Miłkowice woj. wielkopolskie

Sprawozdanie sołtysa Miłkowic


Sprawozdanie
z wykonania zadań za czas minionej kadencji sołtysa Miłkowic, Pawła Wszędybyła.

Paweł Wszędybył został ponownie wybrany sołtysem.


1. 2011 r. przywrócono działanie syreny alarmowej w OSP po 13-tu latach milczenia.
2. 2011 r. załatwienie formalności i budowa boiska za kościołem własnym kosztem, pomagali rolnicy - pp. Szadek, Sobański, Kośla , Janicki, Potasiński oraz młodzież z Miłkowic i Zasp.
3. 22 lipca 2012 r. otwarcie boiska sportowego. Pierwszy turniej odbył się dzięki wsparciu mieszkańców wsi, młodzieży i sponsorów - państwa Małgorzaty i Jacka Szadków, p. Macieja Smolińskiego, p. Tomczyka z GS.DOBRA, piekarni Jeziorsko, państwa Kopackich, tartaku Strachocice p. Jana Bartskiego , p. Darka Dejnka z działek. Nagrody i puchary ufundowali: Burmistrz Dobrej, Starosta pow. Turek, ks. Proboszcz, Paweł Wszędybył, Andrzej Grzesiak, firma Zina Jacek Karpiński i Leszek Cieślak, VIGO p. Piotr Kujawiński. Pan Święszek z firmy Polstyr wyłożył kwotę 2350 zł na stroje dla Klubu Sportowego z logo jego firmy
4. W marcu 2013 r. założenie przeze mnie i zarejestrowanie STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO MIŁKOWICE, którego mam zaszczyt być Prezesem.
5. Burmistrz Dobrej w 2013 r. i 2014 r przekazał 4000 zł na zakup sprzętu sportowego do naszego KS Miłkowice
6. Budowa boiska do piłki siatkowej, obok boiska do piłki nożnej.
7. 2013 r. wszczęcie przeze mnie starań o uregulowanie i pozyskanie od pana Górniewicza gruntu pod remizę OSP.
8. 2014 r. w czerwcu odbyło się notarialne nabycie gruntu, gdzie obecnie znajduje się remiza OSP.
9. 2014 r. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ o Puchar Prezesa.
10. Wymiana murawy na boisku do piłki nożnej, modernizacja boiska piłki siatkowej, zamiana na boisko piłki plażowej przy wsparciu Gminy ( 3 „tatry” piasku)
11. Wyremontowanie i przystosowanie pomieszczenia w budynku OSP na świetlicę klubu.
12. Wygospodarowanie pomieszczenia i wykonanie łazienki oraz w.c. w remizie, uruchomienie szamba - drenę podarowała pani Agrypina Aniołczyk, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okna i drzwi w świetlicy.
13. 2014 r., z zebranej składki wiejskiej, pod przewodnictwem p. Kasi Szadek wieś przygotowała wieniec dożynkowy na Dożynki Parafialne. Wyróżniony został na Dożynkach Gminnych, dzięki temu wzięliśmy udział w Dożynkach Powiatowych w Tuliszkowie.
14. Wdrożenie Funduszu Sołeckiego.
15. Coroczna napraw dróg wiejskich - żwir, równiarka.
16. Udało mi się w dużym stopniu zjednoczyć mieszkańców wsi i druhów strażaków do realizacji wspólnych zadań - organizacja loterii fantowej, grilla, turniejów piłkarskich, ogniska w wigilię św. Jana i potańcówki; nastąpiła integracja z mieszkańcami działek - rozgrywki w piłkę siatkową, plażową i nożną.
17. Pragnę poinformować, że pozyskano pieniądze od: p. Święszka firmy POLSTYR 2000 zł, wieś Miłkowice i Zaspy 1100 zł, nagrody za wieniec dożynkowy 600zł, przy pomocy p. Studzińskiej na konto OSP wpłynęło 500 zł, p. Darek Dejnek z działek przekazał sumę 250zł. Łącznie 4450 zł plus pieniądze z OSP w kwocie 2200 zł, dało kwotę 6650 zł, która została przeznaczona na zakup gruntu i remont remizy OSP.
18. Wszelkie prace remontowe zostały wykonane przez młodzież, mieszkańców wsi oraz osoby spoza sołectwa Miłkowice: płytki położył pan Dominik Kośla, instalację wodno-kanalizacyjną zainstalował pan Tomasz Kośla z Turkowic.
19. Młodzież bierze udział w turniejach piłkarskich organizowanych przez gminę i powiat oraz w zawodach strażackich. Korzystamy zimą z hali sportowej 2 godz. w tygodniu, natomiast w sezonie letnim z Orlika.

Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali w wyborach samorządowych.
Dziękuję Radzie Sołeckiej za współpracę.
Dziękuję panu Burmistrzowi i jego zastępcy za czteroletnią współpracę, za wsparcie w realizacji podjętych zadań, oraz pracownikom Urzędu Gminy w Dobrej za miłą obsługę.
Z powodu wystawienia szkoły na sprzedaż, fundusz sołecki został przekształcony – zrezygnowano z placu zabaw na rzecz wyposażenia świetlicy OSP w nowe krzesła i stoły.


Paweł Wszędybył przewodniczącym Koła Sołtysów w gminie Dobra

W dniu 13.05.2015 roku na zebraniu Gminnego Koła Sołtysów w Dobrej, z udziałem prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego, Paweł Wszędybył sołtys wsi Miłkowice, został wybranyprzewodniczącym Gminnego Koła Sołtysów oraz przedstawicielem Koła Sołtysów w gminie Dobra. 
Gratulujemy!
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Miłkowice 27.02.2016

Wybrano nowy zarząd w składzie:

prezes - Sławomir Wesołek
wiceprezes - Paweł Wszędybył
naczelnik - Sebastian Grzesiak
zastępca naczelnika- Dariusz Dejneka
skarbnik- Krzysztof Antoszczyk
sekretarz- Mirosława Sobczak
gospodarz- Lucjan Sobański

Paweł Wszędybył oddelegowany został do Gminnego Zarządu OSP
. wWybory zarządu odbędą się 01.04. 2016

Przyjęto do OSP dwie druhny Katarzynę Wesołek i Małgorzatę Wacławek


 
Z ostatniej chwili – Miłkowice
Zdjęcia i informacje przesłane przez Pawła Wszędybyła

Podział funduszu sołeckiego. 
Fundusz sołecki na 2018 r w kwocie 16 054 zł został rozdzielony na zebraniu wiejskim w dniu 22.07. 2017r następująco:
- 2000 zł na remont kościoła w Mikowicach
- pozostała kwota została przeznaczona na remont sali głównej wiejskiej świetlicy, na wymianę sufitu, stolarki okiennej, położenie gładzi i malowanie wraz z usługą.

Piece kominkowe dotarły 27 września, teraz zostaną zamontowane i będą wykorzystane do ogrzewania sali głównej.

W dniu 12.08.2017 odbyła się loteria fantowa prowadzona przez druhów OSP Miłkowice. Wzięli w niej udział mieszkańcy Miłkowic. 
 

Odznaczeni za zasługi dla samorządu
Jacek Gajewski wiceburmistrz Dobrej
Paweł Wszędybył sołtys Miłkowic