące takiej rejestracji. Na ich mocy każdą księgę sporządzano w dwóch egzemplarzach. W praktyce, jeszcze za Księstwa zamiast świeckich urzędów rejestrację prowadzili katoliccy proboszczowie. W 1825 r. osobną rejestrację ostatecznie zarzucono, a proboszczowie stali się zarazem urzędnikami stanu cywilnego. Na ziemiach podlegających bezpośrednio Cesarstwu istniała wyłącznie rejestracja wyznaniowa. Wszędzie natomiast od 1825 r. wprowadzono obowiązek sporządzania duplikatu, który trafiał do archiwum hipotecznego sądu powiatowego (współcześnie duplikaty te znajdują się w urzędach stanu cywilnego, a po upływie 100 lat od ich wytworzenia przekazywane są do archiwów państwowych). Rozwody (cywilne) rejestrowali prezydenci miast lub burmistrzowie.”

W Archiwum Państwowym w Poznaniu można uzyskać wgląd do ASC  Miłkowic. Pisane są najpierw w języku polskim, a później, po okresie wzmożonej rusyfikacji, w języku rosyjskim. Podczas, gdy szukałam materiałów do drzewa genealogicznego rodziny Kaczmarków, natrafiłam na metrykę urodzenia mojego dziadka Walentego Kaczmarka. Był to punkt wyjścia do poszukiwań 
moich prapradziadków.

MOJA RODZINA

 Walenty Kaczmarek

Metryka urodzenia dziadka Walentego

 - Kaczmarek Wawrzyniec ur. 1804r.w Miłkowicach
- Kaczmarek Marianna z d. Grzelak ur. 1809r. w Miłkowicach22 października 1827 r. zawarli zawiązek małżeński.
 
 

 
W trakcie przeglądania innych metryk udało mi się ustalić zawody i stan posiadania mieszkańców z początków wieku XIX i potwierdzić informacje, jakie miałam od rodziców i krewnych.

Mieszkańcy dzielili się na chłopów wolnych i folwarcznych świadczących usługi dla dworu. Byli tu rolnicy, posiadacze łanu (łan 18 ha); półrolnicy, czyli posiadacze połowy łanu, komornicy bez własnego domu, zagrodnicy zmuszeni wynajmować się do prac, wyrobnicy, parobcy; w księgach metrykalnych wymienia się zawody -borowy, karbowy, gorzelniany, karczmarz, rataj, owczarz, kowal, fornal, kościelny, młynarz, młynarczyk, konsyliarz, masztalerz, nauczyciel.

Jan Zieliński - ekonom, Wawrzyniec Cybulski - gorzelany, Mikołaj Tokarski - foczport


Jedrzej  Polichowski - guwerner w Popowie, Kazimierz Janicki - karczmarz, Krystian Deka - ekonom, Helena Walaszkowa- akuszerka

Józef Porsche - konsyliarz
Walenty Mycielski - posesor dóbr RzymskoWilhelm Sihtibany - belkarz wyznania ewangelickiego 


Tutaj też znalazłam informacje o właścicielach dworu.


W 1815 roku majątek Miłkowice dzierżawił Wincenty Sebastian Szymański. Odnalazłam tam również zapis, że swojego żywota dokonał tam major Wojska Polskiego - Siemiątkowski, który zmarł 07. 12 1836 roku w wieku 80 lat.
 

Działo się w Miłkowicach dnia 7 grudnia 1836 roku o godzinie ósmej z rana. Stawili się Maci włodarz lat liczący czterdzieści zamieszkały w Zaspach, Tadeusz Karbowy lat pięćdziesiąt liczący zamieszkały w Zaspach i oznajmili iż dnia szóstego o godzinie siódmej w wieczór umarł miesiąca i roku bieżącego Adam Siemiątkowski Bywszego Wojska Polskiego major lat mający osiemdziesiąt. Kawaler. Po przekonaniu się naocznam o zejściu Siemiątkowskiego. Akt po przeczytaniu stawiającym którzy pisać nie umieją
podpisał ks. Ludwik Pęczkowski


1790.02.05
chorąży, Siemiątkowski Adam - podporucznik
Chorągiew Kawalerii Narodowej Wojska Koronnego rtm. Adama Kwileckiego;KK 94, s. 98

Dwie ostatnie metryki odszukał w ASC parafii Miłkowice Bartłomiej Czyżewski

 

Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów do 1910 roku

http://www.basia.famula.pl/pl/skany

 


 

Potwierdziły się także wieści mojej mamy o tym, że gdy ufundowany przez Tomasza Bogdańskiego kościół z muru pruskiego uległ zniszczeniu, nabożeństwa odbywały się we dworze aż do wybudowania nowego kościoła w latach1880 - 1882. Zapisy w księgach metrykalnych sygnowane są nazwąZaspy, gdyż po nowym podziale administracyjnym na terenie tej wsi znajdował się dwór.


Halina StudzińskaPaństwowe Archiwum w Poznaniu, 

Drzewo Genealogiczne Rodziny Kaczmarków

 http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/KK_94.xmlTa strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja