Miłkowice woj. wielkopolskie

OSP Miłkowice


Stulecie powstania OSP w Miłkowicach

Inicjatorem akcji jest sołtys Miłkowic Paweł Wszędybył
Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowicach powstała w 1916 roku, pierwszą remizę zaś wybudowano w roku 1924. Obecna remiza wybudowana w 1967 roku wymaga modernizacji i renowacji, na które brak funduszy.
 Jesteśmy gotowi podjąć się pracy nad przygotowaniem zaplecza socjalnego, kanalizacji, ciepłej wody, odnowienia wnętrza i pomalowania elewacji jednak bez pomocy finansowej, pozyskania sponsorów nie jesteśmy w stanie rozpocząć prac.
Obecnie borykamy się z problemem ustalenia własności gruntu zajętego przez remizę. Dokumentacja zaginęła, a sprawy notarialne pociągają za sobą coraz większe koszty.
Prosimy wszystkich, którym nie jest obojętny los OSP Miłkowice, o wsparcie finansowe, abyśmy setną rocznicę jej powstania mogli uroczyście uczcić w wyremontowanym i odnowionym budynku.

Liczymy na to, że nasz apel trafi do potomków druhów OSP w Miłkowicach, rozrzuconych po Polsce i świecie, do mieszkańców Miłkowic i okolicznych miejscowości, do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną nam pomoc.

Druhowie OSP Miłkowice


ZEZWOLENIE
BURMISTRZA DOBREJ ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO
NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PIENIĘŻNEJ NA RZECZ OSP MIŁKOWICE
Numer konta O.S.P
Bank Spółdzielczy w Malanowie oddział Dobra 59 8557 0009 0301 2266 2003 0001


 

 

Echo Turku - przedruk artykułu, red. Andrzej Tyczyno 

Flaki wypruję, a znajdę pieniądze znajdę
Po 90 latach Ochotnicza straż Pożarna w Miłkowicach stała się właścicielem działki, na której stoi remiza. Ogromna w tym zasługa Pawła Wszędybyła - miejscowego sołtysa, który pomógł zdobyć pieniądze na ten cel i pozałatwiać wszelkie formalności. Teraz, na wymagającą kapitalnego remontu remizę, można będzie pozyskać środki z funduszy krajowych i europejskich.
Jednostka strażacka w Miłkowicach powstała w 1916 roku. Pierwszą, drewniana remizę, wzniesiono w 1924 roku. Była tam sala ze sceną i pomieszczenie na sprzęt strażacki. Kolejną remizę w tym samym miejscu postawiono w 1936 roku. Decyzję o budowie obecnej, murowanej, podjęto w 1950 roku. Budowa piętrowego budynku trwała 17 lat. Do użytku oddany został 22 lipca 1967 roku. W połowie lata osiemdziesiątych minionego wieku remiza została ogrodzona.
Choć sołtys Paweł Wszędybył nie jest rodowitym miłkowiczanienem, to przez trzydzieści lat bardzo zżył się z wsią i jej mieszkańcami. Bardzo angażuje się w tutejsze życie publiczne i poprawę infrastruktury. To za jego sprawą powstał klub sportowy, a na jego potrzeby na gruncie parafialnym wykonano boisko do piłki nożnej, a ostatnio także do siatkówki plażowej. Wszystko to własnym sumptem przy niewielkim wsparciu gminy.

Na terenie wsi są dwa budynki komunalne, szkoła i remiza. O szkole i problemach z jej zagospodarowaniem już pisaliśmy. Jeszcze bardziej skomplikowaną okazała się sytuacja z remizą. Strażacy nie posiadali prawa własności do działki, na której ona stoi. Zarówno jednostki jak i wsi nie jest stać na remont budynku. Chcąc pozyskać środki na ten cel z zewnątrz, konieczny jest dokument świadczący o posiadaniu działki. Co prawda mówi się we wsi, że jeszcze przed wojną ówczesnemu właścicielowi zapłacono za nią, ale ktoś najwyraźniej zapomniał zadbać o dokonanie wpisu w księgach wieczystych.
Zarząd jednostki nie kwapił się wyjaśnić tej sprawy przez kilkadziesiąt lat. Podjął się tego sołtys, który jest tylko szeregowym członkiem OSP Miłkowice. Szukał dokumentów w konińskim archiwum. Znalazł informację o działce pod remizę, ale żadnych konkretnych dokumentów nie znalazł. Była możliwość przejęcia gruntu przez zasiedzenie, ale koszty przeprowadzenia tego byłyby jak na możliwości OSP znaczne. Okazało się, że taniej będzie dogadać się z właścicielem. Ten zgodził się odsprzedać to pięć arów za 2.000 zł. Sołtys zwrócił się do burmistrza Andrzej Piątkowskiego o pieniądze na ten cel. Burmistrz zgodził się, ale zaznaczył, że gmina będzie musiała przejąć remizę, a następnie wydzierżawi ją jednostce. Na to strażacy się nie zgodzili. Wówczas sołtys oznajmił: „Flaki wypruję, a znajdę pieniądze”.
Otrzymał pozwolenie na zbiórkę publiczną. Od 52 darczyńców z Miłkowic i Zasp Miłkowskich zebrano 1.110 zł. To było za mało. Wówczas pan Wszędybył udał się do właściciela największej miejscowej firmy. Ten podszedł do sprawy ze zrozumieniem i wyłożył całą kwotę na kupno działki. Rok temu dokonano wydzielenia działki pod remizą. Przez kolejny rok dokumentacja leżała u prezesa OSP. Po tegorocznym walnym zebraniu, na które prezes nie przyszedł, Paweł Wszędybył zdecydował się doprowadzić osobiście sprawę do końca. Wziął dokumentację od prezesa i z pomocą żony Anny zabrał się za to. Nie było to łatwe, ponieważ doszły dodatkowe problemy. Jednym z nich były nieaktualne wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczące jednostki.
Na szczęście zebrane od mieszkańców pieniądze wystarczyły na załatwienie pozostałych spraw w tym notarialnych. Pomieszczenie, gdzie przed wielu laty znajdowała się klubokawiarnia, wyremontowano na potrzeby klubu sportowego. Dokonano tego własnym sumptem, a materiały kupiono za składki członkowskie. Potrzebna jest tam jeszcze nowa podłoga i umeblowanie. Ta świetlica to tylko mały fragment, bowiem gruntownego remontu wymaga cała remiza. Sołtys liczy, że w nowym rozdaniu znajdą się jakieś pieniądze na ten cel. Być może mieszkańcy zdecydują się także wydać na ten cel fundusz sołecki? Jeszcze w tym roku sołtys chce zlikwidować ubikację stojącą obok remizy, a w zamian urządzić toalety dla pań i panów wewnątrz budynku.
W przyszłym roku odbędą się wybory Zarządu OSP Miłkowice. Mówi się o koniecznej korekcie jego składu. Przed nowym stanie nie tylko przeprowadzenie remontu, ale także organizacja 100-lecia jednostki. Paweł Wszędybył nie zamierza ubiegać się o tą funkcję. Mówi, że ma dużo zajęć jako sołtys i prezes klubu. Poza tym uważa, że na czele jednostki powinien stanąć młody, pracowity i kreatywny druh. On nie uchyla się od pomocy i dzielenia swoim doświadczeniem, ale na jakieś bardziej podrzędnej funkcji.
Andrzej R. Tyczyno


Podpis pod zdjęciem:
Sołtys Paweł Wszędybył na tle remizy, którą chciałby wyremontować.
Foto/osp milkowice
 

Remiza OSP Miłkowice - stan obecny
Fot. Paweł Wszędyby

  
Lista Ofiarodawców:

- Firma PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek2000 zł
- mieszkańcy Miłkowic i Zasp Miłkowskich, zbiórka publiczna – 1 110 zł
- Jan Temler Warszawa - spokrewniony z Ludwikiem Temlerem, mężem Heleny Bogdańskiej - 200 zł
- Jadwiga Skurzyńska Bydgoszcz – praprawnuczka Marianny Bogdańskiej, ostatniej właścicielki Miłkowic z linii Bogdańskich – 100 zł
- Halina Studzińska z córkami, Bydgoszcz – autorka strony http://milkowice.pl.tl/ - 100 zł
- Darek Dejneka mieszkaniec działek - 250 zł na zakup płytek
- Sławomir Sieradzan zam. Rzgów k/Łodzi - 100 zł
- Zakłady Mięsne Smoliński w Dobrej własne wyroby z okazji imprez strażackich
- Fundusz sołecki przekazał kwotę 10.500 zł na zakup nowych stołów i krzeseł.
- Andrzej Wesołowski (działki) 200 euro co dało kwotę 790 zł
- Andrzej Wesołowski przekazał sumę 2000 zł 
- Firma ELEKTROKABEL w Turku - producent przewodów i kabli. Antoni Karolak - właściciel firmy ofiarował
100 m kabla
- Janina Lewandowska z d. Piestrzyńska, Miłkowianka, obecnie mieszkanka Warszawy 100 zł na remont remizy OSP
Zadeklarowane i wykonane nieodpłatnie prace remontowe:
- instalację wodno-kanalizacyjną wykonał nieodpłatnie Tomasz Kośla z Turkowic syn Henryka Kośli pochodzącego z Miłkowic
- do położenia płytek zobowiązał się Dominik Kośla mieszkaniec Miłkowic.

Dziękujemy, o następnych wpłatach będziemy informować. 

Zebrane fundusze, oraz 1300 zł zgromadzone uprzednio przez OSP Miłkowice, rozdysponowano następująco:
- nabycie praw własności działki, na której znajduje się remiza i koszty notarialne z tym związane – około 3500 zł
- zakup materiałów na renowację szamba 900 zł
- wyremontowanie pomieszczenia dawnej klubokawiarni na potrzeby klubu sportowego
- prace przy porządkowaniu wnętrza głównej sali 

Nowi sponsorzy.

Nowy wóz strażacki dla OSP w Miłkowicach, dar sponsora maj 2016 
Fot. Joanna Studzińska
Informacja przekazana przez Pawła Wszędybyła
10.06.2014
Z radością informuję, iż sprawy własności gruntu, na którym znajduje się remiza strażacka OSP w Miłkowicach, zostały już ostatecznie uregulowane notarialnie.
W imieniu OSP Miłkowice serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy w odpowiedzi na nasz apel, wsparli finansowo remont remizy. Jeszcze raz zachęcam do pomocy. Każdy, najmniejszy nawet Państwa gest się liczy i wspomaga miłkowskich druhów w ich staraniach.Strażacy przy pracy
Lipiec 2014

Foto Paweł Wszędybył, sołtysa Miłkowic
  
Prace kanalizacyjne 
 

 
 
Wyremontowane pomieszczenie Klubu Sportowego Miłkowice i głównej sali.
   

 
Loteria fantowa prowadzona przez OSP Miłkowice sierpień 2014
gromadzenie funduszy na prace renowacyjne
 

 

 

OSP MIŁKOWICE  – zamierzone prace i ich realizacja w 2016 roku
Sprawozdanie przesłane przez Pawła Wszędybyła sołtysa Miłkowic

1.Fundusz sołecki w kwocie 12.065 zł na 2016 r - wykorzystano 12.000 zł  - na:
a/ wymianę czterech okien 
b/ założenie drzwi wejściowe do sali głównej
c/ zerwanie podłogi, zalanie posadzki, położenie płytek antypoślizgowych

2. Prace własne i pomoc sponsorów :
a/zerwanie podłogi i położenie płytek w kuchni zakupionych przez Grażynę Gutkowską z Miłkowic, płytki położył Wojciech Ławniczak
b/ wymiana czterech okien od frontu remizy sfinansowanych przez: pp. Jana Janickiego z Miłkowic, Piotra Sobańskiego z Kalisza ( pochodzi z Miłkowic), następne dwa zarząd gminny OSP 
c/ bramę ogrodzeniową wartości 1200 zł zakupili p. Małgorzata i Paweł Urbaniak z Miłkowic
d/ rozbiórkę starego i założenie nowego ogrodzenia - sponsor 
3.Przy pracach remontowych brali udział: Lucjan SobańskiSławomir WesołekKrzysztof Antoszczyk,Sebastian GrzesiakArkadiusz MaciaszczykMateusz Sobczak.
Malowanie kuchni i wszystkie prace wykończeniowe wykonali Dominik Kośla z Miłkowic z synem Łukaszem z Kaszewa.
Pomoc przy stawianiu ogrodzenia:pp. Krzysztof Urbaniak, Lucjan SobańskiSławomir Wesołek, Zbigniew Andryszek, Mieczysław Stempniewski, Wojciech Ławniczak, Arkadiusz Maciaszczyk. 
4. Sprzątanie po remoncie: pp. Anna Wszędybył , Izabela Misiak, Monika Misiak, Małgorzata Wacławek , Mirosława Sobczak , Grażyna Gutkowska , Jolanta Wojtaszczyk , Małgorzata Osiwała, Monika Janicka. 
5. Pan Zbigniew Mikołajczyk podarował używany w dobrym stanie sprzęt AGD: lodówkę, mikrofalówkę, zmywarkę.
Sponsor, który zastrzegł sobie anonimowość, w roku 2016 podarował:
- kwotę 2000 zł
- namiot plenerowy wartości 2150 zł
- samochód bojowy Star 244 wartości 12000 zł
- sumę 100 euro na zakup letnich koszul wyjściowych 
- sumę około 4000 zł na demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia 
Ogólna wartość ponad 20000 zł

Sołtys Miłkowic Paweł Wszędybył był głównym organizatorem prac, pozyskiwał sponsorów. Tą drogą składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy odpowiedzieli na jego prośbę i zaangażowali się w pracę. Dziękuje wszystkim za pomoc. Tylko wspólne działanie przyniosło wyniki.

Prace wodno-kanalizacyjne w remizie OSP Miłkowice
Materiały przesłane przez Pawła Wszędybyła 
 

 


Dokumentacja fotograficzna przedstawia postęp prac przygotowywanych do użytku pomieszczeń kuchni i toalety

Działacze w akcji:
Lucjan Sobański - gospodarz OSP Miłkowice 
Paweł Wszędybył - sołtys Miłkowic

Pomoc przy wykonaniu prac:

- instalację wodno-kanalizacyjną wykonał nieodpłatnie Tomasz Kośla z Turkowic syn Henryka Kośli pochodzącego z Miłkowic
- do położenia płytek zobowiązał się Dominik Kośla mieszkaniec Miłkowic.
- sumę 250 zł na zakup płytek ofiarował pan Darek Dejneka mieszkaniec działek
Pieniądze na remont pochodzą z loterii, która odbyła się 16 sierpnia 2014 roku i wpłat życzliwych ofiarodawców. Druhowie OSP w Miłkowicach składają wszystkim serdeczne podziękowanie. 

Ciąg dalszy prac remontowych - dach na strażnicy OSP Miłkowice

 

 

  10 lutego 2016. Ze względu na duże zniszczenie podłogi w kuchni nie można było położyć paneli. Zerwano spróchniałe i zniszczone deski, usunięto je i po przygotowaniu podłoża, w sobotę zalewana będzie cała powierzchnia. Po takim przygotowaniu założone zostaną nowe panele.
Foto. Paweł Wszędybył
  Zalewanie posadzki w kuchni i pomieszczeniu gospodarczym - luty 2016.


 


 
 
Czerwiec 2015 – Remont sali głównej w remizie OSP Miłkowice

Druhowie OSP Miłkowice własnymi siłami, przy finansowym i rzeczowym wsparciu sponsorów, przeprowadzają remont sali głównej. Na zdjęciach uwidoczniono wymianę instalacji na sali głównej i na dole w kuchni.
Szczególną aktywnością w czasie prac wyróżniają się: Sławomir Wesołek wiceprezes, Sebastian Grzesiak, Krzysztof Antoszczyk, Mateusz Sobczak , Paweł Wszędybył.

Fundusz sołecki
 przekazał kwotę 10.500 zł na zakup nowych stołów i krzeseł. 
Sponsorami są: 
- Andrzej Wesołowski (działki) 200 euro co dało kwotę 790 zł
Firma ELEKTROKABEL w Turku - producent przewodów i kabli. Antoni Karolak - właściciel firmy ofiarował 100 m kabla 
- Janina Lewandowska z d. Piestrzyńska,  Miłkowianka , obecnie mieszkanka Warszawy 100 zł na remont remizy OSP 
Planuje się zakończenie prac do dnia 20.06.2015 roku. Nowe stoły i krzesła, które mają być dostarczone do 20 czerwca, będą już wstawione do odnowionej sali.

Paweł Wszędybył przewodniczącym Koła Sołtysów w gminie Dobra

W dniu 13.05.2015 roku na zebraniu Gminnego Koła Sołtysów w Dobrej, z udziałem prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego, Paweł Wszędybył sołtys wsi Miłkowice, został wybrany przewodniczącym Gminnego Koła Sołtysów oraz przedstawicielem Koła Sołtysów w gminie Dobra. 
Gratulujemy!


Remont sali głównej - wymiana kabli
 

 

 

 

 
Finał prac - sala główna po remoncie

Listopad 2015 rok - sala OSP po remoncie, zakupiono nowe krzesła -85 sztuk 
 i stoły - 8 sztuk.
Informacja sołtysa Miłkowic Pawła Wszędybyła
Fundusz sołecki za kwotę 10 500 zł w całości został zrealizowany

Remont remizy OSP Miłkowice:
- Położenie nowego dachu – koszt około 9 tysięcy złotych; OSP sfinansowała robociznę 3700 zł, blachę i drewno dała Gmina Dobra.
Zgromadzone fundusze - zbiórka we wsi Miłkowice, Zaspy, działki rekreacyjne – 1600 zł, firma Polstyr właściciel p. Zbigniew Święszek 2000 zł, środki własne 2000 zł – wykorzystano na remont dachu w wysokości 3700 zł, oraz 2000 na remont kuchni, który rozpoczął się od poniedziałku 7.12.2015 roku.

Zakupiono stoły – 8 sztuk, oraz 95 krzeseł za sumę 10 500 zł całkowicie wykorzystując fundusz sołecki.
Remont kuchni, stan aktualny -  grudzień 2015Postęp prac remontowych grudzień 2015 - kuchnia


Wylewanie posadzki na sali głównej remizy OSP Miłkowice kwiecień 2016 rok
Zdjęcia Paweł Wszędybył

 Remiza OSP w Miłkowicach po remoncie 
zdjęcia Paweł Wszędybył

Nowe drzwi do głównej saliGruntowny remont głównej sali - ściany, sufit, podłoga, nowe krzesła i stoły

Nowa toaleta

Kuchnia z pełnym wyposażeniem

 
  Pięknie wykończona sala OSP Miłkowice
Zdjęcia przesłane przez Pawła Wszędybyła


 Ostanio wykonane prace w remizie OSP grudzień 2019 - nowe drzwi wejściowe  i zabezpieczenie okna w pomieszczeniu socjalnym.

 20 października  2015 roku - zakładanie nowego dachu na remizie OSP w Miłkowicach

Zdjęcia przesłał sołtys Miłkowic Paweł Wszędybył
 
 

 

 
Lipiec 2016
Foto Paweł Wszędybył
Wspólnym staraniem członków i władz OSP w Miłkowicach, pod przewodnictwem sołtysa Miłkowic i przy wsparciu sponsorów, została odnowiona, wyremontowana i ogrodzona remiza OSP.
Wstawiono nowe okna na ścianie frontowej, przygotowano i wyposażono kuchnię, toaletę i salę główną, dano nowe ogrodzenie i bramę wjazdową. Brawo druhowie! 

Nowe ogrodzenie i brama
 Sala, kuchnia, toaleta.

Nowy wystrój sali OSP Miłkowice marzec 2018 rok

Z zasobów funduszu sołeckiego na rok 2018 w kwocie 16 000 zł przekazano 2 000 zł na remont kościoła w Miłkowicach, a pozostałe 14 tysięcy przeznaczono na modernizację sali w remizie OSP. Wymieniono i obniżono sufit, położono gładzie na ścianach, wykończono dojście do świetlicy, pomalowano całość, zainstalowano piec do ogrzewania. Tysiąc złotych przeznaczono na nowe oświetlenie. Obecnie główna sala i korytarz zyskały nowy, estetyczny wygląd, poprawiła się funkcjonalność budynku, z którego będą korzystać nie tylko strażacy, ale także mieszkańcy. Wyposażenie remizy umożliwia organizowanie imprez rodzinnych, kulturalnych i rozrywkowych. Dzięki niekończącym się staraniom sołtysa Miłkowic druha Pawła Wszędybyła i aktywności wszystkich druhów OSP Miłowice wszyscy mogą cieszyć się piękną remizą. 
Wygląd sali po remoncie.
Główny inicjator prac Paweł Wszędybył 


27 kwietniq 2019 -  druhowie OSP Milkowice ukłożyli kostkę na wjeździe do garażu 
Informacja i zdjęcia Paweł Wszędybył

OSP Miłkowice marzec 2019
Nowa aparatura nagłaśniająca i wyposażenie kuchni w sprzęt AGD

Informator Paweł Wszędybył sołtys Miłkowic

Zakupiono aparaturę nagłaśniającą - koszt 1920 zł - z funduszu KGW oraz garnki i wyposażenie kuchni za sumę 820 zł z funduszu sołeckiego. 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja