Miłkowice woj. wielkopolskie

ASC - Wincenty Bogdański



Wincenty Bogdański h.Prus III

 

Zawarcie związku małżeńskiego przez Wincentego Bogdańskiego posesora Miłkowic, syna Wawrzyńca Bogdańskiego herbu Prus i Bogumiły z Daneckich ur. w Karszewie, z Balbiną Kunegundą Wężyk, córką Wojciecha i Bogumiły zamieszkałych we wsi Rzymsko, urodzonej w Głuchowie 1820


 
 

Włodzimierz Wawrzyniec Tomasz Bogdański ur. 2.07.1844 Zaspy
syn Wincentego i Balbiny z Wężyków Bogdańskich
 
Rodzice chrzestni Tomasz Bogdański i Bogumiła Wężyk 


 

31.05. 1845 akt urodzenia  Leontyny Felicji Bogdańskiej

                                                                                                                
                                                córki Wincentego i Balbiny z Wężyków Bogdańskich

 

Tablica w kościele w Rajsku koło Opatówka uwieczniająca śmieć córki Wincentego i Balbiny
                                                                                               

Akt urodzenia Felicji Bogdańskiej 1847 rok  


 
 
Maria Bogdańska  

 24.04.1849 córka  Wincentego i Balbiny z Wężyków Bogdańskich
.... Działo się to we wsi Miłkowice 24.06.1949 zgłosił się Wincenty Bogdański dziedzic wsi Nakwasin i posesor Miłkowic lat 39 mający w obecności Tomasza Bogdańskiego Dziedzica Wsi Miłkowice … i Władysława Bogdańskiego posesora wsi Śladków Górny lat 24 liczący …. z małżonki Albiny z Wężyków … imię Maria. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wawrzyniec Bogdański i Wielmożna Jadwiga Bogdańska ze Śladkowa…

 


 
  


Akt ślubu Włodzimierza Bogdańskiego i Wandy Golcz
1868 Grzymiszew
 

Akt urodzenia
 
Leontyna Albina Wanda Bogdańska 
ur. 1 marca 1870 roku w Szczytnikach 
córka Włodzimierza Bogdańskiego i Wandy z Golczów Bogdańskiej
Rodzice chrzestni Tomasz i Marianna Bogdańscy oraz Włodzimierz i Joanna Golcz
Akt nr 103 parafia Iwanowice koło Kalisza

 

Włodzimierz Wincenty Tomasz Bogdański 
ur.19.02.1871 Szczytniki
W dniu 7/19 marca 1872 roku stawił się zamiast ojca Napoleon Zakrzewski i okazał dziecię płci męskiej, oświadczył że urodziło się w Szczytnikach 17 lutego 1871 r. z Włodzimierza Wawrzyńca Tomasza Bogdańskiego (27 lat) już zmarłego we wsi Szczytniki 19 lutego 1972 roku i Wandy Golcz (21 lat). Na chrzcie świętym nadano mu imiona: Władysław Wincenty Tomasz.
Tłumaczenie Jan Cezary Ejzert

 
Włodzimierz Wawrzyniec Tomasz Bogdański
mąż Wandy, 
właścicel Szczytnik w spisie zmarłych w 1872roku w parafii Iwanowice
(akt zgonu nie został zeskanowany)

 



Akt ślubu Włodzimierza Bogdańskiego i Janiny Bogdańskiej 25.06.1897
Tłumaczenie Jan Cezary Ejzert  

Akt 7. Rzymsko
 
Działo się w Miłkowicach 25 maja / 6 czerwca 1897 roku, o godzinie 8 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Piotra Józefa Aleksandra Sadowskiego właściciela majątku Smużnego Kiełczewa 42 lat i Ludwika Temlera  właściciela majątku Kiełczewa Górnego 38 lat mieszkającego w mieście Warszawie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy Włodzimierzem Wincentym Tomaszem, trzech imion Bogdańskim 26 lat i miesięcy trzy, kawalerem, właścicielem majątku Szczytniki urodzonym i mieszkającym we wsi Szczytnikach Parafii Iwanowice, synem zmarłego Włodzimierza Wawrzyńca Tomasza Bogdańskiego i żyjącej wdowy po nim Wandy z domu Gulcz, ślubnych małżonków, mieszkającej właścicielce w majątku i wsi Kalinowie i Wielmożną Janiną Bogdańską,  panną , urodzoną we wsi Piętno parafii Grzymiszew, córką Stanisława Wojciecha Bogdańskiego i jego żony Joanny z domu Golcz, ślubnych małżonków właścicieli majątku Rzymsko mieszkających w tymże majątku i wsi tej parafii, mająca 19 lat i jeden miesiąc, mieszkającą przy rodzicach. Ślub  ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszych  parafialnych  kościołach  w Iwanowicach i Miłkowicach w trzech dniach niedzielnych, a mianowicie: (tu podano daty wg dwóch kalendarzy: juliańskiego i gregoriańskiego)  bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczają, że oni nie zawarli umowy przedślubnej. Pozwolenie obecnych osobiście przy ślubnym akcie rodziców panny młodej oświadczono ustnie. (+) Akt ten Nowozaślubionym i świadkom przeczytano, przez Nas, Nowozaślubionych i świadków podpisano.
Ks. L. Przedworski – Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
 
(- ) Podpisy:
Włodzimierz Wincenty Tomasz Bogdański
Janina Bogdańska
Piotr Józef Alexander Hrabia Ostroróg Sadowski
Ludwik Temler

 



Akt zgonu Marii Bogdańskiej córki Wincentego i Balbiny
(ur.24.04.1849 Zaspy- zm. 05.07.1865 Zaspy)
Po śmierci rodziców przebywała we dworze na Zaspach u siostry swojej matki 

 

ASC parafii Miłkowice - dokumenty odszukała Halina Studzińska
 
Akt ślubu Felicji Zakrzewskiej i Juliana Erazma Brodnickiego 05.05.1906 rok Poddębice

Akt ślubu przesłany przez Jana Cezarego Ejzerta


Aneks odnośnie rodowodu Bogdańskich przesłała Agnieszka Sołtan
 

Józef Bogdański ur. 1764 zm.1828, żona Elżbieta Zabłocka:

- syn Wawrzyniec (ur.ca 1788 zm.20.X.1849 Sladków Górny pow.zgierski)

1. żona Katarzyna Danecka (ca 1796- zm.14.VII.1817 Karszew pow. Szadek), 

dzieci:

a. Tomasz (ur.10.XI.1815 Biskupice pow.sieradzki) ż. Maria Wężyk h. Wąż, syn 

 

Stanisław (ur.1854 Zaspy).b. Wincenty (ur.20.I.1817 Karszew pow. Szadek) żona Balbina Wężyk (ur.1820 Głuchów), dzieci: Felicja, mąż Napoleon Józef Wyssogota-Zakrzewski h. Wyskota Marianna, Leontyna, Włodzimierz (2.VII.1844 Zaspy, zm. 1872), żona Wanda Golcz h. własny, córka

Włodzimierz

i Joanny z Gładyszewskich (ur.1850 Kiełczew Smużny pow. Koło,  zm. 1934 Kalinowa), drugi mąż Stanisław Murzynowski z Kalinowej pow.Sieradz.2. żona Wawrzyńca - Jadwiga Jabłkowska (ur.1797), syn Ignacy Adam (ur.25.XII.1826 Pawłowice, pow. wartski).

 
 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free