Miłkowice woj. wielkopolskie

Nowości


Osoby, które korzystają z zebranych na stronie Miłkowic materiałów do swoich opracowań, proszę o informowanie o tym. Z przyjemnością odnotuję taki fakt podając nazwisko autora, tytuł pracy lub link. Będzie to dowód na to, że moja i wszystkich Współtwórców strony praca, była użyteczna. W swoim opracowaniu proszę podawać źródło - adres strony milkowice.pl.tl/

Udostępnione materiały zamieszczam tutaj zawsze podając nazwisko przesyłającego, pozostałe są mojego autorstwa. Zastrzegam sobie prawo umieszczenia artykułu o Miłkowicach w Wikipedii, czekam jednak jeszcze na materiały, które mam nadzieję, do mnie dotrą. 
 rodzin
 

Rodzina Kaczmarków – Miłkowice
milkowice.pl.tl/Kaczmarkowie.htm
Korzenie rodziny Kaczmarków sięgają do XVIII wieku, a prawdopodobnie wcześniej już mieszkali w Miłkowicach, ale nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, gdyż asc parafii Miłkowice udostępnione są po1800 roku. Zasiedziała od dziesięcioleci familia, w wieku XIX imponuje liczebnością. Obecnie została w Miłkowicach tylko jedna rodzina. Dzieci w rodzinie Wawrzyńca, jak to kiedyś było w zwyczaju, było wiele, często umierały, ale te, które już się odchowały, radziły sobie w życiu doskonale. Kobiety były pracowite, ładne, więc i szybko wychodziły za mąż. Mężczyźni rośli, przystojni znajdowali sobie posażne panny, gdyż synowie Wawrzyńca należeli do zamożnych gospodarzy. Część musiała szukać zajęcia poza Miłkowicami, podział gospodarstwa nie był korzystny dla nikogo. Były też trudne chwile w życiu rodziny, ale nikogo, nawet jak komuś z rodziny się nie powiodło, nie odsuwano na margines, zawsze można było liczyć na wsparcie.
Życie tej rodziny było podobne było do życia innych mieszkańców – pisałam o tym w rozdziale dotyczącym wsi, dlatego teraz chciałabym skupić się na odtworzeniu genealogii rodu, dotarciu do korzeni. Wykres przedstawiony poniżej jest szkicem do pracy, którą mam zamiar podjąć. Publikuję zgromadzony materiał, gdyż gdzieś żyją potomkowie Kaczmarków, którzy mają wiedzę na temat rodziny i może zechcą się nią podzielić. Są przecież potomkowie Wawrzyńca, o których nie wiem nic, tylko dokument stwierdza ich istnienie. Może warto przypomnieć ich dzieje. Mile widziane będą też stare rodowe zdjęcia, dokumenty, wspomnienia. Zapraszam do współpracy.
Linii Antoniego, syna Wawrzyńca liczy sobie około 150 osób. Nie będę tutaj upubliczniać danych obecnie żyjącego pokolenia ze względu na charakter pracy niektórych jej członków. Szukamy więc  korzeni, najstarszych osób, aby móc uzmysłowić sobie skąd nasz ród.

https://iv.pl/images/70661578697532354739.jpg