Miłkowice woj. wielkopolskie

Cmentarzysko okresu rzymskiego
"Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w Zaspach w pow. tureckim" -
Bogdan Kostrzewski 

III wiek po Chrystusie

opublikowane w periodyku "Przegląd Archeologiczny", T:6: 1937-1939, s. 293-302.

Materiały udostępnione przez Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
strona 293
strona 294
strona 295


strona 296


strona 297

strona 298


strona 299


strona 300


strona 301


strona 302