Miłkowice woj. wielkopolskie

Artykuły prasowe

 

Miłkowice, Zaspy Miłkowskie, Młyny Strachockie, Rzymsko, Strachocice
Dwór
Opis dworu w Miłkowicach!!!

Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik historyczny, polityczny tudzież nauk i umiejętności – miesięcznik o charakterze polityczno-literackim, wydawany w latach 1801-1805 w Warszawie. Jego redaktorem był Franciszek Ksawery Dmochowski. Z Pamiętnikiem związane było środowisko Towarzystwa Przyjaciól Nauk.
Przesłał Piotr Tameczka                                 Rok 1804 Miłkowice należały do Józefa i Benigny Lipskich. 
Autor pamiętnika zaznacza, że jest to nowy dwór. Stary, według opowieści mieszkańców,  znajdował się na wyspie utworzonej między rzeką Wartą i Strugą, otoczony był fosą. Miała więc chyba charakter obronny. Potwierdzają się wszystkie informacje przekazane przez moją ciocię i mamę. Teraz z nadzieję czekamy na szkic lub zdjęcie dworu...  
 

 
Bogdańscy herbu Prus III - Złota Księga Szlachty Polskiej

Powstanie Listopadowe - MiłkowiceŚlub Felicji Bogdańskiej córki Wincentego Miłkowice 1868 rok

Kurier Codzienny 13.07.1868
Rok 1852
W d. 23 lutego r. b. we wsi Skarżyce, Powiecie Olkuskim Gub. Radomskiej, odbył się obrzęd zaślubin W. Władysława Bogdańskiego, Obywatela ziemskiego, z Panna Alexandra de Heppen, córka W. Ludwika de Heppen, Sędziego Pokoju Okręgu Pileckiego, Właściciela dóbr Skarżyce i Morsko. Błogosławił młodej parze, WJX. Karol Gostkowski Kanonik, Proboszcz Kromołowski, Kuzyn Panny Młodej.
Kurier Warszawski 21.03(2.04).1852 r.
 
Władysław syn Wawrzyńca Bogdańskiego i Jabłkowskiej, drugiej żony.


Gazeta Handlowa 1885 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Kaliszu wymienia majątek Miłkowice jako przeznaczony do sprzedaży na skutek zadłużenia. 


Panny Helena i Janina Bogdańskie są gospodyniami w balu dobroczynnym w Kaliszu w 1896 roku


1872 roku w wieku 28 lat umiera w Szczytnikach Włodzimierz Bogdański  

Założeniew 1880 roku fabryki w Kaliszu - współudziałowiec Stanisław Bogdański

Gorzelnia w Wilczkowie rok 1890 właściciel Stanisław Bogdański

Ofiary na rzecz kościoła i ubogich złożyła rodzina w rocznice śmierci Juliana Bogdańskiego(potomek Wawrzyńca z drugiego małżeństwa)


Wieś:
1887 Gazeta Policyjna donosi:
2 kwietnia 1887 chłopiec włościański 
Wojciech Kazimierczak, pozostawiony bez opieki,  zmarł wskutek poparzenia. 

Głos 1894 rok - Atlas dróg bitych Królestwa Polskiego wymienia Miłkowice, przez które przechodziła droga bita.

Porażenie piorunem 1925 rok
 
Echo Tureckie 2.08.1925


Kościół:
Przesłał Piotr Tameczka


Gazeta Warszawska 1849 - pożar kościoła, plebanii i domu mieszkalnego w Miłkowicach


Pielgrzymki do Częstochowy Gazeta Kaliska 1895 
Balbina z Wężyków Bogdańska przeznacza sumę 1500 rubli na fundusz wieczysty dla kościoła parafialnego w Miłkowicach - Gazeta Polska 1868

Gazeta Kaliska 1893 nr 54
Ciekawa informacja dotycząca budowy plebanii w Miłkowicach, liczebności parafii 1700 dusz, ks. Przedworskiego, który na długo zachował się we wdzięcznej pamięci parafian.

Rzymsko

Trąba powietrzna przeła nad Rzymskiem w 1904 roku niszcząć zabudowania dworskie.

Wilczków 


Strachocice

Strachocice
informacje prasowe
Artykuły prasowe przesłane przez Szymona Strycharczyka autora strony wwwszymonbloghistoria.pl.tl/ ,, Słowo '' numer 251 , rok 1911 

 
,, Echo Tureckie '' rok 1929  
Morderstwo w Strachocicach
 
 
Echo Tureckie 29.07.1934 rokDziennik Poznański 21.07.1939
Zebranie założycielskie kółka rolniczego w Strachocicach 1932 rok

Echo Tureckie  11.13.1932 r.
 

 
Uchwała gm. Ostrów Wartski potępiająca zabójstwo ministra Bronisław Pierackiego 1934 rok. Podpis wójta gminy Piotra Ruszczyńskiego, mieszkańca Miłkowic.
 

Echo Tureckie 29.07.1934 rok
Zabójstwo Bronisława Pierackiego, polityka sanacji, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Leona Kozłowskiego miało miejsce 15 czerwca 1934 przed budynkiem Klubu Towarzyskiego przy ulicy Foksal w Warszawie. Pieracki został postrzelony przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Hryhorija Maciejkę. Przewieziono go do szpitala, ale zmarł tego samego dnia. (Wikipedia)

 
Rok 1946 zmiana nazwiska mieszkańca Miłkowic z Władysława Kot na Władysław Wachowski


Rok 1882. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Jakor wypłaca odszkodowanie z powodu strat Stefanowi Gołembowskiemu, mężowi Marianny z d. Bogdanskiej. Są to ostatni herbowi właściciele Milkowic. 
5.03.1882 Gazeta Handlowa

Gazeta Kaliska nr 68, 22.11.1893 Zabójstwo  chłopczyka.


Dziennik Urzędowy Kalisz 1935 - zaginął Stanisław Andrzejewski 

Zagubiono weksel - Tomasz Grzelak Echo Tur.ku 13.04.1932
 

Morderstwo w Miłkowicach 1933 
Prasa donosi. 10.01.1933  Wiadomości "Kurier Poznański"

 
2 stycznia w Miłkowicach został zamordowany sklepikarz Kołbert.


  
Echo Tureckie nr 12, 22 marca 1925 r.
Skęczniew - śmiertelne ofiary uderzenia pioruna 1924 rok

 
Echo Tureckie 29.06.1924

Łódzki Dziennik Wojewódzki 1935 nr 28 a
Gmina Ostrów Warcki

 
 
 Informacja Piotra Tameczki
 

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.

Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy:

 

pod numerem 1736 "Władysław Wypychowski", sprzedaż mięsa i wyrobów masarskich na jarmarkach oraz sklep kolonjalny we wsi Miłkowice, gm. Ostrów-Wartski, pow. Tureckiego; właściciel Władysław Wypychowski w Miłkowicach;

Nawet wiem, gdzie był ten sklep. Mieścił się prawie na wprost kościoła w budynku stojącym szczytem do drogi. 
Nowy Dziennik Łódzki 26.03.1933
 

 

Zator na rzece Warcie w Miłkowicach
Gazeta Ludowa 26.03.1947
 
ZATORY NA WARCIE
Na Warcie utworzyło się szereg zatorów. Zniszczone zostały 2 przęsła mostu drogowego w Uniejowie, uszkodzony jest most drogowy w Miłkowicach. Woda przerwała wał lewobrzeżny na odcinku Koło — Konin pod wsią Roztoka. Obecnie w Koninie woda opada. Most uratowano.
Pochód lodów i spływ zatorów na Warcie na odcinku Obrzycko — Skwierzyna, przewidywane ruszenie rzeki w dół aż do Gronowa lub Świerkocina. Kulminacja fali z rejonu Koła i Konina przechodzi obecnie przez rejon Pyzdr, Śremu i Poznania. Szczytowa fala przeszła wczoraj rano przez Poznań.
Pan Piotr Tameczka autor bloga sieradzkiewsie.blogspot.com/  i licznych opracowań dotyczących Ziemi Sieradzkiej, Współtwórca milkowice.pl.tl/  Zawdzięczmy mu bezcenny opis dworu w Miłkowicach odszukany w Archiwum w Sieradzu spisany przez notariusza Strachowskiego z Warty milkowice.pl.tl/Historia-dworu.htm nadesłał serię artykułów prasowych zamieszczonych w gazetach ECHO TURKU i KALISZANIN.

 Działy:
 Działalność młodzieży wsi Miłkowice i okolicznych miejscowości


Rok 1924 oświata
kliknij.
  

Rok 1926Rok 1927


Rok 1935 oddanie mieszkania na świelicą dla KMW


Rok 1935 zajad ZML w Turku
  

Rok 1937 Zofia Osiwalanka prezesem ZMW


Rok 1937 wybranie nowego zarządu ZMW


Rok 1938 zebranie ZMW w Turku


Rok 1939 - 15 lat działaności ZMW w Miłkowicach


16. 10. 1938 wystawa rolnicza w remizie w Miłkowicach
Rok 1939 zbiórka pieniędzy na Fundusz Obrony NarodowejDziałanie gminnej kasy zapomogowo pożyczkowej


Rok 1926 działa w gminie Ostrów Warcki kasasa zapomogowo pożyczkowa - przewodniczący Mikołaj Stępniewski z Miłkowic 

Rok 1928 kasa gminna zapomogowo-pożyczkowa

Uroczystości patriotyczne

Rok 1932 rocznica odzyskania niepodległości Polski


1938 rok obchody imienin prezydenta Ignacego Mościckiego  


Rok 1924 Jeziorsko upamiętnienie powstańców 1863 roku - udział biorą H. L. Temlerowie

Drogi i mosty


Rok 1926 projekt budowy drogi z Miłkowic do Popowa, Niemysłowa...


Rok 1928 rozpoczecie budowy mostu na Warcie w Miłkowicach , kierownik budowy iną. Czerkaski

20 października 1928 rok uroczyste oddanie do użytku mostu w Miłkowicach 

Otwarcie i poświęcenie mostu na Warcie w Miłkowicach 
kliknij.
1938 rok posiedzenie Rady Powiatowej w Turku - wniosek o uporządkowanie drogi do Popowa, zbudowanie kładek na starym korycie rzeki Warty
   
Odznaczenia


Rok 1938 Antoni Szczepaniak z Miłkowic odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi na polu pracy społecznej
 
Scalanie gruntów
 
Rok 1925 wniosek   mieszkańców  Miłkowic do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie o scalenie gruntów
Katastrofy


Rok 1928 huragan 


Rok 1937 kradzieże rowerów

Bogdańscy


19 lutego 1872 roku  w wieku 28 lat umiera Włodzimierz Bogdański syn Wincentego

 
Kaliszanin 1874 nr 89

Tegoż dnia we wsi Michkowice(Miłkowice błędnie zapisana nazwa), gm. Ostrów, turekskim powiecie, z niewiadomej przyczyny spaliły się: karczma, stajnia, obora, należące do obywatela Bogdańskiego, a ubezpieczone na 370 rs. Oprócz tego zamieszkali w tej karczmie włościanie Januś i Zduniak, ponieśli stratę w nieubezpieczonych ruchomościach na 272 rs.
 

Strachocice

Materiały prasowe przesłał Szymon Strycharczyk


Echo Tureckie 1933 rok

Echo Tureckie 13.04.1947

Strachocice
Informator Szymon Strycharczyk autor strony wwwszymonbloghistoria.pl.tl/

Orędownik rok 1935  
Głos Kaliski rok 1948 
 Głos Wielkopolski rok 1947 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja