Miłkowice woj. wielkopolskie

Mapy i filmy

Mapy związane z historią Miłkowic


Po raz pierwszy nazwa wsi Miłkowice pojawiła się w 1136 roku na mapie przedstawiającej posiadłości arcybiskupów gnieźnieńskich
Rok 1136
W bulli papieża Innocentego II wymieniona jest nazwa wsi Miłkowice.
Atlas Historyczny Polski  - mapa strona 6 - wstawka z prawej strony mapy wykonana jest w celu uwidocznienia nazwy.


Oznaczono Miłkowice
  
  
 
Mapa pocztowa i komunikacyjna okolic Miłkowic  - rok  1802/1803.
Kropkami zaznaczono trasy przejazdów kurierów i dyliżansów, wiatraczki oznaczają stacje przystankowe. Na uwagę zasługuje wyspa jaką tworzy rzeka Warta i Struga. Tam kiedyś znajdował się dwór lub jakiś zameczek obronny po którym zostały ślady.
Mapę nadesłał student prawa UŁ Bartłomiej Czyżewski
Fragment mapy województwa kaliskiego z 1827 roku
Mapę wykonał Krzysztof Juliusz Henryk Kolberg - polski kartograf i geodeta niemieckiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ojciec Oskara.

Naniesione na mapę miejscowości prawie wszystkie mają metrykę średniowieczną. 
Mapę nadesłał Stanisław Stasiak
Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzowska)
 sporządzona w 1839r (I wydanie z 1843r)

Mapę nadesłał Bartłomiej Czyżewski student prawa UŁ
WOJEWÓDZTWO KALISKIE 1837 ROK
  
 


 
 
Atlas Geograficzny Ilustrowany Królestwa Polskiego pod redakcją J.M. Bazewicza - kliknij.


Powiat turecki - Atlas Geograficzny Ilustrowany Królestwa Polskiego pod redakcją J.M. Bazewicza 


„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego” wydany w 1885 informuje o przynależności administracyjnej Miłkowic, które znajdowały się wtedy w gminie Ostrów Warcki.

Miłkowice gm. Ostrów Wartski
Mapa nadesłana przez Stanisława Stasiaka
 
 
Mapa w języku rosyjskim 1913 rok 
Przesłał Ryszard Kucharski
 
Mapa Miłkowic z 1914 roku

Widnieje tutaj droda(zaznaczyłam ją czerwoną linią), która jest przedłużeniem drogi przez Kąty prosto do dworu, gdzie się kończy.
Obok jest wiatrak ulokowany koło dworu.
Mapa nadesłana przez Roberta Anioła 
 
 Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1930 roku. 
Zanaczono drogę wiodącą na Zapy do dworu, przewóz promem na druga stronę Warty, wiatrak p. Kaczmarka koło drogi nr 83,  przeniesiony później pod las.  Nie ma jeszcze mostu, drogi do Popowa, gdzie mieściła się szkoła rolnicza. Na dole strony Brodnia, wieś, miejsce akcji powieści Leona Kruczkowskiego "Kordian i cham".
                          Mapa przesłana przez Roberta Anioła


 

Niemiecka mapa wojskowa z 1944 roku. 

Nie ma na niej już zaznaczonej drogi biegnącej przez Kąty obok koscioła. Musiała więc być zlikwidowana w 1930 roku w czasie przeprowadzania  komasacji gruntów.
Mapę nadesłał  Robert Anioł


Mapa Miłkowic 1952 rok
Na pierwszym planie rzeka Warta oraz droga łącząca Miłkowice i Popów. Zaznaczono  3 mosty na Warcie i Starorzeczu, przed wjazdem do Popowa był czwarty most.


Mapa Miłkowic z 1976 roku
Zaznaczone są jeszcze wsie Zaspy oraz Młyny StrachockieMapa Miłkowic z 1984 roku
Z mapy zniknęły wsie Zaspy i Młyny Strachockie, zaznaczony jest przewóz promem.

 Miłkowice

Aktualna mapa(Internet)


Filmy

Siedlątków i okolice

Miłkowice - droga do koscioła


Miłkowice


Zapora w Skęczniewie 

Zbiornik Jeziorsko odsłania tajemnice
www.facebook.com/halina.studzinska/
Filmik autorstwa Mirosława Rychlewskiego


Niski poziom wód zbiornika odsłonił pozostałości dworu wymyte przez wodę. 


 

 

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja