Miłkowice woj. wielkopolskie

Zagospodarowanie budynku szkoły


Paweł Wszędybył, sołtys wsi Miłkowice, poinformował, że w dniu 17 czerwca 2014 roku na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o budowie placu zabaw dla dzieci na terenie byłej szkoły. Przeznaczono na ten cel 11.182 zł z Funduszu Sołeckiego
Miejsce to służyć będzie dzieciom, gdzie będą mogły spędzać bezpiecznie czas oraz integracji mieszkańców.

 
 
Sołtys Miłkowic Paweł Wszędybył 


Echo Turku 13 stycznia 2014 roku
Co z budynkiem niszczejącej szkoły w Miłkowicach?

Potrzeba pieniędzy i jasnych celów.
Szkołę Podstawową w Miłkowicach zamknięto w 2000 roku z powodu braku dzieci. Okazały piętrowy budynek z 1950 roku stoi odtąd pusty. Tylko dzięki mieszkającemu w nim jeszcze emerytowanemu nauczycielowi nie uległ dewastacji.

Sołtys Paweł Wszędybył zabiega, aby uchronić budynek przed ruiną i wykorzystać go z korzyścią dla miejscowej społeczności. Władze gminy nie sprecyzowały jeszcze pomysłów, co począć z tym fantem. Burmistrz sugeruje umiejscowienie tutaj ośrodka edukacyjnego, ale gminy nie stać na przystosowanie szkoły do innych celów. Zwłaszcza, że są pilniejsze inwestycje.

O znikającym na naszych oczach przepięknym niegdyś budynku - czytaj w Echo Turku