Miłkowice woj. wielkopolskie

Zagospodarowanie budynku szkoły


Paweł Wszędybył, sołtys wsi Miłkowice, poinformował, że w dniu 17 czerwca 2014 roku na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o budowie placu zabaw dla dzieci na terenie byłej szkoły. Przeznaczono na ten cel 11.182 zł z Funduszu Sołeckiego
Miejsce to służyć będzie dzieciom, gdzie będą mogły spędzać bezpiecznie czas oraz integracji mieszkańców.

 
 
Sołtys Miłkowic Paweł Wszędybył 


Echo Turku 13 stycznia 2014 roku
Co z budynkiem niszczejącej szkoły w Miłkowicach?

Potrzeba pieniędzy i jasnych celów.
Szkołę Podstawową w Miłkowicach zamknięto w 2000 roku z powodu braku dzieci. Okazały piętrowy budynek z 1950 roku stoi odtąd pusty. Tylko dzięki mieszkającemu w nim jeszcze emerytowanemu nauczycielowi nie uległ dewastacji.

Sołtys Paweł Wszędybył zabiega, aby uchronić budynek przed ruiną i wykorzystać go z korzyścią dla miejscowej społeczności. Władze gminy nie sprecyzowały jeszcze pomysłów, co począć z tym fantem. Burmistrz sugeruje umiejscowienie tutaj ośrodka edukacyjnego, ale gminy nie stać na przystosowanie szkoły do innych celów. Zwłaszcza, że są pilniejsze inwestycje.

O znikającym na naszych oczach przepięknym niegdyś budynku - czytaj w Echo Turku


OSP Miłkowice 2018 rok

Informator Paweł Wszędybył członek Zarządu Gminnego OSP RP w Dobrej.

W roku 2018 udało się pozyskać dla jednostki OSP Miłkowice dzięki staraniom p. Pawła Wszędybyła drzwi garażowe i sprzęt na sumę 7800 zł. Jednostka OSP Miłkowice w 2018 roku wzbogaciła swój stan posiadania pozyskując:
- drzwi garażowe dofinansowanie z MSWiA na sumę 6000 zł, wkład własny 800 zł, razem 6800 zł

- piłę spalinową do drewna w całości sfinansowaną przez Ministerstwa Sprawiedliwości, koszt 1600 zł

- prądownicę gaśniczą przekazaną przez Zarząd Gminny OSP RP, koszt 200 zł

Jednostka OSP Miłkowice sprzedała samochód marki NYSA za 3500 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup kostki brukowej, która zostanie położona przed garażem i klubem.

 

 

\
Prądownice przeznaczone są do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych na zakończenie linii wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i szafkach hydrantowych.

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free