Miłkowice woj. wielkopolskie

Nowości


Osoby, które korzystają z zebranych na stronie Miłkowic materiałów do swoich opracowań, proszę o informowanie o tym. Z przyjemnością odnotuję taki fakt podając nazwisko autora, tytuł pracy lub link. Będzie to dowód na to, że moja i wszystkich Współtwórców strony praca, była użyteczna. W swoim opracowaniu proszę podawać źródło - adres strony 
milkowice.pl.tl/

Udostępnione materiały zamieszczam tutaj zawsze podając nazwisko przesyłającego, pozostałe są mojego autorstwa. Zastrzegam sobie prawo umieszczenia artykułu o Miłkowicach w Wikipedii, czekam jednak jeszcze na materiały, które mam nadzieję, do mnie dotrą. 
 
 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Miłkowice (pow. turecki)

Dodano nowe lata do wyszukiwarki, obecnie dostępne to 1808 do 1874
szukajwarchiwach.pl/54/785/0/6.1/str/5/15#tabJednostki


Informator Ryszard Kucharski
Rzymsko – rodzina Czajków i Michalaków związana z dworem
Wnuczka Maria Raźniecka przedstawiła historię rodziny. Marianna Łaźna urodziła się w 1880 roku w Żelazkowie. Jako młoda dziewczyna pracowała w charakterze pokojówki we dworze. W marcu 1907 r w wsi Rybnik (pow. sieradzki) urodziła córkę Józefę Łaźną (brak nazwiska ojca). Pod koniec 1907 r Mariana Łaźna wyszła za mąż za Jana Czajkę. Ślub wzięli w Rybniku par. Brzeżno. Tam urodził się im się w 1908 roku syn Marian. Następne dzieci urodziły się już w innych miejscowościach, gdyż ich aktów urodzenia już w Brzeżnie nie ma. W latach 1912-13 na pewno rodzina mieszkała w Rzymsku, taką informację podała Józefa, córka Marianny. Marianna i Jan Czajka zeswatani przez dziedzica, otrzymali od niego, jako darowiznę, drewnianą leśniczówkę w Rzymsku z kilkoma morgami gruntu. Dziedzic pozostawił sobie do dyspozycji w leśniczówce pokój. Do 1909 r właścicielem majątku był Stanisław Bogdański. Józefa unikała rozmów o swoim pochodzeniu. Jej matka, Marianna Czajka przekazała swój skromny majątek tylko Józefie. Chciała chyba jej w ten sposób wynagrodzić brak ojca. Rodzina Jana Czajki, jak wynika z akt urodzeń i ślubów, zamieszkiwała także w okolicach Szczytnik. Józefa, jako młoda dziewczyna, już mieszkanka Rzymska, chodziła do pracy we dworze w Wilczkowie. Zdjęcie przedstawiające kobiety z dozorcą z okresu lat 1927 lub 1928  może dokumentować właśnie to wydarzenie. Józefa wyszła za mąż za Ignacego Michalaka. W latach 1941-1945 zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec. Po wojnie postawili glinianą chatę, wcześniejsze zabudowania w czasie wojny uległy zniszczeniu, a leśniczówka spłonęła w latach 20-tych. W 1948 r zmarł w wieku 41 lat Ignacy. Józefa została wdową z trójką dzieci. Jej sytuacja była trudna, ale musiała sobie radzić sama. Może w nagrodę dożyła 100 lat. Marianna Czajka, jej matka, umarła w 1972 roku u córki Janiny we wsi Wygon w dawnym woj. gorzowskim. Jan Czajka zmarł już wcześniej w 1927 w Rzymsku w wieku 53 lat .
 Rok 1927 lub 1928, kobiety przy pracy w majątku Wilczków.
1-sza z prawej Józefa Michalak z Rzymska, 3-cia z prawej Maria Błaszczyk z Wilczkowa

Ignacy Michalak, Biedrusko

Zapis na odwrocie zdjęcia

Niemcy, okres wojny, praca przymusowa. 1-sza z prawej Józefa Michalak.

Niemcy, okres wojny, Polacy wywiezieni pracy przymusowej. Drugi z prawej Ignacy Michalak. 

Józefa Michalak z córką Marią Raźniecką i wnuczką Teresą przed swoim domem w Rzymsku.

Rzymsko 1960 r Marianna Czajka z d. Łaźna z wnuczką M. Raźniecką i prawnuczką Teresą

100-tne urodziny Józefy Michalak Zapiecek-Rzymsko 2007 r.