Miłkowice woj. wielkopolskie

Uroczystości

Odnowienie krzyża ufundowanego przez E. Wasiaka w 1919 roku przez druhów OSP Miłkowice

Informacja i zdjęcia Paweł Wszędybył

Obok krzyża, w szczerym polu, w dniu 13 lipca 2019 roku o godzinie 19 odprawiona została Msza Św. w rocznicę trzeciego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Inicjatorem i organizatorem uroczystości jest OSP Miłkowice


 

milkowice.pl.tl/Kapliczki-i-krzy%26%23380%3Be.htm

Krzyże przydrożne i kapliczki to pomniki sakralnej kultury, które są zarazem świadkami i pamiątką dziejów
.
 Stawiano je z różnych powodów i w różnych czasach. Żaden z nich nie powstał przypadkowo, każdy do czegoś nawołuje, przypomina o jakimś zdarzeniu. Krzyże stawiano w miejscach ważnych, znaczących. Stawiano je także przy ścieżkach prowadzących do lasu czy na skraju pól. 

Krzyże stawiano też dla upamiętnienia nagłej śmierci. Kiedy człowiek zginął tragiczną śmiercią w wypadku, w wyniku zabójstwa, od uderzenia pioruna, wierzono, że jego dusza nie zazna spokoju dopóki nie zostanie postawiony przydrożny krzyż lub kapliczka. One miały zapewnić wieczny spokój. Ich liczba świadczyła o religijności mieszkańców. Kiedy mijano krzyż stojący na początku lub końcu wsi czy miasta, zatrzymywano się, zdejmowano czapkę i odmawiano modlitwy. Formą oddawania czci krzyżowi było zdobienie go kwiatami i palenie przy nim świec. Do zwyczaju należy sadzenie drzew przy krzyżach, kapliczkach oraz figurach.
Krzyż Misyjny obok kościoła w Miłkowicach
Kapliczki również stawiano na skraju miast lub wsi, na rozwidleniu dróg, przy cmentarzach. Drewniane kapliczki są miniaturą chat. Cztery ściany oznaczały cztery rzeczy ostateczne - śmierć, Sąd Boży, czyściec i piekło. Sklepienie symbolizowało niebo. 

Dziś wiele krzyży i kapliczek niszczeje i ginie bezpowrotnie. Niektóre z nich są rozbierane, a na ich miejscu stawia się nowe. Kapliczki i krzyże przydrożne podlegają konserwatorskiej
 ochronie, ale chronić je, jest niezwykle trudno.
Na podst.: Ks. Jan Górecki „Przydrożne Krzyże i kapliczki…”

OSP Miłkowice 2019
Opłatek Wigilijny 
Materiały przesłanie przez Pawła Wszędybyła 

 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja