Miłkowice woj. wielkopolskie

ASC - Wincenty BogdańskiWincenty Bogdański h.Prus III

 

Zawarcie związku małżeńskiego przez Wincentego Bogdańskiego posesora Miłkowic, syna Wawrzyńca Bogdańskiego herbu Prus i Bogumiły z Daneckich ur. w Karszewie, z Balbiną Kunegundą Wężyk, córką Wojciecha i Bogumiły zamieszkałych we wsi Rzymsko, urodzonej w Głuchowie 1820


 
 

Włodzimierz Wawrzyniec Tomasz Bogdański ur. 2.07.1844 Zaspy
syn Wincentego i Balbiny z Wężyków Bogdańskich
 
Rodzice chrzestni Tomasz Bogdański i Bogumiła Wężyk 


 

31.05. 1845 akt urodzenia  Leontyny Felicji Bogdańskiej

                                                                                                                
                                                córki Wincentego i Balbiny z Wężyków Bogdańskich

 

Tablica w kościele w Rajsku koło Opatówka uwieczniająca śmieć córki Wincentego i Balbiny
                                                                                               

Akt urodzenia Felicji Bogdańskiej 1847 rok  


 
 
Maria Bogdańska  

 24.04.1849 córka  Wincentego i Balbiny z Wężyków Bogdańskich
.... Działo się to we wsi Miłkowice 24.06.1949 zgłosił się Wincenty Bogdański dziedzic wsi Nakwasin i posesor Miłkowic lat 39 mający w obecności Tomasza Bogdańskiego Dziedzica Wsi Miłkowice … i Władysława Bogdańskiego posesora wsi Śladków Górny lat 24 liczący …. z małżonki Albiny z Wężyków … imię Maria. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wawrzyniec Bogdański i Wielmożna Jadwiga Bogdańska ze Śladkowa…

 


 
  


Akt ślubu Włodzimierza Bogdańskiego i Wandy Golcz
1868 Grzymiszew
 

Akt urodzenia
 
Leontyna Albina Wanda Bogdańska 
ur. 1 marca 1870 roku w Szczytnikach 
córka Włodzimierza Bogdańskiego i Wandy z Golczów Bogdańskiej
Rodzice chrzestni Tomasz i Marianna Bogdańscy oraz Włodzimierz i Joanna Golcz
Akt nr 103 parafia Iwanowice koło Kalisza

 

Włodzimierz Wincenty Tomasz Bogdański 
ur.19.02.1871 Szczytniki
W dniu 7/19 marca 1872 roku stawił się zamiast ojca Napoleon Zakrzewski i okazał dziecię płci męskiej, oświadczył że urodziło się w Szczytnikach 17 lutego 1871 r. z Włodzimierza Wawrzyńca Tomasza Bogdańskiego (27 lat) już zmarłego we wsi Szczytniki 19 lutego 1972 roku i Wandy Golcz (21 lat). Na chrzcie świętym nadano mu imiona: Władysław Wincenty Tomasz.
Tłumaczenie Jan Cezary Ejzert

 
Włodzimierz Wawrzyniec Tomasz Bogdański
mąż Wandy, 
właścicel Szczytnik w spisie zmarłych w 1872roku w parafii Iwanowice
(akt zgonu nie został zeskanowany)

 Akt ślubu Włodzimierza Bogdańskiego i Janiny Bogdańskiej 25.06.1897
Tłumaczenie Jan Cezary Ejzert  

Akt 7. Rzymsko
 
Działo się w Miłkowicach 25 maja / 6 czerwca 1897 roku, o godzinie 8 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Piotra Józefa Aleksandra Sadowskiego właściciela majątku Smużnego Kiełczewa 42 lat i Ludwika Temlera  właściciela majątku Kiełczewa Górnego 38 lat mieszkającego w mieście Warszawie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy Włodzimierzem Wincentym Tomaszem, trzech imion Bogdańskim 26 lat i miesięcy trzy, kawalerem, właścicielem majątku Szczytniki urodzonym i mieszkającym we wsi Szczytnikach Parafii Iwanowice, synem zmarłego Włodzimierza Wawrzyńca Tomasza Bogdańskiego i żyjącej wdowy po nim Wandy z domu Gulcz, ślubnych małżonków, mieszkającej właścicielce w majątku i wsi Kalinowie i Wielmożną Janiną Bogdańską,  panną , urodzoną we wsi Piętno parafii Grzymiszew, córką Stanisława Wojciecha Bogdańskiego i jego żony Joanny z domu Golcz, ślubnych małżonków właścicieli majątku Rzymsko mieszkających w tymże majątku i wsi tej parafii, mająca 19 lat i jeden miesiąc, mieszkającą przy rodzicach. Ślub  ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszych  parafialnych  kościołach  w Iwanowicach i Miłkowicach w trzech dniach niedzielnych, a mianowicie: (tu podano daty wg dwóch kalendarzy: juliańskiego i gregoriańskiego)  bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczają, że oni nie zawarli umowy przedślubnej. Pozwolenie obecnych osobiście przy ślubnym akcie rodziców panny młodej oświadczono ustnie. (+) Akt ten Nowozaślubionym i świadkom przeczytano, przez Nas, Nowozaślubionych i świadków podpisano.
Ks. L. Przedworski – Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
 
(- ) Podpisy:
Włodzimierz Wincenty Tomasz Bogdański
Janina Bogdańska
Piotr Józef Alexander Hrabia Ostroróg Sadowski
Ludwik Temler

 Akt zgonu Marii Bogdańskiej córki Wincentego i Balbiny
(ur.24.04.1849 Zaspy- zm. 05.07.1865 Zaspy)
Po śmierci rodziców przebywała we dworze na Zaspach u siostry swojej matki 

 

ASC parafii Miłkowice - dokumenty odszukała Halina Studzińska
 
Akt ślubu Felicji Zakrzewskiej i Juliana Erazma Brodnickiego 05.05.1906 rok Poddębice

Akt ślubu przesłany przez Jana Cezarego Ejzerta


Aneks odnośnie rodowodu Bogdańskich przesłała Agnieszka Sołtan
 

Józef Bogdański ur. 1764 zm.1828, żona Elżbieta Zabłocka:

- syn Wawrzyniec (ur.ca 1788 zm.20.X.1849 Sladków Górny pow.zgierski)

1. żona Katarzyna Danecka (ca 1796- zm.14.VII.1817 Karszew pow. Szadek), 

dzieci:

a. Tomasz (ur.10.XI.1815 Biskupice pow.sieradzki) ż. Maria Wężyk h. Wąż, syn 

 

Stanisław (ur.1854 Zaspy).b. Wincenty (ur.20.I.1817 Karszew pow. Szadek) żona Balbina Wężyk (ur.1820 Głuchów), dzieci: Felicja, mąż Napoleon Józef Wyssogota-Zakrzewski h. Wyskota Marianna, Leontyna, Włodzimierz (2.VII.1844 Zaspy, zm. 1872), żona Wanda Golcz h. własny, córka

Włodzimierz

i Joanny z Gładyszewskich (ur.1850 Kiełczew Smużny pow. Koło,  zm. 1934 Kalinowa), drugi mąż Stanisław Murzynowski z Kalinowej pow.Sieradz.2. żona Wawrzyńca - Jadwiga Jabłkowska (ur.1797), syn Ignacy Adam (ur.25.XII.1826 Pawłowice, pow. wartski).

 
 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja