Miłkowice woj. wielkopolskie

Sprawozdanie sołtysa Miłkowic


Dobra: Podziękowania dla najpopularniejszego sołtysa powiatu tureckiego

iturek.net/miejscowosci/dobra-podziekowania-dla-najpopularniejszego-soltysaSamorząd Dobrej docenił najpopularniejszego sołtysa w powiecie tureckim - Pawła Wszędybyła, wręczając mu podziękowania i gratulacje podczas poniedziałkowej sesji rady miasta i gminy.

Lista działań, w które angażuje się sołtys Miłkowic jest rzeczywiście imponująca. Paweł Wszędybył przywrócił działanie syreny alarmowej w OSP w Miłkowicach po 13 latach jej milczenia. Założył stowarzyszenie sportowe, którego jest prezesem. Wspólnie z mieszkańcami wybudował za kościołem boisko do piłki nożnej obok powstało boisko do piłki siatkowej oraz plażowej. Dzięki jego staraniom wyremontowano i przystosowano pomieszczenia w budynku OSP na świetlicę klubu sportowego. W 2015 i kolejnych latach ze środków funduszu sołeckiego zakupiono 95 krzeseł i 8 stołów do świetlicy oraz wykonano tam prace remontowe. Położono asfalt do granic zbiornika Jeziorsko. Dofinansowano remont wieży na kościele w Miłkowicach.
PAWEŁ WSZĘDYBYŁ
pierwsze miejsce w plebiscycie Przeglądu Konińskiego 
"SOŁTYS POWIATU TURECKIEGO"


Paweł Wszedybył
 kandydatem plebiscytu Przeglądu Konińskiego na najpopularniejszego sołtysa regionu


 
 

Ogólnopolski Zjazd Sołtysów w Łowiczu - 17.03.2019 
Sołtys Miłkowic Paweł Wszędybył odznaczony medalem 
100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Mateusz Morawiecki, premier RP w niedzielę (17 marca) gościł na Ogólnopolskim Dniu Sołtysa w Łowiczu. W spotkaniu wzięło udział około 800 gości z całej Polski. Większość z nich to oczywiście sołtysi, ale do Łowicza przyjechał także minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski. 
Uroczystości rozpoczęły się w samo południe się w hali nr 2 Ośrodka Sportu i Rekreacji mszą świętą, którą odprawił biskup Andrzej F. Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej.
Podczas swego wystąpienia Mateusz Morawiecki, które premier w sposób szczególny skierował do obecnych na sali sołtysów oraz członkiń kół gospodyń wiejskich, podkreślił, że "Polska bez polskiej wsi nie miałaby polskiej duszy".

Dobra: Podziękowania dla najpopularniejszego sołtysa powiatu tureckiego

iturek.net/miejscowosci/dobra-podziekowania-dla-najpopularniejszego-soltysaSamorząd Dobrej docenił najpopularniejszego sołtysa w powiecie tureckim - Pawła Wszędybyła, wręczając mu podziękowania i gratulacje podczas poniedziałkowej sesji rady miasta i gminy.

Lista działań, w które angażuje się sołtys Miłkowic jest rzeczywiście imponująca. Paweł Wszędybył przywrócił działanie syreny alarmowej w OSP w Miłkowicach po 13 latach jej milczenia. Założył stowarzyszenie sportowe, którego jest prezesem. Wspólnie z mieszkańcami wybudował za kościołem boisko do piłki nożnej obok powstało boisko do piłki siatkowej oraz plażowej. Dzięki jego staraniom wyremontowano i przystosowano pomieszczenia w budynku OSP na świetlicę klubu sportowego. W 2015 i kolejnych latach ze środków funduszu sołeckiego zakupiono 95 krzeseł i 8 stołów do świetlicy oraz wykonano tam prace remontowe. Położono asfalt do granic zbiornika Jeziorsko. Dofinansowano remont wieży na kościele w Miłkowicach.


Paweł Wszędybył po raz kolejny sołtysem Miłkowic!!!

Gmina Dobra Wielkopolska
Uczestniczymy w wyborach sołtysa w Miłkowicach. Wybrany po raz raz kolejny został Pan Paweł Wszędybył. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy!

 

 

SPRAWOZDANIE SOŁTYSA MIŁKOWIC 2019 ROK

2015 fundusz sołecki w kwocie 10 574, 21 zł - zakup 95 szt. krzeseł i 8 szt. stołów, oraz prace remontowe w świetlicy, wymiana drzwi wejściowych.

2016 fundusz sołecki 12 056,32 zł - modernizacja świetlicy poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę podłogi. 

2017 fundusz sołecki 12 389,50 zł - modernizacja świetlicy poprzez wykonanie prac remontowych stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana podłogi. 
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na działce o nr 541, następnie poprawa infrastruktury poprzez położenie asfaltu do granic zbiornika Jeziorsko. Dofinansowanie remontu wieży na kościele w Mikowicach

2018 fundusz sołecki 16 056,40 zł. Modernizacja świetlicy wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz prace remontowe.
Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem - Kościół parafialny Miłkowice

2019 fundusz sołecki 16 869,12 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej wymiana okien, parapetów, gładzie oraz malowanie, ponadto zakup dwóch stołów, tablicy sołeckiej szt. 2, zakup nagłośnienia przekazanie pieniędzy na remont kościoła.

Podsumowanie dofinansowań oraz wydatków 

W czasie mojej drugiej kadencji sołtysa suma funduszy sołeckich wyniosła 67 945,55 zł z czego 5000 zł wyniosło dofinansowanie kościoła, 2000 zł dokumentacja, 1500 zł tablice sołeckie, 800 zł nagłośnienie świetlicy. Dodatkowo na modernizacje świetlicy poprzez zakup stołów, krzeseł, pieców do ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, gładzie, malowania i inne prace z tym związane przeznaczono 58 654.55 zł.

Święta oraz imprezy integracyjne:

2016 r. 
W niedzielę 9 października 2016 r. obchodzono rocznice:
880 lat istnienia Miłkowic, erygowanie parafii w Miłkowicach XIV i XV w., 100-lecie lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 85-lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich oraz 20-lecie śmierci ks. Józefa Sieradzana .
Z tej okazji odbyła się msza święta dziękczynna, którą celebrował ks. proboszcz Rafał Kędzierski.
Nadano tytuł Bene Meritus – Dobrze Zasłużony dla Gminy Dobra ś. p. ks. Józefowi Sieradzanowi.

2018 r.
Święto plonów w Miłkowicach 2018
W niedzielę 19 sierpnia 2018 roku Mszą Świętą o godz. 11 w kościele w Miłkowicach rozpoczęły się doroczne Uroczystości Dożynkowe.
Mieszkańcy Miłkowic pod przewodnictwem sołtysa złożyli podziękowanie za tegoroczne plony. Wieniec dożynkowy chleb, owoce i warzywa.
Impreza integracyjna oraz warsztaty dla dzieci 

6 października 2018 roku w sali OSP odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez Stowarzyszenie Krotochwile z Poznania: 
W zajęciach wzięły udział dzieci z Miłkowic. Uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe podziękowania od sołtysa. Każde dziecko wylosowało upominek w postaci gier ufundowanych przez hurtownię zabawek ARTYK Sp.z o.o. które uzyskaliśmy z pomocą mojej córki Joanny Raźniewskiej będącej pracownikiem wyżej wymienionej firmy.
Imprezie towarzyszył zespół ludowy z Malanowa. Imprezę zakończono wspólnym grillowaniem dzięki sponsorom:
- Zakład mięsny Smoliński (kiełbasa i kaszanka na grilla)
- Firma Polstyr p.Święszek datek w kwocie 300 zł, za które zakupiono pizzę dla dzieci
- A także dzięki mojej żonie Firma Jan-pol z Turku słodycze - ciastka, cukierki, lizaki
Ciasta upiekli rodzice i mieszkańcy Miłkowic. Pozostałe koszty pokryte zostały z nadwyżki pieniędzy zebranych na wieniec dożynkowy.
Ponadto : 
Zorganizowaliśmy wraz z mieszkańcami uroczystość Mszy św. 13-go lipca, Dzień Fatimski w świetlicy wiejskiej w Miłkowicach
Ze zmodernizowanej świetlicy wiejskiej korzystają: Koła różańcowe parafii w celach integracyjnych min. spotkanie wigilijne .
Rada Sołecka współpracuje czynnie z Zarządem OSP Miłkowice ze Stowarzyszeniem Sportowym

Pomoc finansowa oraz wykonane prace ze strony mieszkańców i ich rodzin 

Do prac z odnowieniem świetlicy przyczynili się: państwo Janiccy, Urbaniakowie, p. Piotr Sobański , p. Grażyna Gutkowska, p. Andrzej Wesołowski oraz mieszkańcy działek.

Udział w pracach remontowych nieodpłatnie wykonali:
Panowie: Dominik i Łukasz Kośla poprzez położenie płytek w łazience i sala głównej, Tomasz Kośla - hydraulika, Wojciech Ławniczak - położenie płytek w kuchni, Sławomir Wesołek prezes OSP wraz z druhami strażakami - prace remontowe w świetlicy oraz malowanie z zewnątrz budynku.

Osiągnięcia społeczne: 
Chciałbym pochwalić się odznaczeniami: w maju 2018 r otrzymałem Europejski Medal Samorządu za Zasługi Dla Samorządu oraz w czerwcu Zarząd Stowarzyszenia Ziemi Dobrskiej nadał mi honorowy tytuł SPOŁECZNIKA ROKU 2017
Szczegółowe sprawozdania z życia Miłkowic można na bieżąco obserwować na stronie internetowej milkowice.pl.tl dzięki uprzejmości p. Haliny Studzińskiej z d. Kaczmarek pochodzącej z Miłkowic.

Zakończenie
Na koniec chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom, radzie sołeckiej, OSP Miłkowice za życzliwość, pomoc i współpracę, a także za oddane na mnie głosy dzięki którym jestem radnym. 
A na ręce Pana Burmistrza składam podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Dobra za pomoc w realizacji powierzonych mi zadań w tej kadencji. Udostępniono akta stanu cywilnwgo Parafii Rzymskokatolickiej Miłkowice pow. turecki do 1900 roku (
lata zaborów w języku rosyjskim)


 szukajwarchiwach.pl/54/785/0/6.1#tarobJednostki

 

 
OSP Miłkowice
Zakończono wymianę okien i parapetów w remizie OSP - luty 2019
Informacja Paweł Wszedybył sołtys Miłkowic

Paweł Wszędybył po raz kolejny sołtysem Miłkowic!!!


Gmina Dobra Wielkopolska
Uczestniczymy w wyborach sołtysa w Miłkowicach. Wybrany po raz raz kolejny został Pan Paweł Wszędybył. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy!

 

 

SPRAWOZDANIE SOŁTYSA MIŁKOWIC 2019 ROK

2015 fundusz sołecki w kwocie 10 574, 21 zł - zakup 95 szt. krzeseł i 8 szt. stołów, oraz prace remontowe w świetlicy, wymiana drzwi wejściowych.

2016 fundusz sołecki 12 056,32 zł - modernizacja świetlicy poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę podłogi. 

2017 fundusz sołecki 12 389,50 zł - modernizacja świetlicy poprzez wykonanie prac remontowych stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana podłogi. 
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na działce o nr 541, następnie poprawa infrastruktury poprzez położenie asfaltu do granic zbiornika Jeziorsko. Dofinansowanie remontu wieży na kościele w Mikowicach

2018 fundusz sołecki 16 056,40 zł. Modernizacja świetlicy wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz prace remontowe.
Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem - Kościół parafialny Miłkowice

2019 fundusz sołecki 16 869,12 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej wymiana okien, parapetów, gładzie oraz malowanie, ponadto zakup dwóch stołów, tablicy sołeckiej szt. 2, zakup nagłośnienia przekazanie pieniędzy na remont kościoła.

Podsumowanie dofinansowań oraz wydatków 

W czasie mojej drugiej kadencji sołtysa suma funduszy sołeckich wyniosła 67 945,55 zł z czego 5000 zł wyniosło dofinansowanie kościoła, 2000 zł dokumentacja, 1500 zł tablice sołeckie, 800 zł nagłośnienie świetlicy. Dodatkowo na modernizacje świetlicy poprzez zakup stołów, krzeseł, pieców do ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, gładzie, malowania i inne prace z tym związane przeznaczono 58 654.55 zł.

Święta oraz imprezy integracyjne:

2016 r. 
W niedzielę 9 października 2016 r. obchodzono rocznice:
880 lat istnienia Miłkowic, erygowanie parafii w Miłkowicach XIV i XV w., 100-lecie lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 85-lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich oraz 20-lecie śmierci ks. Józefa Sieradzana .
Z tej okazji odbyła się msza święta dziękczynna, którą celebrował ks. proboszcz Rafał Kędzierski.
Nadano tytuł Bene Meritus – Dobrze Zasłużony dla Gminy Dobra ś. p. ks. Józefowi Sieradzanowi.

2018 r.
Święto plonów w Miłkowicach 2018
W niedzielę 19 sierpnia 2018 roku Mszą Świętą o godz. 11 w kościele w Miłkowicach rozpoczęły się doroczne Uroczystości Dożynkowe.
Mieszkańcy Miłkowic pod przewodnictwem sołtysa złożyli podziękowanie za tegoroczne plony. Wieniec dożynkowy chleb, owoce i warzywa.
Impreza integracyjna oraz warsztaty dla dzieci 

6 października 2018 roku w sali OSP odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez Stowarzyszenie Krotochwile z Poznania: 
W zajęciach wzięły udział dzieci z Miłkowic. Uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe podziękowania od sołtysa. Każde dziecko wylosowało upominek w postaci gier ufundowanych przez hurtownię zabawek ARTYK Sp.z o.o. które uzyskaliśmy z pomocą mojej córki Joanny Raźniewskiej będącej pracownikiem wyżej wymienionej firmy.
Imprezie towarzyszył zespół ludowy z Malanowa. Imprezę zakończono wspólnym grillowaniem dzięki sponsorom:
- Zakład mięsny Smoliński (kiełbasa i kaszanka na grilla)
- Firma Polstyr p.Święszek datek w kwocie 300 zł, za które zakupiono pizzę dla dzieci
- A także dzięki mojej żonie Firma Jan-pol z Turku słodycze - ciastka, cukierki, lizaki
Ciasta upiekli rodzice i mieszkańcy Miłkowic. Pozostałe koszty pokryte zostały z nadwyżki pieniędzy zebranych na wieniec dożynkowy.
Ponadto : 
Zorganizowaliśmy wraz z mieszkańcami uroczystość Mszy św. 13-go lipca, Dzień Fatimski w świetlicy wiejskiej w Miłkowicach
Ze zmodernizowanej świetlicy wiejskiej korzystają: Koła różańcowe parafii w celach integracyjnych min. spotkanie wigilijne .
Rada Sołecka współpracuje czynnie z Zarządem OSP Miłkowice ze Stowarzyszeniem Sportowym

Pomoc finansowa oraz wykonane prace ze strony mieszkańców i ich rodzin 

Do prac z odnowieniem świetlicy przyczynili się: państwo Janiccy, Urbaniakowie, p. Piotr Sobański , p. Grażyna Gutkowska, p. Andrzej Wesołowski oraz mieszkańcy działek.

Udział w pracach remontowych nieodpłatnie wykonali:
Panowie: Dominik i Łukasz Kośla poprzez położenie płytek w łazience i sala głównej, Tomasz Kośla - hydraulika, Wojciech Ławniczak - położenie płytek w kuchni, Sławomir Wesołek prezes OSP wraz z druhami strażakami - prace remontowe w świetlicy oraz malowanie z zewnątrz budynku.

Osiągnięcia społeczne: 
Chciałbym pochwalić się odznaczeniami: w maju 2018 r otrzymałem Europejski Medal Samorządu za Zasługi Dla Samorządu oraz w czerwcu Zarząd Stowarzyszenia Ziemi Dobrskiej nadał mi honorowy tytuł SPOŁECZNIKA ROKU 2017
Szczegółowe sprawozdania z życia Miłkowic można na bieżąco obserwować na stronie internetowej milkowice.pl.tl dzięki uprzejmości p. Haliny Studzińskiej z d. Kaczmarek pochodzącej z Miłkowic.

Zakończenie
Na koniec chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom, radzie sołeckiej, OSP Miłkowice za życzliwość, pomoc i współpracę, a także za oddane na mnie głosy dzięki którym jestem radnym. 
A na ręce Pana Burmistrza składam podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Dobra za pomoc w realizacji powierzonych mi zadań w tej kadencji. 


Sprawozdanie
z wykonania zadań za czas minionej kadencji sołtysa Miłkowic, Pawła Wszędybyła.

Paweł Wszędybył został ponownie wybrany sołtysem.


1. 2011 r. przywrócono działanie syreny alarmowej w OSP po 13-tu latach milczenia.
2. 2011 r. załatwienie formalności i budowa boiska za kościołem własnym kosztem, pomagali rolnicy - pp. Szadek, Sobański, Kośla , Janicki, Potasiński oraz młodzież z Miłkowic i Zasp.
3. 22 lipca 2012 r. otwarcie boiska sportowego. Pierwszy turniej odbył się dzięki wsparciu mieszkańców wsi, młodzieży i sponsorów - państwa Małgorzaty i Jacka Szadków, p. Macieja Smolińskiego, p. Tomczyka z GS.DOBRA, piekarni Jeziorsko, państwa Kopackich, tartaku Strachocice p. Jana Bartskiego , p. Darka Dejnka z działek. Nagrody i puchary ufundowali: Burmistrz Dobrej, Starosta pow. Turek, ks. Proboszcz, Paweł Wszędybył, Andrzej Grzesiak, firma Zina Jacek Karpiński i Leszek Cieślak, VIGO p. Piotr Kujawiński. Pan Święszek z firmy Polstyr wyłożył kwotę 2350 zł na stroje dla Klubu Sportowego z logo jego firmy
4. W marcu 2013 r. założenie przeze mnie i zarejestrowanie STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO MIŁKOWICE, którego mam zaszczyt być Prezesem.
5. Burmistrz Dobrej w 2013 r. i 2014 r przekazał 4000 zł na zakup sprzętu sportowego do naszego KS Miłkowice
6. Budowa boiska do piłki siatkowej, obok boiska do piłki nożnej.
7. 2013 r. wszczęcie przeze mnie starań o uregulowanie i pozyskanie od pana Górniewicza gruntu pod remizę OSP.
8. 2014 r. w czerwcu odbyło się notarialne nabycie gruntu, gdzie obecnie znajduje się remiza OSP.
9. 2014 r. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ o Puchar Prezesa.
10. Wymiana murawy na boisku do piłki nożnej, modernizacja boiska piłki siatkowej, zamiana na boisko piłki plażowej przy wsparciu Gminy ( 3 „tatry” piasku)
11. Wyremontowanie i przystosowanie pomieszczenia w budynku OSP na świetlicę klubu.
12. Wygospodarowanie pomieszczenia i wykonanie łazienki oraz w.c. w remizie, uruchomienie szamba - drenę podarowała pani Agrypina Aniołczyk, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okna i drzwi w świetlicy.
13. 2014 r., z zebranej składki wiejskiej, pod przewodnictwem p. Kasi Szadek wieś przygotowała wieniec dożynkowy na Dożynki Parafialne. Wyróżniony został na Dożynkach Gminnych, dzięki temu wzięliśmy udział w Dożynkach Powiatowych w Tuliszkowie.
14. Wdrożenie Funduszu Sołeckiego.
15. Coroczna napraw dróg wiejskich - żwir, równiarka.
16. Udało mi się w dużym stopniu zjednoczyć mieszkańców wsi i druhów strażaków do realizacji wspólnych zadań - organizacja loterii fantowej, grilla, turniejów piłkarskich, ogniska w wigilię św. Jana i potańcówki; nastąpiła integracja z mieszkańcami działek - rozgrywki w piłkę siatkową, plażową i nożną.
17. Pragnę poinformować, że pozyskano pieniądze od: p. Święszka firmy POLSTYR 2000 zł, wieś Miłkowice i Zaspy 1100 zł, nagrody za wieniec dożynkowy 600zł, przy pomocy p. Studzińskiej na konto OSP wpłynęło 500 zł, p. Darek Dejnek z działek przekazał sumę 250zł. Łącznie 4450 zł plus pieniądze z OSP w kwocie 2200 zł, dało kwotę 6650 zł, która została przeznaczona na zakup gruntu i remont remizy OSP.
18. Wszelkie prace remontowe zostały wykonane przez młodzież, mieszkańców wsi oraz osoby spoza sołectwa Miłkowice: płytki położył pan Dominik Kośla, instalację wodno-kanalizacyjną zainstalował pan Tomasz Kośla z Turkowic.
19. Młodzież bierze udział w turniejach piłkarskich organizowanych przez gminę i powiat oraz w zawodach strażackich. Korzystamy zimą z hali sportowej 2 godz. w tygodniu, natomiast w sezonie letnim z Orlika.

Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali w wyborach samorządowych.
Dziękuję Radzie Sołeckiej za współpracę.
Dziękuję panu Burmistrzowi i jego zastępcy za czteroletnią współpracę, za wsparcie w realizacji podjętych zadań, oraz pracownikom Urzędu Gminy w Dobrej za miłą obsługę.
Z powodu wystawienia szkoły na sprzedaż, fundusz sołecki został przekształcony – zrezygnowano z placu zabaw na rzecz wyposażenia świetlicy OSP w nowe krzesła i stoły.


Paweł Wszędybył przewodniczącym Koła Sołtysów w gminie Dobra

W dniu 13.05.2015 roku na zebraniu Gminnego Koła Sołtysów w Dobrej, z udziałem prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego, Paweł Wszędybył sołtys wsi Miłkowice, został wybranyprzewodniczącym Gminnego Koła Sołtysów oraz przedstawicielem Koła Sołtysów w gminie Dobra. 
Gratulujemy!
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Miłkowice 27.02.2016

Wybrano nowy zarząd w składzie:

prezes - Sławomir Wesołek
wiceprezes - Paweł Wszędybył
naczelnik - Sebastian Grzesiak
zastępca naczelnika- Dariusz Dejneka
skarbnik- Krzysztof Antoszczyk
sekretarz- Mirosława Sobczak
gospodarz- Lucjan Sobański

Paweł Wszędybył oddelegowany został do Gminnego Zarządu OSP
. wWybory zarządu odbędą się 01.04. 2016

Przyjęto do OSP dwie druhny Katarzynę Wesołek i Małgorzatę Wacławek


 
Z ostatniej chwili – Miłkowice
Zdjęcia i informacje przesłane przez Pawła Wszędybyła

Podział funduszu sołeckiego. 
Fundusz sołecki na 2018 r w kwocie 16 054 zł został rozdzielony na zebraniu wiejskim w dniu 22.07. 2017r następująco:
- 2000 zł na remont kościoła w Mikowicach
- pozostała kwota została przeznaczona na remont sali głównej wiejskiej świetlicy, na wymianę sufitu, stolarki okiennej, położenie gładzi i malowanie wraz z usługą.

Piece kominkowe dotarły 27 września, teraz zostaną zamontowane i będą wykorzystane do ogrzewania sali głównej.

W dniu 12.08.2017 odbyła się loteria fantowa prowadzona przez druhów OSP Miłkowice. Wzięli w niej udział mieszkańcy Miłkowic. 
 

Odznaczeni za zasługi dla samorządu
Jacek Gajewski wiceburmistrz Dobrej
Paweł Wszędybył sołtys MiłkowicThis website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free