Miłkowice woj. wielkopolskie

Wilczków - Temlerowie

Dwór w Wilczkowie
[lata trzydzieste XX wieku]


 

Tomasz Bogdański nabywa w 1871 roku majątek Wilczków

Dokumenty znajdują się w  Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sieradzu.
Dzięki pośrednictwu  p. Tomasza Bekalarka  mogą być wykorzystane i udostępnione. Serdecznie dziękuję. 

Zestawienie wydarzeń dotyczących majątku Wilczków
1871 Tomasz Bogdański kupuje Wilczków
1872  Tomasz Bogdański umiera
1874 dziedziczą dzieci Tomasza – Stanisław, Marianna, Stefania
1876 Stanisław Bogdański właścicielem Wilczkowa
1897 Ludwik Temler
właścicielem Wilczkowa
1909 Włodzimierz Bogdański, zięć Stanisława, sprzedaje osadę fabryczną Wilczków Ludwikowi Temlerowi. [Musiał ją mieć już wcześniej, brak zapisu w KW.]
1929 Ludwik Stanisław Temler kupuje od ojca Ludwika Temlera majątek Wilczków wraz z osadą fabryczną


Ludwik Temler właścicielem Wilczkowa

Tłumaczenia dokonano dzięki pośrednictwu Jan Cezarego Ejzerta


 Dokument 1


Właściciel: Ludwik Temler syn Aleksandra
Prawem całkowitej własności w/w Temler przejął te dobra z publicznej licytacji za kwotę 59 000 rubli srebrem na mocy decyzji Ziemskiego Towarzystwa Kredytowego z dnia 27.10./8.11. 1897 roku, co zapisano tu [ w tej księdze] pod Numerem 785.
Ustalenia wpisano dnia 19.11./1.12. 1897 rok /-/ podpis nieczytelny

Uwaga:[w nawiasach kwadratowych dopisek tłumaczącego]

 Dokument 2


Ludwik Temler posiada… akt własności na dołączoną do tego aktu osadę fabryczną Wilczków mającą przestrzeń11 mórg 182 prętów nabywszy takową od poprzedniego właściciela Włodzimierza Bogdańskiego na mocy aktu z 20 marca/2kwietnia 1909 roku w N 116 spisanego w księdze… osady fabrycznej Wilczków powiatu Tureckiego zapisano z mocy pierwszego aktu za N 564 Wyciągnięto z W Hip. Z dnia 13 września 1924 r.
   Dokument 3

 
Dobra ziemskie Wilczków wraz z fabryczną osadą Wilczków księgą niniejszą objęte posiada prawem własności Ludwik Stanisław Temler nabył takowe od ojca swego Ludwika Temlera łącznie z kolonją Wilczków w szacunku 20.000 dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i 35.000 złotych na mocy aktu z dnia 15 października 1929 roku sporządzonego w tej księdze za N 567 Co tu zapisano z mocy powołanego Podpis

 Rocznik wsi polskiej 1913


 


 Zdjęcia z rodzinnego archiwum udostępnił Marcin Temler prawnuk  Heleny Temler z d. Bogdańskiej dzięki pośrednictwu Jana Wawszczyka autora strony biogramów powstańczych
 www.2hbap.waw.p
Po rozlicznych próbach udało się w końcu zdobyć zdjęcia dworu w Wilczkowie będącego ostatnią siedzibą Bogdańskich, a w latach trzydziestych XX wieku po śmierci Heleny z d. Bogdańskiej, własnością rodziny Temlerów. Jest to piękne uzupełnienie naszej wiedzy na temat dziejów związanych z rodzinami Bogdańskich i Temlerów.
Dzięki informacji p. Marcina Temlera wiem już, że Helena Bogdańska została pochowana w krypcie kościoła w Miłkowicach. Miejmy nadzieję, że w bogatym zbiorze rodzinnych fotografii uda się zidentyfikować także dwór w Miłkowicach - Zaspach!

  
Dwór w Wilczkowie
 
    Wilczków - Ludwik Temler 

  
Wilczków- widoczny jeden ze stawów,  
na pierwszym planie Aleksander Temler
  
Wilczków - Temlerowie, pozostałe osoby nierozpoznane
 


Ludwik Stanisław Temler(1897-1977) syn Heleny z d. Bogdańskiej Temler

 
Ludwik Temler 1903 rok syn Ludwika i Heleny Temler z d. Bogdańskiej

Ludwik Temler - por.kawalerii 


Ludwik Temler 1971rok - drugi od lewej

Ludwik Temler 
 

 
Ludwik Temler z żoną Haliną z d. Jeleniewską

Halina Temler z d. Jeleniewska
żona Ludwika (1902 - 1953)

Halina Temler z d. Jeleniewska 


Halina Temler

Aleksander Temler syn Ludwika i Haliny Temlerów(1930-1989)
 
Aleksander Temler uczestnik Powstania Warszawskiego

Aleksander Temler


Aleksander Temler


Aleksander Temler


Aleksander Temler

Dokumenty i zdjęcia dotyczące Temlerów

 
Akt zgonu Ludwika Stanisława Temlera 
syna Heleny Bogdańskiej zmarłej 24.08.1829 w Wilczkowie
Ur.11.10.1897 w Warszawie , zamieszkały w Warszawie
Zgon 26.01.1977 Warszawa
Żonaty, Stanisława Anastazja Temler z d. Kotas
Rodzice – Ludwik Feliks Temler i Helena Temler z d. Bogdańska

 
Aleksander Roman Telmer 
 
wnuk Heleny Temler z d. Bogdańskiej  
Udostępniła Alicja Temler, żona Aleksandra Temlera.
 
Odpis świadectwa chrztu
Diecezja Włocławska kościół Św. Mikołaja w Miłkowicach
Nr aktu 37 rok 1939
Aleksander Roman Temler 
Ojciec Ludwik Temler, matka Helena z Jeleniewskich
Miejsce urodzenia 17. 03.1930 Warszawa
Data chrztu 31.05.1939 Miłkowice
Odpis z dnia 6 listopada 1953 roku ks. Franciszek Podgórski

Akt zgonu i chcrztu udostępniła Alicja Teml


 

Dane dotyczące Temlerów  męża oraz potomków Heleny(z d. Bogdańskiej ) Temler
Nekrologi Warszawskie daty zgonu:
Ludwik Feliks Temler 30.09.1938.
Ludwik Stanisław Temler 26.01.1977 (por. kawalerii)
- Halina Temler (z d. Jeleniewska) 9.01.1953.
Aleksander Temler 9.09.1989. (syn Ludwika i Haliny.)
przesłał Jan Cezary Ejzert
 

Muzeum Wojska Polskiego  informacja o Ludwiku Stanisławie Temlerze synu Heleny Temler z d. Bogdańskiej
Muzeum Powstania Warszawskiego


Aleksander Temler 14-letni wnuk   Heleny Temler z d. Bogdańskiej 

 
 
 Aleksander Roman Temler
Pseudonim „Pucek”
ur.17.03.1930 Warszawa
zm. 9.09.1989 Warszawa
Rodzice – Ludwik Stanisław Temler, 
Halina Temler z d.JeleniewskaGdy wybuchło Powstanie Warszawskie Aleksander, uczestnik powstania,   miał 14 lat!!!
 
Odznaka Grunwaldzka                                                      
Krzyż Partyzancki
 Dokumenty udostepniła Alicja Temler

Ludwik Stanisław Temler - syn Heleny Bogdańskiej - i jego małżonka Halina z Jeleniewskich spoczywają na cmentarzu na Starych Powązkach. Dzięki odszukaniu tej informacji udało mi się ustalić dokładną datę urodzenia Haliny Temler z d. Jeleniewskiej ( ur.13.04.1902 - zm. 9.1.1953)
 

 
 
 

 Halina Jeleniewska, żona Ludwika Stanisława Temlera urodziła się we wsi Głuchów,  
par. Worów, dekanat Grójec, woj. mazowieckie,  gdzie jej ojciec  - Roman Jeleniewski -  był właścicielem majątku. 
  Pierwszy akt z 1902 r. to był chrzest z wody, drugi akt z 1903 roku był dopełnieniem obrządku chrztu.
 
  


Akt 44 Głuchów
Działo się w Worowie 10 / 23 maja 1902 roku o godzinie 3 po południu. Stawił się osobiście Roman Jeleniewski 36 letni właściciel majątku Głuchów, w Głuchowie zamieszkały, w towarzystwie Adama Bukowskiego 50 lat zarządcy majątku Głuchów i Józefa Sulczyńskiego 60 lat, dworskiego służącego, obu z Głuchowa i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając że ono urodziło się w Głuchowie 30 marca / 13 kwietnia bieżącego roku, o godz. 5 rano z ślubnej jego żony Leontyny z Starzyńskich 29 letniej. Dziecięciu temu na przy ochrzczeniu wodą dano imię Halina. Akt ten okazującemu i świadkom przeczytano, przez Nas, ojca i pierwszego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny. 
Ks. Antoni Wojno proboszcz Worowski utrzymujący akta stanu cywilnego  
Akt 55 Głuchów
Działo się w Worowie 2 / 15 sierpnia 1903 roku o godzinie 4 po południu. Stawił się: Roman Jeleniewski właściciel majątku Głuchów36 letni, w towarzystwie Adama Bukowskiego zarządcy majątku Głuchów i Józefa Sulczyńskiego dworskiego służącego, obu pełnoletnich, mieszkających we wsi Głuchów i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając że ono urodziło się w Głuchowie 30 marca / 13 kwietnia 1902 roku, o godz. 5 rano z ślubnej jego żony Leontyny z Starzyńskich 29 letniej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym z wody dnia 30 marca / 13 kwietnia 1902 roku, a obecnie był dopełniony właściwy obrządek chrztu dnia obecnego, miesiąca i roku; dane było imię Halina a chrzestnymi byli: Stefan Rostworowski i Jadwiga Szczuka. Akt ten okazującemu i świadkom przeczytano, przez Nas, ojca i pierwszego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny. 
Ks. Antoni Wojno proboszcz Worowski utrzymujący akta stanu cywilnego 


Akty urodzenia przesłał i doknał tłumaczenia  Jan Cezary Ejzert
Akt ślubu 
Ludwika Stanisława Temlera, wnuka Heleny Temler z d. Bogańskiej
Haliny Jeleniewskiej, Warszawa 1929 rok.

Dokument przesłał Cezary Ejzert
Dopisek: Aby oczytać dokument wystarczy powiększyć stronę.

Pałac Jaktory siedziba Jeleniewskich

Dla porównania teren, gdzie dawniej znajdował się dwór. Na zdjęciu stan obecny.

Za widoczną linią krzewów znajdowało się 5 stawów.

Ludwik Temler prezesem OSP Miłkowice
Skład zarządu stowarzyszenia:
Prezes Temler Ludwik
Sekretarz Kaczmarek Stanisław
Skarbnik Osiewała Józef
Członkowie Stępniewski Stanisław, Bednarek Apolinary


Ludwik Feliks Temler(1857-1938) mąż Heleny Bogdańskiej 

Powieść mojego życia” Ferdynand Hoesick fragmenty udostępnił Jan Temler
  
 
 

  
 

 Prof. dr hab. Wacław Leszczyński przekazał informacje dotyczące Ludwika Feliksa Temlera (1857-1938), które za zgodą Pana Profesora przytaczam.  Postać Ludwika Feliksa jawi się nam  w nowym świetle,  jako konesera i mecenasa sztuki, właściciela majątku Wilczków, mieszczanina z zamiłowania, męża Heleny Bogdańskiej. 

Przytaczam wybrane fragmenty.

"Ludwik Feliks Temler był bratem mojej prababki, ale niestety wszystkie pamiątki i dokumenty spaliły się w czasie Powstania Warszawskiego.
Ludwik Feliks był z urodzenia mieszczuchem i to poprzez ożenek z Heleną Bogdańską stał się właścicielem ziemskim(dop.mój - był już właścicielem majątku Kiełczew Górny), z czego po śmierci żony szybko zrezygnował. Słynne było jego powiedzenie do żony "jeżeli które z nas wcześniej umrze, to ja wracam do Warszawy" - co się sprawdziło.
Nic mi nie wiadomo, by Ludwik Feliks kiedykolwiek miałby coś wspólnego z wojskiem carskim. Jedynym w rodzinie, który został (jako kawaler) powołany do carskiego wojska (w czasie wojny z Japonią) i służył (raczej krótko), jako oficer rezerwy, był młodszy brat Ludwika, Aleksander Ferdynand junior (1868-1919). 
Ludwik Feliks miał tylko dwie żony -pierwszą tą Włoszkę "Gustie" - Augustę Frizzi. Z nią miał zapewne ślub katolicki (w Mediolanie). Sam był z rodziny protestanckiej, a u protestantów rozwody były legalne. Dlatego otrzymał rozwód (Łoza) parę miesięcy przed ślubem z Heleną Bogdańską i z nią przypuszczalnie wziął wziął ślub w kościele ewangelickim (zapewne Św. Trójcy w Warszawie).
Był miłośnikiem (i kolekcjonerem) sztuki oraz zapalonym myśliwym, bardzo dobrze strzelał. Był protektorem malarzy (m.in. Chełmońskiego) i kolekcjonerem dzieł sztuki, zwłaszcza obrazów (m.in. miał „Kuropatwy” i „Niedzielę” Chełmońskiego i wiele innych).
O jego wyrzuceniu ze szkoły za mówienie po polsku w szkole oraz o nim samym pisał jego kuzyn Ferdynand Hoesick ("Powieść mojego życia" Ossolineum 1959), literat , historyk literatury, wydawca i redaktor „Kuriera Warszawskiego”.
 

Wincenty Kasprzycki -  Koronacja Aleksandra Fiodorowna na Zamku Królewskim w Warszawie (24.V.1829).
Obraz zdeponowany w Muzeum Narodowym w Warszawie (NMW) przez Temler Ludwika

 
Artysta
Wincenty Kasprzycki (1802-1849) Link do szablonu twórcy wikidata: Q2583344
Tytuł
Koronacja Aleksandra Fiodorowna na Zamku Królewskim w Warszawie (24.V.1829).
Data
1829
Medium
Wymiary
161 x 193 cm (63,4 × 76 w)
Aktualna lokalizacja
nie na widoku
Numer dostępowy
32711
Historia obiektu
zdeponowany w Muzeum Narodowym w Warszawie (NMW) przez Temler Ludwika
Uwagi
Uroczystość koronacji w Nowym Senatu Izby na Zamku Królewskim w Warszawie. W dniu 24 maja 1829 roku car Rosji Mikołaj I koronował się i jego żonę jako Króla i Królowej Polski.
Źródło / Fotograf
Patrz poniżej.Zdjęcia rodziny Temlerów


(brak zdjęcia Ludwika Feliksa w wieku dorosłym, nie ma do kogo porównać osoby na zdjęciu nr 6 w mundurze, która budzi najwięcej kontrowersji!!!)


Temlerowie
Rodzina fabrykantów, działających w branży garbarskiej. Pierwsza garbarnia rodziny Temlerów wg archiwalnych dokumentów i zapisków żyjących członków rodziny miała powstać w Warszawie już w 1787 roku. Początkowo mieściła się przy ul. Ogrodowej, zaś w połowie XIX w. przeniesiono ją w rejon ulic Dzikiej i Wolność. Firmą zarządzał Jan Gotfryd Temler (1792-1885), a następnie jego synowie: Karol Ludwik (1823-1906) i Aleksander Ferdynand (1825-1917). W 1858 roku bracia weszli w spółkę z inż. Ludwikiem Janem Szwede i od tej pory garbarnia występowała pod firmą „K. A. Temler i L.Szwede”. W tym czasie zatrudniała 200-250 robotników i była najpotężniejszą firmą tego typu w Królestwie Polskim.
W 1879 roku firma przekształciła się w spółkę akcyjną. W skład zarządu spółki obok Aleksandra Temlera weszli również jego synowie: Józef (1864-1944) i Jan Henryk (1871-1935) a także wnuk Karola - Jan Maurycy (1881-1929).
 


Zdjęcie odnalazłam w zbiorach 
Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i innych źródłach
 


Ojciec Ludwika
 
Ludwik Temler, syn Aleksandra i Emilii Temlerów; 
fot. K. Brandel i S-ka Ludwik Temler, son of Aleksander and Emilia Temler; photograph by K. Brandel & Co. Ludwik Temler, Aleksander und Emilia Temlers Sohn; Foto: K. Brandel & Co.

Rodzeństwo

 

 

Kurier Warszawski
Przesłał Jan Temler


Gazeta Rzemieślnicza
 
  Rodzina Temlerów - Helena Bogdańska jest żoną Temlera osiadłego w Wilczkowie

Wieś Ilustrowana 1911 - reklama wyrobów zakładów Temler-Szwede
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja