Miłkowice woj. wielkopolskie

Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich

 

Kółko Rolnicze


Informacja Paweł Wszędybył i Mieczysław Stępniewski.

Kółko Rolnicze powstało przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w 1929 roku. W 1950 roku po powołaniu komitetu organizacyjnego budowy remizy OSP Kółko Rolnicze przekazało na ten cel 4 000 zł., KGW 2 600 zł. 
W 1964 roku baza maszynowa Kółka Rolniczego w Miłkowicach znajdowała się u Józefa Kaczmarka. W tym okresie zakupiono traktor Ursus C28. Pierwszym traktorzystą był Józef Piestrzyński. Później bazę Kółka Rolniczego przeniesiono do Jana Tutaka, a 1986 roku do Mieczysława Stępniewskiego. Wtedy to Kółko Rolnicze wzbogaciło się o kombajn. Kółko Rolnicze działało do 1996 roku. Prezesem był Kazimierz Kaczmarek.
Po rozwiązaniu Kółka Rolniczego przeprowadzono przetarg na maszyny i narzędzia, zgromadzony kapitał podzielono według należnej części pomiędzy 9 udziałowców i 30 członków Kółka Rolniczego, a pozostałe pieniądze rozdzielono pomiędzy mieszkańców wsi. Każde domostwo otrzymało 3,5 miliona złotych z przeznaczeniem na założenie sieci wodociągowej.
Informacja - Narodowy Bank Polski postanowił dokonać denominacji złotego „o cztery zera” (tj. w stosunku 10 000 PLZ = 1 PLN) w 1995 roku.


Park maszynowy Kółka Rolniczego na placu Mieczysława Stępniewskiego


Kombajn będący na wyposażeniu KR i kombajnista p. Ignacy StępniewskiKoło Gospodyń Wiejskich w Miłkowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Miłkowicach powstało w 1931 roku przy poparciu OSP. Pierwszą przewodniczącą została Pelagia Sieradzan, wiceprzewodniczącą Helena Drzewiecka. Członkinie KGW włączyły się czynnie w działalność oświatową i kulturalną.  Działalność koła została wznowiona w okresie powojennym. Organizowano kursy gotowania, szycia, prowadzono wypożyczalnię naczyń na uroczystości rodzinne. Działał zespół artystyczny. Najbardziej aktywne członkinie to: Kazimiera Kaczmarek, Filomena Krzyżańską, p. Gruchot.
KGW działa nadal.

Obenie przewodniczącą jest
Danuta Misiak,
która  prowadzi godpodarstwo agroturystyczne i aktywnie działa w kilku organizacjach.Materiały dotyczące KGW
Stanisław Stasiak
"Koła Gospodyń Wiejskich jeszcze w latach osiemdziesiątych "przypisane" były do Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. W Dobrej w Spółdzielni Kółek Rolniczych był specjalny etat instruktora dla KGW. Głównym zajęciem było rozprowadzanie piskląt. O ile pamiętam na terenie Gminy Dobra prawie w każdej wsi funkcjonowało KGW. Partnerem w organizacji pracy Kół były specjalistki z Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Kościelcu. Prowadzono pokazy z przygotowywania posiłków, gotowania, żywienia drobiu, kroju i szycia, uprawy warzyw oraz wielu innych zagadnień. W latach dziewięćdziesiątych życie w KGW przycichło, SKR przestał istnieć, WOPR przekształcony w Ośrodek Doradztwa Rolniczego z racji ograniczenia personalnego nie prowadził już tak wielu tematów. Koła aktywnie uczestniczyły w życiu religijnym swoich parafii. KGW dość często organizowały wycieczki i pielgrzymki. Dokumentacji z minionych lat KGW w archiwach Urzędu nie ma, bo w zasadzie jej w tym miejscu nigdy nie było. Na terenie naszej Gminy obecnie praktycznie nie ma zorganizowanej pracy KGW, szerszej niż w wymiarze jednej wsi. Wiele pań, które przewodniczyły miejscowym Kołom niestety już nie żyje.Nie potrafię podać żadnego szczegółu dotyczącego KGW Miłkowice." 


Helena Gruchot członkini i działaczka Koła Gospodyń Wiejskich w Miłkowicach
Zdjęcia przesłane przez Pawła Wszędybyła udostępnione przez rodzinę p. Gruchotów
Wycieczka okolicznych członków kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich  - Kraków 1985

Wręczenie dyplomu Helenie Gruchot przez Eugeniusza Świerczyńskiego, obok Kazimierz Kaczmarek
Na zdjęciu od lewej - Stanisław Osiwała, Helena Gruchot, Kazimierz Kaczmarek
 

Legitymacja członkowska Heleny Gruchot - Kółko Rolnicze w Miłkowicach
 
Dowód uczestnictwa Heleny Gruchot w zajęciach organizowanych przez Wojewódzki Związek Kółkek Rolniczych w Koninie w roku 1977/1978
Może jednak córki lub synowe dawnych działaczek KGW zdołają odtworzyć działania swoich matek.

 

Zdjęcie nadesłał Tomasz Bekalarek

Występy zespołu KGW Zaspy Miłkowskie pod lasem.

Towarzyszą zespołowi p. Zwoliński (akordeon), p. Szymczak(skrzypce), obok p. Klimczak (strażak). Wnioskuję na podstawie zdjęcia, nie mam jednak pewności. Gdyby ktoś rozpoznał osoby na zdjęciu i miejsce, proszę o kontakt. Zbieram także informacje o KGW w Miłkowicach.


Żródło informacji: Księga Pamiątkowa Miłkowic(nadesłał Sławomir Sieradzan)Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja