Miłkowice woj. wielkopolskie

Ruszczyńscy


Informacja i zdjęcia Roman Kujawiński
Rodzina Ruszczyńskich znana i zasłużona dla Miłkowic szczególnie z racji pełnienia przez Piotra Ruszczyńskiego ważnej funkcji sołtysa wsi. W latach 1925-1926 kiedy scalono ziemie i wyznaczono nowe położenie działek rolniczych sołtysem był Piotr  Ruszczyński. Jako jedyny otrzymał część ziemi obok swojej działki siedliskowej. Na dokumencie widnieje jego podpis. 
   

  Wiktoria z d. Kaczmarek i Piotr Ruszczyńscy (od lewej), obok Marcjanna i Andrzej Kaczmarkowie rodzice Wiktorii,  reszta osób nierozpoznana. Sądząc po strojach zdjęcie pochodzi z początku XIX wieku. 
Dzieci Piotra i Wiktorii Ruszczyńskich to:
- Pelagia Ruszczyńska ur. 1919
- Stanisław Ruszczyński ur. 1923
- Józef Ruszczyński ur. 1926
- Tadeusz Ruszczyński ur. 1931

Wiktoria (z domu Kaczmarek) i Piotr Ruszczyńscy z synem Tadeuszem 


Od lewej: Tadeusz
, Wiktoria, Stanisław Ruszczyńscy; mała dziewczynka to Jadwiga córka Pelagii.

Józef Ruszczyński pierwszy z lewej.

 Józef Ruszczyński syn Wiktorii i Piotra Ruszczyńskich, brat Tadeusza -  po prawej stronie, żołnierz marynarki wojennej, nurek, zginął w czasie pełnienia służby wojskowej. Pochowany na cmentarzu w Tczewie.


Józef Ruszczyński w skafandrze nurka.

Józef Ruszczyński był zawodowym marynarzem, mieszkał z żoną Janiną i synem Tomaszem w Tczewie, i tam na cmentarzu został pochowany.

 


Pierwsza Komunia Św. okres międzywojenny. Na pierwszym planie w środku zdjęcia ks. Krzesiński, obok po lewej prawopodobnie ks. Józef Sieradzan po prawej organista Pawłowski, w ostatnim górnym rzędzie cechmistrz Stępniewski. Starsze kobiety w charakterystycznych chustkach na głowie,  na ramionach w chustkach tz. pluszówkach.