Miłkowice woj. wielkopolskie

Cmentarzyska kultury łużyckiejStanowiska kultury łużyckiej w Miłkowicach
IV- V okres,
lata 1100p.n.e. - 700p.n.e.

Materiały udostępnione przez Kierownika Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Koninie Krzysztofa Gorczycę

oraz autorki artykułów Natalię Lipowczyk, Katarzynę Schellner, Annę Wrzesińską

Badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przeprowadzono w Miłkowicach 2002 r. Prowadzili je: Jacek Nowakowski, Józef Kapustka, Zdzisław Lorek
pod kier. Krzysztofa Gorczycy.

Spis stanowisk archeologicznych 
 

 

Badania ratunkowe cmentarzyska kultury łużyckiej 
w Miłkowicach
gm. Dobra, pow. Turek stan.31

autorki
Natalia Lipowczyk, Katarzyna Schellner


 
 

strona 6strona 7

strona 8


strona 9


strona 10
Widok stanowisk


Groby nr 2 i 3
Zabytki ceramiczne
Zabytki ceramiczne
 

Ekspertyza antropologiczna
szczątków kostnych
z miejscowości Miłkowice stan. 31

autorka 
Anna Wrzesińska

strona 17

 
strona 18
 
strona 19

Zabytki kultury łużyckiej i przeworskiej

Sztylet kultury łużyckiej znaleziony na stan. 32


Grocik brązowy kultury łużyckiej ze stan. 34
[fragment zapinki i przęślik kultury przeworskiej ze stan. 32 

Zabytki te znaleźli współpracujący z Muzeum eksploratorzy WFEH: Lech i Rafał Wieczorek z Turku oraz Marek Lenart z Konina.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja