Miłkowice woj. wielkopolskie

Miłkowice


Dożynki 2016

milkowice.pl.tl/Mi%26%23322%3Bkowice/kat-14.htm
Zdjęcie kościoła sprzed 1939 roku
milkowice.pl.tl/Mi%26%23322%3Bkowice/kat-14.htm
Remont wieży kościelnej w latach 1959- 1960
milkowice.pl.tl/Mi%26%23322%3Bkowice/kat-14.htm
Wieża - widok obecny
milkowice.pl.tl/Mi%26%23322%3Bkowice/kat-14.htm
Wnętrze kościoła
milkowice.pl.tl/Mi%26%23322%3Bkowice/kat-14.htm
Ołtarz Główny - obraz Julian Fałata
milkowice.pl.tl/Mi%26%23322%3Bkowice/kat-14.htm
Chór - organy kościelne -
milkowice.pl.tl/Mi%26%23322%3Bkowice/kat-14.htm
Zdobienia ścian
milkowice.pl.tl/Mi%26%23322%3Bkowice/kat-14.htm
Ołtarz boczny
milkowice.pl.tl/Mi%26%23322%3Bkowice/kat-14.htm
Ambona

<-Powrót

 1  2  3 Dalej -> <= Powrót do przeglądu
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja