Miłkowice woj. wielkopolskie

Zapisy końcowe X-lecie

Z powodów ode mnie niezależnych nie mogę kontynuować zapisów w poprzedniej formie. Aby nikt nie poczuł się pominięty, zamieszczam wszystkie osoby uczestniczące w zbieraniu materiałów do kolejnych rozdziałów oraz bibliografię.

 

 

Historia kościoła i parafii Miłkowice

Współpraca: Janina Frącala, Celina Jesionek, Ryszard Kucharski, Elżbieta Michałowicz, Adrianna Michałowicz, Halina Miller, Emilia Olejnik, ks. Kazimierz Rulka, Mirosław Rychlewski, Katarzyna Studzińska-Sabbagh, Piotr Tameczka, Paweł Wszedybył

 

Architektura sakralna - kościół w Miłkowicach

Współpraca:, Grażyna i Andrzej Kluczyńscy, Stanisław Stasiak, Joanna Studzińska, Katarzyna Studzińska-Sabbagh

 

Cmentarze

Współpraca: Janina Frącala, Halina Miller, Joanna Studzińska, ks. Kazimierz Rulka, Mirosław Rychlewski.

 

Echa walk wyzwoleńczych XIX wieku na ziemiach Miłkowic

Współpraca: Tomasz Bekalarek, Jan Cezary Ejzert, Stanisław Stasiak, Halina Gajdulewicz, Zdzisław Kaczmarek, Ryszard Kucharski, Krzysztof Łojko, Elżbieta Michałowicz, Kazimierz Osiewała, Jadwiga Pszenna,

 

II wojna światowa 1939 -1945 Miłkowice

Współpraca: Krystyna Błachowicz, Kazimierz Osiewała, Mirosław Rychlewski, Stanisław Stasiak, Joanna Studzińska, Katarzyna Studzińska-Sabbagh

 

Żołnierze Września 1939

Współpraca: Tomasz Bekalarek, Celina Ławniczak, Halina Miller z d. Konwerska, Tadeusz Kaczmarek, Ryszard Kaczmarek, Paweł Wszędybył

 

Zamordowani, więzieni, prześladowani w czasie II wojny światowej

Współpraca: Tomasz Bekalarek, Zdzisław Kaczmarek syn Bronisława, Jacek Osiewała syn Kazimierza, Janusz Radzimski wnuk zamordowanego Bronisława Jakomulskiego

 

Rzeka Warta
Współpraca: Krystyna Błachowicz, Jacek Gajewski, Janina Jesionek, Zdzisław Kaczmarek, Elżbieta Michałowicz, J. Mleczko, Jacek Osiewała, Kazimierz Osiewała, ks. Kazimierz Rulka, Bogumił Skąpski, Stanisław Stasiak, Joanna Studzińska, Katarzyna Studzińska Sabbagh, Piotr Tameczka, Andrzej Tyczyno, Paweł Wszędybył

 

Znani mieszkańcy
Współpraca: Krystyna Błachowicz, Elżbieta Michałowicz, Zdzisław Kaczmarek, Jacek Osiewała, Kazimierz Osiewała, Leszek Sieradzan, Katarzyna Sieradzan, Sławomir Sieradzan, Bronisław Stępniewski, Halina Studzińska

 

Stroje
Współpraca: Elżbieta Michałowicz, Ryszard Kaczmarek, Tadeusz Kaczmarek, Ryszard Kucharski

 

Miejscowości sąsiadujące z Miłkowicami

Zaspy Miłkowskie
Współpraca: Bartłomiej Czyżewski, Teresa Jacaszek, Wojciech Ławniczak, Danuta Misiak, Stanisław Stasiak, Katarzyna Studzińska, Joanna Studzińska, Piotr Tameczka, Zofia Żuchowska z d. Waśkiewicz

 

Młyny Strachockie
Współpraca: Zdzisław Kaczmarek, Bartłomiej Czyżewski, Stanisław Stasiak

 

Strachocice
Współpraca: Bartłomiej Czyżewski, Andrzej Tyczyno, Cecylia Jesionek, Halina Miller z d. Konwerska, Alfreda Szymczak z domu Wdzięczna.


Rzymsko

Współpraca: Jan Cezary Ejzert, Ryszard Kucharski, Stanisław Stasiak, Andrzej Tyczyno. Zdjęcia i informacje o Rzymsku Ryszard Kucharski.

 Popów
W oparciu o materiały: Piotra Tameczka Ziemia Sieradzka; artykuł Terra Siradiensis - Michał Szymański; opracowania - Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz) Elżbieta Halina Nejman, "Niezbędnik konfederata barskiego. Awantury-kuranty-pieśni" Jacek Kowalski, „Muzeum Miasta i Rzeki Warty” wystawa poświęcona historii Szkoły Rolniczej w Popowie przy współudziale p. Skąpskiego oraz lokalną prasę ziemi sieradzkiej i kaliskiej, prasa lokalna

 

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Muzea, archiwa, księgi hipoteczne:

- Muzeum Okręgowe w Koninie Dział Archeologiczny

- Muzeum Wojska Polskiego, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie

- Muzeum Wojska Polskiego

- Muzeum Powstania Warszawskiego

- Muzeum Okręgowe w Sieradzu

- Muzeum Miasta i Rzeki Warty w Warcie

- Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie

- Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu

- „Archiwum Igły" Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku.

- Archiwum Państwowe w Łodzi Zespół: Archiwum Zakrzewskich z Poddębic

- Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

- Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Wojewódzki Poznański, Stowarzyszenie Straży Pożarnej

- Księgi Hipoteczne majątku Rzymsko

- Księgi Hipoteczne Majątku Miłkowice

- Księgi Hipoteczne Majątku Wilczków

- Wydział Ksiąg Wieczystych w Sieradzu

- Księgi Hipoteczne Kalisz

- Akta Hipoteki Płockiej

- Akta Hipoteki Płockiej 1765-1991 [2010], sygn. 1/189 „Księga i zbiór wykaz hipoteczny dóbr ziemskich – Łubki”

- Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Miłkowice, Tokary, Głuchów, Iwanowice, Grzymiszew, Poddębice, Warszawa,

- USC Kawęczyn, USC miasta Stołecznego Warszawy,

ŹRÓDŁA DRUKOWANE

- Badania powierzchniowe przeprowadzonym w Miłkowicach w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w 2002 r. Prowadzili je: Jacek Nowakowski, Józef Kapustka, Zdzisław Lorek pod kierunkiem Krzysztofa Gorczycy

- Badania ratunkowe cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłkowicach gm. Dobra, pow. Turek stan. 31 Natalia Lipowczyk, Katarzyna Schellner

- Baza ROPWiM "Program. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"

- Biogram Leona Zdziarskiego – Grażyna Kluczyńska

- Bitwy i potyczki 1863-1864, Stanisław Zieliński

- Bulla Innocentego II z roku 1136 oznaczająca dobra podległe arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Dokument Nr 7 Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolskiego.

- Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w Zaspach w pow. tureckim - Bogdan Kostrzewski

III wiek po Chrystusie opublikowane w periodyku "Przegląd Archeologiczny", T:6: 1937-1939, s. 293-302.

- CMENTARZE WOJENNE, GROBY I MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ NA ZIEMI SIERADZKIEJ Dominik Dąbrowski, Jan Kowalski

- „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach (1897-1997)” Małgorzata Majas

- "Dzieła Wszystkie" - Kaliskie i Sieradzkie. Oskar Kolberg

- Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z miejscowości Miłkowice stan. 31

Anna Wrzesińska

- Genealogia Rogozińscy

- Gimnazjum w Błaszkach - Nasz patron

- Gmina Dobra - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Heraldyka szlachecka. Andrzej Kulikowski

- Herbarz Szlachty Sieradzkiej XIX wieku - Elżbieta Halina Nejman

- Herbarz Polski Kacper Niesiecki – Lipsk r. 1839-1846

- Herby Rycerstwa Polskiego Bartosza Paprockiego, wyd. 1584r.

- Historia Gminy Krzemieniewo – Czesław Przewoźny

- Historia Miejscowości Rajsko gm. Opatówek

- „Historia o Gogolewskim” Jacek Kowalski

- Józefa Oxińskiego wspomnienia z Powstania Polskiego 1865/64 roku

- Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach założona 22 lipca 1967 roku

- Kronika Parafialna Stanisław Osiwała

- Kronika Szkoły Rolniczej w Popowie

- Książka telefoniczna Warszawy rok 1937-1938.

- „Księga Lotników Polskich poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939-1945 ” t.I Hubert Kazimierz Kujawa

- Lud i jego zwyczaje.., tom 46. Kaliskie i Sieradzkie Oskar Kolberg

- Majątki Wielkopolskie t.VI Powiat Kaliski – Stanisław Małyszko

- Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego Kaliszu. Wybór i opracowanie Grzegorz Waliś, Kalisz 2013- Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400- 1508 (2 tomy), wydali Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska przy współpracy Ryszarda Grzesika.

- Miednoje Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego Tom 1, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2005

- Miłkowice. Halina Studzińska „Na Sieradzkich Szlakach”

- "Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak

- Nekrologi Warszawskie

- "Nobiles Siradienenses" Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopów i Pobogów Alicja Szymczakowa

- Nowy Pamiętnik Warszawski: red. Franciszek Ksawery Dmochowski]. (1804) T. 16 nr 47

- Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik historyczny, polityczny tudzież nauk i umiejętności – miesięcznik o charakterze polityczno-literackim, wydawany w latach 1801-1805 w Warszawie.

- Ofiary zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939-1945, Włocławek 1947:- Ks. Stanisław Librowski,

- Okupacja hitlerowska w powiecie tureckim – Halina Kaczmarek

- Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s. 270. Kitowicz

- „Opisu podróży do Gdańska w roku 1803 odprawionej w liście do przyjaciela” - Michał Wyszkowski

- „Pamiętnik Wielkopolskiego Powstania z 1863 roku” Paweł Wyskota Zakrzewski str.70

- Panteon polski wiedzy i sztuki - 1898 r.

- "Powieść mojego życia" Ossolineum 1959 Ferdynand Hoesick

- Przewodnik po Guberni Kaliskiej opr. L. V. Jaques i Stanisław Graeve

- Przewodnik turystyczny Miasto i Gmina Dobra

- „Przydrożne Krzyże i Kapliczki” Ks. Jan Górecki

- "Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach" Stanisław Łoza

- Skorowidz Królestwa Polskiego 1887 „Księga Adresowa Polski” 1928 roku

- Słownik łacińsko-polski Mączyńskiego wydany w 1564 w Królewcu

- Słownik geograficzny Królestwa Polskiego

- Spis Obywateli Ziemskich Królestwa Polskiego 1908

- „Szkoły parafialne w XVI-XVIII wieku” ks. Mieczysław Różański

- „Szmat ziemi i życia”. Nałęcz(Janina Umiastowska)

- „Środek Polski" Stanisław Cisak

- Polscy lotnicy we wrześniu 1939 Andrzej Ruszkowski redaktor naczelny kwartalnika "Na Sieradzkich Szlakach"

- Przewodnik po Guberni Kaliskiej opr. L. V. Jaques i Stanisław Graeve

- Tabela Miast, Wsi i Osad Królestwa Polskiego wyd. Warszawa 1827

- Teki Dworzaczka

- Teki Pstrokońskiego

- Terra Siradiensis - Michał Szymański

- Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych

- „W cieniu jesionów” – Halina Studzińska ISBN: 978-83-932165-1-2

- Walki we wrześniu 1939 roku na terenie Warty i okolic - Maciej Milak „Na Sieradzkich Szlakach” 3/107/2012/XXVII

- Właściciele ziemscy w Koronie lata 1783- 1784

- Wspomnienia Zbigniewa Mittelstaedta

- Wypisy z aktów notariuszy szadkowskich 1809-1873 - Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu

- „Zabytki Miasta Turku i Powiatu Tureckiego” Makary Górzyński

- „Zabytki Miasta Turku i Powiatu Tureckiego” tom drugi, część druga Architektura i sztuka sakralna. Makary Górzyński

- Zasady poprawnej wymowy polskiej S ł o w a - k l u c z e: fonetyka polska, poprawność językowa Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Bogusław Dunaj, Kraków, UJ

- Zbiornik Wodny Jeziorsko – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- Z dziejów kościoła parafialnego w Miłkowicach – ks. Kazimierz Rulka

- Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego 1863 – 1864 tom IV cz II Jerzy Stępień, Janusz Gulczyński Konin 1996

- Ziemia Sieradzka. Piotra Tameczka

- „Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918-1939” Tomasz Piekarski

- „Zjawisko Przyrodnicze Jeziorsko” 2009 r. Film

- Złota Księga Szlachty Polskiej

- „Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku" Bohdan Baranowski

288

PRASA

Czas, Dziennik Łódzki, Dziennik Poznański, Gazeta Polska, Dziennik Warszawski, Gazeta Warszawska, Goniec, Gazeta Kaliska, Gazeta Narodowa, Gazeta Świąteczna, Gazeta Warszawska, Kłosy, Kurier Codzienny, Kurier Warszawski, Na Sieradzkich Szlakach, Notatki Płockie, Przegląd Koniński, Słowo, Tydzień (Piotrków), Warszawskij Dniewnik, Wiadomości Codzienne, Wieś Ilustrowana, Ziemia Łódzka, Ziemiaństwo Polskie, Życie Warszawy.

MAPY

- Atlas Geograficzny Ilustrowany Królestwa Polskiego J.M.Baziewicza

- Atlas Historyczny Polski – Posiadłości Arcybiskupów Gnieźnieńskich w XII wieku

- Mapa komunikacyjna lata 1802 – 1803

- Województwo Kaliskie 1837 rok

- Topograficzne Karty Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzowska) sporządzona w 1839r (I wydanie z 1843r)

- Rosyjska mapa z 1913 roku

- Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1930 roku.

- Mapa z 1931 roku przedstawiająca obwód kaliski

- Mapa wykonana przez Niemców pomiędzy 1939 a 1940 rokiem przedstawia szereg zdjęć lotniczych odpowiednio ze sobą

sklejonych – Miłkowice

- Niemiecka mapa wojskowa z 1944 roku

- Mapa Polski z 1952 roku

- Mapa Miłkowic z 1976 roku

- Mapa z roku 1984 - zaznaczono prace przy budowie zbiornika Jeziorsko

- Mapy satelitarne Miłkowic i działek rekreacyjnych
- Mapa satelitarna Rzymska


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja