Miłkowice woj. wielkopolskie

Głowica miecza

Informator Krzysztof Gorczyca kierownik Działu Archeologicznego
Muzeum Okręgowego w Koninie.


Głowica miecza w Miłkowicach
 
KRZYSZTOF GORCZYCA, KATARZYNA SCHELLNER 
BADANIA INTERWENCYJNE NA STANOWISKU 37 W MIŁKOWICACH (AZP 65-44/103), GMINA DOBRA, POWIAT TUREK.
Dnia 01.02.2016 r. do Muzeum Okręgowego w Koninie wpłynęła informacja o odkryciu nowego stanowiska archeologicznego w miejscowości Miłkowice. Informację tą przekazali L. i R. Wieczorkowie z Turku. Pracownicy działu archeologicznego natychmiast pojechali do Miłkowic w celu dokonania oględzin miejsca jego znalezienia w obecności L. i R. Wieczorków. 
W trakcie prospekcji stwierdzono, że stanowisko zlokalizowane jest w miejscowości Miłkowice, gmina Dobra, powiat Turek, woj. Wielkopolskie (N51◦50’29.32”, E18◦40’30.82’’) po zachodniej stronie zbiornika retencyjnego Jeziorsko, na terenie zalewowym. Obszar ten większą część roku jest pod wodą, skorzystano więc z okazji, że woda opadła, aby spenetrować stanowisko. Wody zalewu wielokrotnie już wkraczały na jego obszar, niszcząc obiekty. Stanowisko położone było pierwotnie na piaszczystym wyniesieniu w pradolinie Watry. Podobnie jak w większej części pradoliny dominują tu lekkie i wilgotne gleby piaszczyste, pozbawione w wielu miejscach roślinności, silnie rozwiewane przez wiatr. 
Dzień wcześniej L. i R. Wieczorek wyeksplorowali zniszczony grób popielnicowy ludności kultury przeworskiej (ob. 1). Na miejscu następnego dnia zarejestrowano pozostałości kolejnego obiektu – grobu ciałopalnego popielnicowego (ob. 2). Pracownicy działu archeologicznego wykonali jego dokumentację rysunkową i fotograficzną oraz wyeksplorowali go. 
Po dokonaniu wstępnego rozpoznania została założona nowa karta ewidencji stanowiska archeologicznego pod numerem 37, ob. AZP 65-44/103. Na powierzchni stanowiska zarejestrowano dużą ilość materiału zabytkowego pochodzące z późnego okresu funkcjonowania kultury przeworskiej. 
15.02.2016 podjęto drugą próbę penetracji obszaru stanowiska. Wraz z ekipą 2 detektorystów sprawdzono obszar występowania zabytków (namierzano je teodolitem laserowym). Założono także dwa wykopy 1 – 5x7 m oraz 2- mniejszy o powierzchni około 6 metrów kwadratowych (2,5x2,5 m z dodatkowym wycinkiem około metra w kierunku północnym). W wykopie 1 zarejestrowano 4 groby – ob. 3, 5, 6 i 7 (jeden popielnicowy i 3 jamowe). W wykopie 2 odkryto 1 zniszczony grób jamowy – ob. 4. 
Sporządzono szkic sytuacyjny występowania obiektów. Przebadano wykopaliskowo łącznie około 41 m kwadratowych, natomiast wykrywaczem metali przeczesano cały obszar stanowiska. 
Zebrany materiał i dokumentację zdeponowano w Muzeum Okręgowym w Koninie (inwentarz polowy Miłkowice 37).
Grób nr 2
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja