Miłkowice woj. wielkopolskie

Współtwórcy strony
Strona http://milkowice.pl.tl/ staje się powoli źródłem wiedzy o naszych pięknych Miłkowicach dzięki ludziom, którzy zechcieli wesprzeć moją inicjatywę i bezinteresownie poświęcili swój czas, podzielili się informacjami, fotografiami, własnymi opracowaniami. Bez Waszej pomocy nie zdołałabym dotrzeć do tylu informacji. Obyśmy wszyscy mieli „dużo satysfakcji w działalności na rzecz propagowania naszej wspólnej miejscowości rodzinnej” jak to określił ks. Kazimierz.

Serdecznie Wszystkim dziękuję.Redakcja strony


Halina Studzińska z d. Kaczmarek
Absolwentka Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu, nauczycielka emerytka. Bydgoszcz.
Opracowała drzewo genealogiczne rodziny, wydała wspomnienia z dzieciństwa „ W cieniu jesionów” prowadzi strony internetowe 
http://milkowice.pl.tl/ oraz hallas.pl.tl/

Współtwórcy strony
http://milkowice.pl.tl/

       Nadesłane materiały znajdują się pod oznaczonymi linkami.

Ks. Kazimierz Rulka

 
Dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego
im. Księży Chodyńskich we Włocławku,
obecnie na emeryturze.

Z dziejów kościoła parafialnego w Miłkowicach(tekst i zdjęcia)
Ksiądz Aleksander Krzesiński
Przegląd Koniński - wycinek o przeniesieniu cmentarza
J. Łaski ,,Liber beneficiorum"
,,Słowo Powszechne" - zbiornik ,,Jeziorsko"
Cmentarze - fragment broszury autorstwa ks. Rulki
Ks. Stanisław  Szewczyk


Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego na Zaspach koło Miłkowic
"Przegląd Archeologiczny", T:6: 1937-1939, s. 293-302. o cmentarzysku na Zaspach


Muzeum Okręgowe w Koninie
Dział Archeologiczny

Osadnictwo kultury łużyckiej IV-V okres, lata 1100p.n.e.- 700p.n.e.
Ekspertyzna antropologiczna szczątków kostnych z miejscowości Miłkowice stan.31
 Sztylet, grocik brązowy, fragment zapinki i przęślik kultury przeworskiej znaleziony przez współpracujących z muzem Lecha i Rafała Wieczorków z Turku oraz Marka Lenarta z Konina


Kwartalnik 
"Na Sieradzkich Szlakach"

Redaktor naczelny Andrzej Ruszkowski

Kwartalnik numer 4/2011 Juliusz Molski "Jak echo strzałów znad Bzury"
"Zdążyć przed potopem"
Zamysł uczczenia pamięci ppor. obs. Zdzisława Mutkowskiego
Zdjęcia i materiały do strony "Lotnicy polscy nad Wartą"
RZYCZYNEK DO TRAGEDII POLSKICH LOTNIKÓW WE WRZEŚNIU 1939 R. NA ZIEMI SIERADZKIEJ


 Tomasz Bekalarek

Absolwent UŁ wydz. historii,
rodzinnie związany z Parafią.


Stanisław Szymczak żołnierz 1DP gen. Stanisława Maczka
Polegli pod Monte Cassino
Bronisław Jakomulski - Miednoje
Pożar w szkole w Miłkowicach
Miłkowice, "krzyżówki" zima 1976/1977
Miłkowice, droga do kościoła zima 1976/1977
Milkowice, jeden z wielu wówczas sadów zimą 1976/1977
 Miłkowice, dom przy drodze do kościoła zima 1976/1977
Dożynki KGW w Strachocicach
 Miłkowice, około 1980 roku
 Miłkowice, około 1980 roku

"Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"
Żołnierze Września
Wilczków - Dokumenty z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sieradzu 
I wojna światowa - Polacy w armii rosyjskiej
OSP MIłkowice 1935


Bartłomiej Czyżewski

Student prawa Uniwersytetu Łódzkiego, genealog amator.


Moja przygoda z genealogią - blog

Mapa pocztowa i komunikacyjna okolic Miłkowic  - rok  1802/1803.
KLS 1834 rok- mieszkańcy dworu
Księgi Ludności Stałej – Miłkowice 1834 rok
KSL Strachocice
KSL Młyny Strachockie
KSL Zaspy Miłkowskie 
ASC parafii Miłkowice metryki

Jan Cezary Ejzert

Absolwent wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Złoczew
Hobby: książki, genealogia, przyroda, ziołolecznictwo, domowe wina i nalewki.
Maria Bogdańska córka Wawrzyńca i Katarzyny z d. Daneckiej
ASC Bogdańskich i Wężyków

Wincenty Bogdański potomkowie, dwór w Szczytnikach
ASC Wincenty Bogdański
Wawrzyniec Bogdański i Jadwiga z Jabłkowskich
Potomkowie Heleny Temler z d. Bogdańskiej
Akt urodzenia Haliny Temler z d. Jeleniewskiej
Przyczynek do przetłumaczenia dokumentu - Ludwik Temler właściciel Wilczkowa
Zdjęcie kościoła w Miłkowicach
Rzymsko, zdjęcie domostwa Tomczaka zwanego dworem

Jacek Gajewski

Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Zastępca Burmistrza Dobrej
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi DobrskiejCzłonek Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko”
Zakochany w przyrodzie i muzyce. Fotografik.
Członek orkiestry dętej OSP Dobra-Żeronice

Zdjęcie Miłkowic z lotu ptak wykonane w 2009 roku
Panoram Miłkowic
Miłkowice - szkoła rok 2008
Organistówka stan z 2008 roku

Zdjęcia kościoła rok 2008
Galeria - Zbiornik Jeziorsko
Kościół w Miłkowicach od strony zbiornika

Krzysztof Gorczyca

Absolwent UAM w Poznaniu.
Archeolog, historyk regionalista.
Kierownik  Działu Archeologicznego
Muzeum Okręgowego w Koninie.

Osadnictwo kultury łużyckiej IV-V okres, lata 1100p.n.e.- 700p.n.e.
Najdawniejsze ślady
Formowanie się wsi Miłkowice


Cecylia Jesionek

 technik-ekonomista
koneserka muzyki i literatury


Rok 1939 Ks. Krzesiński, Grono Pedagogiczne Szkoły w Strachocicach - zdjęcia
Pielgrzymka do Częstochowy rok 1949 - ks. Podgórski
Stacje Drogi Krzyżowej zakupione w Częstochowie 1952 rok
Pierwsza Komunia Św. - ks. Szewczyk i organista Józef Zwoliński
Ks. Szewczyk, cechmistrz Stempniewski, organista Zwoliński
Pierwsza Komunia Święta - ks. Jerzy Janczu
r


 Ryszard Kaczmarek

Technik melioracji i instalacji wodnych -
Technikum Melioracji Wodnych we Wrocławiu,
inspektor do spraw melioracji,
obecnie na emeryturze.

Żołnierze Września  - Józef Kaczmarek
Zdjęcia – drewniany most na Warcie, plaża nad Wartą
 Bitwa nad Bzurą – informacje
Uczniowie szkoły w Miłkowicach Tadeusz Kaczmarek

Sztygar zmianowy Kopalni Węgla Brunatnego Turek,
technik-mechanik, wykształcenie średnie techniczne,
obecnie na emeryturze.

 

Żołnierze Września – Aleksander Kaczmarek
 


Zdzisław Kaczmarek

Mechanik, spawacz, wykształcenie zawodowe.
Miłośnik muzyki, szczególnie interesuje się bluesem.
Sportowiec, czynnie uprawia pływanie
.

Zdjęcie – Polacy w niewoli niemieckiej


 

Zdzisław Kaczmarek (brat)

Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi,
Pierwszy oboista Teatru Wielkiego w Łodzi,
nauczyciel w szkołach muzycznych,
laureat Ogólnopolskiego Konkursu Kameralnego – trio stroikowe,
uczestnik Międzynarodowego Konkursu Obojowego w Budapeszcie,
obecnie na emeryturze.

Zdjęcia, nota biograficzna
Droga na Młyny
Pozostałości młynów wodnych na Warcie
Widok na Młyny

Przygotowania do odpustu w Miłkowicach 2012


Ryszard Kucharski
mieszkaniec Rzymska
technik budowlany – pracował przy budowie zbiornika Jeziorsko
obecnie właściciel gospodarstwa rolno-ogrodniczego


Szkoła w Rzymsku
OSP Rzymsko
Wiatrak p. Bajerskiego
Dalsze losy majątku Bogdańskich, obecni właściciele ziemi
Chata z początku XX wieku
Pierwsza Komunia Św. lata 1980, 1981
Pielgrzymka do Częstochowy 1976 rok
Wycieczka parafialna 1985 
I Komunia Św. lata 1990, 1998
Budowa remizy strażackiej 1967
Uczniowie szkoły w Rzymsku 1955 - 1957
Mapa w języku rosyjskim z 1913 roku
Zdjęcia archiwalne - druga połowa XX wieku
Odszukanie aktu zgonu Stanisława Bogdańskiego 
Emigracja zarobkowa lata trzydzieste XX wieku

Władze gminy Ostrów Warcki


Natalia Lipowczyk

Absolwentka UAM w Poznaniu.
Archeolog. Inspektor ds. archeologii przy
Wielkopolskim Konserwatorze Zabytków -
Delegatura w Koninie.
Badania ratunkowe cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłkowicach gm. Dobra, pow. Turek autorki Natalia Lipowczyk, Katarzyna Schellner

Elżbieta Michałowicz z d.Pawlak
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi 
- Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa . 
Pracuje jako architekt/ projektant.
Zdjęcia dokumentujace historię Miłkowic
Zabytkowa monstrancja w stylu rokokowym, z 2 poł. XVIII wieku
Boże Ciało 1952 -1955
Szkoła w Jeziorsku 1945 rok

Halina Miller z d.Konwerska 

absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego - 
Wydział Biologii i Nauk o Zie
nauczycielka geografii – na emeryturze


Danuta Misiak

Absolwentka Technikum Rolniczego w Kościerzynie
Właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w Miłkowicach[kliknij]
Skończony kurs agroturystyczny w Puszczykowie
Przewodnicząca KGW w Miłkowicach

Danuta Misiak rozmawia z 76-letnią mieszkanką Zasp Miłkowskich Janiną Frącala


Emilia Olejnik
Technikum Rolnicze w Kościelcu
Obecnie na emeryturze
Malarka -  amatorka
Ksiądz Liberiusz Przedworski – kościół farny Konin 

Janusz Radzimski


Powiatowy Lekarz Wetreynarii
w Turku


Miednoje- Bronisław Jakomulski
Zdjęcia z otwarcia cmentarza w Miednoje
Bronisław Jakomulski z rodziną

Mirosław Rychlewski
Mieszkaniec Miłkowic,
uzdolniony fotograf amator.

Chodząc na  długie spacery z
aparatem w ręku uwiecznia piękno tego świata.
Interesuje się  lotnictwem cywilnym.
Zajmuje się marketingiem sieciowym (MLM).
Zaprasza na stronę

www.jeunessefontannamlodosci.pl/index.html

Miłkowice w kadrze:
Cmentarz w dniu Wszystkich Świętych
Boże Ciało Miłkowice rok 2008 i 2010
Straż przy Grobie Jezusa
Kościół w Miłkowicach - galeria
Miłkowice w kadrze
17.06.2007 Biskup Wiesław Mering w Miłkowicach
Wschody i zachody słońca 
Chmury i obłoki
Wiosna


Katarzyna Schellner


Absolwentka UMK w Toruniu.
Archeolog.
Pracownik Działu Archeologicznego 
Muzeum Okręgowego w Koninie.

Badania ratunkowe cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłkowicach gm. Dobra, pow. Turek autorki Natalia Lipowczyk, Katarzyna Schellner


Sławomir Sieradzan 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Chemii
II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Technologicznej w Krotoszynie
Autor pomysłu racjonalizatorskiego dotyczącego zastosowania folii aluminiowej do zamykania wyrobów nabiałowych.
nauczyciel technikum
emeryt, Łódź
Inicjator założenia kładki widokowej na zbiorniku Jeziorsko w Miłkowicach
Wspomnienia o ojcu Tomaszy Sieradzanie

Księga Pamiątkowa Miłkowic I
Księga Pamiątkowa II
Księga Pamiątkowa III
Koło Gospodyń Wiejskich - Księga Pamiątkowa
Lista zamordowanych w czasie II wojny
Szkoła w Miłkowicach w okresie międzywojennym i powojennym

Jadwiga Skurzyńska 

krewna w
linii prostej rodziny Bogdańskich .
Z zawodu pielęgniarka. Mieszka w Bydgoszczy.
Uważam, że nie wolno zapominać o tych , dzięki którym jesteśmy właśnie tacy.Potomkowie Bogdańskich właścicieli Miłkowic - zdjęcia i informacje
Odsłoniecie tablicy pamiątkowej z okazji 50-lecia OSP Poddębice poświęconej Napoleonowi Zakrzewskiemu
Wilczków - wywiad z mieszkanką Wilczkowa odnośnie dworu i jego mieszkańców

Stasiak Stanisław

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu,
Sekretarz  Urzędu Miejskiego w Dobrej,
historyk z zamiłowania,
autor opracowania ,,Zarys dziejów miasta Dobra'' 
Zdjęcie lotnika Zdzisława Kazimierza Mutkowskiego
Symboliczna mogiła por. Zdzisława Mutkowskiego na Cytadeli w Poznaniu
Zdjęcie mostu z czasów II wojny światowej
Most na Warcie - lata okupacji
Konstrukcja mostu widziana z bliska - lata II wojny
Izbica widziana z bliska - zdjęcie pochodzi z czasów wojny

Mapa Miłkowic 1952 rok
Most na Starorzeczu w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Mapa Miłkowic z 1976 roku
Mapa MIłkowic z 1984 roku

Nobiles Siradienses - Miłkowscy herbu Pomian
Kalendarium - nowe wydarzenia 
Dwór - ludzie i wydarzenia
Mapa Miłkowice gm. Ostrów Wartski
Podział administracyjny powiatu tureckiego
Mapa województwa kaliskiego z 1827 roku 
Dane dotyczące miejscowości powiatu tureckiego 1936-1937

Szkoła parafialna w Miłkowicach
 Młyny wodne na rzece Warcie
Pozostałości po pasie umocnień niemieckich wzdłuż Warty - bunkry
Właścicele ziemscy parafii Miłkowice lata 1783-1784
Rabunek dworu Dłuskich w Miłkowicach przez pospolite ruszenie w 1831 roku
Dłuscy - Mamert i Benigna
Lipscy
Rodowód Bogdańskich
Stroje ludowe w Miłkowicach w XIX wieku

Miłkowice od strony zbiornika - zmierzch
Księga Adresowa Polski 1928 rok
Odciski pieczęci parafii Miłkowice
Wrzesień 1939 Miłkowice
"Materiały Źródłowe do Dziejów Powstania Styczniowego..." 

Joanna Studzińska(córka)

Absolwentka AE w Poznaniu kierunek MSGiP specjalizacja Handel Międzynarodowy.
Pracuje w wyuczonym zawodzie.
Fotograf amator.

 Zdjęcia Miłkowic, rzeki Warty i okolic Miłkowic
 Motto strony - cytat
Kościół w Miłkowicach, obok parking
Kościół stan obecny
Pęczniew - zbiorowa mogiła żołnierzy Września


Katarzyna Studzińska(córka)

AM w Poznaniu,
Hochschule fur Musik und Theater w Hamburgu, studia podyplomowe.
Muzyk instrumentalista – klawesyn, nauczycielka muzyki, malarka –amatorka.    
 kunst-in-hamburg.net

Zdjęcia kościoła, zbiornika Jeziorsko i Miłkowic
Nagrobek Polskiego pilota na cmentarzu w Miłkowicach
Galeria - kościół
Brzegi zbiornika po obniżeniu poziomu lustra wody - stan obecny.
Ołtarz w kościele w Miłkowicach
Znaleziska na terenie dworu- zdjęcia
 

 Piotr Tameczka

(ur. 1979 r. w Sieradzu) - z wykształcenia nauczyciel j. niemieckiego, z zamiłowania podróżnik i miłośnik ziemi sieradzkiej. Twórca blogu o wsiach sieradzkich.sieradzkiewsie.blogspot.com/


Archiwum w Sieradzu - Protokół majątku Miłkowice 1818 rok J. Strachowski 
Bogdańscy pochowani w krypcie kościoła w Miłkowicach - materiały prasowe
Most na rzece Warcie 1941 rok
Jan Mączyński
Akta dzierżawy majątku Miłkowskiego przez Mamerta Dłuskiego Archiwum w Sieradzu

   Andrzej Tyczyno

Dziennikarz i regionalista. Pracuje w tygodniku „Echo Turku",
wcześniej współpracował między innymi z „Gazetą Wyborczą", „Gazetą Poznańską", "Nowym Tygodnikiem", "Radiem Konin" i wieloma innymi.
Jestem współautorem słownika biograficznego "Turek i Okolice" oraz innych pozycji książkowych.
"Echo Turku" popularyzacja strony milkowice.pl.tl
Stowarzyszenie przyjaciół Ziemi Dobrskiej
Kapelan walczącego Żoliborza

 Jan Wawszczyk
Absolwent SGPiS Warszawa,
emeryt aktywny zawodowo,
ekonomista z wykształcenia, z zamiłowania „historyk amator”,
współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego jako wolontariusz,
prowadzi archiwum 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" 
walczącej w Powstaniu w Zgrupowaniu "Gurt" 
www.2hbap.waw.pl

Zdjęcia do strony Wilczków - Temlerowie( pośredniczenie)
Pośredniczenie w udostępnieniu zdjęć - Bogdańscy

Halina Wątróbska,
profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany.
Zajmuje się paleoslawistyką, historią języka i kultury Słowian.
Kieruje Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

ww.halinaw.strony.ug.edu.pl
Halina Wątróbska jest krewną w linii prostej Ignacego Bogdańskiego.

Potomkowie Ignacego Bogdańskiego

Paweł Wszędybył
sołtys Miłkowic, społecznik,
założyciel i prezes Stowarzyszenia Sportowego Miłkowice
przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów
członek Turkowskiej Unii Rozwoju
członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej
Zainteresowania: sport, historia, przyroda, hodowca drobiu ozdobnego


Sprawozdanie sołtysa Miłkowic
Apel OSP Miłkowice
Postęp prac remontowych remizy OSP
Remont sali głównej 

Założenie nowego dachu
Przygotowanie lokalu wyborczego 
Dożynki Parafialne  201
Dożynki 2014 Dobra - Tuliszków
Turniej piłki nożnej
Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP
Zagospodarowanie budynku szkoły
Przewodnik turystyczny - Dobra i okolice
Noc Świętojańska
Zbiornik Jeziorsko
OSP Miłkowice
Koło Gospodyń Wiejskich w Miłkowicach