Miłkowice woj. wielkopolskie

Cmentarzysko okresu rzymskiego
"Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w Zaspach w pow. tureckim" -
Bogdan Kostrzewski 

III wiek po Chrystusie

opublikowane w periodyku "Przegląd Archeologiczny", T:6: 1937-1939, s. 293-302.

Materiały udostępnione przez Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
strona 293
strona 294
strona 295


strona 296


strona 297

strona 298


strona 299


strona 300


strona 301


strona 302
 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja